ΙΚΥ - Μητρώο Αξιολογητών

Το ΙΚΥ, προκειμένου να εμπλουτίσει το μητρώο αξιολογητών του, καλεί όλα τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων να υποβάλουν ηλεκτρονικά "Δήλωση Συμμετοχής Αξιολογητή" έως τις 20 Ιουλίου 2013.

Για τη συμπλήρωση της δήλωσης αυτής είναι απαραίτητο κάθε ενδιαφερόμενος να επισκεφθεί τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.iky.gr/epikoinwnia/nea-anakoinwseis/item/1038-prosklisi-emploutismou-mitroou-axiologiton-iky , όπου θα είναι διαθέσιμη, τόσο η συνημμένη δήλωση συμμετοχής αξιολογητή, σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και οι πίνακες με τις ενδεικτικές ειδικεύσεις ανά επιστημονική περιοχή.