Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Βιβλία - Μονογραφίες

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011


 

2011

Nastos, P.T., Moustris, K., Larisssi, I., Paliatsos, A.G., 2011. Air Quality and Bioclimatic Conditions within the Greater Athens Area, Greece. Development and applications of Artificial Neural Networks. Air Pollution / Book 1, Book edited by: Dr. Farhad Nejadkoorki, INTECH Open Access Publisers, ISBN 978-953-307-511-2.

Τζάνης, Α., 2011. «Στοιχεία από τον Γεω-Ηλεκτρομαγνητισμό, Δ′ Αναθεώρηση», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάρτιος 2011, 230pp. Αποτελεί το βασικό διδακτικό κείμενο σε θέματα Γεω-ηλεκτρομαγνητισμού. Διανέμεται στους φοιτητές των μαθημάτων Ε22, Β0101, Κ0108, Κ0111 και Κ0112. Διανέμεται επίσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της κατεύθυνσης «Γεωφυσική – Σεισμολογία». Ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη από την URL http://users.uoa.gr/~atzanis/ΕΜ_notes/-ΕΜ_notes.html.

 

2010


Katerinopoulos A., 2010. The Lavrion mines.  In Natural Heritage from East to West, Springer Verlag.

Stournaras G., in collaboration with Stavropoulou M.  2010. «Τεχνική Γεωλογία», σε συνεργασία με Μ. Σταυροπούλου, Εκδόσεις «Τζιόλα»

Stournaras, G. 2010. Losing Paradise: The Water Crisis in the Mediterranean”, (author of the chapter entitled “The water in Mediterranean”), Ashgate Publishing Ltd, UK

 

2009


Pavlopoulos K., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2009, ‘Mapping Geomorphological Environments’, published by Springer, p.235.

Ζερεφός, Χ., 2009. “Εισαγωγικά Μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας”, Εκδόσεις Πατάκη, 214 σελ.

Παπαδόπουλος Τ., 2009. “Εισαγωγή στη Γεωφυσική”, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 298 σελ.

 

2008


 

Malinverno, E., Dimiza, M. D., Triantaphyllou, M. V., Dermitzakis, M. D., Corselli C. (2008). Τα κοκκολιθοφόρα της Ανατολικής Μεσογείου: Mια ματιά στο θαλάσσιο μικρόκοσμο / Coccolithophores of the Eastern Mediterranean sea: A look into the marine microworld / I coccolitoforidi del Mar Mediterraneo orientale: Uno sguardo nel microcosmo marino. ION editions, 188 pp., ISBN 97-960411-660-7.

Nastos P.T., 2008, Weather, ambient air pollution and bronchial asthma in Athens, Greece. Advances in Global Change Research (AGLO), M. C. Thomson et al. (eds.), Seasonal Forecasts, Climatic Change and Human Health. © Springer Science + Business Media B.V. 2008 ISBN 978-1-4020-6876-8 e-ISBN 978-1-4020-6877-5, DOI 10.1007/978-1-4020-6877-5, Library of Congress Control Number: 2007942723, 228 p.

Κατερινόπουλος, A., 2008. Ο Κόσμος των Ορυκτών. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, (238 σελ., 124 πίνακες, 22 σχήματα, 169 εικόνες).

Παπανικολάου Δ & Χ. Σίδερης Γεωλογία: Η Επιστήμη της Γης, Εκδ. Πατάκη, 292 σελ., Αθήνα, 2007.

 

2006


 

Κουτσόπουλος, Κ., Ευελπίδου, Ν., Βασιλόπουλος, Α., 2006. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Χρήση του Matinfo Professional. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 273 σελ.

Στουρνάρας, Γ., 2006. «Νερό-Περιβαλλοντική Διάσταση και Διαδρομή», Εκδόσεις «Τζιόλα»

 

2005


 

Κουσκουνά-Τσιμπιδάρου, Β., Πετρόπουλος Ν., Τσουνάκος, Θ., 2005. «Ζώ με τους σεισμούς. Μαθαίνω και προστατεύομαι». Εκδ. Πατάκη, 38σ.

Κούρου, Α., Πανουτσοπούλου, Μ., Βαγγελάτου, Ο., Μπεργιαννάκη, Ι., Πετρόπουλος, Ν., Παρχαρίδης, Ι. & Κουσκουνά-Τσιμπιδάρου, Β., 2005. «Σεισμοί και άνθρωπος. Ενημέρωση-Προστασία-Αποκατάσταση», Εκδ. Πατάκη, 40 σ.

Παπανικολάου Δ & Ζ. Καροτσιέρης. «Τεκτονική Γεωλογία», Εκδ. Τομέα Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Παν/μίου Αθηνών, 370σ., Αθήνα 2005