Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Κάθε φοιτητής που γράφτηκε σε Ανώτατη Σχολή και δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις πρέπει να προ­σκομίσει στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου του πιστοποιη­τικό σπουδών το οποίο θα πάρει από την Γραμματεία της Σχο­λής του.

Το Στρατολογικό Γραφείο του τόπου του θα του δώσει πιστοποι­ητικό τύπου Β΄, στο οποίο θα αναγράφεται και η διάρκεια της αναβολής. Η αναβολή χορηγείται κατά ημερολογιακά έτη και όχι ακαδημαϊκά ή διδακτικά έτη.

Περισσότερες πληροφορίες για στρατολογικές υποθέσεις μπορεί κάθε φοιτητής να ζητήσει απο το στρατολογικό γραφείο του τόπου του.