Menu

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο της Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, πρέπει να ικανοποιήσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Πρέπει να συμπληρώσει οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.
  2. Να συγκεντρώνει διακόσιες σαράντα (240) Πιστωτικές μονάδες1.
  3. Να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον σαράντα (40) εξαμηνιαία μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής). Εδώ στα υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνεται και η Διπλωματική Εργασίας.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των (32) Υποχρεωτικών Μαθημάτων, ο φοιτητής συγκεντρώνει εκατόν ενενήντα (192) πιστωτικές μονάδες. Για τη συμπλήρωση του αριθμού των διακοσίων είκοσι (240) πιστωτικών μονάδων, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει επιπλέον:

(40) μαθημάτων

Ο κατάλογος των μαθημάτων είναι αναρτημένος εδώ.

Παρατηρήσεις

Οι παραδόσεις των μαθημάτων και οι εργαστηριακές ασκήσεις ξεκινούν από την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ενδιάμεσα προβλέπονται 1-2 εβδομάδες για ασκήσεις υπαίθρου. Το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώνεται στα μέσα Ιανουαρίου. Ακολουθεί, έως τα μέσα Φεβρουαρίου, η χειμερινή εξεταστική περίοδος. Το εαρινό εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει στα μέσα Μαΐου, οπότε και προβλέπονται 2 εβδομάδες για ασκήσεις υπαίθρου.

Ακολουθούν οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου. Τέλος οι επαναληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται στην διάρκεια του Σεπτέμβρη.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται στην αρχή του εξαμήνου.

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στις  εξετάσεις του μαθήματος είναι η περάτωση της παρακολούθησης των αντιστοίχων εργαστηριακών ασκήσεων.

1 Πιστωτικές μονάδες (ECTS ή Π.Μ.) Ποσοτικοποιημένα μέσα έκφρασης του όγκου της μάθησης βάσει του φόρτου εργασίας που χρειάζον- ται οι φοιτητές, προκειμένου να επιτύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάποιας  μαθησιακής  διαδικασίας  σε  συγκεκριμένο  επίπεδο.  (1 Π.Μ. ισοδυναμεί με φόρτο εργασίας 25-30 ώρες)