Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

20052006200720082009, 2010, 2011


2011


Kapsomenakis, J., Nastos, P.T. Douvis, C., Eleftheratos, k., Zerefos, C.C., 2011. Estimation of precipitation change over Greece during the 21st century, using RCM simulations. Advances in the Research of Aquatic Environment, Environmental Earth Sciences, Vol. 1, pp. 57-65, DOI: 10.1007/978-3-642-19902-8_6.

Karymbalis, E. and Gaki-Papanastassiou, K., 2011. Investigation of relationships between fan delta and drainage basin morphometric variables along the southwestern coast of Gulf of Corinth, northern Peloponnesus, Greece. In: Natural Environment and Culture in the Mediterranean RegionII. Edited by Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Cambridge Scholars Publishing, p 87-106.

Nastos, P.T., 2011. Trends and variability of precipitation within the Mediterranean region, based on Global Precipitation Climatology Project (GPCP) and ground based datasets. Advances in the Research of Aquatic Environment, Environmental Earth Sciences, Vol. 1, pp. 67-74, DOI: 10.1007/978-3-642-19902-8_7

Poulos, S.E., 2011. An insight to the fluvial characteristics of the Mediterranean and Black Sea watersheds. (In): Lambrakis N., Stournaras G., Katsanou K. (eds) Advances in the Research of Aquatic Environment, vol. 1, pp. 191-198. Environmental Earth Sciences, Springer-Verlag, Berlin.

Stournaras, G., Yoxas, G., Vassilakis, E., Nastos, P.T., 2011. Climate Change Implications on Groundwater in Hellenic Region. Advances in the Research of Aquatic Environment, Environmental Earth Sciences, Vol. 1, pp. 91-98, DOI: 10.1007/978-3-642-19902-8_10.

Ελευθεράτος, Κ., 2011. Συμμετοχή στο κεφάλαιο 2 της έκθεσης της Τραπέζης της Ελλάδος για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, ISBN 978-960-7032-49-2, Αθήνα, Ιούνιος 2011.

 

2010


Argyraki, A., 2010. Analysis of Variance to estimate sampling uncertainty. In: B. Geelhoed (Ed.), Approaches in Material Sampling, IOS Press, Amsterdam, 61-88.

Stournaras G. “Ernst von Weizsäcke “Factor 4, Doubling Wealth, Halving Resource Use with special emphasis to Aquatic systems”, Inter Academy Pannel (IAP) Water Programme, 3RD European Regional Workshop, Zakopane (Poland) September 10-12, 2010

Stournaras G. “Towards Engineering Harmony between Water, Ecosystem and Society”, Inter Academy Pannel (IAP) Water Programme, 3RD European Regional Workshop, Zakopane (Poland) September 10-12, 2010

Δερμιτζάκης, Μ.Δ., Ντρίνια, Χ., 2010. Γεωλογικά συμβάντα, φαινόμενα και παλαιοντολογικά ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Δήμος Αγίου Νικολάου: Εικόνες του χώρου και του χρόνου, Εκδόσεις Δεττοράκης.

 

2009


Economou-Eliopoulos, M., and Eliopoulos, D., 2009. A new solid solution [(Co, Mn, Nn)(OH)2], in the Vermion Mt (Greece) and its genetic significance for the mineral group of hydroxides. In Chemical Mineralogy, Smelting and Metallization, E.D. McLaughlin and L.A. Braux (eds), Nova Science Publishers, USA.

Economou-Eliopoulos, M., Petrou, A.L. and Tsoupas, G., 2009. On the Origin of Platinum-Group Element-Enrichment and Extremely Large (Os-Ir-Ru)-Minerals: Evidence from the Activation Energy Values Estimated by the Arrhenius Equation. In Chemical Mineralogy, Smelting and Metallization, E.D. McLaughlin and L.A. Braux (eds), Nova Science Publishers, USA.

Evelpidou N., Leonidopoulou D., Vassilopoulos A., 2009, Tafoni and Alveoles formation. An example from Naxos and Tinos islands, in ‘EU Natural Heritage from East to West’, Springer, ISBN: 978-3-642-01576-2, Editors: Evelpidou N., de Figueiredo T., Mauro F., Tecim V., Vassilopoulos A., p.p.35-42.

Evelpidou N., Poulos S., Vassilopoulos A., 2009, Natural Processes and Dynamics of The Coastal Zone of The Paros Island (Cyclades Islands of Aegean Sea), Towards its Sustainable Development, In: Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 285-296.

Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2009, Types of water erosion, In Evelpidou N., de Figueiredo T. (eds) Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments, Lectures and exercises, Instituto Politecnico de Braganca, ISBN: 978-972-745-107-4, p.p.53-66.

Gaki-Papanastassiou K., Evelpidou N., Maroukian H., Vassilopoulos A., 2009, Palaeogeographic evolution of the Cyclades islands (Greece) during the Holocene. In: Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 297-304.

Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos Α., Poulos S., 2009, Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi island (Ionian Sea) coastal zone and natural hazard risk detection based on fuzzy sets, In: Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 305-314.

Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Hofierka J., Karkani E., 2009, Application of digital terrain analysis to geoarcheology: a case study from Thera Island (Greece), In Orejas,A., Mattingly, D., Clavel-Lévêque, M. (eds.) From present to past through landscape, Madrid (CSIC –COST – CE), 229-238. NIPO: 472-09-120-3, ISBN: 978-84-00-08908-5.

Gournelos, Th., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Chartidou, K., 2009. Geomorphological study of Thera & Akrotiri archaeological site. In: Bender, O., Evelpidou, N., Krek, A. & A. Vassilopoulos (eds.): Geoinformation Technologies for Geocultural Landscapes: European Perspectives. Leiden, the Netherlands: CRC Press/Balkema (Taylor& Francis Group), 237-254

Green D., Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2009, Study of human induced recent geomorphological and land use changes of the Acheloos delta area in Western Greece using GIS, In: Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 325-332.

Kassaras, I., Louis, F., Makropoulos, K., Magganas, A. and Hatzfeld, D., 2009. Elastic-Anelastic Properties of the Aegean Lithosphere-Asthenosphere Inferred from Long Period Rayleigh Waves, in "The Lithosphere: Geochemistry, Geology and Geophysics", Eds. J. E. Anderson and R. W.

Krek A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2009, Formalisation of a GIS-Based Methodology for Landscape change analysis: Example of Erosion in Naxos island (Aegean Sea, Greece), In Orejas,A., Mattingly, D., Clavel-Lévêque, M. (eds.) From present to past through landscape, Madrid (CSIC –COST – CE), 239-255. NIPO: 472-09-120-3, ISBN: 978-84-00-08908-5.

Krek, A. and Evelpidou, N., 2009. The role of geoinformation technologies in geo-cultural landscape research. In: Bender, O., Evelpidou, N., Krek, A. & A. Vassilopoulos (eds.): Geoinformation Technologies for Geocultural Landscapes: European Perspectives. Leiden, Τhe Netherlands: CRC Press/Balkema (Taylor & Francis Group), 3-32.

Leonidopoulou D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2009, GIS tools for erosion studies-Development of erosion risk index map. Case study: Tinos island, Cyclades, Greece, In Evelpidou N., de Figueiredo T. (eds) Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments, Lectures and exercises, Instituto Politecnico de Braganca, ISBN: 978-972-745-107-4, p.p.67-72.

Vassilopoulos A., Evelpidou N., Chartidou K., 2009, Santorini Geomorphological evolution in ‘EU Natural Heritage from East to West’, Springer, ISBN: 978-3-642-01576-2, Editors: Evelpidou N., de Figueiredo T., Mauro F., Tecim V., Vassilopoulos A., p.p.1-14.

Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. και Μαρουκιάν, Χ. 2009. Γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής του Μυστρά (νοτιοδυτική Πελοπόννησος). Τα μνημεία του Μυστρά, Το έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά, Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Στ. Σίνος. Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών έργων, Επιτροπή αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά, 380-390.

Θεοδώρου, Γ., Σταθοπούλου, Ε. & Βαρδαλά-Θεοδώρου, Ε., 2009. Τύποι και εμφανίσεις απολιθωμάτων στη Γεω-αρχαιολογική έρευνα. «Αρχαιο- υλικά: αρχαιολογικές, αρχαιομετρικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις», Επ. Επιμέλεια Ι. Λυριτζής & Ν. Ζαχαρίας, Εκδ. Ππαπαζήσης.

Παπαναστασίου Δ., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. και Μαρουκιάν, Χ. 2009. Μορφοτεκτονική και παλαιοσεισμολογία στην ευρύτερη περιοχή του Μυστρά κατά το Ολόκαινο. Τα μνημεία του Μυστρά, Το έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά, Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Στ. Σίνος. Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών έργων, Επιτροπή αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά, 391-399.

 

2008


Benefit, B.R., McCrossin, M., Boaz, N.T. and Pavlakis, P., 2008. New Fossil Cercopithecoids from the Late Miocene of As Sahabi, Libya. In: Circum-Mediterranean Geology and Biotic Evolution during the Neogene Period: The Perspective from Libya. N.T. Boaz, A. El-Aranouti, P. Pavlakis and M. Salem (Eds.), Garyounis Scientific Boulletin, Special Issue No. 5, pp.265-282.

Boaz, N.T., El-Arnaouti, A. and Pavlakis P., 2008. The Brief History of As Sahabi Research and Collections. In: Circum- Mediterranean Geology and Biotic Evolution during the Neogene Period: The Perspective from Libya. N.T. Boaz, A. El-Aranouti, P. Pavlakis and M.Salem (Eds.), Garyounis Scientific Boulletin, Special Issue No. 5, pp. 1-12

Boaz, N.T., El-Arnauti, A., Agusti, J., Bernor, R.L., Pavlakis, P. and Rook, L., 2008. Temporal, Lithostratigraphic and Biochronologic Setting of the Sahabi Formation, Notrh Central Libya. Sedimentary Basins of Libya, Proceedings of the 3rd Symposium: Geology of East Libya 2008, vol 3. M Sallem et al., (Eds). NOC-ESSL: Tripoli, Libya, pp. 959-972.

Economou-Eliopoulos, M., Garuti, G. and Mungall, J. (Eds), 2008. Ore forming processes associated with mafic and ultramafic rocks, Thematic issue: Ore Geology Reviews, ELSEVIER, vol. 33 (Available on line at www.elsevier.com/locate/oregeorev).

Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Leonidopoulou, D., 2008. Studying and protecting the inherited treasures. Caves – Natural & Manmade Underground European Heritage, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 42 – 64.

Pavlakis, P., 2008. Rediscovered Hippopotamid remains from As Sahabi. In: Circum- Mediterranean Geology and Biotic Evolution during the Neogene Period: The Perspective from Libya. N.T. Boaz, A. El- Aranouti, P. Pavlakis and M.Salem (Eds.), Garyounis Scientific Boulletin, Special Issue No. 5, pp.179-188.

Pavlakis, P. and Boaz, N.T., 2008. Newly discovered Anthracotheriidae sample from As-Sahabi. In: Circum-Mediterranean Geology and Biotic Evolution during the Neogene Period: The Perspective from Libya. N.T. Boaz, A. El-Aranouti, P. Pavlakis and M.Salem (Eds.), Garyounis Scientific Boulletin, Special Issue No. 5, pp.189-204

Tziritis, E., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., 2008. Soil environmental study of Eastern Kopaida plain and risk assessment of potential hazards. In ‘Risk assessment and pollutionhazard’, 70-95.

Vassilopoulos, A., Evelpidou, N., Tziritis, E. and Boglis, A., 2008. WETLANDS – The example of Samos island, In: Management of Water resources and wetland protection in tourism developing areas, National Center for the Environment & sustainable development p.45.

 

2007


Bais, A.F., Lubin, D., Arola, A., Bernarhd, G., Blumthaler, M., Chubarova, N., Erlick, C., Gies, H.P., Krotkov, N., Lantz, K., Mayer, B., McKenzie, R.L., Piacentini, R., Seckmeyer, G., Slusser, J.R., Zerefos, C., Fioletov, V., Groebner, J., Kyro, E., and Slaper, H., 2007. World Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project - Scientific Assessment of Ozone Depletion. Chapter 7: Surface Ultraviolet Radiation: Past, Present and Future.

Bartkowiak, A. and Evelpidou, N., 2007. Visualization of Some Multi-Class Erosion Data Using GDA and Supervised SOM, Book Chapter in Book: Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications. Khalid Saeed, et al. (Eds), Publisher Springer US DOI 10.1007/978-0-387-36503-9 Copyright 2006 ISBN 978-0-387-36232-8 (Print) 978-0- 387-36503-9 (Online) Part I DOI 10.1007/978-0-387-36503-9\_2 Pages 13-22. Subject Collection Computer Science SpringerLink Date Thursday, January 11, 2007.

Didascalou, E.A., Nastos, P.T. and Matzarakis, A., 2007. Spa Destination Development Using a Decision Support System, The Role of Climate Information. Developments in Tourism Climatology, A. Matzarakis, C.R. de Freitas and D. Scott (eds.), pp. 158-165.

Eliopoulos, D.G. and Kilias, S.P., 2007. Hybrid Carlin gold and core-complex exhumation sulphide mineralization: the Asimotripes submicroscopic gold deposit, Rhodope Massif, N. Greece. In Andrew et al. (eds.) “Digging Deeper”, Millpress, Rotterdam, v. 1, p. 617-620.

Kilias, S.P., Detsi, K., Godelitsas, A., Typas, M., Naden, J. and Marantos, I., 2007. Evidence of Mn-oxide biomineralization, Vani Mn deposit, Milos, Greece. In Andrew et al. (eds.) “Digging Deeper”, Millpress, Rotterdam, p. 1069-1072

Καρύμπαλης, Ε., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. & Μαρουκιάν, Χ., 2007. Ποιος ευθύνεται για τα πλημμυρικά επεισόδια στο νομό Αττικής, η φύση ή ο άνθρωπος; Οι περιπτώσεις των λεκανών του Κηφισού ποταμού και του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας. Στο: Το αύριο εν κινδύνω – φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Κ. Σαπουντζάκη (επιμ.) εκδ. Gutenberg: 287-309

 

2006


Luterbacher, J., Xoplaki, E., Casty, C., Wanner, H., Pauling, Kuttel, M., Rutishauser, T., Bronnimann, S., Fischer, E., Fleitmann, D., Gonzalez-Rouco, F.J., Garcia-Herrera, R., Barriendos, M., Rodrigo, F., Gonzalez-Hidalgo, J.C., Saz, M.A., Gimeno, L., Ribera, P., Brunet, M., Paeth, H., Rimbu, N., Felis, T., Jacobeit, J., Dunkeloh, A., Zorita, E., Guiot, J., Turkes, M., Alcoforado, M.J., Trigo, R., Wheeler, D., Tett, S., Mann, M.E., Touchan, R., Shindell, D.T., Silenzi, S., Montagna, P., Camuffo, D., Mariotti, A., Nanni, T., Brunetti, M., Maugeri, M., Zerefos, C., De Zolt, S. and Lionello, P., 2006. Mediterranean Climate Variability Over the Last Centuries: A Review. Chapter 1. In: The Mediterranean Climate: an overview of the main characteristics and issues, (Eds. P. Lionello, P. Malanotte-Rizzoli and R. Boscolo), Elsevier, 27-148.

 

2005


Economou-Eliopoulos, M., 2005. Platinumgroup element potential of porphyry deposits. In Exploration for Platinum-group Element Deposits (J.E. Mungall, ed.). Mineralogical Association of Canada, Short Course 35: 203-246.

Glasby, G.P., Papavassiliou, C.T., Mitsis, I., Valsami-Jones, E., Liakopoulos, A. and Renner, R.M., 2005. The Vani manganese deposit, Milos island, Greece: A fossil stratabound Mn-Ba-Pb-Zn-As-Sb-W-rich hydrothermal deposit. In: The South Aegean Active Volcanic Arc Present Knowledge and Future Perspectives. M. Fytikas and G.E. Vougioukalakis (eds.) Developments in Volcanology 7, Elsevier, p. 255-291.

Kassaras, I., Makropoulos, K., Bourova, E., Pedersen, H. and Hatzfeld, D., 2005. Upper mantle structure of the Aegean derived from phase velocities of fundamental mode Rayleigh waves, The South Aegean Active Volcanic Arc, Developments in Volcanology, Elsevier Book Series, 19-42.

Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. and Tsarbos, V., 2005. A mathematical model for the morphological evolution of a volcano on an island. In: M. Fytikas & G. Vougioukalakis (editors), “The South Aegean Active Volcanic Arc, 7”. Elsevier, 363-378.

Παπανικολάου, Δ., Λέκκας, Ε., Νομικού, Π. & Σακελλαρίου, Δ., 2005. Γεωλογική δομή και εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου και σύγχρονη νεοτεκτονική παραμόρφωση. Νισυριακά, 16, 66-96.

Παπανικολάου, Δ. & Νομικού, Π., 2005. Τεκτονική δομή και παλαιογεωγραφική – γεωδυναμική εξέλιξη του ευρύτερου χερσαίου και θαλάσσιου χώρου Κω – Νισύρου – Τήλου. Νισυριακά, 16, 97-141