ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Δείτε τη σχετική προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022