Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασκήσεις Υπαίθρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Το τρέχον Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (70/3/11273) έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2009 και έχει διάρκεια έως τον Οκτώβριο του 2015. Η χρηματοδότηση γίνεται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βιου Μάθηση» του ΥΠΔΒΜ του Άξονα Προτεραιότητας 5, με κωδικό MIS: 299946.

Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνη και υλοποιείται σε διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς, εταιρείες και ινστιτούτα ανάλογα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα ή την κατεύθυνση την οποία ακολουθεί ο φοιτητής. Κατά τη διάρκειά της ο ασκούμενος καλύπτεται ασφαλιστικά με ΙΚΑ Ατυχήματος ενώ η αμοιβή είναι 870 Ευρώ (290 Ευρώ ανά μήνα), ποσό που λαμβάνει ο φοιτητής μετά το τέλος του τριμήνου και αφού προσκομίσει: α) "Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης" υπογεγραμμένη από το Φορέα Υποδοχής, β) "Έκθεση πεπραγμένων".

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να  ενημερώνονται καθώς και να συμπληρώνουν Αίτηση συμμετοχής, στο γραφείο του Επιστημονικού Υπευθύνου, Καθηγητή Μ. Σταματάκη (Τομέας Οικ. Γεωλογίας & Γεωχημείας).

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Δρ. Μιχαήλ Σταματάκης, Καθηγητής

 

 

Αναζήτηση

 

 

Ο καιρός Σήμερα

 
Πανεπιστήμιο °C
  25.06.2018