ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ - ΕΚΠΑ)

Ανοιχτή παραμένει μέχρι τις 30/9/2022 η πρόσκληση του προγράμματος «Επιχειρηματική Επιτάχυνση στο ΕΚΠΑ», που διοργανώνει το Κέντρο Αρχιμήδης, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Το Πρόγραμμα, που προσφέρεται σε ομάδες με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, αποτελείται από ένα πλέγμα συμπληρωματικών υπηρεσιών και δράσεων, σχεδιασμένων στη βάση της μεθοδολογίας της Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Lean Startup). Μέσω του Προγράμματος, δίνεται η ευκαιρία στις ομάδες που θα ωριμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, να λάβουν πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου και παράλληλα, να συμμετέχουν σε δράσεις εξωστρέφειας (εκθέσεις, συνέδρια, διαγωνισμοί καινοτομίας), που θα υλοποιηθούν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική πρόσκληση και υποβάλλετε αίτηση στο σύνδεσμο: https://archimedes.uoa.gr/accelerator-invitation/