Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Τροποποίησης Εμφανίσεις
Δέκατη (10η) κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και του Εκλεκτορικού Σώματος στο γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία – Δομή εσωτερικού της γης», την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 09/02/2018 283
2017-2018. Ένατη (9η) κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και του Εκλεκτορικού Σώματος στο γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία», την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 09/02/2018 268
2017-2018. Όγδοη (8η) συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 09/02/2018 252
2017-2018. Έβδομη (7η) συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 23/01/2018 262
2017-2018. Τέταρτη (4η) συνεδρίαση της Συνέλευσης και την Τρίτη (3η) Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 29/11/2017 333
2017-2018. Τρίτη (3η) συνεδρίαση της Συνέλευσης και τη Δεύτερη (2η) Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 20/10/2017 401
2017-2018. Πρώτη (1η) συνεδρίαση της Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 15/09/2017 360
2016-2017. Ένατη (9η) συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 12/07/2017 515
2016-2017. Έβδομη (7η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 12/07/2017 278
2016-2017. Έκτη (6η) συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 01/03/2017 382