ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Το επισυναπτόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και την εμπειρία που αποκτήσαμε στην εκπαίδευση τα 2 προηγούμενα εξάμηνα.

Ευχόμαστε μια ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία και σε σύντομη επιστροφή στην εκπαιδευτική «κανονικότητα».

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας

&

Η Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021