Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
    Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Ευρετήριο Προσωπικού


Για να δείτε αλφαβητικά τις επαφές πατήστε πάνω στην λέξη "όνομα" στο πάνω μέρος του πίνακα
Εμφάνιση # 
# Όνομα Τηλέφωνο
0 Αγγελόπουλος Χρήστος 210 727 4670
1 Αγγελόπουλος Χρήστος 210 727 4670
2 Αλεξόπουλος Απόστολος 210 727 4447
3 Αλεξόπουλος Απόστολος 210 727 4447
4 Βερυκίου- Παπασπυριδάκου Ευθυμία 210 727 4145
5 Βερυκίου- Παπασπυριδάκου Ευθυμία 210 727 4145
6 Βάγγαλης Ανδρέας 210 727 4682
7 Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ 210 727 4861
8 Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ 210 727 4861
9 Βούλγαρης Νικόλαος 210 727 4431
10 Βούλγαρης Νικόλαος 210 727 4431
11 Αντωνίου Βαρβάρα 210 727 4223
12 Αντωνίου Βαρβάρα 210 727 4223
13 Κίλιας Στέφανος 210 727 4211
14 Κίλιας Στέφανος 210 727 4211
15 Σκεντέρης Ταξιάρχης 210 727 4062
16 Σκεντέρης Ταξιάρχης 210 727 4062
17 Βασιλάτος Χαράλαμπος 210 727 4664
18 Βασιλάτος Χαράλαμπος 210 727 4664
19 Κουσκουνά- Τσιμπιδάρου Βασιλική 210 727 4421
20 Κουσκουνά- Τσιμπιδάρου Βασιλική 210 727 4421
21 Βασιλοπούλου Σπυριδούλα 210 727 4392
22 Βασιλοπούλου Σπυριδούλα 210 727 4392
23 Νάστος Παναγιώτης 210 727 4191
24 Νάστος Παναγιώτης 210 727 4191
25 Βελιτζέλος Δημήτριος 210 727 4259
26 Βελιτζέλος Δημήτριος 210 727 4259
27 Βερνίκου-Κιάμου Μαρουλιώ 210 727 4219
28 Βορρής Ευστάθιος 210 727 4112
29 Βορρής Ευστάθιος 210 727 4112
30 Ντρίνια Χαρίκλεια 210 727 4394
31 Ντρίνια Χαρίκλεια 210 727 4394
32 Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος 210 727 4216
33 Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος 210 727 4216
34 Δερμιτζάκη Αικατερίνη 210 727 6465
35 Δερμιτζάκη Αικατερίνη 210 727 6465
36 Διαγουρτάς Δημήτριος 210 727 4784
37 Διαγουρτάς Δημήτριος 210 727 4784
38 Παπαδημητρίου Παναγιώτης 210 727 4437
39 Παπαδημητρίου Παναγιώτης 210 727 4437
40 Δοξανάκη Τάνια 210 727 6434
41 Δοξανάκη Τάνια 210 727 6434
42 Παπαδοπούλου- Βρυνιώτη Κυριακή 210 727 4132
43 Θεοχάρης Δημήτριος 210 727 4866
44 Θεοχάρης Δημήτριος 210 727 4866
45 Αλεξόπουλος Ιωάννης 210 727 4106
46 Αλεξόπουλος Ιωάννης 210 727 4106
47 Πούλος Σεραφείμ 210 727 4143
48 Πούλος Σεραφείμ 210 727 4143
49 Καπουράνη Ελένη 210 727 4861
50 Καπουράνη Ελένη 210 727 4861
51 Αναστασάκης Γεώργιος 210 727 4161 - 4670
52 Αναστασάκης Γεώργιος 210 727 4161 - 4670
53 Τριανταφύλλου Μαρία 210 727 4893
54 Τριανταφύλλου Μαρία 210 727 4893
55 Κελεπερτζής Ευστράτιος 210 727 4867
56 Κελεπερτζής Ευστράτιος 210 727 4867
57 Μπαντέκα Θάλεια 210 727 4064
58 Μπαντέκα Θάλεια 210 727 4064
59 Κουμουτσάκου Όλγα 210 727 4178 - 4344
60 Κουμουτσάκου Όλγα 210 727 4178 - 4344
61 Σόκολης Σπυρίδων 210 727 4219
62 Σόκολης Σπυρίδων 210 727 4219
63 Κράνης Χαράλαμπος 210 727 4862
64 Κράνης Χαράλαμπος 210 727 4862
65 Τέφτα Τσίλι 210 727 4202
66 Τέφτα Τσίλι 210 727 4202
67 Λιανού Βασιλική 210 727 4461
68 Λιανού Βασιλική 210 727 4461
69 Λόγος Ευάγγελος 210 727 4152
70 Λόγος Ευάγγελος 210 727 4152
71 Τσιούμα Παρασκευή 210 727 4783
72 Τσιούμα Παρασκευή 210 727 4783
73 Λύρας Γεώργιος 210 727 4897
74 Λύρας Γεώργιος 210 727 4897
75 Χωραφοπούλου Καλλιόπη 210 727 4061
76 Χωραφοπούλου Καλλιόπη 210 727 4061
77 Μεγρέμη Ιφιγένεια 210 727 4112
78 Μεγρέμη Ιφιγένεια 210 727 4112
79 Μουστάκα Ελένη 210 727 4112
80 Μουστάκα Ελένη 210 727 4112
81 Μπαθρέλλος Γεώργιος 210 727 4882
82 Μπαθρέλλος Γεώργιος 210 727 4882
83 Αντωναράκου Ασημίνα 210 727 4166
84 Αντωναράκου Ασημίνα 210 727 4166
85 Μπαντέκας Ιωάννης 210 727 4221
86 Μπαντέκας Ιωάννης 210 727 4221
87 Νικολής Βασίλειος 210 727 4426
88 Νικολής Βασίλειος 210 727 4426
89 Σακκάς Βασίλειος 210 727 4914
90 Σακκάς Βασίλειος 210 727 4914
91 Σκουνάκης Βασίλειος 210 727 4183
92 Σκουνάκης Βασίλειος 210 727 4183
93 Σκυλοδήμου Χαρίκλεια 210 727 4262
94 Σκυλοδήμου Χαρίκλεια 210 727 4262
95 Σκούρτσος Εμμανουήλ 210 727 4863
96 Σκούρτσος Εμμανουήλ 210 727 4863
97 Αργυράκη Αριάδνη 210 727 4314
98 Αργυράκη Αριάδνη 210 727 4314
99 Σούκης Κωνσταντίνος 210 727 4869