Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες της  ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής,  να προσέλθουν στη Γραμματεία για εγγραφή προσκομίζοντας οι ίδιοι, ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προσθεσμία εγγραφών από 25 Σεπτεμβρίου μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2015.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, δείτε στη συνημμένη εγκύκλιο.

Attachments:
Download this file (2015_9_17_ Φ_151_146224_Α5_ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛ_ΛΟΔΑΠΩΝ_2015.pdf)2015_9_17_ Φ_151_146224_Α5_ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛ_ΛΟΔΑΠΩΝ_2015.pdf[ ]