Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Eπιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών του Διατμηματικού ΠΜΣ "Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" για το ακαδ. έτος 2016-2017

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

 

Αθήνα   18 Οκτωβρίου 2016

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 - 2017

 

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" κατά τη συνεδρίασή της στις 14-10-2016, μετά από εξέταση των προσόντων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών (επίδοση στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας, βιογραφικό σημείωμα, προσωπική συνέντευξη) προτείνει ομόφωνα προς εγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τους εξής:

 

Σειρά επιλογής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

Αρχική ειδίκευση: Βιολογική Ωκεανογραφία

1

Ρούσσος Ιωάννης

2

Ροκανά Χρυσούλα

3

Αραμπατζή Μελπομένη

4

Ψαριανός Δημήτριος

5

Κουτούζη Νίκη

1η επιλαχούσα

Κοσμά Ιωάννα

2ος επιλαχών

Μπαντουβάς Νικόλαος

 

 

Αρχική ειδίκευση: Γεωλογική Ωκεανογραφία

1

Ιωαννίδη-Γαλάνη Ευαγγελία

2

Ιωάννου Θεοδώρα

3

Κόμη Αποστολία

4

Ραβάνη Αλεξάνδρα

5

Κούμπου Σύλβια-Βασιλική

1ος επιλαχών

Αναστασάκος Διονύσιος

2η επιλαχούσα

Γιαννικοπούλου Αικατερίνη

3η επιλαχούσα

Πετράκου Χαρούλα

4ος επιλαχών

Παπακώστας Παναγιώτης

5η επιλαχούσα

Χρυσοπούλου Ευαγγελία

 

 

Αρχική ειδίκευση: Φυσική Ωκεανογραφία

1

Σταματάκη Ναταλία

2

Τοτόμης Κωνσταντίνος

3

Γαραντζιώτη Καλλιόπη

4

Σιδέρη Μαρία

5

Πολυβίου Ανδρόνικος

 

 

Αρχική ειδίκευση: Χημική Ωκεανογραφία

1

Ipek Yildirim

2

Δαλαΐνα Σπυριδούλα

3

Νταμκαρέλου Τατιάνα

4

Αδαμαντίδου Βασιλική-Αδαμαντία

 

          

Από την Επιτροπή επιλέγεται επίσης ο κ. Χρονόπουλος Πέτρος (πτυχιούχος  Τ.Ε.Ι) στην αρχική ειδίκευση της Βιολογικής Ωκεανογραφίας και η κα Κανακοπούλου Βασιλική (πτυχιούχος  Τ.Ε.Ι) στην αρχική ειδίκευση της Χημικής Ωκεανογραφίας. Σύμφωνα με την από 13-11-2003 απόφαση της ΕΙΔΕΠ, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. χρεώνονται (6) μαθήματα, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Διατμηματικό ΠΜΣ "Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2017-2018).

 

Η  Επιτροπή Επιλογής

 

Ε. Δασενάκης, Καθηγητής

Γ. Αναστασάκης, Καθηγητής

 

 

 

 

Π. Μεγαλοφώνου, Αν. Καθηγήτρια

Σ. Σοφιανός, Επ. Καθηγητής