Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Άλλες εργασίες

20052006200720082009, 2010, 2011


2011


 

Economou-Eliopoulos, M., 2011. The management and protection of the environment through teaching and research at the University of Athens. 1st UNICA Green Academic Footprint Workshop UNICA GREEN ACADEMIC FOOTPRINT. Universities Committed and Connected towards Environmental Sustainability, 3-4 May 2011.

Γκανάς, A., Λέκκας, E., Χουλιάρας, Γ., Μόσχου, Α., Κολλίγρη, Μ., Αγαλος, Α. & Μακρόπουλος, Κ., 2011.  Η σεισμική ακολουθία του 2011 στην περιοχή της Οιχαλίας (Άνω Μεσσηνία) και τα χαρακτηριστικά  του σεισμικού ρήγματος. Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα ΕΓΕ, Αθήνα.

Γκουρνελος, Θ., 2011. Νέες Σημειώσεις Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον 2011.

Ελευθεράτος Κ. και Χ. Ζερεφός, 2011. “Η διεθνής αεροπλοία και το φαινόμενο του θερμοκηπίου”, εργασία που συμπεριλήφθηκε στον τιμητικό τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 20 Μαίου 2011.

Κουσκουνά, Β. και Κασσάρας Ι., 2011. Πειραματική εκτίμηση παραμέτρων ταλάντωσης των χορηγικών κιόνων Θρασύλλου, τεχνική έκθεση στα πλαίσια της μελέτης «Οι δυο χορηγικοί κίονες της νότιας κλιτύος της Ακρόπολης ως μάρτυρες της σεισμικής ιστορίας του κέντρου των Αθηνών», χρηματοδοτούμενη από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, πρόγραμμα «Μελέτες 2011».

Παπαδημητρίου, Π., Βούλγαρης, Ν. και Λάγιος, Ε., 2011. Παρακολούθηση Σεισμικής Δραστηριότητας Σαντορίνης, Έκθεση ΟΑΣΠ.

Παπαδοπούλου, Κ., 2011. Ανάδειξη υπόγειων Καρστικών γεωμορφών (σπηλαίων) στην Μεσσηνιακή Μάνη προς όφελος του τουρισμού και της εκπαίδευσης.

 

2010


Papanikolaou, I.D., Lekkas, E., Roberts, G., McGuire, B., Fountoulis, I., Parcharidis, I., Foumelis, M. (2010). – The 2009 L’aquila Earthquake: Findings αnd Implications. Event Science Report 02, Aon Benfield UCL Hazard Reasearch Centre.

Αναστασάκης, Γ. et.al., 2010. Ενδιάμεση τεχνική Έκθεση: Διεξαγωγή Ωκεανογραφικών – Γεωλογικών – Βυθομετρικών ερευνών για μελέτη και εγκατάσταση Υποβρυχίων καλωδίων 150KV για τις διασυνδέσεις “ΑΙΓΙΝΑΣ - Υ/Σ ΜΕΓΑΡΩΝ και Υ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -  ΣΚΙΑΘΟΥ”. (ΔΕΗ).

Αναστασάκης, Γ. et. al., 2010. Πρώτη τεχνική Έκθεση: Διεξαγωγή Ωκεανογραφικών – Γεωλογικών – Βυθομετρικών ερευνών για μελέτη και εγκατάσταση Υποβρυχίων καλωδίων 150KV για τις διασυνδέσεις “ΑΙΓΙΝΑΣ - Υ/Σ ΜΕΓΑΡΩΝ και Υ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -  ΣΚΙΑΘΟΥ”. (ΔΕΗ).

Αναστασάκης, Γ. et. al., 2010. Πρώτη τεχνική Έκθεση:« Ερευνητικές εργασίες για τον προσδιορισμό του ογκου και της ιζηματογένεσης του Ταμιευτήρα του ΥΗΣ Πολυφήτου. (ΔΕΗ).

Αναστασάκης, Γ. et.al., 2010. Τελική τεχνική Έκθεση: Ερευνητικές εργασίες για τον προσδιορισμό του ογκου και της ιζηματογένεσης του Ταμιευτήρα του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα. (ΔΕΗ).

Αναστασάκης, Γ.,et. al., 2010. Τελική τεχνική Έκθεση: Διεξαγωγή Ωκεανογραφικών – Γεωλογικών – Βυθομετρικών ερευνών για μελέτη και εγκατάσταση Υποβρυχίων καλωδίων 150KV για τις διασυνδέσεις “ΑΙΓΙΝΑΣ - Υ/Σ ΜΕΓΑΡΩΝ και Υ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -  ΣΚΙΑΘΟΥ”. (ΔΕΗ).

Γκουρνέλος Θ., 2010. Σημειώσεις Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον.

Γκουρνέλος Θ., 2010. Φυσικές καταστροφές: Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση.

Δερμιτζάκης, Μ.Δ., Ντρίνια, Χ., 2010. Γεωλογικά συμβάντα, φαινόμενα και παλαιοντολογικά ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Δήμος Αγίου Νικολάου: Εικόνες του χώρου και του χρόνου, Εκδόσεις Δεττοράκης.

Καρακίτσιος Β., 2010. Ορθολογική και Μουσειακή ανάδειξη γεωλογικών και παλαιοντολογικών ευρημάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ιωαννιτών με σκοπό τη δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιωαννίνων. Δήμος Ιωαννίνων, 236 σ.

Καρακίτσιος Β., Ζαμπετάκη-Λέκκα, Α. και Αναστασακης, Γ., 2010. Οδηγός Υπαίθρου ΒΑ Πελοποννήσου. Εκδόσεις Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας, ΕΚΠΑ, 30 σ.

Καρύδης, Π., Λέκκας, Ε. 2010. – Ο σεισμός της Αϊτής Μs 7.2R, 12 Ιανουαρίου 2010. Ημερίδα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Οι Τραγικές Επιπτώσεις του Σεισμού της Αϊτής», 24σ., Αθήνα.

Λέκκας, Ε., Γουλιώτης, Λ. 2010. – Δελφοί: Ένα μοναδικό μνημείο σε ένα ενεργό γεωδυναμικό περιβάλλον. Training Course “Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures”. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Πρόγνωσης των Σεισμών (ΕΚΠΠΣ), Αθήνα.

 

2009


Karakitsios, V. and Pomoni-Papaioannou, F., 2009. Triassic subsurface evaporites and outcropping solution-collapse breccias of the Ionian zone (Western Greece). Συμπόσιο και Υπαίθρια Εργασία στη Ζάκυνθο με θέμα τους Εβαπορίτες. Οργάνωση: Ελληνική Ιζηματολογική Ένωση. Guide to Symposium and Field trip “Evaporites: Sedimentology, Evaluation and Εconomic Significance”, 55-58.

Karakitsios, V., 2009. Συνιζηματογενείς ολισθήσεις βαρύτητας. Το παράδειγμα του Ολιγόκαινου της Προαπούλιας ζώνης. Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης «Ηιών», 2/6, 6-7.

Αναστασάκης, Γ. et.al., 2009. Ενδιάμεση τεχνική Έκθεση :« Ερευνητικές εργασίες για τον προσδιορισμό του όγκου και της ιζηματογένεσης του Ταμιευτήρα του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα. (ΔΕΗ).

Αναστασάκης, Γ. et.al., 2009. Ενδιάμεση τεχνική Έκθεση: Διεξαγωγή Ωκεανογραφικών-Γεωλογικών-Βυθομετρικών ερευνών για μελέτη και εγκατάσταση Υποβρυχίων Καλωδίων 150KV για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων-Τμήμα εναλλακτικής διασύνδεσης Λαύριο-Σύρος, Βόρεια Κέας-Γυάρου και Κύθνου, όρμος Κανάλας. (ΔΕΗ).

Αναστασάκης, Γ. et.al., 2009. Πρώτη τεχνική Έκθεση: Διεξαγωγή Ωκεανογραφικών-Γεωλογικών-Βυθομετρικών ερευνών για μελέτη και εγκατάσταση Υποβρυχίων Καλωδίων 150KV για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων-Τμήμα εναλλακτικής διασύνδεσης Λαύριο-Σύρος, Βόρεια Κέας-Γυάρου και Κύθνου, όρμος Κανάλας. (ΔΕΗ).

Αναστασάκης, Γ. et.al., 2009. Πρώτη τεχνική Έκθεση: Ερευνητικές εργασίες για τον προσδιορισμό του όγκου και της ιζηματογένεσης του Ταμιευτήρα του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα. (ΔΕΗ).

Αναστασάκης, Γ. et.al., 2009. Τελική τεχνική Έκθεση: Διεξαγωγή Ωκεανογραφικών-Γεωλογικών-Βυθομετρικών ερευνών για μελέτη και εγκατάσταση Υποβρυχίων Καλωδίων 150KV για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων-Τμήμα εναλλακτικής διασύνδεσης Λαύριο-Σύρος, Βόρεια Κέας-Γυάρου και Κύθνου, όρμος Κανάλας. (ΔΕΗ).

Κοσκερίδου, Ε.Χ.,  2009. Εργαστήρια Παλαιοντολογίας II. Σημειώσεις Εργαστηρίου του Μαθήματος Παλαιοντολογίας II, για το Τμήμα Γεωλογίας-Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, ΕΚΠΑ,  28 σελ.

Κοσκερίδου, Ε.Χ.,  2009. Εργαστήρια Παλαιοντολογίας. Σημειώσεις Εργαστηρίου του Μαθήματος Παλαιοντολογίας, για το Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, ΕΚΠΑ,  62 σελ.

Κοσκερίδου, Ε.Χ.,  2009. Εργαστήρια Παλαιοοικολογίας-Οικοστρωματογραφίας. Σημειώσεις του Μαθήματος Παλαιοοικολογίας-Οικοστρωματογραφίας, για το Τμήμα Γεωλογίας-Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, ΕΚΠΑ,  40 σελ.

Ντρίνια, Χ., 2009. Παγκόσμια κλιματική πτώση θερμοκρασίας κατά το Μέσο Μειόκαινο: παλαιο-οικο-βιογεωγραφικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης «Ηιών».

Πούλος Σ.Ε., 2009. Κλιματική αλλαγή και άνοδος της θαλάσσιας στάθμης. Μεσοπέλαγα, τεύχος 53, σελ. 4-6.

Τζανής, Α., 2009. Στοιχεία από τον Γεω-Ηλεκτρομαγνητισμό, Γ′ Αναθεώρηση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάρτιος 2009, 225pp. Αποτελεί το βασικό διδακτικό κείμενο σε θέματα Γεω-ηλεκτρομαγνητισμού. Διανέμεται στους φοιτητές των μαθημάτων Ε22, Β0101, Κ0108, Κ0111 και Κ0112. Διανέμεται επίσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της κατεύθυνσης «Γεωφυσική – Σεισμολογία». Υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση (διαθέσιμη από την URL http://users.uoa.gr/~atzanis/ΕΜ_notes/-ΕΜ_notes.html).

 

2008


Karakitsios, V. and Pomoni-Papaioannou, F., 2009. Triassic subsurface evaporates and outcropping solution-collapse breccias of the Ionian zone (Western Greece). Guide to Symposium and Field trip Evaporites: Sedimentology, Evaluation and Economic Significance. Island of Zakynthos, May 28-31 2009. Hellenic Sedimentological Association, p.55-58.

Δερμιτζάκης, Μ.Δ. & Ρουσιάκης, Σ.Ι., 2008. ¬ Οι «δεινόσαυροι της θάλασσας». Γεωτρόπιο, 450, 34-47.

Καρακίτσιος, Β., 2008. Στρωματογραφία Ελλάδος. Εκδόσεις Εργ. Ιστορικής Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας, 221 σελ.

Πούλος, Σ.Ε., 2008. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας: Σύντομη περιγραφή και η εφαρμογή του στις Ελληνικές Θάλασσες. Μεσοπέλαγα, τεύχος 46, σελ. 3-7.

Τριανταφύλλου, Μ.Β. & Δημίζα, Μ., 2008. Μικροαπολιθώματα με πυριτικό κέλυφος (Διάτομα, Πυριτομαστιγοφόρα, Ακτινόζωα). Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Ιστ. Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας.

 

2007


Karakitsios, V., 2007. Studying the Carbonates from Triassic to Eocene in the Ionian Zone. IAS 2007 25th Meeting Patras-Greece (4-6 September 2007), Field Trips guide book, Field Trip P 3, p. 123-141

Marnelis, F., Roussos, N., Rigakis, N. and Karakitsios, V., 2007. Structural Geology of Western Greece’s fold-and-thrust belt. Challenge our Myths: Energy Conference & Exhibition, AAPG & AAPG European Region, 17-20 November 2007, Athens, AAPG Field Trip, 14-17 November 2007. AAPG - Hellenic Petroleum S.A, Field Tripe Guide, p. 1-25.

Skianis, G. and Nikolakopoulos, K., 2007. Probability and performance of vegetation indices. Άρθρο σε ηλεκτρονική μορφή στο Newsroom του ιστοτόπου της Διεθνούς Εταιρίας Οπτικής και Φωτονικής (SPIE).

Voudouris, P., Katerinopoulos, A., Christofalou, F. and Kassimi, G., 2007. Serifos island, Aegean Sea/Greece: a worldwide unique mineralogical and petrological geotope. ProGeo News, 1, 7-8.

Zambetakis-Lekkas, A. and Alexopoulos, A., 2007. Evolution of a carbonate platform: A case study in the Gavrovo-Tripolitza zone. 25th IAS Meeting of Sedimentology, 2007 Patras, Greece, Field trip, A6, p.63-76.

Δερμιτζάκης, Μ.Δ. & Ρουσιάκης, Σ.Ι., 2007.  Γίγαντες με φτερά: οι δεινόσαυροι των αιθέρων. Γεωτρόπιο, 370: 10-18, εικονογράφηση Γ. Σφήκας.

Καρακίτσιος, Β., 2007. Ιζηματογενείς λεκάνες και Υδρογονάνθρακες. Εκδόσεις Εργ. Ιστορικής Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας, 242 σελ.

Καρακίτσιος, Β., 2007. Το Εργαστήριο Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Καποδιστριακό (Έκδοση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), Αρ. 97-98, σελ. 7.

Τριανταφύλλου, Μ.Β., 2007. Συστηματική ταξινόμηση των κυριοτέρων αντιπροσώπων των πλειο-πλειστοκαινικών ναννοαπολιθωμάτων. Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Ιστ. Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας.

 

2006


Δερμιτζάκης Μ.Δ., σε συνεργασία με Ρουσιάκη Σ. & Geer A.A.E. Van Der 2006 ­– Στο Μουσείο: Μοσάσαυρος. Εκδόσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 1-55, Αθήνα.

 

2005


Καρακίτσιος, Β., 2005. Εξέλιξη του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας. Ημερίδα Τμήματος Γεωλογίας, Μάϊος 2005, 11 σελ.

Καρακίτσιος, Β., 2005. Υδρογεωλογική μελέτη και καθορισμός ζωνών περιμετρικής προστασίας των πηγών Κρύας Ιωαννίνων. Δ. Ε. Υ. Α. Ιωαννίνων., 1η  φάση, 73 σελ., Τελική φάση, 139 σελ.