Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Απολογισμός Διεθνούς Συνεδρίου «New Technologies, Hazards & GeoArchaeology»)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «New Technologies, Hazards & GeoArchaeology» στις 3 Νοεμβρίου 2017 στο κτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συνέδριο διοργανώθηκε στα πλαίσια του Erasmus+ Σχεδίου «Master Courses: Quaternary GeoEnvironment – ArchaeoGeomorphology, Analysis and Management of Anthropogenic Natural Hazards and Disasters», με ακρωνύμιο McAgenda.
Η διοργάνωση του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από την Αναπλ. Καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας (Aix-Marseille University, France), το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης (University of Trieste, Italy) και την Επιτροπή Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας,
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:
• Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Δρ. Νίκη Ευελπίδου
• Το Πανεπιστήμιο του Aix της Μασσαλίας, Γαλλία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Dr. Christophe Morhange
• Το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, Ιταλία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Dr. Stefano Furlani

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στα εξής επιστημονικά θέματα:
i. Νέες Τεχνολογίες στην παράκτια έρευνα,
ii. Θαλάσσια και Παράκτια Γεωαρχαιολογία
iii. Μεταβολές της θαλάσσιας στάθμης και Γεωαρχαιολογία
iv. Παλαιογεωγραφικές αναπαραστάσεις και Παλαιοεπικινδυνότητα
v. Διαχείριση φυσικών καταστροφών

Στο συνέδριο συνολικά παρουσιάστηκαν προφορικά 21 εργασίες και 24 εργασίες με τη μορφή Poster. Ταυτόχρονα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στο έργο McAgenda και στα αποτελέσματα των δράσεων που έλαβαν χώρα τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες δράσεις του McAgenda: δύο Εντατικά Εκπαιδευτικά Σχολεία (Training Schools) διάρκειας 14 ημερών, το 2016 και 2017 στη Νάξο και άλλα δύο Εντατικά Εκπαιδευτικά Σχολεία στη Κυλλήνη, όπου συμμετείχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές και καταξιωμένοι επιστήμονες από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην παρακαταθήκη των αποτελεσμάτων του προγράμματος, μία πλήρης πλατφόρμα e-class, ελεύθερης πρόσβασης, με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, όπως παρουσιάσεις, θεωρία και βιντεοσκοπημένες διαλέξεις στα θέματα που πραγματεύεται το σχέδιο McAgenda.
Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 σύνεδροι από τουλάχιστον 9 χώρες όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ρουμανία, Τυνησία. Παράλληλα, συμμετείχαν φορείς όπως το ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, ΟΑΣΠ αλλά και Πανεπιστήμια απ' όλη την Ελλάδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι δόθηκε βήμα σε νέους ερευνητές να παρουσιάσουν την έρευνά τους και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες με καταξιωμένους ερευνητές, γεγονός που οδήγησε στην δημιουργία πρόσφορου εδάφους για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα του συνεδρίου.
Για τα πρακτικά του συνεδρίου αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://geoarch-hazards.geol.uoa.gr
Επίσης περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ McAgenda μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://mcagenda.geol.uoa.gr

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στα ΕΛΤΑ για τη δωρεάν παροχή των σταντ για την έκθεση των αφισών.

Το Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στην μνήμη του εξαίρετου παράκτιου Γεωμορφολόγου Dr. Paolo Pirazzoli, ο οποίος ασχολήθηκε για πολλά χρόνια, μεταξύ άλλων, με την παράκτια γεωμορφολογία και τις μεταβολές της θαλάσσιας στάθμης.