Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
 
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019 

Οδηγός σπουδών 2019-2020
Student's Handbook 2019-2020

  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
 
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
   
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook

 

Welcome to the Faculty of Geology and Geoenvironment

School of Science

National & Kapodistrian University of Athens

Faculty of Geology and Geoenvironment , University Campus- Zografou
ATHENS GR 157 84

Phone:
+30
210 727 4418
Facsimile (fax):
+30
210 727 4063

The Faculty of Geology and Geoenvironment is a part of the School of Sciences of the National and Kapodistrian University of Athens.

It is the oldest faculty in the country where aspects of earth sciences have been taught and at present, it is also the biggest. Its history, with taught subjects on Mineralogy and Geology, is traced to the establishment of the University in 1839. Today the Faculty comprises six departments covering a broad range of earth science subjects.

It aims to prepare students for careers in environmental science, natural hazard assessment and mitigation, geotechnical engineering, exploration and exploitation of mineral and energy resources etc., and promote geoscientific research leading to academic careers in universities, research institutes and museums.


A+ R A-

Student Workshop on Industrial Minerals and Energy Resources, Milos 2017

From 1 to 5 October, 2017, the "1st Student Workshop on Industrial Minerals and Energy Resources" was held in the islands of Milos and Kimolos.

The workshop was attended by students of the Department of Geology & Geoenvironment [NKUA] who joined in the courses of Industrial Minerals and Energy Resources, having active participation and excellent performance during the 6month period of the courses, as well as in the ppt presentations of the essays that they had undertaken.

Overall, the workshop was attended by 24 undergraduate students, 3 postgraduate & PhD students and 3 members of the Faculty of Geology and Geoenvironment (Professor Michael Stamatakis, Assistant Professor Ioannis Mitsis and Dr. Charalambos Vasilatos).

The Organizing Committee was accomplished by undergraduate, postgraduate and PhD students, while besides the aforementioned staff member, Mr. Aimilios Georgiou and Dr. Dimitris Fragoulis, from the TITAN cement company joined the Scientific Committee.

The workshop was sponsored by the following companies - organizations: Municipality of Milos, Aegean Recycling, Blue Star Ferries, and the companies that are activated in extraction, processing and distribution of raw materials: DUROSTICK, IMERYS, MAPEI, SAINT-GOBAIN and TITAN and included a 2-days conference [afternoon sessions] and 4-days fieldwork.


Attached one may find files with:
1- the poster of the conference,
2- the fieldwork guide
3- the sponsors
4- the 2-day presentations program
5- the ppt presentations in pdf format (click here)
6- photographic material from the field and the Milos Conference Center "Georgios Heliopoulos" (click here)
7- SEM images of industrial minerals and rocks samples collected during the specific workshop

On behalf of the Organizing & Scientific Committee
Michael Stamatakis

Weather today

 
University °C
  07.08.2020

Search

Faculty Events