Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Επιστημονικά περιοδικά χωρίς Κριτές

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010


 

 

2010


Papanikolaou, I.D., Lekkas, E., Roberts, G., Mcguire, B., Fountoulis, I., ParcharidiS, I., Foumelis, M. 2010.  The 2009 L'aquila Earthquake: Findings αnd Implications. Event Science Report 02, AON Benfield UCL Hazard Reasearch Centre, 31p.

 

2009


Alexandrakis G., Karditsa A., Poulos S., Ghionis G., Kampanis N.A., (2009), Vulnerability assessment for the erosion of the coastal zone to a potential seal level rise: the case of the Aegean Hellenic Coast, in Environmental Systems, [Ed. Achim Sydow], in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK.

Tziritis E., Kelepertzis, A. and Stamatakis, M., 2009. Hydrogeochemical conditions and groundwater quality in the SE part of Samos Island. Mineral Wealth 149/2009, p.17-27.

Καρακίτσιος, Β., 2009. Συνιζηματογενείς ολισθήσεις βαρύτητας. Το παράδειγμα του Ολιγοκαίνου της Προαπούλιας ζώνης. Ηιών (Ελλην. Ιζηματολ. Ένωση), τ. 6, σ. 6-7.

Ντρίνια, Χ., 2009. Παγκόσμια κλιματική πτώση θερμοκρασίας κατά το Μέσο Μειόκαινο: παλαιο-οικο-βιογεωγραφικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης «Ηιών».

Παυλάκης, Π., 2009. Ο Δαρβίνος και η θεωρία της Εξέλιξης. Ιστορία Τχ. 498 (12/2009) σελ. 42-55

 

2008


 

Tsolakos, A., Voudouris, P. and Papanikitas, A., 2008. Kristallklüfte in Attika und auf Euböa. Bergkristall, Amethyst und Rauchquarz aus Griechenland. Lapis, 5, 36-39.

Αντωναράκου, Α., Τριανταφύλλου, Μ. & Κοντακιώτης, Γ., 2008. Βιογεωχημικές και ισοτοπικές αναλύσεις σε κελύφη πλαγκτονικών τρηματοφόρων: Νέες μέθοδοι προσδιορισμού του παλαιοκλίματος. Ηιών, Eνημερωτικό δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης, τεύχος 5, σ.14-17.

Χατζηθεοδωρίδης, Η., Lyon, I., Γκοντελίτσας Α., Σαμούχος Μ. & Βγενόπουλος, Α., 2008. Φασματομετρία μάζας TOF-SIMS: Εφαρμογές στην Ορυκτολογία, Πετρολογία και Κοσμοχημεία. Mineral Wealth, 146, 37-49

 

2007


 

Poulos, S., Alexandrakis, G., Paramana, T. and Karditsa, A., 2007. Tsunamis affecting Greece in ancient and modern times. Ocean Challenge, 15(1), 31-37.

Παναγόπουλος, Γ. & Αλεξόπουλος, Α., 2007. Υδρογεωλογικές συνθήκες της λεκάνης απορροής του χειμάρρου Λαγκουβάρδου (Ν. Μεσσηνίας) και μελέτη των πλημμυρικών απορροών. Μεταλλειολογικά και Μεταλλουργικά Χρονικά 16 (2), 17-29, 2007.

Koskeridou, E., 2007. Τα ισότοπα οξυγόνου και άνθρακα σε όστρακα Μαλακίων ως δείκτες παλαιοπεριβάλλοντος. Ηιών, Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης, Τεύχος 4, 22-23.

 

2006


 

Alexandrakis, G., Karditsa, A., Poulos, S., Ghionis, G. and Kampanis, N.A., 2009. Vulnerability assessment for the erosion of the coastal zone to a potential seal level rise: the case of the Aegean Hellenic Coast, in Environmental Systems, [Ed. Achim Sydow], in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK, in press.

Dermitzakis, M.D., Tsiligaki, E., Stamatakis, M.G., Pomoni-Papaioannou F. and Ypsilanti, E., 2006. The bluish black Eleusinian Stone; Origin, technical features and archaeological data. Mineral Wealth, 129, 21-34.

Ντρίνια, Χ., 2006. Οικοστρωματογραφία: ένα νέο εργαλείο για τον υψηλής ευκρίνειας συσχετισμό των ιζηματογενών ακολουθιών. Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης «Ηιών», 3, 16-17.

Τριανταφύλλου, Μ., 2006. Η κατανομή και η οικολογία των κοκκολιθοφόρων και των οστρακωδών στα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ν. Ανδρου και ο ρόλος τους ως νέες οικολογικές παράμετροι. Ηιών, Eνημερωτικό δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης, τεύχος 3.

Τριανταφύλλου, Μ., 2006. Μια διακεκριμένη Μικροπαλαιοντολόγος-Βιογεωλόγος στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ηιών, Eνημερωτικό δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης, τεύχος 4, σ. 25.

 

2005


 

Πομώνης, Π., Τσικούρας, Β., Γραμματικόπουλος, Α. & Χατζηπαναγιώτου, Κ., 2005. Η παρουσία σουλφιδίων Ni-Fe-Co-Cu και αυτοφυούς χαλκού στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα (Δ. Θεσσαλία). Ορυκτός Πλούτος, 134, 19-30.

Μαγκανάς, Α., 2005. Μεταμόρφωση υποπρασινοσχιστολιθικής ως πρασινο-σχιστολιθικής φάσης μεταηφαιστιτών της Θρακικής Περιροδοπικής Ζώνης. ΔΕΓΕ, 38, 78-89.

Παυλόπουλος, Κ., Καρύμπαλης Ε. & Μαρουκιάν, Χ., 2005. Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής και του παράκτιου δελταϊκού ριπιδίου του Οινόη (Χάραδρου) ποταμού κατά το Τεταρτογενές. Περιοδικό Γεωγραφίες, 10, 43-61.