Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

H Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στη συνεδρίαση της 17-07-2013, ομόφωνα αποφάσισε  την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη  Προέδρου  του  Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.2 του Ν.4076/10-08-2012, ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.

Κατόπιν τούτου καλούνται οι Καθηγητές οι υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος να ψηφίσουν για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλοντος,  που θα διεξαχθεί την  17η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος «Ι. Δρακόπουλος» ,

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9:00 π.μ. και θα τελειώσει στις 17:00 μ.μ.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας ή αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη κατά νόμο πλειοψηφία η ψηφοφορία θα επαναληφθεί  την 18η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη, κατά τις ίδιες ώρες και στο ίδιο εκλογικό κέντρο.

Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών ορίζονται οι παρακάτω:

Τακτικά Μέλη

  1. Λόζιος Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγηγητής
  2. Πούλος Σεραφείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  3. Πομώνης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής

Αναπληρωματικά Μέλη

  1. Μήτσης Ιωάννης, Λέκτορας
  2. Τζάνης Ανδρέας-Ερρίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  3. Κοσκερίδου Ευτέρπη, Επίκουρος Καθηγήτρια.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, έχουν μόνο οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή οι Αναπληρωτές Καθηγητές (εκτός αυτών που τελούν σε αναστολή καθηκόντων).

Υποψηφιότητες για την εκλογή Προέδρου μπορεί να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 09-09-2013  έως και την  14.00 μ.μ. της 13-09-2013.