Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Επίσημη έναρξη του ιστοτόπου www.orykta.gr

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι μεγάλη μας χαρά να σας ενημερώσουμε για την επίσημη έναρξη του
ιστοτόπου www.orykta.gr. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι
το αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων, της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου και του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του
Ε.Κ.Π.Α.

Ο ιστότοπος αυτός, απευθύνεται σε ένα ευρύτατο κοινό, από μικρά παιδιά,
μαθητές, φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές, χρήστες όχι κατ' ανάγκη ειδικούς
με τον εξορυκτικό κλάδο, μέχρι και χρήστες ειδικούς με το αντικείμενο. Ο
καθένας, μπορεί να αποκομίσει ό,τι πληροφορία τον ενδιαφέρει, μέχρι εκεί
που του είναι ωφέλιμο ή επιθυμητό.

Φιλοδοξία μας είναι να γίνει το κεντρικό σημείο πληροφόρησης για τα
ελληνικά ορυκτά, προσφέροντας έγκυρες πληροφορίες για το πλήθος και τις
εμφανίσεις τους, την ταυτότητά τους από γεωλογική και κοιτασματολογική
σκοπιά αλλά ταυτόχρονα και τις εργασίες εκμετάλλευσης, εμπλουτισμού και
μεταλλουργίας που απαιτούνται για την αξιοποίησή τους, όπως και
πληροφορίες για τις αποκαταστάσεις και την προστασία του περιβάλλοντος ως
απαραίτητο συστατικό της σωστής αξιοποίησής τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα
δίνεται επίσης στην αναγκαιότητα των ορυκτών και μεταλλευμάτων, μέσω της
παρουσίασης των χρήσεων που αυτά βρίσκουν σε όλες σχεδόν τις πτυχές της
καθημερινής μας ζωής. Όλα αυτά εμπλουτίζονται με πλήθος εικόνων,
διαγραμμάτων αλλά και με πολυμεσικές πληροφορίες, ικανές στο να δώσουν
στον χρήστη μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη και σαφή πληροφόρηση.
Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι η παρουσίαση και η διάθεση στο ευρύ κοινό
ιστορικών ντοκουμέντων, βιβλίων και λευκωμάτων από την μεταλλευτική
ιστορία της χώρας, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, υπογραμμίζοντας
την σημασία των ορυκτών και της μεταλλείας γενικότερα στην πρόοδο της
χώρας.

 

Φιλικά,

Η ομάδα του orykta.gr