Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
 
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019 

Οδηγός σπουδών 2019-2020
Student's Handbook 2019-2020

  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
 
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
   
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Postgraduate Courses of the Faculty of Geology and Geoenvironment

Within the framework of the postgraduate studies program of the Faculty of Geology and Geoenvironment the following two-year courses are offered (Student Handbook):

  1. Applied  Environmental Geology (Departments of Mineralogy & Petrology and Economic Geology & Geochemistry)
  2. Stratigraphy - Paleontology (Department of Historical Geology & Palaeontology)
  3. Geography and Environment (Department of Geography & Climatology)
  4. Dynamic Tectonic and Applied Geology (Department of Dynamic, Tectonic & Applied Geology)
  5. Geophysics -Seismology (Department of Geophysics & Geothermics)

Selected MSc & PhD Theses

 


 

Also the below mentioned Interfaculty and Interuniversity courses:

1. Postgraduate Study Program in Oceanography involving the faculties of:

Selected MSc & PhD Theses


 

2. Postgraduate Program in Natural Hazards Prevention & Management, involving the faculties of:

Selected MSc & PhD Theses


 

3. Postgraduate Program in Museum Studies involving the faculties of:

Weather today

 
University °C
  06.06.2020

Search

Faculty Events