Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Επιτροπές

 • Επιτροπή Σεμιναρίων
 • Διαρκής Επιτροπή για θέματα που αφορούν τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος

  Δημιουργείται λόγω αυξημένων απαιτήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών από το φθινόπωρο του 2011, καθώς και για τη διαμόρφωση και συνεχή βελτίωση του Οδηγού Σπουδών σε Ελληνική και Αγγλική έκδοση.

 • Επιτροπή Αγγλικής Έκδοσης της Ιστοσελίδας του Τμήματος
 • Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Προγράμματος Σπουδών - Χάραξης εκπαιδευτικών & ερευνητικών στόχων 8ετίας

  Κατά τη διάρκεια του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου και της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που έλαβαν χώρα στις 18/9/2009 και 14/10/2009 αντίστοιχα, συζητήθηκε η δημιουργία ή/και ανασυγκρότηση διαφόρων επιτροπών οι οποίες θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

  Κύρια προτεραιότητα θα δοθεί στη «Αναδιοργάνωση – Διεύρυνση Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών - Χάραξη εκπαιδευτικών & ερευνητικών στόχων 8ετίας του Τμήματος». Για το σκοπό αυτό ορίζεται 16μελής Επιτροπή  σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1268/82 [αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος-συγκρότηση επιτροπών].

   

 • Επιτροπή για την αναμόρφωση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

  Κατά τη διάρκεια του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου και της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που έλαβαν χώρα στις 18/9/2009 και 14/10/2009 αντίστοιχα, συζητήθηκε η δημιουργία ή/και ανασυγκρότηση διαφόρων επιτροπών οι οποίες θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

  Το θέμα της αναμόρφωσης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος είναι μείζονος σημασίας για το τμήμα. Για το σκοπό αυτό ορίζεται 14μελής Διαρκής Επιτροπή  σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1268/82 [αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος-συγκρότηση επιτροπών] για την Αναμόρφωση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.

   

 • Διαρκής Επιτροπή για την Οργάνωση, Αναδιάταξη και Εμπλουτισμό των Ασκήσεων Υπαίθρου

  Κατά τη διάρκεια του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου και της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που έλαβαν χώρα στις 18/9/2009 και 14/10/2009 αντίστοιχα, συζητήθηκε η δημιουργία ή/και ανασυγκρότηση διαφόρων επιτροπών οι οποίες θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

  Το θέμα των ασκήσεων υπαίθρου είναι μείζονος σημασίας για το Tμήμα. Για το σκοπό αυτό ορίζεται 8μελής Διαρκής Επιτροπή  σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1268/82 [αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος-συγκρότηση επιτροπών] για την οργάνωση, αναδιάταξη & εμπλουτισμό των Ασκήσεων Υπαίθρου».

   

 • Επιτροπή Εσωτερικού Κανονισμού
 • Διαρκής Επιτροπή για τον Εξοπλισμό των Εργαστηρίων

  Κατά τη διάρκεια του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου και της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που έλαβαν χώρα στις 18/9/2009 και 14/10/2009 αντίστοιχα, συζητήθηκε η δημιουργία ή/και ανασυγκρότηση διαφόρων επιτροπών οι οποίες θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

   Το θέμα του εξοπλισμού των εργαστηρίων με όργανα και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους είναι μείζονος σημασίας για το τμήμα. Για το σκοπό αυτό ορίζεται 7μελής Διαρκής Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1268/82 [αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος-συγκρότηση επιτροπών] για την ανανέωση του Εξοπλισμού των Εργαστηρίων και υποβολή προτάσεων πρόσληψης νέου Ειδικού Τεχνικού-Προσωπικού.

   

 • Επιτροπή Ωρολογίου προγράμματος

     

 • Επιτροπή Προγράμματος Εξετάσεων

  Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2011 έχει ήδη ανακοινωθεί και δεν επιδέχεται αλλαγές. Για τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2011, το πρόγραμμα εξετάσεων, αν και υπάρχει στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, θα διαμορφωθεί εκ  νέου, αν κριθεί απαραίτητο.

   

 • Επιτροπή Διαμόρφωσης – Επικαιροποίησης της Ιστοσελίδας του Τμήματος

   

   

 • Επιτροπή Δημοσιότητας και Δημοσίων Σχέσεων

  Κατά τη διάρκεια του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου και της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που έλαβαν χώρα στις 18/9/2009 και 14/10/2009 αντίστοιχα, συζητήθηκε η δημιουργία ή/και ανασυγκρότηση διαφόρων επιτροπών οι οποίες θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

   Το θέμα των δημοσίων σχέσεων και της δημοσιότητας του Τμήματος, τόσο στους αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης, όσο και στη σύγχρονη κοινωνία είναι μείζονος σημασίας για το τμήμα.

    Ένα από τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι η διαρκής ενημέρωση των ΜΜΕ για επιστημονικά, εκπαιδευτικά και τεχνολογικά θέματα που προέρχονται ή αφορούν το Τμήμα.

   Για το σκοπό αυτό ορίζεται 9μελής Διαρκής Επιτροπή  σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1268/82 [αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος-συγκρότηση επιτροπών] για την  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ του Τμήματος.

   

 • Επιτροπή εορτασμού 40 χρόνων από την ίδρυση του Γεωλογικού Τμήματος

  Το 2010 κλείνουν 40 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Γεωλογίας. Το γεγονός αυτό δίδει μια καλή ευκαιρία για τη δημοσιότητα του Τμήματος. Πιστεύω ότι στα πλαίσια των εορτασμών των 40 χρόνων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες εκδηλώσεις, εντός και εκτός Πανεπιστημίου, οι οποίες θα καταστήσουν το Τμήμα ευρύτερα γνωστό, με προφανή οφέλη, κυρίως όσον αφορά την προτίμησή του από υποψήφιους φοιτητές. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν το φθινόπωρο του 2010, εκτός αν η επιτροπή κρίνει πιο εύθετο χρόνο την άνοιξη του ιδίου χρόνου.

   Για το σκοπό αυτό ορίζεται 8μελής Διαρκής Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1268/82 [αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος-συγκρότηση επιτροπών] για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια του Τμήματος.

   

 • Επιτροπή Μετεγγραφών

  Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας έλεγχου των δικαιολογητικών των υπό μεταγραφή φοιτητών του Τμήματός μας και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1268/82 [αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος-συγκρότηση επιτροπών] η αρχική 2μελής επιτροπή που αποτελείται από τους Καθηγητές κ.κ. Χαμπίκ Μαρουκιάν και Βασίλειο Καρακίτσιο, διευρύνεται και αποτελείται από 6 μέλη.