Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Απολογισμός 15ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Γεωλογία του Νεογενούς της Μεσογείου (RCMNS)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου που αφορά στη Γεωλογία του Νεογενούς της Μεσογείου, ύστερα από 40 χρόνια και πάλι στην Αθήνα, στις 3 – 6 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza.

 

Το θέμα του συνεδρίου ήταν η "Εξερεύνηση ενός φυσικού εργαστηρίου: η λεκάνη της Μεσογείου". Η μοναδικότητα της λεκάνης της Μεσογείου οφείλεται στη γεωδυναμική της εξέλιξη. Η σύγκλιση της ευρωπαϊκής και αφρικανικής πλάκας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μια ημί-κλειστης λεκάνης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. αρνητικό υδρολογικό ισοζύγιο και ασταθές βιο-γεωχημικό παλαιοπεριβάλλον), γεγονός που την καθιστά ένα πολυεπιστημονικό εργαστήριο. Επιπλέον, εκτός από τη μακρά και πολύπλοκη γεωλογική ιστορία της, στα τέλη του Ολόκαινου έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λίκνο πολιτισμού.

 

Η Μεσόγειος Θάλασσα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών περιβαλλόντων / οικοσυστημάτων, όπου διεξάγονται πολύπλοκες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με ισχυρό αντίκτυπο, όχι μόνο στις γειτονικές περιοχές αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Ο κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν να υπογραμμίσει τη λειτουργία όλων αυτών των διαδικασιών, τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν την εξέλιξη της Μεσογείου και, κατά συνέπεια, την παγκόσμια περιβαλλοντική τους επίδραση. Συγκεκριμένα, η Μεσόγειος Θάλασσα θεωρείται ένα ιδιαίτερο φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη των κλιματικών και ωκεανογραφικών μηχανισμών που έχουν καταγραφεί σε ευρεία κλίμακα.

 

Το Συνέδριο, παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 σύνεδροι από 15 χώρες από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία νέων επιστημονικών και επαγγελματικών γεφυρών με άλλες γεωγραφικές περιοχές.

 

Το συνέδριο διοργάνωσε το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού

& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Regional Committee of Mediterranean Neogene Stratigraphy, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, και συμπίπτει με τον εορτασμό των  180 χρόνων  από τη δημιουργία του αρχαιότερου πανεπιστημίου στην Ελλάδα, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Το συνέδριο χαιρέτησαν: η Καθηγήτρια Χαρά Ντρίνια – Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ο Καθηγητής Werner Piller – Πρόεδρος του RCMNS, ο Καθηγητής Σπύρος Παυλίδης – Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας και ο Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης – Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

 

Στη συνέχεια τιμήθηκαν τρεις διακεκριμένοι επιστήμονες με τα Επιστημονικά Βραβεία του RCMNS, για την εξαιρετική τους επίδοση και προσφορά στην έρευνα της Στρωματογραφίας του Νεογενούς της Μεσογείου:

 

α) ο Επίτιμος Καθηγητής Γεωλογίας του ΕΚΠΑ κ. Μιχάλης Δερμιτζάκης

 

β) ο Καθηγητής Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας του ΑΠΘ κ. Γεώργιος Κουφός και

 

γ) ο Καθηγητής Werner Piller από το Institute of Earth Sciences, Karl-Franzens- Universität Graz .

 

Το συνέδριο περιελάμβανε τρεις βασικές διαλέξεις από τον Καθηγ. Γ. Κουφό με θέμα “Chronology and Biostratigraphy of the Neogene-Quaternary continental deposits of Greece”,, από τον Καθηγ. W. Piller με θέμα “In and out – tracing Mediterranean – Atlantic interactions in the Neogene” και τον Δρ. Π. Μεγαλοβασίλη σε “A brief history of marine geochemical hydrothermal research in Oceans and Seas of Earth”. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελείτο από 162 προφορικές παρουσιάσεις και αφίσες οργανωμένες στις εξής 13 συνεδρίες: 1) Koufos' Eden: mammals (and not only) at the eastern corner; 2) Towards a new understanding in the Messinian Salinity Crisis; 3) The effect of the Messinian Salinity Crisis on the Mediterranean fish fauna; 4) Tectonics and Geodynamics; 5) Marine Geology and the Aegean Volcanic Arc; 6) Mediterranean Paleoceanography and Geochemistry; 7) Mediterranean Paleoclimatology; 8) Tortonian-Messinian transition on land; 9) A revolution in European Biochronology: 40 years of MN zones; 10) Neogene Mediterranean Paleogeography; 11) Mediterranean and Paratethys; 12) Environmental Geosciences; 13) Cenozoic plant assemblages in the E. Mediterranean region.

 

Η αυλαία του συνεδρίου έπεσε με τη συνήθη ανασκόπηση των εργασιών από τον νέο πρόεδρο του RCMNS Καθηγητή Wout Krijgsman και ανανεώθηκε το ραντεβού για το 2021, στο Ισραήλ.

 

Το 15ο Διεθνές Συνέδριο για τη Γεωλογία της Μεσογείου δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή του χορηγού, των υποστηρικτών και των χορηγών επικοινωνίας, καθ’ όλη την διάρκεια των προετοιμασιών.

 

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, στην Ελληνική Επιτροπή Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας και στην Ελληνική Ιζηματολογική Ενωση για την παροχή της αιγίδας τους.

 

Επιπλέον ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς: ΓΕΩΤΕΕ, ΔΕΠΑ, ΕΛΤΑ, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνικός Χρυσός, ΕΥΔΑΠ, Kappa lab, LARCO, Ο.Α.Σ.Π., ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Winmedica.

 

Τέλος ευχαριστούμε όλους τους Χορηγούς Επικοινωνίας για τη στήριξή τους στις δράσεις προβολής. Τη διοργάνωση στήριξαν: athensvoice.gr, sofokleousin.gr, kourdistoportocali.com, healthmag.gr, iatro.gr, iatronet.gr, agronews.gr, agrotypos.gr, energyinvest.gr, medlabgr.blogspot.com, healthweb.gr, thessbomb.blogspot.gr, lamiatimes.gr, nealefkadas.gr, lefkadaonline.gr, polispost.com, stergiog.blogspot.com, parkalmoscity.blogspot.gr, scienceandtechnology.gr, inewsgr.com, palo.gr; myblogs.gr.

 

Τέλος, ευχαριστούμε τους συναδέλφους της Οργανωτικής Επιτροπής για τη γενναιόδωρη υποστήριξη και συνεργασία σε αυτή την ομαδική προσπάθεια, την εταιρία "ETS-events and travel solution" για την άψογη υλοποίηση του συνεδρίου,

 

καθώς και τους εθελοντές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για την πολύτιμη βοήθειά τους.

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες καθώς και για το πρόγραμμα, τα πρακτικά και φωτογραφίες του συνεδρίου επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του συνεδρίου www.rcmns2017.com

 

Από την οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου