Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Πρακτικά Συνεδρίων χωρίς Κριτές

20052006200720082009, 2010


 

2010


Στουρνάρας Γ. «Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων. Ανάδειξη της οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς», AQUA 2010, 4ο Διεθνές Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας νερού, Αθήνα

 

2009


Δερμιτζάκης, Μ.Δ., Ντρίνια, Χ. και Φέρμελη, Γ., 2009. Η Δημιουργία των Μετεώρων και η εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο. Πρακτικά Γ’ Ιστορικού Συνεδρίου Καλαμπάκας (Σεπτέμβριος 2007), Ι, 97 – 117.

 

2008


Δερμιτζάκης, Μ.Δ., Νικολάκης, Δ., Ντρίνια, Χ., Τριανταφύλλου, Μ.Β., Βασιλοπούλου, Σ. & Κουσκουνά, Β., 2008. Γεωλογικό παρελθόν και κλιματικές συνθήκες του ευρύτερου Σαρωνικού Κόλπου. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού, Πόρος, 26-29 Ιουνίου, 1998, Τόμος Γ΄, 423-440.

Δερμιτζάκης, Μ.Δ., Ρουσιάκης, Σ.Ι. & Κούλη,  Κ., 2008. ¬Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της νήσου των Κυθήρων κατά τον Ανώτερο Καινοζωικό Αιώνα. Α΄ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών και Επιστημονικό Συμπόσιο «Επιστημονική Έρευνα στα Κύθηρα», Πρακτικά.

 

2007


Βουδούρης, Π., Βούλγαρης, Ν., Χριστόφαλου, Φ. & Κασίμη, Π., 2007. Ανάδειξη Ορυκτολογικών-Πετρολογικών γεωτόπων στη νήσο Σέριφο,  χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 11ο συνέδριο Ε.Γ.Ε., Ειδική συνεδρία της Επιτροπής Διατήρησης της Γεωλογικής-Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς, Αθήνα, Μάιος 2007, σσ 49-52.

Δερμιτζάκης , Μ.Δ. & Ντρίνια, Χ., 2007. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη και παλαιοβιολογική ιστορία των Ιονίων νήσων κατά τον Ανώτερο Καινοζωικό αιώνα. Πρακτικά ημερίδας «Η Προϊστορική Κέρκυρα και ο ευρύτερος περίγυρός της. Προβλήματα-Προοπτικές» Δεκέμβριος 2004, 49-59.

 

2006


Λέκκας, Ε. & Δαναμός, Γ., 2006.  Ο Σεισμός των Κυθήρων (Μ=6.9R) της 8ης Ιανουαρίου 2006: Ένα μέγιστο γεωτεκτονικό επεισόδιο. Επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, σσ. 632-653, Κύθηρα.

 

2005


Δερμιτζάκης, Μ.Δ, Ντρίνια, Χ., Παυλάκης, Π., 2005. Οι Πλειστοκαινικοί Ιπποπόταμοι του Οροπεδίου Καθαρού, Λασιθίου Κρήτης. Πρακτικά 2ου Παγκρητίου Σπηλαιολογικού Συμποσίου, Ηράκλειο Κρήτης, 29 Μαίου 2005, σελ. 53-57.

Λεκκας, Ε., 2005. Γεωδυναμικό – Γεωτεχνικό πλαίσιο και ανάδειξη της περιοχής Αλυκών Ζακύνθου. Συνέδριο Πολιτιστικού Οργανισμού “Πλατύφορος”, 92-110, Ζακύνθου, Ζάκυνθος.