Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

UNICA GREEN ACADEMIC FOOTPRINT

Universities Committed and Connected towards Environmental Sustainability


Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετείχε μετά από ειδική πρόσκληση στην συνάντηση της UNICA (Universities & Capitals) που πραγματοποιήθηκε στο Όσλο στις 3-4  Μαΐου 2011, με θέμα Universities Committed and Connected towards Environmental Sustainability.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι ομιλίες και παρουσιάσεις από την Αντιπρύτανη, Καθηγητές και εκπρόσωπο των φοιτητών του Πανεπιστημίου UiO  του Όσλο και εκπροσώπων Πανεπιστημίων από πρωτεύουσες Ευρωπαϊκών χωρών είχαν ως στόχο την κατανόηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και τον επείγοντα χαρακτήρα τους, τη σχέση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με τα Πανεπιστήμια, τη δημιουργία ενός δικτύου UNICA (ομάδας εργασίας) και ενός χρονοδιαγράμματος της πορείας της UNICA προκειμένου να αποτελέσει παράδειγμα για το «Πράσινο Ακαδημαϊκό Αποτύπωμα» (Green Academic Footprint) για τα άλλα Πανεπιστήμια.

Παρουσιάστηκαν τα 10 κορυφαία Πράσινα Πανεπιστήμια σε παγκόσμια κλίμακα σύμφωνα με την  World University Ranking (WUR 2009) και τα χαρακτηριστικά τους. Τα Πανεπιστήμια αυτά αποτελούν αξιόλογα δείγματα για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής αειφορίας και τον στόχο που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο του Όσλο για την αριστεία. Ακολούθησαν ανακοινώσεις από τρία Πανεπιστήμια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων είχε επιλεγεί και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της παρουσίασης της Καθηγήτριας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος κυρίας Μαρίας Οικονόμου, ως εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Αθηνών στην εν λόγω συνάντηση, ήταν η Εκπαίδευση και η Έρευνα που πραγματοποιούνται σε διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, όπως καταγράφηκε στα Πρακτικά της Ημερίδας που είχε πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο το 2007,  καθώς και το επιστημονικό έργο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Η συνάντηση της UNICA ολοκληρώθηκε με την συγκρότηση δύο ομάδων με την συνεργασία όλων των μελών και συντονιστές τον  Δρ. Jorulf Brøvig Silde, υπεύθυνο για τα περιβαλλοντικά θέματα στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και τον Δρ. Στέλιο Ζένιο (Πρόεδρος τη UNICA, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου), υπεύθυνο για την σύσταση ομάδας εργασίας με μέλη της UNICA με τους παρακάτω στόχους:

(1) τη διερεύνηση των ευκαιριών και τη συνεργασία των Πανεπιστημίων της Ε.Ε. για την περιβαλλοντική αειφορία σε ότι αφορά στην Εκπαίδευση, Έρευνα και Ανάπτυξη

(2) την ενίσχυση του ειδικού ρόλου των πανεπιστημίων στην ΕΕ που αφορά  στην καινοτομία σε περιβαλλοντικά ζητήματα

(3) την ενθάρρυνση των μελών της Unica να υπογράψουν τον Χάρτη COPERNICUS ως περιβαλλοντική δήλωση της αειφορίας.

και (4) την υποβολή προτάσεων στην οργανωτική επιτροπή της UNICA για τον επανακαθορισμό της στρατηγικής της UNICA σε θέματα περιβάλλοντος έως την 15η Σεπτεμβρίου 2011.  Η στρατηγική αυτή θα οριστικοποιηθεί κατά τη συνάντηση του Νοεμβρίου 2011.

Η  2η Συνάντηση της UNICA θα λάβει χώρα στη Λωζάννη το 2012.

Για το πρόγραμμα,  τις ανακοινώσεις  και τις συμμετοχές  βλ. ιστοσελίδα:

http://www.uio.no/english/for-employees/employment/green-uio/unica/

Program, presentations, and list of participants

Μαρία Οικονόμου-Ηλιοπούλου, econom@geol.uoa.gr

Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος