Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασκήσεις Υπαίθρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Μαθημάτων

 Μ: ώρες μαθήματος, Ε: ώρες εργαστηρίου, ΔΜ: Διδακτικές μονάδες, ΠΜ: Πιστωτικές Μονάδες


 
 
 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Μ

Ε

ΔΜ

ΠΜ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Υ1201

Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

3

3

6

6

 

Υ1202

Φυσική

3

2

5

6

 

Υ1203

Χημεία

2

3

5

6

 

Υ1204

Εισαγωγή στο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό
και Στατιστική

4

2

6

5

 

Υ1205

Ορυκτολογία - Κρυσταλλογραφία

3

2

5

7

 

 

  

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Μ

Ε

ΔΜ

ΠΜ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Υ3201

Πυριγενή πετρώματα - Μαγματικές διεργασίες

3

2

5

6

 

Υ3202

Πετρολογία Ιζηματογενών πετρωμάτων

2

2

4

6

 

Y3203

Σεισμολογία

3

3

6

6

 

Υ3204

Μικροπαλαιοντολογία

2

2

4

6

 

Υ3205

Τεκτονική Γεωλογία

4

4

8

6

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Ε3201 Πετρογενετικά ορυκτά και διεργασίες κρυστάλλωσης 2 2 4 4
   
   

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Μ

Ε

ΔΜ

ΠΜ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Υ4201

Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

2

2

4

6

 

Υ4202

Γεωφυσική

4

3

7

6

 

Υ4203

Γεωχημεία

4

2

6

6

 

Υ4204

Ιζηματολογία

4

2

6

6

 

Υ4205

Ωκεανογραφία

3

2

5

6

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  Ε4201 Μαθηματικές Μέθοδοι στις Γεωεπιστήμες 2 2 4 4
  Ε4202 Δυναμική Γεωλογία 2 2 4 4
  Ε4203 Διερεύνηση του εσωτερικού της Γης 2 2 4 4
             
 
 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Μ

Ε

ΔΜ

ΠΜ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Υ6201

Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία

2

2

4

6

Υ6202

Υδρογεωλογία

4

4

8

7

Υ6203

Γεωλογική Χαρτογράφηση

2

3

5

6

Υ6204

Κοιτασματολογία

3

2

5

7

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Ε6201

Ήπιες μορφές ενέργειας: ηλιακή και αιολική
ενέργεια - γεωθερμία

2

2

4

4

 

Ε6202

Μακροσεισμική

2

2

4

4

 

Ε6203

Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία
και Διαχείριση Ακτών

2

2

4

4

 

Ε6204

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία

2

2

4

4

 

Ε6205

Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και
Μαθηματική Γεωγραφία

2

2

4

4

 

Ε6206

Βιομηχανικά ορυκτά

2

2

4

4

 

Ε6207

Ενεργειακές πρώτες ύλες

2

2

4

4

 

Ε6208

Μέθοδοι ανάλυσης μεταλλευμάτων - Ρευστά εγκλείσματα

2

2

4

4

 

Ε6209

Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και
Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων

2
 

Ε6210

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση

2 2 4 4
 

Ε6211

Γεωλογία Τεχνικών Έργων

4 2 6 4
 

Ε6212

Υδρογεωχημεία - Αναλυτική Γεωχημεία

2 2 4 4
             
 
 

Z ΕΞΑΜΗΝΟ


 

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Μ

Ε

ΔΜ

ΠΜ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Υ7201

 Γεωλογία Περιβάλλοντος

4

2

6

6

 

Υ7202

 Γένεση κοιτασμάτων

2

2

4

6

 

Υ7203

 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

3

3

6

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Ε7201

Φυσικές Καταστροφές

3

3

6

4

 

Ε7202

Διαστημικές Τεχνικές και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στις Γεωεπιστήμες 

2

2

4

4

 

Ε7203

Πρόγνωση Σεισμών 

2

2

4

4

 

Ε7204

Εφαρμοσμένη Κλιματολογία - Ρύπανση ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Παλαιοκλιματολογία

2

2

4

4

  Ε7205 Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία

2

2

4

5

 

Ε7206

Εξελικτική Παλαιοντολογία - Παλαιοανθρωπολογία

3

3

6

4

 

Ε7207

Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών

2

2

4

4

 

Ε7208

Θαλάσσια Γεωλογία

2

2

4

4

 

Ε7209

Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων και
Στοιχεία Θερμοδυναμικής
2 2 4 4
 

Ε7210

Νεοτεκτονική 4 2 6 4
 

Ε7211

Γεωτεχνικές Κατασκευές 2 2 4 4
 

Ε7212

Παλαιοβοτανική 2 2 4 4
 

Ε7213

Υπόγεια Υδραυλική 3 2 5 4
             
 
 

H ΕΞΑΜΗΝΟ

 
  Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Μ Ε ΔΜ ΠΜ
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Υ8201

Διπλωματική Εργασία

 

 

10

18

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Ε8201

Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική 2 2 4

4

 

Ε8202

Παλαιοοικολογία - Οικοστρωματογραφία

3

 

Ε8203

Στρωματογραφία - Παλαιογεωγραφία Ελλάδος 2
 

Ε8204

Ιζηματογενείς λεκάνες και πετρελαϊκά συστήματα 2
 

Ε8205

Γεωλογική κληρονομιά 1

 

Ε8206 Διδακτική των Γεωλογικών και
Περιβαλλοντικών Επιστημών
2

  Ε8207 Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον
  Ε8208 Θαλάσσια Γεωχημεία και Μεταλλογένεση 2 4
  Ε8209 Μέθοδοι έρευνας εντοπισμού και αξιολόγησης
ορυκτών πρώτων υλών
2 2
  Ε8210 Έρευνα πετρελαίων 2
  Ε8211 Γεωλογία Ευρώπης 2
  Ε8212 Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων - Τρωτότητα 2 2 4 4
  Ε8213 Διαχείριση Υδατικών πόρων - Μαθηματικά ομοιώματα στην Υδρογεωλογία 4
  Ε8214 Γεωλογία και Επιχειρηματικότητα 2 0
 
 

Μ: ώρες μαθήματος, Ε: ώρες εργαστηρίου, ΔΜ: Διδακτικές μονάδες, ΠΜ: Πιστωτικές Μονάδες

 

 

 

Αναζήτηση

 

 

Ο καιρός Σήμερα

 
Πανεπιστήμιο °C
  25.06.2018