Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2015 σε μέλη του Τμήματός μας

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών απονεμήθηκαν τα Βραβεία και οι Τιμητικές Διακρίσεις για το έτος 2015.


Το Bραβείo Kων/νου Kτενά της Α΄ Τάξεως των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών απονεμήθηκε στην επιστημονική εργασία "Χωρική κατανομή των αμφιθεατρικών παγετωνικών μορφών του Μέσου και Άνω Πλειστοκαίνου στην Ελλάδα (The spatial distribution of Middle and Late Pleistocene Cirques in Greece)". Η συγκεκριμένη εργασία δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό "Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography", στον τόμο 96 (3) και με σελίδες 323–338 (John Wiley & Sons, Swedish Society for Anthropology and Geography). Συγγραφείς της εργασίας είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Μαρουκιάν Χαμπίκ, ο Δρ. Μπαθρέλλος Γεώργιος και η Δρ. Σκυλοδήμου Χαρίκλεια (αμφότεροι ερευνητές του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).
Στον Ομότιμο Καθηγητή κ. Μαρουκιάν Χαμπίκ, απονεμήθηκε για δεύτερη φορά βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για εργασία γεωλογικού περιεχομένου.

Με την βραβευόμενη μελέτη ερευνάται το θέμα της εξάπλωσης των Παγετώνων στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του Μέσου και Ανώτερου Πλειστοκαίνου, οι παγετώνες ήταν αρκετά εκτεταμένοι, στην οροσειρά της Πίνδου, στο όρος Όλυμπο και στις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η μελέτη αυτή εστιάζει στην εξάπλωση των παγετώνων στην Ελλάδα κατά το Μέσο και Ανώτερο Πλειστόκαινο. Η μελέτη αυτή βασίστηκε στην εξέταση των Αμφιθεατρικών Παγετωνικών Μορφών. Δημιουργήθηκε αρχικά μία χωρική βάση δεδομένων αυτών των παγετωνικών μορφών για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει την θέση και τα μορφομετρικά στοιχεία των Αμφιθεατρικών Παγετωνικών Μορφών. Συνολικά, καταγράφηκαν 265 μορφές, συνολικής έκτασης 94,9 τετρ. χ.λ.μ..
Οι Αμφιθεατρικές Παγετωνικές Μορφές εμφανίζονται σε υψόμετρο, που κυμαίνεται από τα 1600 έως τα 2770 μέτρα. Οι μεγαλύτερες μορφές σε έκταση παρατηρήθηκαν στην βόρεια Ελλάδα. Επειδή πολλές ορεινές περιοχές της Ελλάδας έχουν ανυψωθεί τεκτονικά, τα εμφανιζόμενα σήμερα υψόμετρα των μορφών αυτών έχουν αυξηθεί στη διάρκεια του χρόνου. Στην βόρεια Ελλάδα οι Αμφιθεατρικές Παγετωνικές Μορφές είναι ευρύτερες, πιο επιμηκισμένες και βαθύτερες. Η συντριπτική πλειοψηφία των μορφών αυτών είναι στραμμένη προς τα βορειοανατολικά, εξαιτίας των πιο δριμείων κλιματικών συνθηκών κατά τις περιόδους των παγετώνων, που προέρχονται από τα βορειοανατολικά.