ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Α. ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βράβευση του μεταπτυχιακού φοιτητή Α. Ζυμβραγάκη στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής & Σεισμολογίας

Ο Άγγελος Ζυμβραγάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» με ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, βραβεύτηκε με το τρίτο βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης νέου επιστήμονα στο 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής και Σεισμολογίας (3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 3ECEES) που έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι, Ρουμανία από τις 4 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Η βραβευθείσα εργασία με τίτλο «Προκαταρκτική Πιθανολογική Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας Βοιωτίας» (A Preliminary Probabilistic Seismic Hazard Assessment for Boeotia, Central Greece) πραγματεύεται τις μέγιστες αναμενόμενες εδαφικές κινήσεις εξαιτίας της εκδήλωσης όλων των πιθανών μελλοντικών σεισμών στην ευρύτερη περιοχή του νομού Βοιωτίας. Επίσης, ερμηνεύονται σημαντικές διαφορές μεταξύ δημοσιευμένων σεισμοτεκτονικών μοντέλων. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του αντισεισμικού κανονισμού της περιοχής.

Στην εργασία συμμετείχαν, εκτός από τον Άγγελο Ζυμβραγάκη, και τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Γεωφυσικής – Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Γεώργιος Καβύρης (Αναπλ. Καθηγητής), Βασιλική Κουσκουνά (Καθηγήτρια) και Νικόλαος Βούλγαρης (Καθηγητής).