Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασκήσεις Υπαίθρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΕΚΠΑ από το ΚΕΙΟ University της Ιαπωνίας

Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας συνεργασίας του ΕΚΠΑ με το Πανεπιστήμιο ΚΕΙΟ της Ιαπωνίας  προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο του ΚΕΙΟ υποτροφίες σπουδών στην Ιαπωνία σε φοιτητές/φοιτήτριες  του ΕΚΠΑ ως εξής:

  1. Για φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο ΚΕΙΟ για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος προσφέρεται υποτροφία 1,200,00 JPY παρεχόμενη ως εξής: 100,000 JPY/μήνα (11 μήνες) συν 100,000 JPY ως έξοδα εγκατάστασης ("Arrival Allowance") κατά την άφιξη και εγγραφή τους στο ΚΕΙΟ.
  2. Για φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο ΚΕΙΟ για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών προσφέρεται υποτροφία ως εξής:
  • Για σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο  100,000 JPY/μήνα (6 μήνες), συν 100,000 JPY ως έξοδα εγκατάστασης ("Arrival Allowance") κατά την άφιξη και εγγραφή τους στο ΚΕΙΟ.
  • Για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 100,000 JPY/μήνα (4 μήνες), συν 100,000 JPY ως έξοδα εγκατάστασης ("Arrival Allowance") κατά την άφιξη και εγγραφή τους στο ΚΕΙΟ.

Έναρξη ισχύος υποτροφίας: Χειμερινό εξάμηνο 2018-19. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων, κάθε χρόνο το ΕΚΠΑ δύναται να αποστείλει είτε 1 φοιτητή/τρια για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος ή 2 φοιτητές/τριες για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η ανωτέρω υποτροφία θα είναι διαθέσιμη από το ΚΕΙΟ, ετησίως σε φοιτητές/τριες του ΕΚΠΑ για μία τριετία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα: https://www.keio.ac.jp/en/academics/fields-of-study/   σχετικά με τους τομείς σπουδών και
την ιστοσελίδα http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/academic_calendar.html σχετικά με τις ημερομηνίες εισδοχής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 28 Μαρτίου 2018 στο κεντρικό Πρωτόκολλο  του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30, 10679, Αθήνα) υπόψιν κ. Μαρίας Βαρδάκη, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων. Αιτήσεις που θα έχουν κατατεθεί με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.

Διαδικασία επιλογής: Η Επιτροπή  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  θα προβεί στην επιλογή των πλέον επικρατεστέρων υποψηφίων. Τα κριτήρια της επιλογής θα είναι:

-        Αποδεδειγμένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2. Απαιτείται επισύναψη αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, όπως αναφέρεται στην αίτηση.

-        Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά.

-        Συνοπτική παρουσίαση του λόγου για τον οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το πρόγραμμα αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία παρέχονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (υπόψιν κ. Μαρίας Βαρδάκη, τηλ. 2103689731, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )