Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Ευρετήριο Προσωπικού


Για να δείτε αλφαβητικά τις επαφές πατήστε πάνω στην λέξη "όνομα" στο πάνω μέρος του πίνακα
Εμφάνιση # 
# Όνομα Τηλέφωνο
0 Αγγελόπουλος Χρήστος 210 727 4670
1 Αγγελόπουλος Χρήστος 210 727 4670
2 Αλεξόπουλος Απόστολος 210 727 4447
3 Αλεξόπουλος Απόστολος 210 727 4447
4 Βερυκίου- Παπασπυριδάκου Ευθυμία 210 727 4145
5 Βάγγαλης Ανδρέας 210 727 4682
6 Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ 210 727 4861
7 Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ 210 727 4861
8 Βούλγαρης Νικόλαος 210 727 4431
9 Βούλγαρης Νικόλαος 210 727 4431
10 Αντωνίου Βαρβάρα 210 727 4223
11 Αντωνίου Βαρβάρα 210 727 4223
12 Κίλιας Στέφανος 210 727 4211
13 Κίλιας Στέφανος 210 727 4211
14 Σκεντέρης Ταξιάρχης 210 727 4062
15 Σκεντέρης Ταξιάρχης 210 727 4062
16 Βασιλάτος Χαράλαμπος 210 727 4664
17 Βασιλάτος Χαράλαμπος 210 727 4664
18 Κουσκουνά- Τσιμπιδάρου Βασιλική 210 727 4421
19 Κουσκουνά- Τσιμπιδάρου Βασιλική 210 727 4421
20 Βασιλοπούλου Σπυριδούλα 210 727 4392
21 Βασιλοπούλου Σπυριδούλα 210 727 4392
22 Νάστος Παναγιώτης 210 727 4191
23 Νάστος Παναγιώτης 210 727 4191
24 Βελιτζέλος Δημήτριος 210 727 4259
25 Βελιτζέλος Δημήτριος 210 727 4259
26 Βερνίκου-Κιάμου Μαρουλιώ 210 727 4219
27 Βορρής Ευστάθιος 210 727 4112
28 Βορρής Ευστάθιος 210 727 4112
29 Ντρίνια Χαρίκλεια 210 727 4394
30 Ντρίνια Χαρίκλεια 210 727 4394
31 Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος 210 727 4216
32 Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος 210 727 4216
33 Δερμιτζάκη Αικατερίνη 210 727 6465
34 Δερμιτζάκη Αικατερίνη 210 727 6465
35 Διαγουρτάς Δημήτριος 210 727 4784
36 Διαγουρτάς Δημήτριος 210 727 4784
37 Παπαδημητρίου Παναγιώτης 210 727 4437
38 Παπαδημητρίου Παναγιώτης 210 727 4437
39 Δοξανάκη Τάνια 210 727 6434
40 Δοξανάκη Τάνια 210 727 6434
41 Παπαδοπούλου- Βρυνιώτη Κυριακή 210 727 4132
42 Θεοχάρης Δημήτριος 210 727 4866
43 Θεοχάρης Δημήτριος 210 727 4866
44 Αλεξόπουλος Ιωάννης 210 727 4106
45 Αλεξόπουλος Ιωάννης 210 727 4106
46 Πούλος Σεραφείμ 210 727 4143
47 Πούλος Σεραφείμ 210 727 4143
48 Καπουράνη Ελένη 210 727 4861
49 Καπουράνη Ελένη 210 727 4861
50 Αναστασάκης Γεώργιος 210 727 4161 - 4670
51 Αναστασάκης Γεώργιος 210 727 4161 - 4670
52 Τριανταφύλλου Μαρία 210 727 4893
53 Τριανταφύλλου Μαρία 210 727 4893
54 Κελεπερτζής Ευστράτιος 210 727 4867
55 Κελεπερτζής Ευστράτιος 210 727 4867
56 Μπαντέκα Θάλεια 210 727 4064
57 Μπαντέκα Θάλεια 210 727 4064
58 Κουμουτσάκου Όλγα 210 727 4178 - 4344
59 Κουμουτσάκου Όλγα 210 727 4178 - 4344
60 Σόκολης Σπυρίδων 210 727 4219
61 Σόκολης Σπυρίδων 210 727 4219
62 Κράνης Χαράλαμπος 210 727 4862
63 Κράνης Χαράλαμπος 210 727 4862
64 Τέφτα Τσίλι 210 727 4202
65 Τέφτα Τσίλι 210 727 4202
66 Λιανού Βασιλική 210 727 4461
67 Λιανού Βασιλική 210 727 4461
68 Λόγος Ευάγγελος 210 727 4152
69 Λόγος Ευάγγελος 210 727 4152
70 Τσιούμα Παρασκευή 210 727 4783
71 Τσιούμα Παρασκευή 210 727 4783
72 Λύρας Γεώργιος 210 727 4897
73 Λύρας Γεώργιος 210 727 4897
74 Χωραφοπούλου Καλλιόπη 210 727 4061
75 Χωραφοπούλου Καλλιόπη 210 727 4061
76 Μεγρέμη Ιφιγένεια 210 727 4112
77 Μεγρέμη Ιφιγένεια 210 727 4112
78 Μουστάκα Ελένη 210 727 4112
79 Μουστάκα Ελένη 210 727 4112
80 Μπαθρέλλος Γεώργιος 210 727 4882
81 Μπαθρέλλος Γεώργιος 210 727 4882
82 Αντωναράκου Ασημίνα 210 727 4166
83 Αντωναράκου Ασημίνα 210 727 4166
84 Μπαντέκας Ιωάννης 210 727 4221
85 Μπαντέκας Ιωάννης 210 727 4221
86 Νικολής Βασίλειος 210 727 4426
87 Νικολής Βασίλειος 210 727 4426
88 Σακκάς Βασίλειος 210 727 4914
89 Σακκάς Βασίλειος 210 727 4914
90 Σκουνάκης Βασίλειος 210 727 4183
91 Σκουνάκης Βασίλειος 210 727 4183
92 Σκυλοδήμου Χαρίκλεια 210 727 4262
93 Σκυλοδήμου Χαρίκλεια 210 727 4262
94 Σκούρτσος Εμμανουήλ 210 727 4863
95 Σκούρτσος Εμμανουήλ 210 727 4863
96 Αργυράκη Αριάδνη 210 727 4314
97 Αργυράκη Αριάδνη 210 727 4314
98 Σούκης Κωνσταντίνος 210 727 4869
99 Σούκης Κωνσταντίνος 210 727 4869