Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Επιστημονικά περιοδικά με Κριτές

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011


2011

Agiadi, K., Triantaphyllou, M., Girone, A. and Karakitsios, V., 2011. The early Quaternary palaeobiogeography of the eastern Ionian deep-sea Teleost fauna: A novel palaeocirculation approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 306, p. 228-242.

Alexopoulos, J.D., Dilalos, S. and Vassilakis, E., 2011. Adumbration of Amvrakia’s spring water pathways, based on detailed geophysical data (Kastraki – Meteora). Advances in the Research of the Aquatic Environment, N. Lambrakis, G. Stournaras, K. Kartsanou (Eds), Vol. 2, 105-112, DOI 10.1007/978-3-642-24076-8, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.

Balis, D., I.S.A. Isaksen, C. Zerefos, I. Zyrichidou, K. Eleftheratos, K. Tourpali, R. Bojkov, B. Rognerud, F. Stordal, O. A. Sovde and Y. Orsolini, 2011. Observed and modelled record ozone decline over the Arctic during winter/spring. Geophys. Res. Lett., 38, L23801, doi:10.1029/2011GL049259, 2011.

Bathrellos G., Skylodimou H., Gaki-Papanastassiou K., Chousianitis K, Papanastassiou D., 2011. Potential suitability for urban planning and industry development by using natural hazard maps and geological - geomorphological parameters. Environmental Earth Sciences. DOI 10.1007/s12665-011-1263-x.

Bonsall, T.A., Spry, P.G., Voudouris, P., Seymour, K.St., Tombros, S., Melfos, V., 2011. The Geochemistry of Carbonate-Replacement Pb-Zn-Ag Mineralization in the Lavrion District, Attica, Greece: Fluid Inclusion, Stable Isotope, and Rare Earth Element Studies. Econ Geology 106: 619-651.

Carydis, P. and Lekkas, E., 2011. The Haiti Earthquake Mw = 7.0 of January 12th 2010: structural and geotechnical engineering field observations, near-field ground motion estimation and interpretation of the damage to buildings and infrastructure in the Port-au-Prince area. Ingegneria Sismica, XXVIII, N.3, pp. 67-85, (July-Sept 2011), Pavia.

Diakakis, M., Foumelis, M., Gouliotis, L. and Lekkas, E., 2011. Preliminary flood hazard and risk assessment in Western Athens metropolitan area. Environmental Earth Sciences, Advances in the Research of Aquatic Environment (eds. Lambrakis, N., Stournaras, G., Katsanou, K.), Vol.1 pp. 147-154, Springer, New York.

Drinia, H. and Anastasakis, G., 2011. Benthic foraminiferal paleoecology of the Late Quaternary continental outer shelf of a landlocked marine basin in central Aegean Sea. Quaternary International, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2011.07.003.

Drinia, H. and Antonarakou, A., 2011. Palaeoceanography of the early late Miocene deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece, as recorded by foraminifer and stable isotope records. International Journal of Earth Sciences, http://www.springerlink.com/content/8j698401111412n2.

Economou-Eliopoulos, M., Megremi, I. and Vasilatos, Ch., 2011. Factors controlling the heterogeneous distribution of Cr(VI) in soil, plants and groundwater: Evidence from the Assopos basin, Greece. Chemie Edre vol 71, p. 39-52.

Economou-Eliopoulos M., Antivachi D., Vasilatos C., and Megremi, I., 2011. Evaluation of the Cr(VI) and other toxic element contamination and their potential sources: The case of the Thiva basin (Greece). GEOSCIENCE FRONTIERS, available on line: www.elsevier.com/locate/gsf

Eleftheratos, Κ., C. S. Zerefos, C. Varotsos & I. Kapsomenakis, 2011. Interannual variability of cirrus clouds in the tropics in El Nino Southern Oscillation (ENSO) regions based on International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) satellite data, International Journal of Remote Sensing, Volume 32, Issue 21, 6395-6405.

Eleftheratos, Κ., C. S. Zerefos, E. Gerasopoulos, I. S. A. Isaksen, B. Rognerud, S. Dalsoren & C. Varotsos, 2011. A note on the comparison between total ozone from Oslo CTM2 and SBUV satellite data, International Journal of Remote Sensing, Volume 32, Issue 9, 2535-2545.

Eliopoulos, D. and Kilias, S.P., 2011. Marble-hosted submicroscopic gold mineralization at Asimotrypes area, Mount Pangeon, southern Rhodope Core Complex, Greece, Economic Geology v. 106/ 5, p. 751-780.

Evelpidou N., Pirazzoli P.A., Saliègec J.-F., Vassilopoulos A., 2011. Submerged notches and doline sediments confirm Holocene subsidence of the northern Corinth Gulf (Greece), Continental Shelf Research, Vol. 31, Issue 12, 1273-1281.

Evelpidou N., Pirazzoli P.A., Vassilopoulos A., Tomasin A., 2011. Holocene submerged shorelines on Theologos area (Greece), Zeitschrift fur Geomorphologie, Vol. 55, 31-44.

Fornadel, A.P., Spry, P.G., Melfos, V., Vavelidis, M., Voudouris, P., 2011. The Palea Kavala Bi-Te-Sb±Au district: a reduced intrusion-related system, northeastern Greece. Ore Geology Reviews 39: 119-133.

Gaki-Papanastasiou K., Maroukian H., Karymbalis E. and Papanastassiou D., 2011. Geomorphological study and Palaeogeographic evolution of NW Kefalonia island, Greece, concerning the hypothesis of a possible location of the Homeric Ithaca. Geological Society of America. Special Paper 476, 69-80, doi:10.1130/2011.2476 (06).

Gaki-Papanastassiou K., Cundy A., and Maroukian H., 2011. Fluvial versus tectonic controls on the Late Holocene geomorphic and sedimentary evolution of a small Mediterranean fan delta system. The Journal of Geology, Vol. 119, 0022-1376/2011/11902-0007. Doi. 10.1086/658144.

Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Kourbanian V., 2011. The morphotectonic evolution of the southern half of Kythera island, Ionian sea, Greece, during the Quaternary. PRACE GEOGRAFICZNE, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków, vol.127, 49–60.

Gamaletsos, P., A. Godelitsas, T.J. Mertzimekis, J. Göttlicher, R. Steininger, S. Xanthos, J. Berndt, S. Klemme, A. Kuzmin and G. Bárdossy, 2011. Thorium partitioning in Greek industrial bauxite investigated by Synchrotron-radiation and laser-ablation techniques, Nucl. Instr. Meth. B269 3067: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.nimb.2011.04.061

Gerasopoulos, Ε., V. Amiridis, S. Kazadzis, P. Kokkalis, K. Eleftheratos, M. O. Andreae, T. W. Andreae, H. El-Askary, and C. S. Zerefos, 2011. Three-year ground based measurements of aerosol optical depth over the Eastern Mediterranean: the urban environment of Athens, Atmos. Chem. Phys., 11, 2145-2159.

Godelitsas, A., Nastos, P.T., Mertzimekis, T.J., Toli, K., Simon, R. and Göttlicher, J., 2011. A microscopic and Synchrotron-based characterization of urban particulate matter (PM10-PM2.5 and PM2.5) from Athens atmosphere, Greece. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Vol. 269, pp. 3077–3081, DOI: 10.1016/j.nimb.2011.04.063, (IF: 1.156).

Godelitsas, A., N. Stamatelos-Samios, M. Kokkoris and E. Chatzitheodoridis, 2011. Lead patination in the atmosphere of Athens, Greece, Nucl. Instr. Meth. B269 3074: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.nimb.2011.04.062.

Goiran, J.-P, Pavlopoulos, K., Fouache E., Triantaphyllou, M.V. and Etienne, R., 2011. Piraeus, the ancient island of Athens: Evidence from Holocene sediments and historical archives. Geology, 39, 531-534.

Himmerkus, F., Zachariadis, P. T., Reischmann, T. and Kostopoulos, D. K., 2011. The basement of the Mount Athos peninsula, northern Greece: Insights from geochemistry and zircon ages. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), DOI 10.1007/s00531-011-0644-4.

Kafousia, N., Karakitsios, V., Jenkyns, H.C. and Mattioli, E., 2011. A Global Event With A Regional Character: The Early Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Pindos Ocean (Northern Peloponnese, Greece). Geological Magazine, v. 148(4), p. 619-631.

Kantiranis, N., K. Sikalidis, A. Godelitsas, C. Squires, G. Papastergios and A. Filippidis, 2011. Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+, J. Environ. Manag. 92, 1569-1576: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.01.013.

Kapetanidis, V. and Papadimitriou, P., 2011. Estimation of arrival-times in intense seismic sequences using a Master-Events methodology based on waveform similarity. Geophys. J. Int., doi: 10.1111/j.1365-246X.2011.05178.x.

Kaskaoutis, D.G., Kosmopoulos, P.G., Nastos, P.T., Kambezidis, H.D., Sharma, M., Mehdi, W., 2011. Transport pathways of Sahara dust over Athens, Greece as detected by MODIS and TOMS. Geomatics, Natural Hazards and Risk, DOI:10.1080/19475705.2011.574296.

Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., 2011. Characterizing the long-range transport mechanisms of different aerosol types over Athens, Greece during 2000-2005. International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.2357, (IF: 2.347).

Kazantzidis, Α., K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, 2011. Effects of cirrus cloudiness on solar irradiance in four spectral bands Atmospheric Research, Volume 102, Issue 4, Pages 452-459.

Kelepertzis, E., Argyraki, A., Daftsis, E., 2011. Factors controlling major ion and trace element content in surface water at Asprolakkas hydrological basin, NE Chalkidiki: Implications for elemental transport mechanisms. In: N. Lambrakis et al. (Eds.), Advances in the Research of Aquatic Environment, Vol. 2, DOI 10.1007/978-3-642-24076-8, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 177-184.

Kontakiotis, G., Mortyn, P.G., Antonarakou, A., Martínez-Botí, M.À. and Triantaphyllou, M.V., 2011. Field-based validation of a diagenetic effect on G. ruber Mg/Ca paleothermometry: Core top results from the Aegean Sea (eastern Mediterranean). Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 12(9): Q09004. doi:10.1029/2011GC003692.

Kougemitrou, I., A. Godelitsas, Ch. Tsabarisc, V. Stathopoulos, A. Papandreou, P. Gamaletsos, G. Economou and D. Papadopoulos 2011. Characterisation and management of ash produced in the hospital waste incinerator of Athens, Greece, J. Hazard. Mater. 187, 421-432: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.01.045.

Koukousioura, O., Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V. and Hallock, P., 2011. Living benthic foraminifera as an environmental proxy in coastal ecosystems: A case study from the Aegean Sea (Greece, NE. Mediterranean). Journal of Marine Systems, v. 88(4), p. 489-501.

Lekkas, E., Andreadakis, E., Kostaki, I. and Kapourani, E., 2011. Critical Factors for Run-up and Impact of the Tohoku Earthquake Tsunami (Japan, 11-3-2011). International Journal of Geosciences, 2, pp. 310-317, Scientific Research Publishing, California.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., Pytharoulis, I., 2011. Synoptic-mesoscale analysis and numerical modeling of a tornado event on 12 February 2010 in northern Greece. Advances in Science and Research, Vol. 6, 187-194, DOI:10.5194/asr-6-187-2011.

Melfos, V., Helly, B., Voudouris, P., 2011. The ancient Greek names “Magnesia” and “Magnetes” and their origin from the magnetite occurrences at the Mavrovouni mountain of Thessaly, central Greece. A mineralogical-geochemical approach. Archaeol Anthropol sciences 3: 165-172.

Moustris, K.P., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2011. Precipitation forecast using artificial neural networks in specific regions of Greece. Water Resources Management, Vol. 25, pp. 1979–1993, DOI 10.1007/s11269-011-9790, (IF: 2.013).

Mueller-Töwe, I.J., Kjeldahl-Vallon, T.A., Milàn, J., Vallon, L.H., Theodorou, G., Lindgren, J., Roussiakis, S.J. and Bromley, R.G., 2011. First chelonian eggs and carapace fragments from the Pliocene of Rhodes, Greece. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, v. 262, p. 309-322.

Nastos, P.T, Μatzarakis, A., 2011. The effect of air temperature and human thermal indices on mortality in Athens. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-011-0555-0.

Nastos, P.T., Kampanis, N.A., Giaouzaki, K.N., Matzarakis, A., 2011. Environmental impacts on human health during a Saharan dust episode at Crete Island, Greece. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 20, pp. 517-529, DOI: 10.1127/0941-2948/2011/0246, (IF: 1.402).

Nastos, P.T., Moustris, K.P., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G., 2011. Rain Intensity Forecast using Artificial Neural Networks in Athens, Greece. Atmospheric Research, DOI: 10.1016/j.atmosres.2011.07.020, (IF: 1.811).

Nastos, P.T., Philandras, C.M., Founda, D., Zerefos, C.S., 2011. Air temperature trends related to changes in atmospheric circulation in the wider area of Greece. International Journal of Remote Sensing, Vol. 32, No. 3, pp. 737–750, (IF: 1.089).

Nastos, P.T., Philandras, C.M., Kapsomenakis, J., Eleftheratos, K., 2011. Variability and trends of mean maximum and mean minimum air temperature in Greece from ground-based observations and NCEP-NCAR reanalysis gridded data. International Journal of Remote Sensing, Vol. 32, Issue 21 pp. 6177-6192 | DOI: 10.1080/01431161.2010.507798, (IF: 1.089).

Nastos, P.T., Politi, N., Kapsomenakis, J., 2011. Spatial and Temporal Variability of the Aridity Index in Greece. Atmospheric Research, DOI: 10.1016/j.atmosres.2011.06.017, (IF: 1.811).

Nomikou, P. and Papanikolaou, D., 2011. Extension of Active Fault Zones on Nisyros Volcano across the Yali-Nisyros Channel based on Onshore and Offshore data. Marine Geophysical Research, Special issue on «Seafloor Mapping for Geohazard Assessment», DOI 10.1007/s11001-011-9119-z.

Papanikolaou, M.D., Triantaphyllou, M., Platzman, E., Gibbard, P., Macniocaill, C. and Head M.J., 2011. A well established Early – Middle Pleistocene marine sequence on SE Zakynthos island, Western Greece: magneto-biostratigraphic constraints and palaeoclimatic implications. Journal of Quaternary Science 26 (5), 523-540.

Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Zadov, A.E., Voudouris, P., Magganas, A., Katerinopoulos, A., 2011. Agardite-(Nd) NdCu6(AsO4)3(OH)6.3H2O from the Hilarion Mine, Lavrion, Greece: Mineral description and chemical relations with other members of the agardite-zálesiite solid-solution system. Journal of GEOsciences 57: 249-255.

Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Zadov, A.E., Voudouris, P., Magganas, A. and Katerinopoulos, A., 2011. Agardite-(Nd), IMA 2010-056. CNMNC Newsletter No. 7, February 2011. page 30; Mineralogical Magazine, 75, 27-31.

Philandras, C.M., Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., Douvis, K.C., Tselioudis, G., Zerefos, C.S., 2011. Long term precipitation trends and variability within the Mediterranean region. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 11, pp. 3235–3250, DOI:10.5194/nhess-11-3235-2011 (IF: 1.792).

Poulos, S.E., Gaki-Papanastasiou, K., Gialouris P., Ghionis, G. and H. Maroukian, 2011. A geomorphological investigation of the formation and evolution of the Kaiafas sand-dune field (Kyparissiakos Gulf, Ionian Sea, eastern Mediterranean) in the Late Holocene. Environmental Earth Sciences. DOI: 10.1007/s12665-011-1305-4

Poupkou, A., Nastos, P., Melas, D., Zerefos, C., 2011. Climatology of Discomfort Index and Air Quality Index in a large urban Mediterranean Agglomeration. Water, Air, & Soil Pollution, Vol. 222 (1-4), pp. 163-183, DOI: 10.1007/s11270-011-0814-9, (IF: 1.676).

Poupkou, A., Zanis, P., Nastos, P., Papanastasiou, D., Melas, D., Tourpali, K., Zerefos, C., 2011. Present climate trend analysis of the Etesian winds in the Aegean Sea. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 106 (3-4), pp. 459-472, DOI 10.1007/s00704-011-0443-7, (IF: 1.776).

Provatidis, C.G., Theodorou, E.G. and Theodorou, G.E., 2011. Computed tomography and CAD/CAE methods for the study of the osseus inner ear bone of greek Quaternary endemic mammals. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, v. 11( 2), p. 121-127.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., 2011. Microcracks in ultrabasic rocks under uniaxial compressive stress. Engineering Geology, 117, pp. 104-113.

Royden, L.H. and Papanikolaou, D.J., 2011. Slab segmentation and late Cenozoic disruption of the Hellenic arc. Geochem. Geophys. Geosyst., 12(3): Q03010.

Samoli, E., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Katsouyanni, K., Priftis, K.N., 2011. Acute effects of air pollution on pediatric asthma exacerbation: evidence of association and effect modification. Environmental Research, Vol. 111(3), pp. 418–424, doi:10.1016/j.envres.2011.01.014, (IF: 3.237).

Siidra, O.I., Krivovichev, S.V., Chukanov, N.V., Pekov, I.V., Magganas, A., Katerinopoulos, A., Voudouris, P., 2011. The crystal structure of Pb5(As3+O3)Cl7 from ancient slags of Lavrion, Greece – a novel Pb(II) chloride arsenite. Mineralogical Magazine 75(2): 337-345.

Solomonidou, A., Coustenis, A., Bampasidis, G., Kyriakopoulos, K., Moussas, X., Bratsolis, E., Hirtzig, M., 2011. Implications of possible internal liquid water oceans on Europa and other giant planets’ satellites. Journal of Cosmology, Vol. 13, 4191-4211.

Stamatakis, M.G., Bedelean, H., Gorea, M., Alfieris, D., Tziritis, E., Kavouri, S, 2011. Clay-rich rocks and mining wastes for the production of lightweight aggregates with thermal insulation properties. Refractories Worldforum 3, 85-92.

Stamatopoulos L., Evelpidou N., 2011. River-bed evolution during the Holocene in Kalavrita region (northern Peloponnese, Greece), Revista de Geomorfologie, vol. 13, p. 5-8.

Vassilakis, E., Royden, L. and Papanikolaou, D., 2011. Kinematic links between subduction along the Hellenic trench and extension in the Gulf of Corinth, Greece: A multidisciplinary analysis. Earth and Planetary Science Letters, 303(1-2): 108-120.

Vött A., Lang F., Brückner H., Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Papanastassiou D., Giannikos A., Hadler H., Handl m., Ntageretzis K., Willershäuser T. and Zander A., 2011. Sedimentological and geoarchaeological evidence of multiple tsunamigenic imprint on the Bay of Palairos-Pogonia (Akarnania, NW Greece). Quaternary International, 242, 213-239, doi:10.1016/j.quaint.2010.11.002.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Moritz, R., Papavassiliou, C., Falalakis, G., 2011. Mineralogy and geochemical environment of formation of the Perama Hill high-sulfidation epithermal Au-Ag-Te-Se deposit, Petrota Graben, NE Greece. Mineralogy and Petrology 103: 79-100.

Voudouris, P., Spry, P.G., Sakellaris, G.A., Mavrogonatos, C., 2011. A cervelleite-like mineral and other Ag-Cu-Te-S minerals [Ag2CuTeS and (Ag,Cu)2TeS] in gold-bearing veins in metamorphic rocks of the Cycladic Blueschist Unit, Kallianou, Evia Island, Greece. Mineralogy and Petrology 101: 169-183.

Voudouris, P., 2011. Conditions of formation of the Mavrokoryfi high-sulfidation epithermal Cu-Ag-Au-Te deposit (Petrota Graben, NE Greece). Mineralogy and Petrology 101: 97-113.

Zotiadis, V., Argyraki, A. and Theologou, E., 2011. A Pilot Scale Application of Attapulgitic Clay for Stabilization of Toxic Elements in Contaminated Soil, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering doi:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000620 (in press).

 

2010


Agiadi, K., Triantaphyllou, M.V., Karakitsios, V. and Dermitzakis, M.D., 2010. Paleobathymetric interpretation of the fish otoliths from the Lower - Middle Quaternary deposits of Kephallonia and Zakynthos islands (Ionian Sea, Western Greece). Rivista Italiana Paleontologia e Stratigrafia, 11/1, 63-78.

Alexandrakis G., Poulos S.E., and Petrakis S., 2010. The development of a beach vulnerability index (BVI) for the assessment of beach zone erosion in the case of the North Cretan Coast (Aegean Sea). Hellenic Journal of Geosciences, 45, 11-22.

Antoniou, A., Lekkas, E. 2010. – Rockfall susceptibility map for Athinios port, Santorini Island, Greece. Elsevier, Geomorphology, 118, 152–166.

Astilleros, J.M., Godelitsas, A., Rodríguez-Blanco, J.D., Fernández-Díaz, L., Prieto, M., Lagoyannis, A., Harissopulos, S. 2010. Interaction of gypsum with lead in aqueous solutions Applied Geochemistry, 25 (7), pp. 1008-1016.

Cundy A., Gaki-Papanastassiou K., Papanastassiou D., Maroukian H., Frogley M.R. and Cane T. 2010. Geological and geomorphological evidence of recent coastal uplift along a major Hellenic normal fault system (the Kamena Vourla fault zone, NW Evoikos Gulf, Greece). Marine Geology 271, 156–164. doi:10.1016/j.margeo.2010.02.009.

Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V. and Krassakopoulou, E., 2010. Distribution of living coccolithophores in the western Cretan Straits (South Aegean Sea, Eastern Mediterranean) during late winter 2008. Hellenic Journal of Geosciences 45, 55-64.

Drinia, H. and Dermitzakis, M.D., 2010. The response of benthic foraminifera to palaeoenvironmental distrurbance: A quantitative approach in turbidite – like successions. Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, 258/3, 325-338

Economou-Eliopoulos, M., 2010. Platinum-group elements (PGE) in various geotectonic settings: Opportunities and risks. Hellenic Journal of Geosciences, 45: 65-82.

Efstratios Kelepertzis., Ariadne Aryraki., Emmanouil Daftsis. and Dimitrios Ballas., 2010. Geochemical background heavy metal concentrations of stream sediments at mineralized areas of NE Chalkidiki. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 153-162.

Eleftheratos, K., Tselioudis, G., Zerefos, C., Nastos, P, Douvis, C., Kapsomenakis, J., 2010, Observed and predicted climate changes in Uruguay and adjacent areas. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 45, pp. 83-90.

Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., 2010, Paleogeographical records in western Naxos (Greece) and sea level changes in Upper Holocene. Geodynamica Acta, Vol.23, Issue 5-6, p. 233-240.

Evelpidou, N., Pavlopoulos, K., Vassilopoulos, A., Triantaphyllou, M., Vouvalidis, K. and Syrides, G., 2010. Yria (western Naxos island, Greece): Sea level changes in upper Holocene and palaeogeographical reconstruction. Geodinamica Acta 23 (5-6), 233-240.

Gaki-Papanastassiou K., 2010. Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea. Hellenic Journal of Geosciences. 45, 1-6.

Gaki-Papanastassiou K., Karymbalis E., Poulos S.E., Seni A., Zouva Ch. 2010. Coastal vulnerability assessment to sea-level rise in the case of Argolikos Gulf (Greece). Hellenic Journal of Geosciences. 45, 109-121.

Ganas, A., Lagios, E., Petropoulos, G. and Psiloglou, B., 2010. 'Thermal imaging of Nisyros volcano (Aegean Sea) using ASTER data: Εstimation of radiative heat flux', Intern. J. Remote Sensing, 31: 15, 4033 — 4047.

Georgiades, G.N. and M.G. Stamatakis., 2010. Clayey Diatomite from a Deposit in Central Greece - A Multifunctional Raw Material for Absorption and Insulation. Refractories WORLDFORUM, no 1, 150-165.

Godelitsas, A., Astilleros, J.M. 2010. Dissolution, sorption/(re)precipitation, formation of solid solutions and crystal growth phenomena on mineral surfaces: implications for the removal of toxic metals from the environment . EMU Notes in Mineralogy: Ion partitioning in ambient temperature aqueous systems.

Godelitsas, A., Gamaletsos, P., Roussos-Kotsis, M. 2010. Mordenite-bearing tuffs from Prassa quarry, Kimolos island, Greece. European Journal of Mineralogy, 22 (6), pp. 797-811.

Kafousia, N., Karakitsios, V., Jenkyns, H.C. and Mattioli, E., (in press). A Global Event With A Regional Character: The Early Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Pindos Ocean (Northern Peloponnese, Greece). Geological Magazine.

Kambezidis, H.D., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2010. Spatial variability and trends of the rain intensity over Greece. Advances in Geosciences, Vol. 26, pp. 65-69.

Karakitsios, V., Kafousia, N. and Tsikos, H., 2010. Oceanic Anoxic Events as recorded in the Mesozoic sedimentary record of mainland Greece. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 123-131.

Karymbalis E., Gaki-Papanastassiou K., Ferentinou M. 2010. Fan deltas classification coupling morphometric analysis and artificial neural networks: the case of NW coast of gulf of Corinth, Greece. Hellenic Journal of Geosciences. 45, 133-146.

Kaskaoutis, D., Kosmopoulos, P., Kambezidis, H.D., Nastos, P.T., 2010. Identification of the aerosol types over Athens, Greece: The influence of air-mass transport. Advances in Meteorology, Vol. 2010, Article ID 168346, 15 pages, doi:10.1155/2010/168346

Kaskaoutis, D.G., Kalapureddy, M.C.R., Krishna Moorthy, K., Devara, P.C.S., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., 2010. Heterogeneity in pre-monsoon aerosol types over the Arabian Sea deduced from ship-borne measurements of spectral AODs. Atmospheric Chemistry and Physics, 10 (10) pp. 4893-4908, (IF: 4.881).

Kaskaoutis, D.G., Kharol, S.K., Sifakis, N., Nastos, P.T., Sharma, A.R., Badarinath, K.V.S., Kambezidis, H.D., 2010, Satellite monitoring of the biomass burning aerosols during the wildfires of August 2007 in Greece: Climate implications. Atmospheric Environment, 45 (3), pp. 716-726, (IF: 3.139).

Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., Kharol, S.K., Badarinath, K.V.S., 2010. The The Aura-OMI Aerosol Index distribution over Greece. Atmospheric Research, Vol. 98(1), pp. 28-39, (IF: 1.811).

Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., 2010. The combined use of satellite data, air-mass trajectories and model applications for monitoring of the dust transport over Athens, Greece. International Journal of Remote Sensing, 1366-5901, Volume 31, Issue 19, pp. 5089 – 5109, (IF: 1.089).

Katsouras, G., Gogou, A., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C., Triantaphyllou, M., Roussakis, G. and Lykousis, V., 2010. Organic carbon distributions and isotopiccomposition in three records from the eastern Mediterranean Sea during the Holocene. Organic Geochemistry, 41, 935-939, doi: 10.1016/j.orggeochem.2010.04.008.

Koukousioura O., Dimiza M. and Triantaphyllou M.V., 2010. Alien foraminifers from Greek coastal areas (Aegean Sea, Eastern Mediterranean). Mediterranean Marine Science, 11/1, 155-172.

Koukouzas, N., Vasilatos, Ch., Itskos, Gr., Mitsis, I. and Moutsatsou, A., 2010. Removal of Heavy metals from wastewater using CFB-coal fly ash zeolitic materials. Journal of Hazardous Materials, 173, 581-588.

Larissi, I.K., Antoniou, A., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2010. The role of wind in the configuration of the ambient air quality in Athens, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 19, No 9b, pp. 1989-1996, (IF: 0.531).

Larissi, I.K., Antoniou, A., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2010. Assessment of air quality in the greater Athens area, Greece. International Journal of Engineering and Management, Vol. 2 (1), pp.3-13.

Laskou, M., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, I., 2010. Bauxite ore as an energy source for bacteria driving iron–leaching and bio- mineralization. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 163-173.

Lekkas, E. 2010. – The 12 May 2008 Mw=7.9 Wenchuan Earthquake, China. Macroseismic Intensity Assessment Using the EMS1998 and ESI2007 Scales and their Correlation with the Geological Structure. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 100, No. 5B, pp. 2791-2804, November 2010, doi: 10.1785/0120090244.

Maroukian, H., Leonidopoulou, D., Skarpelis, N. and Stournaras, G., 2010. Effects of lithology, mineralogy and weathering on particle size variability of sediments in the coastal environment of Livada Bay in SE Tinos Island. Journal of Coastal Research, 26, 167-175.

Marschik, R., Tobias, B., Hensler, A.S., Skarpelis, N. and Hölzl, S., 2010. Isotope geochemistry of the Pb-Zn-Ba (-Ag-Au) mineralization at Triades-Galana, Milos island. Resource Geology, 60, 335-347.

Matsangouras, J.T., Nastos, P.T., 2010. The July 27, 2002 tornado event in Athens, Greece. Advances in Science and Research, Vol. 4, pp. 9-13.

Matzarakis, a., Nastos, P.T., 2010. Human-Biometeorological assessment of heat waves in Athens. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-010-0379-3, (IF: 1.776).

Meinhold, G., Kostopoulos, D., Frei, D., Himmerkus, F., & Reischmann, T., 2010. U–Pb LA-SF-ICPMS zircon geochronology of the Serbo-Macedonian Massif, Greece: Palaeotectonic constraints for Gondwana-derived terranes in the Eastern Mediterranean. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 99, 813-832. DOI 10.1007/s00531-009-0425-5.

Meinhold, G., Reischmann, T., Kostopoulos, D., Frei, D., & Larionov, A., 2010. Mineral chemical and geochronological constraints on the age and provenance of the eastern Circum-Rhodope Belt low-grade metasedimentary rocks, NE Greece. Sedimentary Geology, 229, 207-223.

Melfos V, Helly B, Voudouris P 2010. The ancient Greek names “Magnesia” and “Magnetes” and their origin from the magnetite occurrences at the Mavrovouni mountain of Thessaly, central Greece. A mineralogical-geochemical approach. Archaeol Anthropol sciences. DOI: 10.1007/s12520-010-0048-6

Moissette, P., Cornée, J.J., Mannaї-tayech, B., Rabhi, m., André, J.P., Koskeridou, E, Méon, H. 2010. The western edge of the Mediterranean Pelagian Platform: A Messinian mixed siliciclastic–carbonate ramp in northern Tunisia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 285, 85-103.

Nastos, P.T., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2010, Brief communication: Does climatic change in precipitation drive erosion in Naxos island, Greece, Natural Hazards and Earth Sciences (NHESS), 10 (2), p. 379-382

Nastos, P.T., Matsangouras, J.T., 2010. Tornado activity in Greece within the 20th century. Advances in Geosciences, Vol. 26, pp. 49-51.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Anthracopoulos, M.B., Roma, E.S., Priftis, K.N., 2010. Outdoor particulate matter and childhood asthma admissions in Athens, Greece: a time-series study. Environmental Health, Vol. 9:45, doi:10.1186/1476-069X-9-45. The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.ehjournal.net/content/9/1/45, (IF: 2.481).

Nastos, P.T., Zerefos, C.S., 2010. Climate Change and precipitation in Greece. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 45, pp. 185-192.

Nastos, P.T., Zerefos, C.S., 2010. Cyclic modes of the intra-annual variability of precipitation in Greece. Advances in Geosciences, Vol. 25, pp. 45–50.

Owen, R.B., Renaut, R.W. and Stamatakis, M.G., 2010. Diatomaceous sedimentation in late Neogene lacustrine basins of western Macedonia, Greece. Journal of Paleolimnology, 44, 343-359.

Palyvos, N., K. Pavlopoulos, K., Froussou, E., Kranis, H., Pustovoytov, K., Forman, S.L. & Minos-Minopoulos, D. 2010. Paleoseismological investigation of the oblique-normal Ekkara ground rupture zone accompanying the M 6.7–7.0 earthquake on 30 April 1954 in Thessaly, Greece: Archaeological and geochronological constraints on ground rupture recurrence. Journal of Geophysical Research, 115, B06301, doi:10.1029/2009JB006374.

Palyvos, N., Mancini, M., Sorel, D., Lemeille F., Pantosti, D., Julia, R., Triantaphyllou, M. and De Martini, P.-M., 2010. Geomorphological, stratigraphic and geochronological evidence of fast Pleistocene coastal uplift in the westernmost part of the Corinth Gulf Rift (Greece). Geological Journal, 45(1), 78-104, doi: 10.1002/gj.1171.

Papadimitriou, P., Kaviris, G., Karakonstantis A. and K. Makropoulos, 2010. The Cornet seismological network: 10 years of operation, recorded seismicity and significant applications. AGPH, vol. 45, p. 193-208.

Papadopoulos, T.D., Stournaras G. and Alexopoulos, J.D., 2010. Geophysical investigations for aquifer detection in fissured rocks of volcanic origin. A case history. Journal of the Balkan Geophysical Society, ISSN 1302 – 1672, Vol. 13, No. 2, December 2010, p. 1-8.

Papaioannou, A.B., Viras L.G., Nastos P.T., Paliatsos A.G., 2010. An analysis of selected air pollutants in the city of Volos, Greece. Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 161, pp. 485–494, DOI 10.1007/s10661-009-0762-7 (IF: 1.356).

Papanikolaou, Ι., Foumelis, Μ., Parcharidis, Ι., Lekkas, Ε., & Fountoulis, Ι. (2010). - Deformation pattern of the 6th and 7th of April 2009, Mw=6.2 and Mw=5.6 earthquakes in L’ Aquila (Central Italy) revealed by ground and space based observations. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 1–15.

Philandras, C.M., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Repapis, C.C., 2010. Study of the rain intensity in Athens and Thessaloniki, Greece. Advances in Geosciences, Vol. 23, pp. 37–45.

Poulos S. and Ballay A., 2010. Grain-Size Trend Analysis for the Determination of Non-Biogenic Sediment Transport Pathways on the Kwinte Bank (southern North Sea), in Relation to Sand Dredging. Journal of Coastal Research, 51, 87-92.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. 2010. The influence of alteration on the engineering properties of dolerites: The examples from the Pindos and Vourinos ophiolites (northern Greece). International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 47 (1), pp. 69-80

Sakkas, G., Kouskouna V. and Makropoulos, K., 2010. Seismic hazard analysis in the Ionian Islands using macroseismic intensities. AGPH, vol. 45, p. 239-247.

Segou, M. and Voulgaris, N., 2010. Proschema: A Matlab application for processing strong motion records and estimating engineering parameters. Computers & Geosciences 36, p 977-986.

Simone, L., Bravi, S., Carannante, G., Masucci, I. and Pomoni-Papaioannou, F., (in press). Arid vs wet climatic evidence in the “Middle Cretaceous” calcareous successions of the Southern Apennines (Italy). Cretaceous Research.

Skianis, G. Aim., and Verikiou, E., 2010: Solution of the linear diffusion equation with a time dependent diffusion coefficient, in two and three dimensions. Advances in Differential Equations and Control Processes, Vol. 5, Number 1, pages 37-47.

Skourtsos, E. & Lekkas, S. 2010. Extensional tectonics in Mt Parnon (Peloponnesus, Greece). Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.), doi 10.1007/s00531-010-0588-0.

Stamatakis, M.G., Fragoulis, D. S., Antonopoulou, G. and Stamatakis, M., 2010. The opaline silica rich sedimentary rocks of Milos Island, Greece and their behavior as pozzolanas in the manufacture of cement, Advances in Cement Research 22 ( 3), 171-183.

Stamatakis, M.G., Regueiro, M., Calvo, J.P., Fragoulis, G. and Stamatakis, G., 2010. A study of zeolitic tuffs associated with bentonite deposits from Almeria, Spain and Kimolos Island, Greece and their industrial potential as pozzolanas in the cement industry. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 283-292.

Sterba, J.HY., Foster, M., Bichler, M., Vasilatos, Ch. and Stamatakis, M.G., 2010. Analytical identification of a single source pumice from Greek shores and ancient sites in the Levant. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 293-298.

Triantaphyllou M.V., Antonarakou A., Dimiza M. and Anagnostou CH., 2010. Calcareous nannofossil and planktonic foraminiferal distributional patterns during deposition of sapropels S6, S5 and S1 in the Libyan Sea (Eastern Mediterranean). Geo-Marine Letters, 30(1), 1-13, doi: 10.1007/s00367-009-0145-7.

Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Krasakopoulou E., Malinverno E., Lianou, V. and Souvermezoglou, E., 2010. Seasonal control on Emiliania huxleyi coccolith morphology and calcification in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean). Geobios, 43, 99-110, doi: 10.1016/j.geobios.2009.09.002.

Triantaphyllou, M.V., 2010. Possible affinities between holococcolithophores Syracosphaera pulchra HOL oblonga type and Calyptrolithophora papillifera. Journal of Nannoplankton Research. 31(2), 114-120.

Tzanis, E., Kranis, H. & Chailas, S., 2010. An investigation of the active tectonics in central Greece with imaging and decomposition of topographic data. Journal of Geodynamics, 49, 55-67.

Tzavelas, G., Paliatsos, A.G., Nastos, P.T., 2010. Models for exceedances over high thresholds of the precipitation totals over Athens, Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 10, pp. 105–108, (IF: 1.357).

Velegrakis A., Ballay A., Poulos S., Radzevicius R., Bellec V., Manso F., 2010. European marine aggregates resources: Origins, usage, prospecting and dredging techniques. Journal of Coastal Research, 51, 1-14.

Voett, A., Bareth,G., Brucner, H., Curdt, C., Fountoulis, I., Grapmayer, R., Hadler, A., Hoffmeister, D., Klasen, N., Franziska L., Masberg, P., May, S.M., Ntagetzeris, K., Sakellariou, D., & Willershauer, T. (2010). Beachrock-type calcarenitic tsunamites along the shores of thw eastern Ionian sea (western Greece) – case studies from Akarnania, the Ionian islands and the western Peloponnese. Zeitshrift fur Geomorphologie, v. 54, Supp. 3, p. 001-050. DOI: 10.1127/0372-8854/2010/0054S3-0018.

Vött Α., Lang F., Brückner H., Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Papanastassiou D., Giannikos A., Hadler H., Handl M., Ntageretzis K., Willershäuser T., Zander A. 2010. Sedimentological and geoarchaeological evidence of multiple tsunamigenic imprint on the Bay of Palairos-Pogonia (Akarnania, NW Greece). Quaternary International, 1-27 doi:10.1016/j.quaint.2010.11.002.

Voudouris P. 2010. Conditions of formation of the Mavrokoryfi high-sulfidation epithermal Cu-Ag-Au-Te deposit (Petrota Graben, NE Greece). Mineralogy and Petrology DOI 10.1007/s00710-010-0139-1

Moissette, P., Cornée, J.J. and Koskeridou, E., 2010. Pleistocene rolling stones or large bryozoan nodules in a mixed siliciclastic-carbonate environment (Rhodes, Greece). Palaios, 25: 24-39

 

2009


Amiridis, V., Kafatos, Μ., Perez C., Kazadzis, S., Gerasopoulos E., Mamouri, R.E., Papayannis, A., Kokkalis, P., Giannakaki, E., Basart, S., Daglis, I. and Zerefos, C., 2009. The potential of the synergistic use of passive and active remote sensing measurements for the validation of a regional dust model. Ann. Geophys., 27, 3155-3164.

Anastasakis, G. and Piper, D.J.W., 2009. A 1Ma record of sea-level lowstands: South Evoikos gulf, Greece. Quaternary Research, 71(3), 453-464.

Anastasakis, G. and Piper, D.J.W., 2009. A million year record of Delta progradation on the flanks of the Aegean Sea. Marine Geology, 270, 139-159.

Auliaherliaty, L., Stoll, H.M., Ziveri, P., Malinverno, E., Triantaphyllou, M., Stravrakakis, S. and Lykousis, V., 2009. Coccolith Sr/Ca ratios in the eastern Mediterranean: Production versus export processes. Marine Micropaleontologym, 73:196-206.

Balis, D., Bojkov, R., Tourpali, K. and Zerefos C., 2009. Characteristics of the ozone decline over both hemispheres. Int. J. of Rem. Sens., 30:15, 3887-2895.

Baltatzis, E., Kostopoulos, D., Godelitsas, A., Zachariadis, P. and Papanikolaou, D., 2009. Pliocene tourmaline rhyolite dykes from Ikaria Island in the Aegean back-arc region: geodynamic implications. Geodinamica Acta 22/4, 184-189.

Bathrellos, G.D., Vasilatos Ch., Skilodimou H.D. and Stamatakis, M.G., 2009. On the occurrence of a pumice-rich layer in Holocene deposits of western Peloponnesus, Ionian Sea, Greece. A geomorphological and geochemical approach. Central European Journal of Geosciences 1(1), p.19-32

Benefit, B.R., Salem, R.M., McCrossin, M.L., Boaz, N.T. and Pavlakis, P., 2009. New fossil papionins from the Late Miocene of As Sahabi, Libya. American Journal of Physical Anthropology: 88-88, Suppl. 48

Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Spry, P.G., Voudouris P. and the participants of the IGCP-486, 2009. Understanding gold-(silver)-telluride-(selenide) mineral deposits. Episodes, 32: 249-263.

Dermitzakis, M.D., Radwanska, U., Radwanski, A. and Drinia, H., 2009. Lower Pliocene (Zanclean) regressive sequence of Refina near Pikermi in Attica, Greece: A spectacular locality of mass-aggregated giant balanid cirripedes. Hellenic Journal of Geosciences.

Didascalou, E.A., Lagos, D., Nastos, P.T., 2009. Wellness Tourism: Evaluating destination attributes for tourism planning in a competitive segment market. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism,Vol. 4, Number 4, pp. 113-126.

Drinia, H., 2009. Foraminiferal biofacies and paleoenvironmental implications of the Early Tortonian deposits of Gavdos Island (Eastern Mediterranean). Revue de Micropaleontologie, 52, 15-29.

Drinia, H., 2009. Palaeoenvironmental reconstruction of the Oligocene Afales Basin, Ithaki Island, western Greece. Central European Journal of Geosciences, 1, 1-18.

Evelpidou N., Vassilopoulos A., Leonidopoulou D. and Poulos, S., 2009. An investigation of the coastal erosion causes in Samos Island, Eastern Aegean Sea. Journal Landscape Ecology, 6(3): 295-310.

Foumelis, M., Parcharidis, Is., Lagios, E. and Voulgaris, N., 2009. Evolution of post-seismic ground deformation of the Athens 1999 earthquake observed by SAR interferometry. Journal of Applied Geophysics, Volume 69, Issue 1, 16-23.

Founda, D., Kambezidis, H.D., Petrakis, M., Zanis, P. and Zerefos, C., 2009. A Correction of the Recent Air Temperature Record at the Historical Meteorological Station of the National Observatory of Athens (NOA) due to Instrument Change. Theor. & Appl. Climatol., 97:385-289.

Founda, D., Lykoudis, S., Psiloglou, B.E., Petrakis, M. and Zerefos, C.S., 2009. Observations of the atmospheric surface layer parameters during the total solar eclipse of March 29th, 2006 in Greece. Meteorol. Z, 18, 5, 489-494.

Georgoulias, A.K., Balis, D., Koukouli, M.E., Meleti, C., Bais, A. and Zerefos, C., 2009. A study of the total atmospheric sulphur dioxide load using ground-based measurements and the satellite derived Sulfur Dioxide Index. Atmos. Envir., 43(9), 1693-1701.

Gerasopoulos, E., Kokkalis, P., Amiridis, V., Liakakou, E., Perez, C., Haustein, K., Eleftheratos, K., Andreae, M.O., Andreae, T.W. and Zerefos, C.S., 2009. Dust specific extinction cross-sections over the Eastern Mediterranean using the BSC/DREAM model and sun photometer data: the case of urgan environments. Ann. Geophys., 27, 2903-2912.

Giannakopoulos, C., Hadjinicolaou, P., Zerefos, C. and Demosthenous, G., 2009. Chaning energy requirements in the Meidterranean under changing climatic conditions, Energies, 2, 805-815.

Gournelos, Th., Evelpidou, N., Vassilopoulos, Α. and Poulos, S., 2009. Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi Island (Ionian Sea) coastal zone and natural hazard risk detection based on fuzzy sets. Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 305-314. 2009:

Green, D., Gournelos, Th., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., 2009, Study of human induced recent geomorphological and land use changes of the Acheloos delta area in Western Greece using GIS. Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 325-332.

Grigoropoulos, K.N., Nastos, P.T. and Ferentinos, G., 2009, Spatial distribution of PM1 and PM10 during Saharan dust episodes in Athens, Greece. Advances in Science and Research, 3, 59–62.

Haas, J., Pomoni-Papaioannou, F. and Kostopoulou, V., 2009. Comparison of the Late Triassic carbonate platform evolution and Lofer cyclicity in the Transdanubian Range, Hungary and the Pelagonian zone. Central European Geology, 52/2, 153-184.

Himmerkus, F., Reischmann, T., & Kostopoulos, D., 2009. Serbo-Macedonian revisited: a Silurian basement terrane from northern Gondwana in the Internal Hellenides, Greece. Tectonophysics, 473, 20-35.

Ilia, I.K., Stamatakis, M.G. and Perraki, Th. S., 2009. Mineralogy and technical properties of clayey diatomites from north and central Greece. Central European Journal of Geosciences 1(4), 393-403.

Kalaitzidis, S., Siavalas, G., Skarpelis, N., Araujo, C.V. and Christanis, K. 2009. Late Cretaceous coal overlying karstic bauxite deposits in the Parnassus-Ghiona Unit, Central Greece: Coal characteristics and depositional environment. Ιnternational Journal of Coal Geology, doi: 10.1016/j.coal.2009.06.005.

Kalapureddy, M.C.R., Kaskaoutis, D.G., Ernest Raj, P., Devara, P.C.S., Kambezidis, H.D., Kosmopoulos, P.G. and Nastos, P.T., 2009, Identification of aerosol type over the Arabian Sea in the premonsoon season during the ICARB campaign. Journal of Geophysical Research D: Atmospheres 114 (17), art. no. D17203, doi: 10.1029/2009JD011826.

Kaskaoutis, D.G., Kalapureddy, M.C.R., Devara, P.C.S., Kosmopoulos, P.G., Nastos, P.T., Krishna Moorthy, K. and Kambezidis, H.D., 2009. Spatio-temporal aerosol optical characteristics over the Arabian Sea during the pre monsoon season. Atmospheric Chemistry and Physics Discussion, Vol. 9, pp. 22223–22269.

Katerinopoulou, A., Katerinopoulos, A., Voudouris, P., Bieniok, A. and Amthauer, G., 2009. A multi-analytical study of the crystal structure of unusual Ti-Zr-Cr andradite from the Maronia skarn, Rhodope Massiv, western Thrace, Greece. Mineralogy and Petrology, 95: 113-124

Kazantzidis, A., Bais, A.F., Zempila, M.M, Meleti, C., Eleftheratos, K. and Zerefos, C.S., 2009. Evaluation of ozone column measurements over Greece with NILU-UV multi-channel radiometers, Int. J. of Rem. Sens., 30:15, 4273-4281.

Kioutsioukis, I., Melas, D. and Zerefos, C., 2009. Statistical assessment of changes in climate extremes over Greece (1955-2002), Int. J. of Climat., DOI:10.1002/joc.2030.

Koglin, N., Kostopoulos, D., & Reischmann, T., 2009. Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of the Samothraki ophiolite, NE Greece: Trace-element, isotopic and age constraints. Tectonophysics, 473, 53-68.

Koglin, N., Kostopoulos, D., & Reischmann, T., 2009. The Lesvos mafic-ultramafic complex, Greece: ophiolite or incipient rift?. Lithos, 108, 243-261.

Koskeridou, E., Vardala-Theodorou, E. and Moissette, P., 2009. Pliocene and Pleistocene shallow-water chitons from Rhodes Island, Greece. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie – Abhandlungen, 251/3, 303-330.

Kouli, K., Triantaphyllou, M., Pavlopoulos, K., Tsourou, T., Karkanas, P. and Dermitzakis, M.D., 2009. Palynological investigation of Holocene palaeoenvironmental changes in the coastal plain of Marathon (Attica, Greece). Geobios 42 (1): 43-51.

Koutsomichou, I., Poulos, S.E., Evelpidou, N., Anagnostou, C., Ghionis, G. and Vasilopoulos, A., 2009. The role of beach rock formations in the evolution of embayed coastal sones of Attica (Greece) in relation to sea level rise. The case of Kalyvia beach zone. Geogr, Fis. Dinam. Quat, 32, 49-56.

Koutsovitis, P., Magganas, A. and Katerinopoulos, A., 2009. Calc-alkaline volcanic rocks in mélange formations from the South Othris region, Greece: Petrogenetic and geotectonic implications. Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 47, 79-95.

Laskou, M., Margomenou-Leonidopoulou, G. and Balek, V., 2009. Phase mineral transformation in heated (thermal treated) bauxite samples. 9th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Marseille, France (in press: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry).

Liati, A., Skarpelis, N. and Pe-Piper, G. 2009. Late Miocene magmatic activity in the Attic-Cycladic Belt of the Aegean (Lavrion, SE Attica, Greece): implications for the geodynamic evolution and timing of ore deposition. Geological Magazine, doi: 10.1017/S0016756809006438.

Malinverno, E., Triantaphyllou, M.V., Stavrakakis, S., Ziveri, P. and Lykousis, V., 2009. Seasonal and spatial variability of coccolithophore export production at the South-Western margin of Crete (Eastern Mediterranean) processes. Marine Micropaleontology 71:131-147, doi:10.1016/j.marmicro.2009.02.002.

Meinhold, G., Kostopoulos, D., Reischmann, T., Frei, D., & BouDagher-Fadel, M., 2009. Geochemistry, provenance and stratigraphic age of metasedimentary rocks from the eastern Vardar suture zone, northern Greece. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 277, 199-225.

Nastos, P.T. and Zerefos, C.S, 2009. Spatial and temporal variability of consecutive dry and wet days in Greece”.Atmos. Res., 94, 616-628.

Papadopoulos, T.D., Voulgaris, N.S. and Alexopoulos, J.D., 2009. Elaboration of GIS based multidisciplinary data for microzoning studies. Environmental Semeiotics 2(1), p48-62.

Papaioannou, A., Rigas, N., Rigas, G., Paliatsos, A.G., Nastos, P.T., Plageras, P., Roupa, Z., Kakavas, K.V. and Dovriki, E., 2009. Multivariate statistical interpretation of soil quality data in the context of public health. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18, No 2, pp. 1-9.

Papanikolaou, D. 2009. Timing of tectonic emplacement of the ophiolites and terrane paleogeography in the Hellenides. Lithos, 108, 262-280.

Papanikolaou, D. and Vassilakis, E., 2009. Thrust faults and extensional detachment faults in Cretan tectono-stratigraphy: Implications for Middle Miocene extension. Tectonophysics, 488, Issues 1-4, 233-247, DOI: 10.1016/j.tecto.2009.06.024.

Papanikolaou, D., Gouliotis, L. and Triantaphyllou, M., 2009. The Itea–Amfissa detachment: a pre-Corinth rift Miocene extensional structure in central Greece. The Geological Society, London, Special Publications, 311: 293–310, DOI: 10.1144/SP311.11 0305-87.

Papanikolaou, I., Papanikolaou, D. and Lekkas, E., 2009. Advances and limitations of the Environmental Seismic Intensity scale (ESI 2007) regarding near-field and far-field effects from recent earthquakes in Greece, implication for the seismic hazard assessment. Palaeoseismology: Historical and Prehistorixal Records of Earthquake Ground Effects for Seismic Hazard Assessment (Reicherter, K., Michetti, A.M., & Silva, P.G. (eds)). Geological Society of London, Special Publications, 316: 11-30, doi:10.1144/SP316.2, London.

Parcharidis, I., Kokkalas, S., Fountoulis, I. and Foumelis, M., 2009. Detection and Monitoring of Active Faults in Urban Environment: The case of Patras and Pyrgos cities (Peloponnese, Greece). Remote Sensing, 2009, 1(4), 676-696; doi: 10.3390/rs1040676.

Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Karkanas, P., Kouli, K., Syrides, G., Vouvalidis, K., Palyvos, N. and Tsourou, T., 2009. Paleoenvironmental evolution and prehistoric human environment, in the embayment of Palamari (Skyros Island, Greece) during Middle-Late Holocene. Quaternary International, doi: 10.1016/j.quaint.2009.08.015.

Petrou, A.L. and Economou-Eliopoulos, M., 2009. Platinum-group mineral formation: Evidence of an interchange process from the entropy of activation values. Geochimica et Cosmochimica Acta, 73, 5635–5645. Available online at www.elsevier.com/locate/gca

Petrou, A.L. and Economou-Eliopoulos, M., 2009. The activation energy values estimated by the Arrhenius equation as a controlling factor of platinum-group mineral formation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 73, 1625-1636. Available online at www.elsevier.com/locate/gca

Pomoni-Papaioannou, F. and Zambetakis-Lekkas, A., 2009. Facies associations of the late Cenomanian carbonate platform of Tripolitza subzone (Vitina, Central Peloponnesus, Greece): evidence of long-term/terrestrial subaerial exposure. Ital.J.Geosci. (Boll. Geol. It.), vol 128, no 1 (2009), pp.123-130, 2figs, 3pl.

Poulos, S.E., 2009. Origin and distribution of the terrigenous component of the unconsolidated surface sediment of the Aegean floor: A synthesis. Continental Shelf Research, 29(16), 2045–2060.

Poulos, S.E., Alexopoulos, J.D., Karditsa, A., Giannia, P., Gournelos, T. and Livaditis, G., 2009. Formation & evolution of Ververonda Lagoon (Porto Heli Region, SE Argolic Gulf) during historical times, on the basis of geophysical data and archeological information. Zeitschrift fur Geomorphologie, 53(1), 151-168.

Poulos, S.E., Dounas, C.G., Alexandrakis, G., Koulouri, P. and Drakopoulos, P., 2009. Trace metal distribution in sediments of northern continental shelf of Crete Island, Eastern Mediterranean. Environmental Geology, 58, 843-857.

Rassios, A., Smith, A., & Kostopoulos, D., 2009. OPHIOLITES 2008 GUIDEBOOK: Link between the Mesohellenic Ophiolites and Pelagonian Margin. In: Skarpelis, N., (Ed.) The Geology of Greece. Journal of the Virtual Explorer, volume 34, paper 100, doi: 10.3809/jvirtex.2009.00213

Retalis, A., Nastos, P. and Retalis, D., 2009. Study of small ions concentration in the air above Athens, Greece. Atmospheric Research, 91, pp. 219-228.

Roussiakis, S.J., 2009. Prostrepsiceros and Protragelaphus (Artiodactyla, Mammalia) from the Late Miocene locality of Chomateri (Attica, Greece). Annales de Paléontologie, 95: 181-195.

Skarpelis, N. and Argyraki, A., 2009. The geology and origin of supergene ores in Lavrion Attica, Greece, Resource Geology, 59, 1-14.

Skarpelis, N., Argyraki, A. and Grypioti, A., 2009. Characterization of sources of inhalable particulate matter (PM10) in the old processing and smelting site of lavrion, Greece. Goldschmidt 2009, Davos, Switzerland, Special Supplement Geoch. et Cosmoch. Acta 73, no 13S, p. A 1324.

Stamatakis, M., Tziritis, E. and Evelpidou, N., 2009. The geochemistry of boron-rich groundwater in Karlovassi Basin, Samos Island, Greece, Central Europe Journal of Geosciences, 1(2), 207-218.

Theodorakopoulou, K., Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Kouli, K., Tsourou, T., Bassiakos, Y., Zacharias, N. and Hayden, B., 2009. Geoarchaeological studies in the coastal area of Istron-Kalo Chorio (gulf of Mirabello- Eastern Crete): landscape evolution and paleoenvironmental reconstruction. Zeitschrift Fur Geomorphologie 53, suppl. 1:55-70.

Thomsen, E., Knudsen, J. and Koskeridou, E., 2009. Fosssil panopeans (Bivalvia, Hiatellidae) from Rhodes, Greece. Steenstrupia, 30 (2): 153–166, Copenhagen, Denmark.

Triantafyllidis, S. and Skarpelis, N., 2009. Modeling of an acid pit lake from an abandoned high sulfidation deposit: Kirki, NE Greece. Goldschmidt 2009 – Our volatile planet; Davos, Swicherland, 22-26 June 2009, Abstracts volume, Special Supplement Geoch. et Cosmoch. Acta, 73, No 13S, p. A 1346.

Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Kouli, K., Dimiza, M., Kontakiotis, G., Papanikolaou, M., Lianou, V., Ziveri, P., Mortyn, G., Lykousis, V. and Dermitzakis, M.D., 2009. Late Glacial–Holocene ecostratigraphy of the south-eastern Aegean Sea, based on plankton and pollen assemblages. Geo-Marine Letters 29: 249-267, DOI 10.1007/s00367-009-0139-5.

Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Malinverno, E. and Young, J.R., 2009. Evidence for a possible life-cycle association between Syracosphaera protrudens (heterococcolithophore) and Syracosphaera pulchra HOL pirus-type (holococcolithophore). Journal of Micropaleontology, 28: 1-6.

Triantaphyllou, M.V., Koukousioura, O. and Dimiza, M.D., 2009. The presence of Indo-Pacific symbiont-bearing foraminifer Amphistegina lobifera in Greek coastal ecosystems (Aegean Sea, Eastern Mediterranean). Mediterranean Marine Science, 10/2.

Triantaphyllou, M.V., Ziveri, P., Gogou, A., Marino, G., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C., Kouli, K., Dimiza, M., Rosell-Mele, A., Papanikolaou, M., Katsouras, G. and Nunez, N., 2009. Late Glacial-Holocene climate variability at the south-eastern margin of the Aegean Sea. Marine Geology 266: 182-197, DOI:10.1016/j.margeo.2009.08.005

Tritakis, V., Korbakis, G., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. and Pisanko, Y., 2009. Ozone destruction by solar electrons in relation to solar variability and the terrestrial latitude. Advances in Space Research, 43 (4) pp. 659-664.

Tritakis, V.P, Pisanko, Y., Paliatsos, A.G., Korbakis, G. and Nastos, P.T., 2009. A numerical model approximating extreme energetic electron events involved in the physical processes of the middle atmosphere. Advances in Space Research, 43 (4) pp. 665-672.

Tsikouras, B., Karipi, S., Rigopoulos, I., Perraki, M., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., 2009. Geochemical Processes and Petrogenetic Evolution of Rodingite Dykes in the Ophiolite Complex of Othrys (Central Greece). Lithos (in press).

Vardoulakis, P., Stavropoulou, M. and Exadaktylos, G., 2009. Sandbox modeling of the shallow tunnel face collapse. Italian Geotechnical Journal (Rivista Italiana di Geotecnica), 1/2009, pp. 9-22.

Vött, A., Brückner, H., Brockmüller, S., Handl, M., May, S.M., Gaki-Papanastassiou, K., Herd, R., Lang, F., Maroukian, H., Nelle, O. and Papanastassiou, D., 2009. Traces of Holocene tsunamis across the Sound of Lefkada, NW Greece. Global and Planetary Change Global and Planetary Change, 66, 112–128, doi: 10.1016/j.gloplacha.2008.03.015.

Vött, A., Brückner, H., May, S.M., Sakellariou, D., Nelle, O., Lang, F., Kapsimalis, V., Jahns, S., Herd, R., Handl, M. and Fountoulis, I., 2009. The Lake Voulkaria (Akarnania, NW Greece) palaeoenvironmental archive - a sediment trap for multiple tsunami impact since the mid-Holocene. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, Volume 53, Number 1, pp. 1-37(37).

Vött, A., Brückner, H., Zander, A. M., May, S., Mariolakos, I., Lang F., Fountoulis, I. and Dunkel, A., 2009. Late Quaternary evolution of Mediterranean poljes – the Vatos case study (Akarnania, NW Greece) based on geo-scientific core analyses and IRSL dating. Z. Geomorph. N. F., 53/2, p. 145-169.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bindi, L., Kartal, T., Arikas, K., Moritz, R. and Ortelli, M., 2009. Rhenium-rich molybdenite and rheniite (ReS2) in the Pagoni Rach-Kirki Mo-Cu-Te-Ag-Au deposit northern Greece: implications for the rhenium geochemistry of porphyry-style Cu-Mo and Mo mineralization. Canadian Mineralogist. 47: 1013-1036

Zanis, P., Kapsomenakis, I., Philandras, C., Douvis, K., Nikolakis, D., Kanellopoulou, E., Zerefos, C.S. and Repapis, C., 2009. Analysis of an ensemble of present-day and future Regional Climate Simulations for Greece. Int. J. Clim., DOI: 10.1002/joc.1809.

Zerefos, C. S., Eleftheratos K., Meleti C., Kazadzis S., Romanou, A., Ichoku C., Tselioudis, G. and Bais, A., 2009. Solar dimming and brightening over Thessaloniki, Greece, and Beijing, China. Tellus B, DOI: 10.1111/j.1600-0889.2009.00425.x.

 

2008


Bakos K., Barcz A., Vona M., Evelpidou N. and Centeri, C., 2008. Potential effects of land use change around the inner lake in Tihany, Hungary – Examination of geology, pedology and plant cover/land use interrelations. Cereal Research Communications, Vol. 36, 2008, Suppl., 143-147.

Burchfiel, B.C., Nakov, R., Dumurdzanov, N., Papanikolaou, D., Tzankov, T., Serafimovski, T., King, R.W., Kotzev, V., Todosov, A. and Nurce, B., 2008. Evolution and Dynamics of the Cenozoic tectonics of the south Balkan extensional system. Geosphere, 4 (6), 919-938.

Diamantopoulou, E., Dassenakis, M., Kastriti,s A., Tomara, V., Paraskevopoulou V. and Poulos, S., 2008. Seasonal fluctuations of nutrients in a hypersaline Mediterranean lagοon. Desalination, 224: 271-279.

Dimiza, M., Triantaphyllou, M.V. and Dermitzakis, M.D., 2008. Seasonality and ecology of living coccolithophores in E. Mediterranean coastal environments. Micropaleontology 54 (2): 159-175.

Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V. and Dermitzakis, M.D., 2008. Vertical distribution and ecology of living coccolithophores in the marine ecosystems of Andros island (Middle Aegean Sea) during late summer 2001. Hellenic Journal of Geosciences 43: 7-20.

Drinia, H., Antonarakou, A. and Kontakiotis, G., 2008. On the occurrence of Early Pliocene marine deposits in Ierapetra Basin, E. Crete. Bulletin of Geosciences, 83, 63-78.

Economou-Eliopoulos, M., Eliopoulos, D.G. and Chryssoulis, S., 2008. A comparison of high-Au massive sulfide ores hosted in ophiolite complexes of the Balkan Peninsula with modern analogues: Genetic significance. Ore Geology Reviews, 33, 81-100 (Available on line at www.elsevier.com/locate/oregeorev)

Exadaktylos, G. and Stavropoulou, M., 2008. A specific upscaling theory of rock mass parameters exhibiting spatial variability: Analytical relations and computational scheme. Int. J. Rock Mech. & Min. Sci 45 (7), 1102-1125.

Exadaktylos, G., Stavropoulou, M., Xiroudakis, G., de Broissia, M. and Schwarz, H., 2008. A spatial estimation model for continuous rock mass characterization from the specific energy of a TBM. Rock Mech. Rock Engng., 41 (6), 797-834.

Foumelis M., Parcharidis, Is. and Lagios, E., 2008. Evolution of post-seismic ground deformation observed by SAR Interferometry. J. Applied Geophysics, doi.10.1016/j.jappgeo.2009.02.007.

Fountoulis, I. and Mariolakos, I., 2008. Neotectonic folds in the central-western Peloponnese (Greece). Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (Z. dt. Ges. Geowiss. ZDGG), 159/3, p. 485–494.

Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Papanastassiou, D. and Maroukian, H., 2008. Quaternary marine terraces as indicators of neotectonic activity of the Ierapetra normal fault SE Crete (Greece). Geomorphology, 104, 38–46.

Gerasopoulos, E., Zerefos. C.S., Tsagouri. I., Founda, D., Amiridis, V., Bais, A.F., Belehaki A., Christou, N., Economou, G., Kanakidou, M., Karamanos, A., Petrakis, M. and Zanis, P., 2008. The Total Solar Eclipse of March 2006: overview. Atmos. Chem. Phys., 8, 5205-5220.

Godelitsas, A., Kokkoris, M., Chatzitheodoridis, E. and Misaelides, P., 2008. Spectroscopic characterization of Greek dolomitic marble surface interacted with uranium and thorium in aqueous solutions. Nucl. Instr. Meth., B266, 2363-2366.

Gorea, M., Bedelean, H., Stamatakis, M. and Pop, D., 2008. Clay rocks and mining wastes from Greece as raw materials for lightweight aggregates. Mineralogia, Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 33, p. 60.

Gorea, M., Bedelean, H., Stamatakis, M. and Pop, D., 2008. Phase composition and technical properties of the Petresti bentonite (Cluj County, Romania) as raw materials for ceramic products. Mineralogia, Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 33, p. 61.

Gournelos, Th., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., 2008, Study of erosional processes using archaeological data in a G.I.S. platform: the case of Thessaloniki (Greece). International Colloquim, Archaeological Reports – Ghent University, In Print.

Grigoropoulos, K.N., Nastos, P.T., Ferentinos, G., Gialouris, A., Vassiliou, T., Mavroidakos, J., Avgeri, D., Kalabokis, V. and Saratsiotis, D., 2008. Spatial distribution of PM1 and Sinus Arrhytmias in Athens, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 17, No 9B, pp. 1426-1431.

Harris. N.R.P., Kyro. E., Staehelin. J., Brunner. D., Andersen. S-B. , Godin-Beekmann. S., Dhomse. S., Hadjinicolaou. P., Hansen, G., Isaksen, I., Jrrar, A., Karpetchko, A., Kivi, R., Knudsen, B., Krizan, P., Lastovicka, J., Maeder, J., Orsolini, Y., Pyle, J.A., Rex, M., Vanicek, K., Weber, M., Wohltmann, I., Zanis, P. and Zerefos, C.S., 2008. Ozone trends at northern mid- and high latitudes - a European perspective. Annales Geophysicae, 26, 1207-1220.

Isaksen, I.S.A., Rognerud, B., Myhre, G., Haigh, J.D, Rumbold, S.T., Shine, K.P, Zerefos, C.S., Tourpali, K. and Randel, W., 2008. Radiative forcing from modeled and observed stratospheric ozone changes due to the 11-year solar cycle. Atmos. Chem. Phys. Disc., 8, 4353-4371.

Kanellopoulos, T.D., Kapsimalis, V., Poulos, S.E., Angelidis, M.O., Karageorgis, A.P. and Pavlopoulos, K., 2008. The influence of the Evros River on the recent sedimentation of the inner shelf of the NE Aegean Sea. Environmental Geology, 53, 1455-1464.

Karipi, S., Tsikouras, B., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., 2008. Geological evolution of Iti and Kallidromon Mountains (Central Greece), focused on the ophiolitic outcrops. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, 159(3), 549-563.

Kaskaoutis, D.G., Kambezidis, H.D., Nastos, P.T. and Kosmopoulos, P.G., 2008. Study on an intense dust storm over Greece. Atmospheric Environment Vol. 42 (29), pp. 6884-6896.

Katerinopoulos, A., 2008. Neoproterozoic and Variscan SHRIMP ages for zircons from the Baba Mountain granitic complex, basement of the Hellenides Alpine orogenic belt. N. Jb. Min. Abh. 184/3, 269-283.

Katerinopoulos, A., 2008. Variscan basic dykes in the Pelagonian (Northern Greece and South FYROM): Geodynamic significance based on petrological, geochemical and geochronological studies. Chemie der Erde Geochemistry, 68, 93-103.

Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2008. An Overview of Anisotropy Studies in Central Greece using recordings around the Gulf of Corinth and aftershocks of the 1999 Athens Earthquake. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, Full Paper.

Kosmopoulos, P.G., Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T. and Kambezidis, H.D., 2008. Seasonal variation of columnar aerosol optical properties over Athens, Greece, based on MODIS data. Remote Sensing of Environment, Vol. 112, pp. 2354–2366.

Liritzis, I., Sideris, C., Vafiadou, A. and Mitsis, I., 2008. Mineralogical, petrological and radioactivity aspects of some building material from Egyptian Old Kingdom monuments. Journal of Cultural Heritage, Vol. 9-1, 1-13.

Malinverno, E., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, D. and Young, J.R., 2008. New possible hetero-holococcolithophore combinations within the genus Syracosphaera. Journal of Nannoplankton Research 30 (1): 1-8.

Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Vouvalidis, K., Pavlopoulos, K., Papanastassiou, D. and Albanakis, K., 2008. Morphotectonic control on drainage network evolution in the Perachora peninsula, Greece” Geomorphology, 102(1), 81-92.

Matzarakis, A., Nastos, P.T. and Gessner, U., 2008. Gefühltes Wetter und Erkältungskrankheitenn. MMW-Fortschritte der Medizin 150, Originallen Nr. IV, 166-170.

Misaelides, P., Zamboulis, D., Sarridis, Pr., Warchol, J., and Godelitsas, A., 2008. Chromium (VI) uptake by polyhexamethyleneguanidine–modified natural zeolitic materials. Micropor. Mesopor. Materials, 108, 162-167.

Nastos, P.T. and Matzarakis A., 2008. Variability of tropical days over Greece within the second half of the twentieth century. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 93, pp. 75–89.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Papadopoulos, M., Bakoula, C. and Priftis K.N., 2008. The effect of weather variability on pediatric asthma admissions in Athens, Greece. Journal of Asthma, Vol. 45, pp. 59–65.

Nastos, P. and Zerefos C.S., 2008. Decadal changes in extreme daily precipitation in Greece. Adv. in Geosc., 16, 55-62.

Nastos, P.T. and Matzarakis, A., 2008, Human-bimeteorological effects on sleep disturbances in Athens, Greece: A preliminary evaluation. Indoor and Built Environment, Vol. 17(6), pp. 535–542.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. and Priftis, K.N., 2008. Do the maxima of air pollutants coincide with the incidence of Childhood Asthma Exacerbations IN Athens, Greece? Global Nest Journal, Vol 10, No 3, pp 453-460.

Nastos, P.T., Papaioannou, A., Paliatsos, A.G., Kakavas, K., Plageras, P. and Dovriki, E., 2008. Wet deposition in two Greek Sites: Larissa and Athens. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 17, No 10A, pp. 1648-1654.

Nikolakis D. J., 2008. A statistical study of precipitation in Cyprus. AGPH (Hellenic Journal of Geosciences) October 2008, Vol 43, pp 67-74.

Papadimitriou, P., 2008. Identification of seismic precursors before large earthquakes: Decelerating and accelerating seismic patterns. J. GEOPH. RES., V. 113, B4, B04306.

Papanikolaou, I.D. and Lekkas, E.L., 2008. Lithostratigraphic differentiation of the Gavrovo and the Ionian flysch in the Southern Akarnania and the role of the Agrilia and Evinos transverse fault zones. Hellenic Journal of Geoscienses, vol. 43, 41-55.

Papanikolaou, D. and Vassilakis, E., 2008. Middle Miocene E-W Tectonic Horst Structure of Crete through Extensional Detachment Faults. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2 012001, doi: 10.1088/1755-1307/2/1/012003.

Philandras, C.M., Nastos, P.T. and Repapis, C.C., 2008. Air temperature variability and trends over Greece. Global Nest Journal, Vol 10, No 2, pp. 273-285.

Piccardi, L., Monti, C., Vaselli, O., Tassi, F., Gaki-Papanastassiou, K. and Papanastassiou, D., 2008. Scent of a myth: tectonics, geochemistry and geomythology at Delphi (Greece). Journal of the Geological Society, London, Vol. 165, 5–18, doi:10.1144/0016-76492007-055

Pomoni-Papaioannou, F. and Kostopoulou, V., 2008. Microfacies and cycle stacking pattern in Liassic peritidal carbonate platform strata, Gavrovo-Tripolitza platform, Peloponnesus, Greece. Facies, 54, 417-431.

Pomoni-Papaioannou, F., 2008. Facies analysis of the Lofer cycles (Upper Triassic), in Argolis Peninsula (Greece). Sedimentary Geology, 208, 79-87.

Pomonis, P., Tsikouras, B., Karipi, S. and Hatzipanagiotou, K., 2008. Rodingite formation in ultramafic rocks from the Koziakas ophiolite, Western Thessaly, Greece: conditions of metasomatic alteration, geochemical exchanges and T-X(CO2) evolutionary path. Canadian Mineralogist, 46(3), 569-581.

Pope, R., Wilkinson, K., Skourtsos, E., Triantaphyllou, M. and Ferrier, G., 2008. Clarifying stages of alluvial fan evolution along the Sfakian piedmont, southern Crete: New evidence from analysis of post-incisive soils and OSL dating. Geomorphology, 94(1-2): 206-225.

Poulos, S.E., Ghionis, G. and Maroukian, H., 2008. Sea-level rise trends in the Attico-Cycladic region (Aegean Sea) during the last 5000 years. Journal of Geomorphology (article in press published online, doi: 10.1016/j.geomorph.2007.05.022).

Poulos, S.E., Ghionis G. and Maroukian H., 2008. The consequences of a future eustatic sea-level rise on the deltaic coasts of Inner Thermaikos Gulf (Aegean Sea) and Kyparissiakos Gulf (Ionian Sea), Greece. Journal of Geomorphology (article in press published online, doi: 10.1016/j. geomorph.2006.07.044).

Poulos, S.E., Kapsimalis, V., Tziavos, Ch. and Paramana, Th., 2008. Origin and distribution of surface sediments and human impacts on recent sedimentary processes. The case of the Amvrakikos Gulf (NE Ionian Sea). Continental Shelf Research (article in press, published online, doi:10.1016/j.csr.2008.09.014)

Poupkou, A., Melas, D., Ziomas, I., Symeonidis, P., Lisaridis, I., Gerasopoulos, E. and Zerefos C.S., 2008. Simulated summertime regional ground-level ozone concentrations over Greece. Water, Air & Soil Pollution, 196, 169-181.

Prichard, H., Economou-Eliopoulos, M. and Fisher, P.C., 2008. Contrasting Platinum-group mineral assemblages from two different podiform chromitite localities in the Pindos ophiolite complex, Greece. Canadian Mineralogist. 46/2, 329-341.

Raucoules, D., Parcharidis, I., Feurer, D., Novalli, F., Ferretti, A., Carnec, C., Lagios, E., Sakkas, V., Le Mouelic, S., Cooksley, G. and Hosford, S., 2008. Ground deformation detection of the broader area of Thessaloniki (Northern Greece) using radar interferometry techniques. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 8, 779–788.

Skarpelis, N., Tsikouras, B. and Pe-Piper, G., 2008. The Miocene igneous rocks in the Basal Unit of Lavrion (SE Attica, Greece): petrology and geodynamic implications. Geol. Mag. 145, 1, 1-15.

Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. and Evelpidou, N., 2008. Solution of the linear diffusion equation for modeling erosion processes with a time varying diffusion coefficient. Earth Surf. Process. Landforms 33, 1491-1501. DOI: 10.1002/esp, 1619.

Sotiropoulos, S., Triantaphyllou, M.V., Kamberis, E. and Tsaila-Monopolis, S., 2008. Paleogene terrigenous (flysch) sequences in Etoloakarnania region (W. Greece). Plankton stratigraphy and paleoenvironmental implications. Geobios 41, 415-433.

Stournaras, G., 2008. Hydrogeology and vulnerability of limited extension fissured rocks islands. Ecohydrology & Hydrobiology, Vol. 8, N0 2-4, p. 391-399.

Tibaldi, A., Pasquare, F.A., Papanikolaou, D. and Nomikou, P., 2008. Discovery of a huge sector collapse at the Nisyros volcano, Greece, by on-land and offshore geological-structural data. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 177, 485-499.

Tibaldi, A., Pasquare, F.A., Papanikolaou, D. and Nomikou, P., 2008. Tectonics of Nisyros Island, Greece, by field and offshore data and analogue modelling. Journal of Structural Geology, 30, 1489-1506.

Tourpali, K., Bais, A.F., Kazantzidis A., Zerefos, C.S., Akiyoshi, H., Austin, J., Brühl, C., Butchart Nchipperfield, M.P., Dameris, M., Deushi, M., Eyring, V., Giorgetta, M.A., Kinnison, D.E., Mancini, E., Marsh, D.R., Nagashima, T., Pitari, G., Plummer, D.A., Rozanov, E., Shibata, K. and Tian W., 2008. Clear sky UV simulations in the 21st century based on Ozone and Temperature Projections from Chemistry-Climate Models. Atmos. Chem. Phys. Disc., 8(2) 4353-4371.

Tsoupas, G. and Economou-Eliopoulos, M., 2008. High PGE contents and extremely abundant PGE-minerals hosted in chromitites from the Veria ophiolite complex, northern Greece. Ore Geology Reviews 33, 3–19. Available at www.elsevier.com/locate/oregeorev

Vasilakou, M., Votteas, V., Kasparian, C., Pantazopoulos, N., Dedoussis, G., Deltas, C., Nastos, P., Nikolakis, D. and Lamnissou, K., 2008, Lack of association between endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and risk of premature coronary artery disease in the Greek population. Acta Cardiologica 63 (5), pp. 609-614.

Vasilatos, Ch., Megremi, I., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, I., 2008. Hexavalent chromium and other toxic elements in natural waters in the Thiva-Tanagra-Malakasa Basin, Greece. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 43, 57-66.

Vassilopoulos, A., Green, D.R., Gournelos, Th., Evelpidou, N., Gkavakou, P. and Koussouris, S., 2008. Using GIS to study the coastal geomorphology of the Acheloos river mouth in West Greece. J. Coast Conserv, 11, 209-213.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bonsall, T., Tarkian, M. and Economou-Eliopoulos, M., 2008. Mineralogy and fluid inclusion constraints on the evolution of the Plaka intrusion-related ore system, Lavrion, Greece. Mineralogy and Petrology, 93, 79-110.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bonsall, T.A. and Solomos, Ch., 2008. Carbonate-replacement Pb-Zn-Ag±Au mineralization in the Kamariza area, Lavrion, Greece: Mineralogy and thermochemical conditions of formation. Mineralogy and Petrology, 94, 85-106.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bonsall, T., Tarkian, M. and Economou-Eliopoulos, M., 2008. Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of the Plaka intrusion-related ore system, Lavrion, Greece. Mineralogy and Petrology (Springer-Verlag), 93, 79–110

Αλεξόπουλος, Ι., 2008. Διερεύνηση του προ-πλειστοκαινικού παλαιοαναγλύφου της λεκάνης Λεβιδίου (Ν. Αρκαδίας) με γεωφυσικές διασκοπήσεις. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Tομ. XLII/I, 2008, 38-48.

Βερύκιου-Παπασπυριδάκου, Ε., Ανδρής, Π.Δ., Καρδιτσά, Α., Αλεξανδράκης, Γ., Πούλος, Σ. & Γκιώνης, Γ., 2008. Μελέτη των ακτολίθων στην περιοχή της Γυράπετρας της Νήσου Λευκάδας. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, XLII/I, 105-113.

Μιλοβάνοβιτς, Μ., Παρχαρίδης, I., Βασιλάκης, Ε. & Πούλος, Σ., 2008. Μελέτη των οριζόντιων μεταβολών της διαχωριστικής λωρίδας της λιμνοθάλασσας Κορισσίων, με την χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, XLII/I, 114-118.

Μπλέτα, Α., Ευελπίδου, Ν., Ανδρής, Π., Καρδιτσά Α., Μαρκάκης, Ε. & Πούλος, Σ., 2008. Συγκριτική μελέτη των γεωμορφολογικών και ιζηματολογικών χαρακτηριστικών των παραλιακών ζωνών των όρμων Τηγάνι και Μικάλης της ΝΑ Σάμου. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας , XLII/I, 70-78.

 

2007


Amiridis, V., Melas, D., Balis D.S., Papayannis, A., Founda, D., Katragkou, E., Giannakaki, E., Mamouri, R.E., Gerasopoulos, E. and Zerefos C., 2007. Aerosol Lidar observations and model calculations of the Planetary Boundary Layer evolution over Greece, during the March 2006 Total Solar Eclipse. Atmos. Chem. Phys., 7, 6181-6189.

Anastasakis, G., Piper, D.J.W. and Tziavos, C., 2007. Sedimentological response to neotectonics and sea-level change in a delta-fed, complex graben: Gulf of Amvrakikos, western Greece. Marine Geology, 236, 27-44.

Anastasakis, G., 2007. Clay mineral distribution patterns in the Southeastern Mediterranean Sea during late Quaternary. Geologica Carpathica, 58, 4, 383-395.

Anastasakis, G., 2007. The anatomy and provenance of thick volcaniclastic flows in the Cretan Basin, South Aegean Sea. Marine Geology, 240, 113-135.

Antonarakou, A., Drinia, H., Tsaparas, N. and Dermitzakis, M.D., 2007. Micropaleontological parameters as proxies of Late Miocene surface water properties and paleoclimate, in Gavdos island, eastern Mediterranean. Geodiversitas, 29, 379-399.

Bartkowiak, A., Evelpidou, N. and Vassilopoulos A., 2007. Visualization of Five Erosion Risk Classes. Advances in Information Processing and Protection, Edited by Jerzy Pejas, Khalid Saeed, Springer, 169 – 178.

Berzina, A.N., Sotnikov, V.I., Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D.G., 2007. First finding of merenskyite (Pd, Pt)Te2 in porphyry Cu-Mo ores in Russia. Russian Geology and Geophysics 48, 656–658. www.elsevier.com//locate/rgg

Boudi, D., Prophitis, E., Baltatzis, E., et al. 2007. Petrology, geochemistry and geotectonic setting of the Titarosophiolite and associated Pelagonian basement rocks in the area NW of Mt. Olympos. Bull. of the Geol. Soc. of Greece, v XXXVII, p 676-689.

Chatzithedoridis, E., Kostopoulos, D., Baltatzis, E., et al., 2007. Elemental distribution in zircons from diamondiferous UHPM rocks from the GreeK Rhodope: A TOM-SIMS study. Geochimica Acta 71 (15): A163 Suppl.S.

Drinia, H., Antonarakou, A., Tsaparas, N. and Dermitzakis, M.D., 2007. Foraminiferal stratigraphy and palaeoecological implications in turbidite-like deposits from the Early Tortonian (Late Miocene) of Greece. Journal of Micropaleontology, 26, 145-158.

Drinia, H., Antonarakou, A., Tsaparas, N. and Kontakiotis, G., 2007. Paleoenvironmental conditions preceding the Messinian Salinity Crisis: A case study from Gavdos Island. Geobios, 40, 251-265.

Eleftheratos, K., Zerefos, C.S., Zanis, P., Balis, D.S., Tselioudis, G., Gierens, K. and Sausen, R., 2007. A study on natural and manmade global interannual fluctuations of cirrus cloud cover for the period 1984-2004. Atmos. Chem. Phys., 7, 2631-2642.

Founda, D., Melas, D., Lykoudis, S., Lisaridis, I., Gerasopoulos, E., Kouvarakis, G., Petrakis, M. and Zerefos, C., 2007. The effect of the total solar eclipse of 29 March 2006 on meteorological variables in Greece. Atmos. Chem. Phys., 7, 5543–5553.

Godelitsas, A., Kokkoris, M. and Misaelides, P., 2007. Investigation of the interaction of Greek dolomitic marble with metal aqueous solutions using Rutherford backscattering and X-ray photoelectron spectroscopy. J. Radioanal. Nucl. Chem., 272, 339-344

Hutchings, L., Ioannidou, E., Foxall, W., Voulgaris, N., Savy, J., Kalogeras, I., Scognamiglio, L. and Stavrakakis, G., 2007. A physically based strong ground-motion prediction methodology; application to PSHA and the 1999 Mw=6.0 Athens earthquake. Geophys. J. Int., 168, p 659-680.

Joannin, S., Cornée, J-J., Moissette, P., Suc, J-P., Koskeridou, E., Lecuyer, C., Buicine, C., Kouli, K. and Ferry, S., 2007. Changes in vegetation and marine environments in the eastern Mediterranean (Rhodes Island, Greece) during the Early and Middle Pleistocene. Journal of the Geological Society, London, Vol. 164 (6), pp. 1119-1131.

Karakitsios, V., Tsikos, H., Van Breugel, Y., Koletti, L., Damste, J.S.S. and Jenkyns, H.C., 2007. First evidence for the late Cenomanian Oceanic Anoxic Event (OAE2, or “Bonarelli”event) from the Ionian Zone, western continental Greece. International Journal of Earth Sciences (Geol. Rundsch), vol. 96, p. 343-352.

Karakitsios, V. and Rigakis, N., 2007. Evolution and petroleum potential of Western Greece, Journal of Petroleum Geology, vol. 30(3), p. 197-218.

Kaskaoutis, D.G., Kosmopoulos, P., Kambezidis, H.D. and Nastos, P.T., 2007. Aerosol climatology and discrimination of different types over Athens, Greece based on MODIS data. Atmospheric Environment, Vol. 41, pp. 7315–7329.

Katerinopoulou, A., Katerinopoulos, A., Bieniok, A., Knop E., Magganas A. and Amthauer, G., 2007. Crystal chemistry, structure analyses and phase transition experiment on an omphacite from eclogitic metagabbro from Syros Island, Greece. Mineralogy and Petrology 91, p 117-128.

Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2007. Magnitude Scales in Central Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. XXXX, part 3, p. 1114-1124, 2007.

Kazadzis, S., Bais, A., Amiridis, V., Balis, D., Meleti, C., Kouremeti, N., Zerefos, C. S., Rapsomanikis, S., Petrakakis, M., Kelesis, A., Tzoumaka, P. and Kelektsoglou, K., 2007. Nine years of UV aerosol optical depth measurements at Thessaloniki, Greece. Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 2091-2101.

Kazantzidis, A., Bais, A. F., Emde, C., Kazadzis, S. and Zerefos, C.S., 2007. Attenuation of global ultraviolet and visible irradiance over Greece during the total solar eclipse of 29 March 2006. Atmos. Chem. Phys., 7, 5959-5969.

Kolaitis, A., Papadimiriou, P., Kassaras, I. and Makropoulos, K., 2007. Seismic observations with broadband instruments at Santorini volcano, Bull. Geol. Soc. of Greece, vol. XXXVII, pp 1150-1161.

Lagios, E., Vassilopoulou, S., Sakkas, V., Dietrich, V., Damiata, B.N. and Ganas, A., 2007. Testing of Satellite and Ground Thermal Imaging of Low-Temperature Fumarolic Fields: The Dormant Nisyros Volcano (Greece). ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 62/2, 447-460.

Lagios, E., Sakkas, V., Papadimitriou, P., Damiata, B.N., Parcharidis, I., Chousianitis, K. and Vassilopoulou, S., 2007. Crustal deformation in the Central Ionian Islands (Greece): Results from DGPS and DInSAR analyses (1995-2006). Tectonophysics, 444, 119-145.

Laskou, M. and Economou–Eliopoulos, M., 2007. The role of micro-organisms on the mineralogical and geochemical characteristics of the Parnassos-Ghiona bauxite deposits, Greece. Journal of Geochemical Exploration, Elsevier, Vol. 93, 67-77.

Malesic, M. and Kouskouna, V., 2007. Information on research cooperation: Managing earthquake crises in Greece and Slovenia: case studies of recent and past earthquakes. UJMA, 21, 266-267.

Mariolakos, I., Fountoulis, Ι., Andreadakis, Ε. and Kapourani, Ε., 2007. Real-time monitoring on Evrotas river (Laconia, Greece): Dissolved oxygen as a critical parameter for environmental status classification and warning. Desalination, 213, p. 72-80.

Moissette, P., Koskeridou, E., Cornée, J.J., Guillosheau, F. and Lecuyer, C., 2007. Spectacular preservation of seagrasses and seagrass-associated communities from the Pliocene of Rhodes, Greece. Palaios, 22 (2), 200-211.

Moshou, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2007. Linear and non linear body wave inversion. Bulletin Greek Mathematical Society Athens, Greece, Special Volume 54, p.p. 301 - 313.

Moshou, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2007. Teleseismic Body wave Inversion. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. XXXX, p.p. 1177 – 1186.

Nastos, P.T., Alexakis, D., Kanellopoulou, E.A. and Kelepertsis A.E., 2007. Chemical composition of wet deposition in Athens, Greece, related to the origin of air masses. Journal of Atmospheric Chemistry, Vol. 58(2), pp. 167-179.

Nastos, P.T., 2007. Spatial and Temporal Distribution of Air Temperature over the Balkan Peninsula. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 42, pp. 75-82.

Nastos, P.T. and Zerefos, C., 2007. On extremely daily precipitation totals in Athens, Greece. Adv. Geosci., 10, 59-66.

Nikolakis, D.J., 2007. A first theoretical comparison between current and future indoor thermal comfort conditions in Greece as a result of greenhouse effect. Meteorological Applications 14, 171-176.

Nikolakopoulos, K.G., Vaiopoulos D.A. and Skianis, G.A., 2007. Use of multitemporal remote sensing data for mapping the Alfios River network changes from 1977 to 2000. Geocarto International, 22, 4, 251-271.

Papaioannou, A., Plageras, P., Dovriki, E., Minas, A., Krikelis, V., Nastos, P.T., Kakavas, K. and Paliatsos, A.G., 2007. Groundwater quality and location of productive activities in the region of Thessaly (Greece). Desalination, Vol. 213, pp. 209-217.

Papanikolaou, I. and Papanikolaou, D., 2007. Seismic hazard scenarios from the longest geologically constrained active fault of the Aegean. Quaternary International, 142, 31-44.

Papanikolaou, D., Fountoulis, I. and Metaxas, C., 2007. Active faults, deformation rates and Quaternary paleogeography at Kyparissiakos gulf (SW Greece) deduced from on-shore and off-shore data. Quaternary International, 142, 14-30.

Papanikolaou, D. and Royden, L., 2007. Disruption of the Hellenic Arc: Late Miocene Extensional Detachment Faults and steep Pliocene-Quaternary Normal Faults – or – What Happened at Corinth? Tectonics, 26, TC5003, doi: 10.1029/2006TC002007.

Papanikolaou, D. and Papanikolaou, I., 2007. Geological, geomorphological and tectonic structure of NE Attica and seismic hazard implications for the northern edge of the Athens plain. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 425-438.

Pavlopoulos, K., Theodorakopoulou, K., Bassiakos, Y., Hayden, B., Tsourou, T., Triantaphyllou, M., Kouli, K. and Vandarakis, D., 2007. Pαleonevironmental evolution of Istron (N.E. Crete), during the last 6000 years: depositional environment, climate and sea level changes. Geodinamica Acta 20(4), 219-229.

Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Karymbalis, E., Karkanas, P., Kouli, K. and Tsourou, T., 2007. Landscape evolution recorded in the embayment of Palamari (Skyros Island, Greece) from the beginning of the Bronze Age until recent times. Geomorphologie- Relief Processus Environment, (1), 37-48.

Piper, D.J.W., Pe-Piper, G., Perissoratis, C. and Anastasakis, G., 2007. Distribution and Chronology of submarine volcanic rocks around Santorini and their relationship to faulting. In: Taymaz, G., ed., Tectonics of the eastern Mediterranean region. J. Geol. Soc. Sp. Publ. 37, 185-202.

Pomoni-Papaioannou, F. and Photiades, A., 2007. Chlorozoan vs foramol carbonate sedimentary systems in a Cretaceous Pelagonian margin: Rhodiani area (West Macedonia, Greece). Bolletino della Societa Geologica Italiana, 126, 2, 173-180.

Pomonis, P., Tsikouras, B. and Hatzipanagiotou, K., 2007. Petrogenetic evolution of the Koziakas ophiolite complex (W. Thessaly, Greece). Mineralogy and Petrology, 89, 77-111.

Repapis, C.C., Philandras, C.M., Kalabokas, P.D., Zanis, P. and Zerefos, C.S., 2007. Is the last years abrupt warming in the National Observatory of Athens records a climate change manifestation? Global NEST Journal, Vol 9, No 2, pp 107-116.

Skarpelis, N., 2007. The Lavrion deposit: geology, mineralogy and minor elements chemistry. N. Jb. Miner. Abh., 183/3, 227-249.

Skianis, G. Aim., Hernández, M.C., Papadopoulos, T.D. and Vaiopoulos, D.A., 2007. The Role of Ground Anisotropy in the Production of Self Potential Anomalies. Hellenic Journal of Geosciences, 42, 83-87

Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. and Nikolakopoulos, K., 2007. A Probabilistic Approach to the Problem of Assessing the Efficiency of the Transformed Vegetation Index. Int. J. Sus. Dev. Plann. 2(4), 461-480.

Stavropoulou, M., 2007. Numerical modelling of fault generation in the extensional tectonic regime of the Gulf of Corinth. Int. J. for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 31 (3), 395-409.

Stavropoulou, M., Exadaktylos, G. and Saratsis, G., 2007. A Combined Three-Dimensional Geological-Geostatistical-Numerical Model of Underground Excavations in Rock. Rock Mech. Rock Engng, Vol. 40 (3), 213-243.

Stournaras, G., Migiros, G., Stamatis, G., Evelpidou N., Botsialas, C., Antoniou, V. and Vasilakis, E., 2007. The fractured rocks in Hellas. Groundwater Hydrology SV.

Theodorou G., Symeonidis, N. and Stathopoulou, E., 2007. Elephas tiliensis n.sp from Tilos Island (Dodecenese, Greece). Hellenic Journal of Geoscience, Vol. 42, p. 19-32.

Theodorou, G., Roussiakis, S., Athanassiou, A., Giaourtsakis, I. and Panayidis I., 2007. A Late Pleistocene endemic genet (Carnivora, Viverridae) from Aghia Napa, Cyprus. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40, 201-208.

Tourpali, K., Zerefos, C.S., Balis, D.S. and Bais, A.F., 2007. The 11-year solar cycle in stratospheric ozone: Comparison between Umkehr and SBUVv8 and effects on surface erythemal irradiance. J. Geophys. Res., 112 (D12), Art. No. D12306.

Triantafyllidis, St., Skarpelis, N. and Komnitsas, K., 2007. Environmental Characterization and Geochemistry of Kirki, Thrace, NE Greece, Abandoned Flotation Tailing Dumps. Environmental Forensics, 8, 4, 351 – 359.

Zambetakis-Lekkas, A., Pomoni–Papaioannou, F. and Alexopoulos, A., 2007. New stratigraphic and palaeogeographic data from the Mesozoic strata of the Tripolitza platform in central Crete. Evidence of subaerial exposures during Albian – Early Cenomanian. Hell. Journal of Geosciences, vol 42, 7-18.

Zanis, P., Katragkou, E., Kanakidou, M., Psiloglou, B., Karathanasis, S., Vrekoussis, M., Gerasopoulos, E., Lysaridis, I., Markakis, K., Poupkou, A., Amiridis, V., Melas, D., Mihalopoulos N. and Zerefos C., 2007. Effects on surface atmospheric photo-oxidants over Greece during the total solar eclipse event on 29 March 2006. Atmos. Chem. Phys., 7, 6061-6073.

Zerefos, C., Gerasopoulos, E., Tsagouri, I., Psiloglou, B., Belehaki, A., Herekakis, T., Bais, A., Kazadzis, S., Eleftheratos, C. and Mihalopoulos, N., 2007. Evidence of gravity waves into the atmosphere during the March 2006 total solar eclipse. Atmos. Chem. Phys., 7, 4943-4951.

Zerefos, C., Eleftheratos, K., Zanis, P., Balis D. and Tselioudis, G., 2007. Search for Man-Made Cirrus Contrails over SE Asia. Terr. Atmos. Ocean. Sci. Journal, Vol. 18, No 3, 459-474.

Zerefos, C.V., Gerogiannis, D., Balis, S. and Kazantzidis, A., 2007. Atmospheric effects of volcanic eruptions as seen by famous artists and depicted in their paintings. Atmos. Chem. Phys., 7, 4027-4042, 2007.

 

2006


Aldred, Ο., Friðriksson, Α., Einarsson, Α., Gournelos, Th., Vassilopoulos, A., Evelpidou N., Kyriakopoulos, K. and Chartidou, K., 2006. Approaching diverse European dynamic preindustrial landscapes in the volcanically active regions of Greece and Iceland. Conference ‘Landmarks and socio-economic Systems: constructing of pre-industrial Landscapes and their Perception by contemporary Societies’, Le Mans, December 7-9, 2006, Presses Universitaires de Rennes, 199-208.

Alexandrakis, G., Poulos, S., Ghionis, G., and Leivaditis, G., 2006. A morphological study of a reef with beachrock characteristics, in association with the recent evolution of the Ammoudara beach zone (Heraklion, Crete). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXIX/III, pp. 146-155.

Anastasakis, G., Pe-Piper, G., 2006. An 18m thick volcaniclastic bed in Pantelleria Trough, Sicily Channel, deposited from a mega-gravitative flow during the Green Tuff eruption. Marine Geology, 231, 201-219.

Anastasakis, G., Piper, D.J.W., Dermitzakis, M. and Karakitsios, V., 2006. Upper Cenozoic stratigraphy and paleogeographic evolution of Myrtoon and adjacent basins, Aegean Sea, Greece. Marine and Petroleum Geology, 231, 201-219.

Antonarakou, A., Drinia, H. and Pomoni, F., 2006. The application of cyclostratigraphy and astrochronology in the Neogene marine deposits of Eastern Mediterranean: Metochia section (Gavdos island). Bulletin of the Geological Society, XXXIX/I, 17-27.

Bernard, P., Lyon-Caen, H., Briole, P., Deschamps, A., Pitilakis, K., Manakou, M., Boudin, F., Berge, C., Makropoulos, K., Diagourtas, D., Papadimitriou, P., Lemeille, F., Patau, G., Billiris, H., Castarède, H., Charade, O., Nercessian, A., Avallone, A., Zahradnik, J., Sacks, S. and Linde, A., 2006. Seismicity, deformation and seismic hazard in the western rift of Corinth: New insights from the Corinth Rift Laboratory (CRL). Tectonophysics, 426 (1-2), p. 7-30.

Christidis, G.E. and Mitsis, I., 2006. A new Ni-rich stevensite from the ophiolite complex of Othrys, Central Greece. Clays and Clay Minerals, Vol. 54, No. 6, 653-667.

Clavel-Lévêque, M., Vassilopoulos, A., Evelpidou, N. and Chartidou K., 2006. Geoarchaeology and Soft Computing Applications in Roman Landscapes research, in AGRI CENTURIATI, International Journal of Landscape Archaeology, PISA ROMA, Instituti editoriali Poligrafici Internazionali, 99-107.

Cornée, J.J., Moissette, P., Joannin, S., Suc, J.P., Quillevere, F., Krijgsman, W., Hilgen, F., Koskeridou, E., Munch, P., Lecuyer, Ch. and Desvignes, P., 2006. Tectonic and climatic controls of coastal sedimentation: the Late Pliocene-Early Pleistocene of northeastern Rhodes, Greece. Sedimentary Geology, 187, 159-181.

Cundy, A., Sprague, D., Hopkinson, L., Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D. and Frogley, M., 2006. Geochemical and stratigraphic indicators of late Holocene coastal evolution in the Gythio area, southern Peloponnese, Greece. Marine Geology, 230, 161–177.

Drinia, H., Koskeridou, E. and Antonarakou, A., 2006. Benthic foraminifera assemblages from the Late Pliocene Iraklion Basin in Central Crete, Greece. N. Jb. Geol. Palaont. Abh., 239 (3), 341-366.

Evelpidou, Ν., 2006. Soft-Computing Applications in Geoarchaeology in the area of Biterrois. In: Le Médiéviste et l’ordinateur, Νο 44. Available at: http://lemo.irht.cnrs.fr/44/geoarheology-biterrois.htm.

Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D. and Maroukian, Η., 2006. Recent uplift rates at Perachora peninsula east gulf of Corinth, Greece, based on Geomorphological – Archaeological evidence and radiocarbon dates. Hellenic Journal Geosciences. 42, 1-12.

Gaundant, J., Tsaparas, N., Antonarakou, A., Drinia, H., Saint-Martin, S. and Dermitzakis, M.D., 2006. New marine fish fauna from the pre-evaporitic Messinian of Gavdos island (Greece). Comptes Rendus Palevol., 5, 795-802.

Gerasopoulos, E., Zanis, P., Papastefanou, C., Zerefos, C., Ioannidou, A. and Wernli, H., 2006. A complex case study of a down to the surface intrusion of persistent stratospheric air over the Eastern Mediterranean. Atmos. Envir., 40, 4113-4125, doi:10.1016/j.atmosenv.2006.03.022.

Giaourtsakis, J., Theodorou, G., Roussiakis, S., Athanassiou, A. and Iliopoulos G., 2006. Late Miocene horned rhinoceroses (Rhinocerotinae, Mammalia) from Kerassia (Euboea, Greece). Neues Jahrbuch fűr Geologie and Paläontologie –Abhandlungen BAND 239, Heft. 3 Seite 367-398.

Gournelos, Th., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., 2006. Two and three dimension visualization of spatial fuzzy areas: one example of erosion risk map, Ημερίδα – 2η Συνάντηση Γεωμορφολόγων, 24/11/2006, Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τομ. XXXIX/III, 119-128.

Karakitsios, V., Tsikos, H., Agiadi-Katsiaouni, K., Dermitzoglou, S. and Chatzicharalambous, E., 2006. The use of Carbon and Oxygen Stable Isotopes in the study of Global Palaeoceanographic Changes: examples from the Cretaceous sediment rocks of Western Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. 39(1), p. 41-56.

Kati, M., 2006. Facies analysis and depositional mechanisms of the Eocene limestone breccias of the Preapulian zone, Zakynthos Island, western Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. XXIX/II, 19-38.

Kastis, D., Kakali, G., Tsivilis, S. and Stamatakis, M.G., 2006. Properties and hydration of blended cements with calcareous diatomite as a main constituent. Cement & Concrete Composites, 36 (10), pp. 1821-1826.

Kazantzidis, A., Bais, A.F., Grobner, J., Herman, J.R., Kazadzis, S., Krotkov, N., Kyro, E., den Outer, P.N., Garane, K., Gorts, P., Lakkala, K., Meleti, C., Slaper, H., Taz, R.B., Turunen, T. and Zerefos, C.S., 2006. Comparison of satellite-derived UV irradiances with ground-based measurements at four European stations. J. Geophys. Res, 111, D13207, doi: 10.1029/2005JD006672.

Kelepertsis, A., Argyraki, A. and Alexakis, D., 2006. Multivariate statistics and spatial interpretation of geochemical data for assessing soil contamination by toxic metals in the mining area of Stratoni, North Greece. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 6, 349-355.

Kilias, S.P., Pozo, M., Bustillo, M., Stamatakis, M. G. and Calvo, J. P., 2006. Origin of the Rubian carbonate-hosted magnesite deposit, Galicia, NW Spain: mineralogic, REE, fluid inclusion and isotope evidence. Mineralium Deposita v. 41, p. 713-733.

Laskou, M., Margomenou-Leonidopoulou, G. and Balek, V., 2006. Thermal characterization of bauxite samples. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Springer, Vol. 84, 1, 141-145.

Milàn, J., Bromley, R.G., Titschack J. and Theodorou, G., 2007. A diverse vertebrate ichnofauna from a Quaternary eolian oolite from Rhodes, Greece. SEPM, 2007, Special Publication 88, pp. 333-343.

Nastos, P.T. and Matzarakis, A., 2006. Weather impacts on respiratory infections in Athens, Greece. International Journal of Biometeorology, Vol. 50, pp. 358-369.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Priftis, K.N., Kaldellis, J.K., Panagiotopoulou-Gartagani, P., Tapratzi-Potamianou, P., Zachariadi-Xypolita, A., Kotsonis, K., Kassiou, K. and Saxoni-Papageorgiou, P., 2006. The effect of weather types on the frequency of childhood asthma admissions in Athens, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 15, No 8b, pp. 936-942.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Tritakis, V.P. and Bergiannaki, A., 2006. Environmental discomfort and geomagnetic field influence on psychological mood in Athens, Greece. Indoor and Built Environment, Vol. 15(4), pp. 365-372.

Papadimitriou, P., Kaviris, G. and Makropoulos, K., 2006. The Mw=6.3 2003 Lefkada Earthquake (Greece) and induced transfer changes. Tectonophysics, 423, 73-82.

Papaioannou, A., Plageras, P., Dovriki, E., Kakavas, K., Nastos, P.T. and Paliatsos A.G., 2006. Quality Control of Drinking Water and Public Health. WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 2, Issue 6, pp. 845-850.

Papaioannou, A., Plageras, P., Nastos, P.T., Grigoriadis, D., Dovriki, E., Spanos, Th., Koutseris, S. and Paliatsos A.G., 2006. Assessment of Soil and Groundwater Quality and Hydrogeological Profile of Drama’s Prefecture, North Greece. WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 2, Issue 10, pp. 1276-1281, ISSN: 1790-5089.

Parcharidis, Is., Lagios, E., Sakkas, V., Raucoules, D., Feurer, D., Le Mouelic, S., King, C., Carnec, C., Novali, F., Ferretti, A., Capes, R. and Cooksley, G., 2006. Subsidence monitoring within the Athens Basin (Greece) using space radar interferometric techniques. Earth, Planets and Space Journal, 58, 505-513.

Papanikolaou, D., Alexandri, M. and Nomikou, P., 2006. Active faulting in the North Aegean Basin. Geol. Soc. Am. Sp. Paper, 409, 189-209.

Pavlopoulos, Κ., Καrkanas, P., Triantaphyllou, M., Karymbalis, E., Tsourou, T. and Palyvos, N., 2006. Paleoenvironmental Evolution of the Coastal Plain of Marathon, Greece, during the Late Holocene: Deposition Environment, Climate and Sea-level Changes. Journal of Coastal Research 22 (2), 424-438.

Pirli, M., Voulgaris, N., Chira, A. and Makropoulos, K., 2006. The March 2004 Kalamata seismic sequence: a case of efficient seismicity monitoring in the area of Peloponnese, southern Greece, by the Tripoli Seismic Array. Journal of Seismology, DOI 10.1007/s10950-006-9037-8, 14p.

Poscolieri, M., Lagios, E., Gregori, G., Paparo, G., Sakkas, V., Parcharidis, I., Marson, I., Soukis, K., Vassilakis, E., Angelucci, F. and Vassilopoulou, S., 2006. Crustal stress and seismic activity in the Ionian Archipelago as inferred by combined satellite- and ground-based observations, Cephallonia, Greece. Fractal Analysis for Natural Hazards. Cello G. & Malamud B.D. (Eds), Geological Society, London, Special Publications, 261, 63-78.

Rex, M., Salawitch, R.J., Deckelmann, H., von der Gathen, P., Harris, N.R.P., Chipperfield, M.P., Naujokat, B., Reimer. E., Allaart, M., Andersen, S.B., Bevilacqua, R., Braathen, G.O., Claude, H., Davies, J., De Backer, H., Dier, H., Dorokhov, V., Fast, H., Gerding, M., Godin-Beekmann, S., Hoppel, K., Johnson, B., Kyro, E., Litynska, Z., Moore, D., Nakane, H., Parrondo, M.C., Riskley, A.D., Skrivankova, Jr.P., Stubi, R., Viatte, P., Yushkov, V. and Zerefos C., 2006. Arctic winter 2005: Implications for stratospheric ozone loss and climate change. Geophys. Res. Lett., 33, L23808, 10.1029/2006GL026731.

Roussiakis, S.J., Theodorou, G.E. and Iliopoulos, G., 2006. ¬An almost complete skeleton of Metailurus parvulus (Carnivora, Felidae) from the late Miocene of Kerassia (Northern Euboea, Greece). Geobios, 39, 563-584.

Skarpelis, N., 2006. Lateritization processes of ultramafic rocks in Cretaceous times: The fossil weathering crusts of mainland Greece. J. Geochem. Explor., 88, 1-3, 325-328.

Skianis, G. Aim., Papadopoulos, T.D. and Vaiopoulos, D.A., 2006. Direct interpretation of self potential anomalies produced by a vertical dipole. Journal of Applied Geophysics (58), 130-143.

Stavropoulou, M., 2006. Modeling of small-diameter rotary drilling tests on marbles. Int. J. Rock Mech. & Min. Sci, Vol. 43 (7), 1034-1051.

Triantafyllidis, S. and Skarpelis, N., 2006. Mineral formation in an acid pit lake from a high-sulfidation ore deposit: Kirki, NE Greece. J. Geochem. Explor., 88, 1-3, 68-71.

Voudouris, P., 2006. Comparative mineralogical study of Tertiary Te-rich epithermal and porphyry systems in northeastern Greece. Mineralogy and Petrology, Special Issue: Telluride and selenide minerals in gold deposits-how and why, 87, 241-275.

Voudouris, P., Tarkian, M. and Arikas, K., 2006. Mineralogy of telluride-bearing epithermal ores in Kassiteres-Sappes area, western Thrace, Creece. Mineralogy and Petrology, 87, 31-52.

Zambetakis–Lekkas, A. and Kemeridou, A., 2006. New data on Paleobiogeography of Loftusia genus (Foraminiferida). An in situ presence of the genus in Eastern Greece (Boeotia). Comptes Rendus – Géosciences, 338, 632-640.

Zambetakis-Lekkas, A., 2006. Stratigraphic investigations on the Mesozoic sequence of the Tripolitza platform (Greece). Paleogeographic and paleotectonic remarks. Bull. of the Geol. Society of Greece, vol. XXIX/II, 7-18.

Zanis, P., Maillard E., Staehelin J., Zerefos C, Kosmidis E., Tourpali, K. and Wohltmann, I., 2006. On the turnaround of stratospheric ozone trends deduced from the re-evaluated Umkehr record of Arosa, Switzerland. J. Geophys. Res., 111, D22307, doi: 10.1029/2005JD006886.

Zerefos, C., Nastos, P., Balis, D., Papayannis, A., Kelepertsis, A., Kanellopoulou, E., Nicolakis, D., Eleftheratos, K., Thomas, W. and Varotsos, C., 2006. A Complex Study of Etna’s Volcanic Plume from Ground-Based, In-Situ and Space Borne Measurements. Int. J. of Remote Sensing, 27 (9-10), 1855-1864.

Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Καρύμπαλης, Ε. & Μαρουκιάν, Χ., 2006. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη των υδρογραφικών δικτύων των ποταμών Όλβιου (Φενεού), Δερβένιου, Σκουπαίϊκου και Φόνισσας (Βόρεια Πελοπόννησος) κατά το Τεταρτογενές. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τομ. XXXIX/III, 37-48.

Καρύμπαλης Ε., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. & Μαρουκιάν, Χ., 2006. Η συμβολή των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των Υδρολογικών δικτύων του Μεγάλου Ρέμματος Ραφήνας και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στην εκδήλωση πλημμυρών. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, ΧΧΧVIII, 171-178.

Μπουζιωτοπούλου, Ν., Γκιώνης, Γ. & Πούλος, Σ., 2006. Μορφολογικές μεταβολές στη παραλιακή ζώνη Γούβες – Γούρνες (Ν. Ηρακλείου, Β. Κρήτη) λόγω μεταβολής του ιζηματολογικού της ισοζυγίου οφειλόμενη στην ανθρώπινη παρέμβαση. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τομ. XXXΙΧ/ΙΙΙ, σελ. 135-145.

 

2005


Al-Boghdady, A. and Economou-Eliopoulos, M., 2005. Fluid inclusions in chromite from a pyroxenite dike of the Pindos ophiolite complex. Chemie Erde, 65: 191-202. Available on line at www.elsevier.de/chemer

Amiridis, V., Balis, D., Kazadzis, S., Bais, A., Giannakaki, E., Papayannis, A. and Zerefos, C., 2005. “Four-year aerosol observations with a Raman lidar at Thessaloniki, Greece in the framework of EARLINET. J. Geophys. Res., 110, D21203, 10.1029/2005JD006190.

Anastasakis, G. and Piper, D.J.W., 2005. Late Neogene evolution of the western South Aegean volcanic arc: sedimentary imprint of volcanicity around Milos. Marine Geology, 215, 135-158.

Bais, A. F., Kazantzidis, A., Kazadzis, S., Balis, D. S., Zerefos, C. S. and Meleti, C., 2005. Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements. Atmos. Environ., 39, 1093-1102.

Bartkowiak, A. and Evelpidou N., 2005. Visualization of multivariate data with additional class information. In: Saeed, K. et al., Eds, Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications. Vol. I. Issued by WSFiZ, Bialystok, 307-320.

Bartkowiak, A., Zdziarek, J., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., 2005. Choosing representative data items: Kohonen, Neural Gas or Mixture Model?, In J. Pejas, A. Piegat (Eds) ‘Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems’, Kluwer Academic Publishers, Springer copyright 2005 Springer Science & Business Media, Inc., New York printed in the United States of America, 337-344.

Berzina, A.N., Sotnikov, V.I., Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D.G., 2005. Distribution of rhenium in molybdenites from porphyry Cu-Mo deposits of Russia (Siberia) and Mongolia. Ore Geology Reviews, 26: 91-113. Available on line at www.elsevier.com/locate/oregeorev.

Bourova, E., Kassaras, I., Pedersen, H.Α., Yanovskaya, T., Hatzfeld, D. and Kiratzi, A., 2005. Constraints on absolute S velocities beneath the Aegean Sea from surface wave analysis. Geophys. J. Int, 160, 1006-1019.

Dimiza, M., Triantaphyllou, M.V. and Theodoridis, S., 2005. Sphaerocalyptra dermitzakii and Sphaerocalyptra youngii, two new holococcolithophore species from the Aegean Sea (eastern Mediterranean). Journal of Nannoplankton Research 27(2), 135-139.

Drakatos, G., Voulgaris, N., Pirli, M., Melis, N. and Karakostas, B., 2005. 3-D crustal velocity structure in northwestern Greece. Pure Applied Geophysics, Vol 162, p. 1 – 15.

Drinia, H., Koskeridou, E. and Antonarakou, A., 2005. Late Pliocene benthic foraminifera and mollusks from the Atsipades section, central Crete; paleoecological distribution and use in paleoenvironmental assessment. Geobios, 38(3), 315-324.

Evelpidou, N., 2005. Using Fuzzy Logic to map soil erosion, a case study from the island of Paros. Journal Landscape Ecology, founded by Szest István University, Vol. 4, 103-113.

Fragoulis, D., Stamatakis, M.G., Papageorgiou, D. and Chaniotakis, E., 2005. The physical and mechanical properties of composite cements manufactured with calcareous and clayey Greek diatomite mixtures. Cement and Concrete Composites, 27 (2), 205-209.

Freij, S.J., Godelitsas, A. and Putnis, A., 2005. Crystal growth and dissolution processes at the calcite–water interface in the presence of zinc ions. J. Crystal Growth, 273, 535-545.

Galanopoulos, D., Sakkas, V., Kosmatos, D. and Lagios, E., 2005. Geoelectric Investigation of the Hellenic Subduction Zone using Long Period Magnetotelluric Data. Tectonophysics, 409, 73-84.

Gaundant, J., Tsaparas, N., Antonarakou, A., Drinia, H. and Dermitzakis, M.D., 2005. The Tortonian Fish fauna of Gavdos Island, Greece. Comptes Rendus Palevol., 4, 687-695.

Giannakopoulos, K., Stavropoulou, M. and Exadaktylos, G., 2005. A method for inversion of tunnel closure measurements – Application in the Tempi railway tunnel. J. Mech. Behavior of Materials Vol. 16 (1-2), 65-73.

Isaksen, I.S.A., Zerefos, C., Kourtidis, K., Meleti, C., Dalsoren, S., Sundet, J., Grini, A., Zanis, P. and Balis, D., 2005. Tropospheric ozone changes at unpolluted and semipolluted regions induced by stratospheric ozone changes. J. Geophys. Res., 110, D02302, doi: 10.1029/2004JD004618.

Kakali, G., Tsivilis, S., Kolovos, K., Voglis, N., Aivaliotis, J., Perraki, T., Passialakou, E. and Stamatakis, M., 2005. Use of secondary mineralizing raw materials in cement production. A case study of a wolframite-stibnite ore. Cement and Concrete Composites, 27 (2), 155-161.

Kapsimalis, V., Pavlakis, P., Poulos, S., Alexandri, S., Tziavos, Ch., Sioulas, A., Filippas, D. and Lykousis, V., 2005. Internal structure and evolution of the Late Quaternary sequence in a shallow embayment: The Amvrakikos Gulf, NW Greece. Marine Geology, 222–223, 399–418.

Kapsimalis, V., Poulos, S.E., Karageorgis, A.P., Pavlakis, P. and Collins, M., 2005. Recent evolution of a Mediterranean deltaic coastal zone: human impacts on the Inner Thermaikos Gulf, NWAegean Sea. Journal of the Geological Society, London, 162, 897–908.

Kassaras, I., Makropoulos, K., Burova, E., Pedersen, H. and Hatzfeld, D., 2005. Upper mantle structure of the Aegean derived from two-station phase velocities of fundamental mode Rayleigh waves. The South Aegean Active Volcanic Arc, Developments in Volcanology, Vol. 7, p. 19-45.

Kazantzidis, A., Bais. A.F., Balis, D.S, Kosmidis, E. and Zerefos, C.S., 2005. Sensitivity of solar UV radiation to ozone and temperature profiles at Thessaloniki (40.5oN, 23oE), Greece. JASTP, 67, 1321-1330.

Kioutsioukis, I., Melas, D., Zerefos, C. and Ziomas, I., 2005. Efficient Sensitivity Computations in 3D Air Quality Models. Comput. Phys. Commun., 167, 23-33.

Lagios, E., Sakkas, V., Parcharidis, Is. and Dietrich, V., 2005. Ground Deformation of Nisyros Volcano (Greece) for the period 1995-2002: Results from DInSAR and DGPS observations. Bull. Volcanology, 68, 201-214.

Louis, F., Clark, R., Louis, I. and Makropoulos, C., 2005. Nondestructive imaging of small size voids at Akrotiri archaeological site, Thera Island, Greece, by seismic inversion techniques. Journal of applied geophysics, 57 (4), p. 306-326.

Louis, F. I., Makropoulos, C. C. and Louis, I. F., 2005. Image enhancement in seismic tomography by grid handling: Synthetic simulations with fault-like structures. Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol.8, No 4, p. 139-148.

Moutsatsou, A., Stamatakis, M., Hatzizozia, K. and Protonotarios, V., 2005. The utilization of Greek Ca-rich and Ca-Si-rich fly ashes in zeolites production. FUEL, v. 85, p. 657-663.

Naden, J., Kilias, S.P. and Darbyshire, F.D.P., 2005. Active geothermal systems with entrained seawater as modern analogues for transitional volcanic-hosted massive sulfide and continental magmato-hydrothermal mineralization: The example of Milos Island, Greece. Geology, v. 33, p.541-544.

Nastos, P.T. and Matzarakis, A., 2005. The influence of biometeorological parameters on the infectious respiratory diseases in Athens, Greece. Annalen der Meteorologie 41, Vol. 1, 433-436.

Paliatsos, A.G., Nastos, P.T., Tzavelas, G. and Panagiotakos, D.B., 2005. Characteristics of precipitation in the Athens area, Greece. Fresenious Environmental Bulletin, Vol. 14, No 7 pp. 1-7.

Papanastassiou, D., Gaki-Papanastassiou, K. and Maroukian, H., 2005. Recognition of past earthquakes along the Sparta fault, (Peloponnesus, southern Greece) during the Holocene, by combining results of different dating techniques. Journal of Geodynamics, 40, 189-199.

Papayannis, A., Balis, D., Zanis, P., Galani, E., Wernli, H., Zerefos, C., Stohl, A., Eckhardt, S. and Amiridis V., 2005. Sampling of an STT event over the Eastern Mediterranean region by lidar and electrochemical sonde. Annales Geophys., 23, 2039-2050.

Papayannis, A., Balis, D., Amiridis, V., Chourdakis, G., Tsaknakis, G., Zerefos C., Castanho, A.D.A, Nickovic, S., Kazadzis, S. and Grabowski, J., 2005. Measurements of Saharan dust aerosols over the Eastern Mediterranean using elastic backscatter-Raman lidar, spectrophotometric and satellite observations in the frame of the EARLINET project. Atm. Chem. & Physics, 5, 2065-2079.

Pomonis, P., Tsikouras, B. and Hatzipanagiotou, K., 2005. Geological evolution of the Koziakas Ophiolitic Complex (W. Thessaly, Greece). Ofioliti, 30(2), 75-84.

Poulos, S.E., Kapsimalis, V., Tziavos, C., Pavlakis, P., Leivaditis G. and Collins, M.B., 2005. Sea-level stands and Holocene geomorphological evolution of the northern deltaic margin of Amvrakikos Gulf (western Greece). Z. Geomorphologie N.F., 137, 125-145.

Psomiadis, E., Parcharidis, I., Poulos, S., Stamatis, G., Migiros, G. and Pavlopoulos, A., 2005. Earth observation data in seasonal and long term coastline changes monitoring the case of Sperchios river delta (central Greece). Z. Geomorphologie N.F., 137, 159-175.

Sausen, R., Isaksen, I., Grewe, V., Hauglustaine, D., Lee, D.S., Myhre, G., Kohler, M., Pitari, G., Schumann, U., Stordal, F. and Zerefos, C., 2005. Aviation Radiative Forcing in 2000: An Update on IPCC (1999). Meteorol. Z., 14, 4, 555-561.

Smirnova, N.A., Uritsky, V.M., Tzanis, A. and Vallianatos, F., 2005. Modeling and visualization of emergent behavior in complex geophysical systems for research and education. WSEAS Trans. on Advances in Engineering Education, 2 (2), 45-53.

Stamatakis, M., Tziritis, E. and Evelpidou, N., 2009. The geochemistry of boron-rich groundwater in Karlovassi Basin, Samos Island, Greece. Central European Journal of Geosciences 1(2), p. 207-215.

Stavropoulou, M., Giannakopoulos, K. and Exadaktylos, G., 2005. A theoretical and experimental study of rock cutting. J. Mech. Behavior of Materials, v. 16 (1-2), 131-150.

Theodorakopoulou, K., Pavlopoulos, K., Tsourou, T., Triantaphyllou, M.V., Kouli, K., Vandarakis, D., Bassiakos, Y. and Hayden, B., 2005. Coastal changes and human activities at Istron – Kalo Chorio (NE Crete, Greece) during the Upper Holocene. Revista de geomorfologie, 7, 21-31.

Thomas, W., Erbertseder, T., Ruppert, T., Van Roozendael, M., Verdebout, J., Balis, D., Meleti, C. and Zerefos, C., 2005. On the retrieval of volcanic sulfur dioxide emissions from GOME backscatter measurements. J. Atmos. Chem., 50, 295-320, DOI: 10.1007/s10874-005-5079-5.

Triantaphyllou, M.V., Tsourou, T., Koukousioura, O. and Dermitzakis, M.D., 2005. Foraminiferal and ostracod ecological patterns in coastal environmentys of SE Andros Island (Middle Aegean Sea, Greece). Revue de Micropaleontologie 48 (4), 279 - 302.

Valsami-Jones, E., Baltatzis, E., Bailey, E.H., Boyce, A.J., Alexander, J.L, Magganas, A., Anderson, L., Waldron, S. and Ragnarsdottir, K.V., 2005. The geochemistry of fluids from an active shallow submarine hydrothermal system: Milos island, Hellenic Volcanic Arc. J. Volc. Geoth. Res., 148, 130-151.

Zerefos, C., Tourpali K. and Balis, D., 2005. Solar activity-ozone relationships in the vertical distribution of ozone. Intern. J. Remot. Sensing, 26, 16, 3449-3454.

Καρύμπαλης, Ε., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. & Μαρουκιάν, Χ., 2005. Η συμβολή των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στην εκδήλωση πλημμυρών. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τομ. XXXVIII, 171-181.

Attachments:
Download this file (Geol_publications.pdf)Geol_publications.pdf[ ]