Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Αξιολόγηση Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Στο πλαίσιο της αποτίμησης του έργου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με το Ν. 3374/2005, θεσμοθετήθηκε η διαρκής αξιολόγηση τους με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του επιτελούμενου από αυτά διδακτικού και ερευνητικό  έργου. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται με ενιαία κριτήρια  και δείκτες ποιότητας σε πανελλαδικό επίπεδο, και συνίσταται στη διαρκή καταγραφή, ανάλυση και συστηματική αποτίμηση του επιτελούμενου στο πλαίσιο της αποστολής τους έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων ή Σχολών) και συνεπώς των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν.

Η Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος αποτελεί μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά Εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα (4) έτη.  Σκοπός της είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του. Η άποψη αυτή στοιχειοθετείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, με τους ακόλουθους στόχους:

I.    Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος,

II.    Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης,

III.    Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης,

IV.    Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό και

V.    Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό.

Βασική μονάδα για τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), το συντονισμό της οποίας έχει ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης.

Με βάση την απόφαση της Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Συνεδρίαση 27 Μαρτίου 2017) τα στατιστικά αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των φοιτητών θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε διδάσκοντες και διδασκομένους.

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε στην η-τάξη το μάθημα «Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων από τους φοιτητές» (https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL392/) στο οποίο θα αναρτώνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του διδακτικού έργου του Τμήματος από τους φοιτητές με βάση τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια κάθε μαθήματος.

 

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης

Καθηγητής Σεραφείμ Πούλος

Καθηγήτρια Μαρία Τριανταφύλλου

Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Βουδούρης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αριάδνη Αργυράκη

 

Συντονίστρια ΟΜ.Ε.Α.:

Λέκτορας Κατερίνα Κούλη

 

Διοικητική Υποστήριξη ΟΜ.Ε.Α.

Δρ. Ευστράτιος Κελεπερτζής

Δρ. Κωνσταντίνος Σούκης

Θεοδώρα Ταγματάρχη

Δάφνη Σταμπολιάδη

 

Το Μάιο του 2012 το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος αξιολογήθηκε από πέντε Εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες που ορίσθηκαν από την Α.ΔΙ.Π.

 

Συνημμένα

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ιούνιος 2012)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ιανουάριος 2012)