Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές

20052006200720082009, 2010, 2011


2011


 

Bampasidis, G., Solomonidou, A., Coustenis, A., Kyriakopoulos, K., Bratsolis, E., Moussas, X., Preka, P., 2011. Seismometers on the icy satellites of the Outer Solar System. International Conference on Space Technology, Athens, Greece, 15-17 September.

Bouloubassi, I., Gogou, A., Triantaphyllou, M., Katsouras, G., Kouli, K., Roussakis, G., Likousis, V., 2011. Holocene Centenial-scale Paleoceanographic and Paleoenvironmental Patterns in the NE Mediterranean Sea. PP51C-1852 AGU Conference December 2011, San Francisco, USA.

Chronis, T.,  Anagnostou, M., Alexakis, G., Armenis, G., Kalogiros, I., Matsangouras, I., Nastos, P., Nysten, J., Papadopoulos, V., Papadopoulos, A., Potiriadis, G., Soukissian, T., and Velea, L., 2011. Synergistic Severe Weather Monitoring over the Greek Seas. European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, April 3-8, 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-4741.

Cordier S, Schlüchter M.-L., Evelpidou N., Pavlopoulos K., Bouchet M., Frechen M., 2011. Morphology and OSL-based geochronology of the Holocene coastal dunes fields of Naxos Island (Cyclades, Greece): preliminary results, XVIII. INQUA Congress Bern 20-27/07 2011, Bern, Abstract.

Eleftheratos K., C. Zerefos, C. Helmis, 2011. “Global aviation impact on cirrus cloud trends”, ECATS Final Symposium, Valencia, Spain, 22-24 November, 2011.

Fouache, E., Pavlopoulos, K., Sidiropoulou, M., Triantaphyllou, M., Vouvalidis, K., Syrides, G., 2011. Palaeoenvironmental evolution, sea-level changes and Human occupation in Lemnos Island during last 6000 years (North Aegean Sea, Greece). INQUA Congress Bern 20-27/07 2011, Bern, Abstract [2146].

Fountoulis, I., Mavroulis, S. and Vassilakis, E., 2011. Shoreline displacement, drainage diversion in NW Peloponnese (Greece) as result of the geology, tectonics and human activity the last 100ky. In book of abstracts Geomorphology 2011, Athens, June 1-4, 15th Joint Geomorphological meeting, Fluvial and coastal systems in tectonic active areas (Abstract).

Gaki-Papanastassiou K., Karymbalis E., Maroukian H., Tsanakas K., 2011. Geomorphological study of Cephalonia Island, Ionian sea, western Greece. International Association of Geomorphologists, Regional Conference, Geomorphology for Human adaptation to changing Tropical Environments. Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011.

Ganas, A., Palyvos, N., Mavrikas, G., Karastathis, V., Drakatos, G. and K. Makropoulos, 2011. Recognition and characteristics of neotectonic faults in Heraklion city area (Crete, Greece): a multidisciplinary approach. Geophys. Res. Abs, Vol 13 - 4824, General Assembly EGU, 3 - 8 April 2011, Vienna (Austria).

Godelitsas, A., Nastos, P., Mertzimekis, T.J., Toli, K., Douvalis, A., Simon, R., 2011. Characterization of Saharan dust from red rain precipitated over Athens, Greece. Goldschmidt 2011, ttp://www.goldschmidt2011.org/abstracts/abstractView?abstractId=5818 Prague, Czech Republic August 14-19, 2011.

Goettlicher, J., R. Steininger, P. Gamaletsos, A. Godelitsas, M. Kersten, J. Majzlan, F. Meirer, T.J. Mertzimekis, B. Pemmer, G. Pepponi, P. Roschger, G. Schmidt, C. Streli, P. Wobrauschek and N. Zoeger, 2011. Environmental Research at the SUL-X Beamline of the Synchrotron Radiation Source ANKA, Frontiers in Environmental Geoscience, Mineralogical Society (UK & Ireland) conference, Aberystwyth, http://www.minersoc.org/pages/meetings/frontiers-2011-archive/abstract-volume.pdf.

Gogou A., Bouloubassi I., Katsouras G., EMEIS, K.-C., Triantaphyllou M., Roussakis G., Sampatakaki A., Zervakis V., Lykousis V., 2011. Proxy-reconstructions of climate variability and environmental/ biogeochemical changes in the NE Mediterranean Sea during the Holocene’. MedCLIVAR Final Conference: Mediterranean Climate: From Past to Future, Lecce, Italy, June 2011.-399.

Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2011. Fuzzy Modeling of slope erosion by runoff. Case study Corinth basin, Greece, 15th Joint Geomorphological Meeting, 01-02/07/2011, Abstract.

Hallock, P., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D. and Koukousioura, O., 2011. An invasive foraminifer in coastal ecosystems of the Eastern Mediterranean: Implications for understanding larger foraminiferal-dominated biofacies in the Cenozoic. 2011 GSA Annual Meeting in Minneapolis, 9–12 October 2011, Minneapolis, Minnesota (USA), Paper No. 231-10, Geological Society of America Abstracts with Programs, vol. 43, no. 5, 556 p.

Iliopoulos, G., Roussiakis, S. and Fassoulas, C., 2011. Hyaenid footprint from the Late Miocene of Western Crete. European Association of Vertebrate Palaeontologists, 9th Annual Meeting, Heraklion, Crete, 14-19 June 2011, Abstracts.

Isaksen I.S.A., C. Zerefos, W.-C. Wang, D. Balis, K. Eleftheratos, B. Rognerud, F. Stordal, O.A. Sovde, D. Olivie, Y. Orsolini, E. Zyrichidou, M. Prather, 2011. "Studies of record low Arctic ozone during the 2011 winter, and comparison with inter-annual variability, AGU fall meeting, San Francisco, California, USA, 5-9 December, 2011.

Kafousia, N., Karakitsios, V., Jenkyns, H.C. and Mattioli, E., 2011. Carbon-cycle perturbation during the Toarcian OAE (T-OAE) recorded in Pindos Zone, Greece. Symposium: Climate and Ocean Dynamics of the Cretaceous Greenhouse Word. January 26-28, Utrecht, The Netherlands.

Karastathis, V., Ganas, A., Karmis, P., Drakatos, G. and K. Makropoulos, 2011. Application of seismic velocity modeling at footwall escarpment area in Greece.  Geophys. Res. Abs, Vol 13 - 5635, General Assembly EGU, 3 - 8 April 2011, Vienna (Austria).

Karymbalis E., Gaki-Papanastassiou K. and Ferentinou M., 2011. Geomorphic analysis of fan deltas and their contributing drainage basins along the southern coast of gulf of Corinth, central Greece. International Association of Geomorphologists, Regional Conference. Geomorphology for Human adaptation to changing Tropical Environments. Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011.

Kati, M., V. Logotheti, A. Magganas & A. Zambetakis-Lekkas, 2011. A Late Triassic micrite-dominated setting in the Sub-Pelagonian Zone (Attica, Greece). Abstract, IAS meeting, 2011, p. 225.

Katsikopoulos, D., A. Godelitsas and J.M. Astilleros, 2011. Assessment of the nanoscopic dissolution rate of basic lead carbonate (hydrocerussite), Mineral. Mag. 75, 1155: http://www.goldschmidt2011.org/abstracts/abstractView?abstractId=5730.

Kilias, S., Nomikou, P., Godelitsas, A., Polymenakou, P., Stathopoulou, E. and Carey, S., 2011. Interdisciplinary mineralogic, microbiological and chemical studies of active Koloumbo shallow submarine arc-related hydrothermal vent field, Aegean Sea: preliminary results. William Smith Meeting: Remote Sensing of volcanoes & Volcanic processes: integrating observation & modeling, 4-5 October 2011, London, p.51.

Koutsovitis, P., A. Magganas, K. Soukis and S. Lozios, 2011. Petrological and structural observations on mylonitized intermediate and felsic rocks within the ophiolitic formation of Vrinena - East Othris, Greece. Geophysical Research Abstracts, 13, EGU2011-12798.

Lekkas, S., Skourtsos, E., Soukis, K., Kranis, H., Lozios, S., Alexopoulos, A., and Koutsovitis, P., 2011. Late Miocene detachment faulting and crustal extension in SE Attica (Greece). Geophysical Research Abstracts, 13, EGU2011-13016, 2011, EGU General Assembly 2011.

Maneta, V. and Voudouris, P., 2011. The varieties of quartz crystals in alpine-type fissures (Greece) GAC Conference, Ottawa, Canada, May 2011.

Mariolakos, I., Fountoulis, I., Bantekas, I., Theocharis, D. and Kapourani, E., 2011. A geomythological approach o Acheloos River and Echinades Islands (Western Greece). In book of abstracts Geomorphology 2011, Athens, June 1-4, 15th Joint Geomorphological meeting, Fluvial and coastal systems in tectonic active areas (Abstract).

Matsangouras, I., Nastos, P.T., 2011. Design and proposal of the AHEWS (Atmospheric Hazards Early Warning System) related to the new Greek Regional Administrative structure.European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, April 3-8, 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-12301-1.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., Sioutas, M.V., 2011. Historical records of tornadic activity over Greece. European Conferences on Severe Storms (ECSS2011), Palma de Mallorca Balearic Islands, Spain, 3-7 October 2011.

Meinhold, G., Frei, D., and Kostopoulos, D., 2011. Provenance studies in northern Greece. GSA – GV – DGG International Conference Fragile Earth, Geological Processes from Global to Local Scales, Associated Hazards & Resources, 4-7 September 2011, Munich, Germany.

Michailidis, D. and Roussiakis, S., 2011. First recorded presence of a bird of prey from the Late Miocene of Pikermi (Attica, Greece); preliminary observations. European Association of Vertebrate Palaeontologists, 9th Annual Meeting, Heraklion, Crete, 14-19 June 2011, Abstracts.

Moulas, E., Misra, S., Burg, J. –P., and Kostopoulos, D., 2011. Na-bearing garnets with oriented lamellar inclusions: are those majorite precursors? A case study from the Rhodope Massif. 9th Swiss Geoscience Meeting, Zurich, Switzerland, November 12-13, 2011.

Nastos, P.T., 2011. The heat waves in summer 2007 related to health impacts in Athens, Greece. 11th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 10th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Berlin, Germany, 12-16 September 2011, Vol. 8, EMS2011-788.

Nastos, P.T., Godelitsas, A., Zarkadas, Ch., Potiriadis, K., Chatzitheodoridis, E., Karydas, A., 2011. Saharan dust in red rain precipitated over Athens, Greece on February 24, 2006. 6th International workshop on sand/duststorms and associated dustfall, Athens, Greece, 7-9 September 2011.

Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., Douvis, K.C., 2011. Comparison of satellite precipitation extremes from TRMM 3B42 Products with high-resolution gridded data set (E-OBS dataset) over Mediterranean region. European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, April 3-8, 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-7183.

Nastos, P.T., Matzarakis, A., 2011. Spatio-temporal analysis of heat waves by the application of human-biometeorological indices in Athens, Greece. 11th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 10th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Berlin, Germany, 12-16 September 2011, Vol. 8, EMS2011-789.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Philandras, C.M., 2011. The impact of particulate matter on the precipitation in Athens, Greece. European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, April 3-8, 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-7016.

Nomikou, P., Carey, S., Papanikolaou, D., Croff Bell, K., Sakellariou, D., Alexandri, M. and Bejelou, K., 2011.  Morphological Slope Analysis in the Kolumbo Submarine Volcanic Zone NE of Santorini Island. 15th Joint Geomorphological Meeting-June 2011, Athens, p.88-91.

Nomikou, P., Croff Bell, K., Papanikolaou D., Livanos, I. and Fero Martin, J., 2011. Exploring the submarine flanks of Yali and Strongyli volcanic islets at the eastern edge of the Aegean Volcanic Arc. 15th Joint Geomorphological Meeting-June 2011, Athens, p.92-93.

Nomikou, P., Carey, S., Papanikolaou, D., Croff Bell, K., Sakellariou, D. and Bejelou, K., 2011. Volcanic Hazard in the Kolumbo Submarine Volcanic Zone NE of Santorini Island. William Smith Meeting: Remote Sensing of volcanoes & Volcanic processes: integrating observation & modeling, 4-5 October 2011, London, p.34.

Nomikou, P., Carey, S., Papanikolaou, D., Croff Bell, K., Sakellariou, D. and Bejelou, K., 2011. Volcanic Hazard in the Kolumbo Submarine Volcanic Zone NE of Santorini Island. Understanding Extreme Geohazards: The Science of the Disaster Risk Management Cycle. European Science Foundation Conference November 28 to December 1, 2011, Sant Feliu de Guixols, Spain.

Papanastasiou D., Gaki- Papanastasiou K., Karymbalis E., 2011. Geomorphological observations in the Mani peninsula, south Peloponnesus, Greece, and their seismotectonic implications. International Association of Geomorphologists, Regional Conference 2011, Geomorphology for human adaptation to changing tropical environments, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011.

Papanastasiou D., Gaki- Papanastasiou K., Karymbalis E., 2011. Uplifted marine terraces in Greece, their spatial distribution and morphotectonic implications, International Association of Geomorphologists, Regional Conference 2011, Geomorphology for human adaptation to changing tropical environments, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011.

Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Turchkova, A.G., Yapaskurt, V.O., Rusakov, V.S., Belakovskiy, D.I., Voudouris, P., Magganas, A., Katerinopoulos, A., 2011. A kankite-like arsenate-sulfate mineral from the oxidized ores of Lavrion, Greece. Abstract // VI International symposium "Mineral Diversity: Research and Preservation". Sofia, 34.

Proias, G.T., Moustris, K.P., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2011. Meteorological impacts in the modification of PM10 concentration levels in the urban area of Volos, Greece. European Aerosol Conference (EAC2011), Manchester, England, September 4-9, 2011.

Proias, G.T., Moustris, K.P., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2011. Temporal evolution of PM10 concentrations in the city of Volos, Greece. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina, Greece, September 24 to 27, 2011.

Puglisi, D., Kyriakopoulos, K., Karakitsios, V., Tsipoura-Vlachou, M., Barbera, G., Mazzolini, P., 2010. Early Cretaceous & Oligocene-Miocene Palaeogeographic events within the Maghrebian Tethys and Paratethys. Poster, 14th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki/Greece.

Ruggieri G., Spada G., Εvelpidοu N., Pirazzoli P., Vassilopoulοs A., 2010. Testing competing GIA models against field observations along the Tyrrhenian coasts of Italy, XVIII. INQUA Congress Bern 20-27/07 2011, Abstract.

Skianis, G. Aim., 2011. The problem of the spatial variation of a spectral band ratio: a first order approach based on probability theory. Προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο EUROGEO 2011, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Γεωγράφων, Αθήνα, 2-5 Ιουνίου 2011.

Theodorou, G.E., 2011. On the need of systematic protection, study, conservation and management, of the Greek palaeontological treasures: Proposal for the establishment of the National Natural History Museum at Pikermi, Attica. European Association of Vertebrate Palaeontologists, 9th Annual Meeting, Heraklion, Crete, 14-19 June 2011, Abstracts.

Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D. and Koukousioura O., 2011. Benthic foraminiferal records of middle-late Holocene coastal plains in the Aegean Sea (Greece): the climatic imprint. 15th Joint Geomorphological Meeting, “Fluvial and coastal systems in tectonic active areas”, 1-4 June, Athens, Greece, Abstracts, p. 62.

Bερυκίου-Παπασπυριδάκου, Ε., 2011. Εξέλιξη της παραλίας Καστροσυκιάς (Ν. Πρεβέζης) κατά τη διάρκεια του Ανώτερου Ολοκαίνου. 15th Join Geomorphological Meeting, 01-02/07, 2011 (Poster).

Κουκουσιούρα, O., Τριανταφύλλου, M., Δήμιζα, M., Παυλόπουλος, K., Συρίδης, Γ. και Βουβαλίδης K., 2011. Ανάλυση των συγκεντρώσεων των βενθονικών τρηματοφόρων σε παράκτιες πεδιάδες του Αιγαίου Πελαγους: Παλαιοπεριβαλλοντική εξέλιξη κατά το Ολόκαινο. Ημερίδα του ΕΛΚΕΘΕ, «Παράκτια γεωμορφολογία και δυναμική των ακτών του ελληνικού χώρου», 11 Μαρτίου, Ανάβυσσος, Πρακτικά, σελ. 16-17.

 

2010


Antonarakou, A., Drinia, H. and Anastasakis, G., 2010. Factors controlling the distribution of small – sized planktonic foraminifera in the Late Quaternary landlocked basin of North Evoikos Gulf, central Aegean Sea. INQUA 501- IGCP 521 Six Plenary Meeting, Rhodes, Greece, September –October 2010.

Athanassas, K. Fountoulis, I. 2010.  Investigations on shoreline displacement and geoenvironmental changes in Ionian coastal plains of Greece (SW Peloponnese) over the Last Interglacial-Glacial Cycle, by means of Optically Stimulated Luminescnce geochronology. INQUA 501- IGCP 521 Sixth Plenary Meeting and Field Trip, Rhodes, Greece,  27 September – 5 October 2010, abstract.

Chouliaras, G., Makropoulos, K., Melis, N., Drakatos, G., Argyrakis, P., Boukouras K. and Petrou, P., 2010. Improving the detectability of seismic events in Greece: The rapid deployment of NOA’s portable seismographic network. Book of Abstracts, 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France, p. 169.

Drinia, H. and Tsourou, Th., 2010. Benthic microfaunal assemblages in temperate coral bearing deposits from the Pleistocene of Kos island (Aegean Sea). INQUA 501- IGCP 521 Six Plenary Meeting, Rhodes, Greece, September –October 2010.

Drinia, H., 2010. Benthic environmental changes in SE Aegean Sea during the last 26 ky BP: preliminary results. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, September 2010.

Drinia, Η., Antonarakou, A., Tsourou, Th., Tzortzaki, E., Filippaki, A. and Nikolaou, C., 2010. The Messinian / Early Pliocene transition in eastern Mediterranean. New paleoenvironmental data from the Kalamaki section (Zakynthos island, Greece). European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, May 2010, Geophysical Research Abstracts, EGU2010-13926-1, 12, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/EGU2010-13926-1.pdf

Economou-Eliopoulos, M., 2010. Exploration for platinum-group elements (PGE) in the carpathian-Balkan system. Abstracts of invited speakers, XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, September 2010.

Efraimiadou H., Lozios St., Evelpidou N., 2010, The morphotectonic units of Ikaria island-Contribution in the Natural Hazards Research, 5η συνάντηση Ελλήνων Γεωμορφολόγων, 3η Δεκεμβρίου, Πάτρα, Abstract.

Eliopoulos, D.G., Economou-Eliopoulos, M. and Tsoupas, G., 2010. Arsenic distribution in laterites and its environmental significance: evidence from the Balkan Peninsula. Goldschmidt Conference Abstracts 2010, Knoxville, USA, A 263. (http://www.goldschmidt/Abstracts/R.pdf)

Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., 2010, Holocene palaeogeographical reconstruction of the western part of Naxos island (Greece), Landscape archaeology. Egypt and the mediterranean world, Cairo, Egypt, 19-21 September 2010, Abstract.

Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., 2010, Landscape archaeology. Egypt and the mediterranean world, Cairo, Egypt, 19-21 September 2010, Abstract.

Evelpidou N., Vouvalidis K., Vassilopoulos A., Pavlopoulos K., Syrides G., Triantafyllou M., Paraschou Th., 2010, Holocene Palaeogeographical reconstruction of the southeastern part of Samos island (Greece). European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, 02 – 07 May 2010, Abstract.

Evelpidou, N., Pavlopoulos, K., Vassilopoulos, A., Triantaphyllou, M., Vouvalidis, K. and Syrides, G., 2010. Paleoenvironmental evolution of Vigla western Naxos (Cyclades, Greece), depositional environment and sea level changes in Upper Holocene. European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, May 2010, Abstract.

Foumelis, M., Fountoulis, I. & Lagios, E. (2010). – Crustal deformation of broader Athens (Greece) by GPS measurements. WEGENER 2010, 15th General Assembly of Wegener, September 14-17, 2010, Istanbul, Turkey. Programme and Book of Abstracts, page 97.

Fountoulis, I., Skourtsos, E., Mavroulis, S. & Kranis, H. 2010. Forearc-dipping normal faulting in Central-Western Peloponnesus, Greece. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010, Geologica Balcanica, 39, 114.

Ganas, A., Makropoulos, K., Drakatos, G., Chouliaras, G., Papanikolaou, M., Fokaefs, A.  and Kolligri, M., 2010. The January 2010 Efpalio earthquake sequence in the western part of the Gulf of Corinth, Central Greece. Book of Abstracts, 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France, p. 178.

Ganoulis J., Aureli A., Stournaras G. « The ISARM/South Europe (SEE) Programme:Sharing data and Information », UNESCO International Conference”Transboundary Aquifers”Challenges and New Directions (ISARM 2010), Paris

Gogou, A., Katsouras, G., Bouloubassi, I., Triantaphyllou, M. and Lykousis, V., 2010. Organic geochemical proxies in the sedimentary record of the eastern Mediterranean Sea: paleo-environmental and paleo-climatic reconstructions during the last 20,000 yrs. 39th CIESM Congress, Venice 2010.

Golubovic M., Pavlopopulos K., Stournaras G., Vouvalidis K. “Digital geomorphological mapping of the karst area of Xiromero region, Western Greece”, 14th Joint Geomorphological Meeting (JGM), Bucharest-Sinaia, Romania (poster) (2010

Hahn, A., Rankin, A.H., Treloar, P.J., Naden, J., Forward, P. and Kilias, S.P., 2010. Hydrothermal Pb-Zn and Cu-Au mineralization in the Kassandra Mine District, N. Greece: a local mineralization model with regional implications? Poster presentation SEG 2010 Conference, Keystone, Colorado, USA.

Kambezidis, H., Demetriou, D., Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., 2010, Solar dimming/brightening in the Mediterranean. European Geosciences Union General Assembly 2010, May 2010 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-10023.

Karakitsios, V., 2010. Υδρογεωλογική μελέτη και καθορισμός ζωνών περιμετρικής προστασίας των πηγών κρύας Ιωαννίνων (Ήπειρος). Αποτελέσματα. 6ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνείου: «Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών». Μέτσοβο, Σεπτέμβριος 2010, 41.

Kaskaoutis, D.G., Kambezidis, H.D., Nastos, P.T., Kharol, S.K., Sharma, A.R., Badarinath, K.V.S., 2010, Vertical aerosol profiles over Athens during intense dust events in winter. Conference of Indian Aerosol Science and Technology Association on Aerosols & Clouds: Climate Change Perspectives, Bose Institute Centre for Astroparticle Physics & Space Science, Block EN, Sector V, Salt Lake,Kolkata, India, March 24-26, 2010.

Kaskaoutis, D.G., Kharol, S.K., Kambezidis, H.D., Nastos, P.T., Sharma, A.R., Badarinath, K.V.S., 2010,       Capability of the CALIPSO lidar observations to detect the dust source regions. 38th Assembly of the Committee on Space Research (COSPAR2010), Bremen, Germany, 18-25 July 2010, paper 4479.

Kaskaoutis, D.G., Kharol, S.K., Moorthy, K.K. Nastos, P.T., Kalapureddy, M.C.R., Sharma, A.R., Badarinath, K.V.S., Satheesh, S.K., 2010, Aerosol trends over South Asia as detected by MODIS in the last decade. 7th Annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society (AOGS2010) and Geosciences World Community Exhibition, 5 - 9 July, 2010, Hyderabad International Convention Centre, India Proudly hosted by The Indian Geophysical Union, AS13-A0066.

Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kalapureddy, M.C.R., 2010, Spatio-temporal variation of Aerosol Optical Depth over Greece based on 5-years OMI observations. European Geosciences Union General Assembly 2010, May 2010 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-7254.

Kati M., A. Magganas, V. Melfos and P. Voudouris (2010). Polygenetic history of the Chasanbali ophicalcite breccias in Thessaly, Greece. Geologica Balcanica, XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki 2010, Greece, Abstracts volume, 39, 180-181.

Katsimpra E., Evelpidou N., Stefouli M. Charou E., 2010, Environmental and human impacts in the aquatic system of Prespa Lakes using remote sensing techniques and GIS, 5η συνάντηση Ελλήνων Γεωμορφολόγων, 3η Δεκεμβρίου, Πάτρα, Abstract.

Kaviris, G., Kapetanidis, V., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2010. Shear-wave splitting and temporal variation of time delay in NW Peloponnesus (Greece). Book of Abstracts, 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France, p. 149.

Kharol, S.K., Badarinath, K.V.S., Sharma, A.R., Prasad, V.K., Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kambezidis, H.D., 2010, Impact of tropical cyclones on aerosol properties over urban region of Hyderabad, India. European Geosciences Union General Assembly 2010, May 2010 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-12891.

Kilias, S.P., Detsi, K. and Noffke, N., 2010. Microbial mat-related structures in Quaternary Mn-oxide and barite deposit, Cape Vani, Milos, Greece. Society for Sedimentary Geology (SEPM) Field Conference on Microbial mats in Siliciclastic Deposits (Archean to Today) Denver 2010, USA.

KOSMOPOULOS, P.G., KASKAOUTIS, D.G., NASTOS, P.T., 2010, Investigation of the seasonality, intensity and inter-annual trends of Saharan dust exposure towards the tropical North Atlantic and Mediterranean Sea in the period 2004-2009. 7th Annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society (AOGS2010) and Geosciences World Community Exhibition, 5 - 9 July, 2010, Hyderabad International Convention Centre, India Proudly hosted by The Indian Geophysical Union, AS09-A008.

Kostopoulos, D., Moulas, E., & Burg, J. –P., 2010. First report of apatite with pyrrhotite exsolution lamellae in retrogressed Ky-eclogites from the Rhodope UHP metamorphic province (Greece). The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, 21-27 August 2010, Budapest, Hungary.

Koukousioura, O., Dimiza, M. and Triantaphyllou, M.V., 2010. Expansion of warm-water symbiont-bearing foraminiferal species in coastal ecosystems of the Aegean Sea (Greece, E. Mediterranean): evidence for climatic fluctuations? International Symposium on Foraminifera, September 2010, Bonn, Germany, Abstracts, 124 .

Koukousioura, O., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Pavlopoulos, K., Syrides, G. and Vouvalides, K., 2010. Benthic foraminifera of coastal sequences in the Aegean Sea: paleoenvironmental implications during the last 6000 years. INQUA 501- IGCP 521 Six Plenary Meeting, Rhodes, Greece, September –October 2010.

Kouli K., Kafousia, N. and Karakitsios, V., 2010. Preliminary results of the palynological investigation of the Toarcian deposits of Ionian Zone (Western Greece). XIX Congress of the Carpathian Balkan, Thessaloniki, Greece, September 2010, Geologica Balcanica, 208.

Kourou, A., Gountromichou, C. and Makropoulos, K., 2010. The earthquake educational framework for seismic risk reduction in Greece through Earthqauke Planning and Protection Organization's actions. Book of Abstracts, 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France, p. 133.

Kyriakopoulos K., Karakitsios V., Tsipoura-Vlachou M., Barbera G., Mazzoleni P. and Puglisi D. (2010). Petrological characters of the Early Cretaceous Boeothian Flysch, (Central Greece). 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Πάτρα, 19-22 Μαΐου 2010, Περίληψη, (υποβλήθηκε).

Kyriakopoulos, K. (2010). Νatural degassing of Carbon dioxide and Hydrogen sulphide and its environmental impact at Milos island, Greece. 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Πάτρα, 19-22 Μαΐου 2010, Περίληψη, (υποβλήθηκε).

Laskou, M., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, I., 2010. Biomineralization of halotrichite and sulphates on bauxite ores. Goldschmidt Conference Abstracts 2010, Knoxville, Tennessee, USA, A 564. (http://www.goldschmidt/Abstracts/R.pdf)

Liati, A., Skarpelis, N. and Fanning, M.C. 2010. Late Permian-Triassic magmatism in Attica, Attic-Cycladic belt, Greece: constraints from U-Pb SHRIMP-data of zircon. PENROSE Conference, "Significance of along-strike variations for the 3-D ar-chitecture of orogens: The Hellenides and Anatolides in the eastern Mediterranean" 16-22 May 2010, Samos, Greece.

Makropoulos, K., Kouskouna, V. and Kaviris, G., 2010. An updated earthquake catalogue for Greece and adjacent areas since 1800. Book of Abstracts, 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France, p. 152.

Matsangouras, J.T., Nastos, P.T., Pytharoulis, I., 2010, Synoptic-mesoscale analysis and numerical modeling of a tornado event on 12 February 2010 in northern Greece. 10th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 8th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Zürich, Switzerland, 13-17 September 2010, Vol. 7, EMS2010-689.

Meinhold, G., Kostopoulos, D., Frei, D., Reischmann, T., & BouDagher-Fadel, M. K., 2010. Age and provenance of Palaeozoic and Mesozoic sediments from northern Greece: Constraints for palaeotectonic reconstructions. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 23-26 September 2010, Thessaloniki, Greece.

Melis, N., Synolakis, C. and Makropoulos, K., 2010. The Hellenic National Tsunami Watch Centre (HL-NTWC). Book of Abstracts, 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France, p. 197.

Moulas, E., Connolly, J., Burg, J. –P., & Kostopoulos, D., 2010. Refining the granulite-facies metamorphism in the Rhodope Metamorphic Complex - Greece. 8th Swiss Geoscience Meeting, Fribourg, Switzerland, November 19-20, 2010.

Moulas, E., Kostopoulos, D., Burg, J. –P., & Connolly, J. A. D., 2010. High-precision P-T estimates for retrogressed kyanite eclogites from Thermes, central Rhodope (Greece). XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 23-26 September 2010, Thessaloniki, Greece.

Moulas, E., Kostopoulos, D., Connolly, J. A. D., & Burg, J. –P., 2010. Ultra Sodic gedrite and micro-scale metasomatic processes in granulitised kyanite eclogites from the Rhodope UHPM Province, Greece. Geophysical Research Abstracts, 12, EGU2010-13623-1.

Muftah, Α.Μ., Triantaphyllοu, Μ.V., El-Mehaghag, Α.Α., Pavlakis, P. and Boaz, N.T., 2010. Late Miocene Formations from As Sahabi area, Sirt Basin, Libya in correlation to isochronous SE Europe deposits: A paleoclimatic approach. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, September 2010, Geologica Balcanica, 39(1-2), 267-268.

Nastos, P.T., Chelmi, K., Kaskaoutis, D.G., 2010, Multi-decadal variations in the cloud optical depth over eastern Mediterranean. European Geosciences Union General Assembly 2010, May 2010, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-7245.

Nastos, P.T., Giaouzaki, K.N., Zacharis, E., Dermitzakis, A., Kampanis, N.A., 2010, Impacts of a Saharan dust episode on cardiovascular syndromes at Crete Island. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Ιωάννινα 13-16 Οκτωβρίου 2010.

Nastos, P.T., Matsangouras, J.T., 2010, Spatial and temporal variability of lightings over Greece. 12th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Dassia, Corfu Island, Greece, 01-04 September 2010, Vol. 12, Plinius12-103.

Nastos, P.T., Moustris, K.P., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G., 2010, Rain intensity forecast using Artificial Neural Networks in Athens, Greece. European Geosciences Union General Assembly 2010, May 2010 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-7222.

Nastos, P.T., Politi, N., Douvis, K., 2010, Spatial and temporal variability of Aridity Index in Greece. European Geosciences Union General Assembly 2010, May 2010 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-7198.

Nastos, P.Τ., Paliatsos, A.G., Larissi, I.K., Moustris, K.P., 2010, Development and application of Artificial Neural Networks in the forecast of maximum daily precipitation at Athens, Greece. 12th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Dassia, Corfu Island, Greece, 01-04 September 2010, Vol. 12, Plinius12-101.

Papadimitriou, P., Agalos, A., Moshou, A., Kapetanidis, V., Karakonstantis, A., Kaviris, G., Kassaras, I., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., 2010. Active deformation in the broader area of the western Corinth gulf (Greece). Book of Abstracts, 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France, p. 54.

Papadimitriou, P., Agalos, A., Moshou, A., Kapetanidis, V., Karakonstantis, A., Kaviris, G.,  Kassaras, I., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., 2010. An important number of recent significant earthquakes in Greece. Book of Abstracts, 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France, p. 225.

Papanikolaou, D. and Triantaphyllou, M., 2010. Tectonostratigraphic observations in the western Thrace Basin in Greece and correlations with the eastern part in Turkey. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, September 2010, Geologica Balcanica, 39(1-2), 293-294.

Papanikolaou, Ι., Lekkas, Ε., Fountoulis, Ι. Foumelis, Μ. & Parcharidis, Ι. (2010). - Fault geometry, surface ruptures, damage pattern and deformation field of the 2009 L’ Aquila earthquake in Italy.  Findings and implications In CBGA 2010 abstracts, Thessaloniki, September 2010.

Philandras, K.M., Nastos, P.T., Douvis, K.C., Tselioudis, G.B., Zerefos, C.S., 2010, Precipitation trends within the Mediterranean region. 12th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Dassia, Corfu Island, Greece, 01-04 September 2010, Vol. 12, Plinius12-100.

Pomoni-Papaioannou, F.Α., Kostopoulou, V. and Haas, J., 2010.  Characteristics of cyclic Upper Triassic platform carbonates in the Transdanubian Range, Hungary and in the Pelagonian Zone, Greece - a comparison. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, September 2010, (poster).

Puglisi, D., Kyriakopoulos, K., Karakitsios, V., Tsipoura-Vlachou, M., Barbera, G. and Mazzoleni, P., 2010. Petrographic features of the Early Cretaceous Boeothian Flysch (External Hellenides, Central Greece); provenance and palaeogeographic implications. XIX Congress of the Carpathian Balkan, Thessaloniki, Greece, September 2010, Geologica Balcanica, 208.

Rassios, A., Kostopoulos, D., 2010. Exhumation of the West Pelagonian margin and Pindos basin emplacement. Fieldtrip Guide, 61 pp., XIX CBGA Congress, 23-26 September, Thessaloniki, Greece.

Samoli, E., Nastos, P., Paliatsos, A., Katsouyanni, K. Priftis, K., 2010, Acute effects of Air Pollution on Paediatric Asthma Admissions in Athens, Greece. 20th Annual Congress of the European Respiratory Society (ERS), Barcelona, Spain, 18-22 September 2010, Abstract Number: 255772.

Segou, M. and Voulgaris, N., 2010. Probabilistic seismic hazard assessment for the area of Greece: Evaluating the contribution of complex geodynamic environments. 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France 6-10 Sept. 2010, p. 113.

Skourtsos, E. and Fountoulis, I. 2010. Basin sedimentation, normal faulting and late-stage exhumation in External Hellenides, South Peloponnesus, Greece. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Ankara, 4-8 October 2010, Turkey. Abstracts, 64.

Solomonidou Kyriakopoulos, (2010). Earth and Planetary Volcanism: Modelling of volcanic eruptions on the Saturnsian satellite, Titan. 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Πάτρα, 19-22 Μαΐου 2010, Περίληψη, (υποβλήθηκε).

Spry PG., Fornadel A., Melfos V., Vavelidis M., Voudouris P. (2010) The Palea Kavala Bi-Te-Sb±Au district, Greece: A reduced intrusion-related system. In: Cook et al. (eds) Giant Ore deposits, down-under. 13th Quadrennial IAGOD symposium, Adelaide, South Australia. 211-212.

Stocchi P., Evelpidou N., Pirazzoli P., Vassilopoulos A., Ruggieri G., Vermeersen B., Spada G., 2010, Sea-level change model predictions based on geomorphological data in Cyclades (Greece) and Tunisia. European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, 02 – 07 May 2010, Abstract.

Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Gogou, A., Bouloubassi, I., Kouli, K., Dimiza M., Kontakiotis, G., Papanikolaou, M., Katsouras, G. and Lykousis, V., 2010. Evidence of humid mid-Holocene in the south - eastern Aegean Sea. 39th CIESM Congress.

Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M., Koukousioura, O., Katsis, D. and Hallock-Muller, P., 2010. Life cycle of symbiont-bearing foraminifer Amphistegina lobifera in coastal ecosystems of Aegean Sea (Greece, E. Mediterranean). International Symposium on Foraminifera, September 2010, Bonn, Germany, Abstracts, 191.

Triantaphyllοu, Μ.V., Dimiza, M.D. and Papanikolaou, M.D., 2010. Early Pliocene deposits in Kephallonia (Ionian Islands): Biostratigraphy and paleoenvironmental-paleoclimatic implications.  XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, September 2010, Geologica Balcanica, 39(1-2), 398-399.

Voudouris P., Graham I., Melfos V., Zaw K., Sutherland L., Giuliani G., Fallick A., Ionescu M. (2010) Gem corundum deposits of Greece: Diversity, chemistry and origins. In: Cook et al. (eds) Giant Ore deposits, down-under. 13th Quadrennial IAGOD symposium, Adelaide, South Australia. 429-430.

Voudouris P., Kartal T., Spry PG., Melfos V. Schleicher H. (2010) Late-stage evolution of a porphyry Mo-Re system: Tellurides and sulfosalts in the Pagoni Rachi prospect, Northern Greece. In: Cook et al. (eds) Giant Ore deposits, down-under. 13th Quadrennial IAGOD symposium, Adelaide, South Australia. 214-215.

Voudouris P., Spry PG., Mavrogonatos C., Sakellaris G-A. (2010) Gold-Bismuth-telluride-sulfide assemblages at the Stanos shear zone-related prospect, Chalkidiki/Northern Greece. In: Cook et al. (eds) Giant Ore deposits, down-under. 13th Quadrennial IAGOD symposium, Adelaide, South Australia. 297-298.

Voulgaris, N., Kassaras, I., Papadimitriou, P., Kaviris, G., Makropoulos, K., Diagourtas D. and Pitilakis, K., 2010. HVSR method sensitivity investigation for the CORSSA array in W. Corinth gulf (Greece). Book of Abstracts, 32nd ESC General Assembly, Montpellier, France, p. 207.

Vouvalidis, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Syrides, G., Pavlopoulos, K., Paraschou, Th. and  Triantaphyllou, M., 2010. Reconstructing a changing environment between the ancient city of Samos and the Heraion Temple (Samos Island, Greece), Landscape archaeology. Egypt and the Mediterranean world, Cairo, Egypt, September 2010, Abstract.

W. D’Alessandro, L. Brusca, M. Martelli and A. Rizzo K. Kyriakopoulos (2010). Geochemical characterization of natural gas manifestations in Greece. 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Πάτρα, 19-22 Μαΐου 2010, Περίληψη, (υποβλήθηκε).

Zerefos, C., Nastos, P., Founda, D., Eleftheratos, K., Filandras, C., Xoplaki, E., Lionello, P., et al., 2010, Long-term changes in hyetal characteristics along storm tracks in the Mediterranean with NAO. European Geosciences Union General Assembly 2010, May 2010 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-6719.

Κουσκουνά, Β., Μισαηλίδης, Ι., Σακελλαρίου, Ν., Σακκάς, Γ. και Μακρόπουλος, Κ., 2010. Χαρτογράφηση σεισμολογικών πληροφοριών στην Ελλάδα από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. 11ο Εθνικό συνέδριο χαρτογραφίας «Η χαρτογραφία του Ελληνικού κράτους», τόμος περιλήψεων σελ. 26, Ναύπλιο 8-10 Δεκεμβρίου.

 

2009


Agiadi, K., Triantaphyllou, M.V., Girone, A., Karakitsios, V. and Dermitzakis, M.D., 2009. Eastern Ionian Sea paleoceanographic conditions during the Plio-Pleistocene as revealed through the study of fish otoliths. European Geosciences Union, Vienna, April 2009, Geophysical Research Abstracts, 11, 8891 (poster).

Agiadi-Katsiaouni, K., Koskeridou, E. & Moissette, P., 2009. Preliminary data on fish otoliths from the Pliocene deposits of the Heraklion Basin (Crete).13th Congress RCMNS, September 2009, Naples, Italy, abstract, 185-186.

Anagnostopoulos, A., Godelitsas, A., Kougemitrou, E., Chatzitheodoridis, E., Anglos, D. and Economou, G., 2009. Microscopic and spectroscopic (RAMAN, LIBS) characterization of asbestos minerals in building materials from Athens area, Greece. Abstracts of “14th International Clay Conference, Italy”.

Bravi, S., Carannante, G., Massucci, I., Pomoni-Papaioannou, F. and Simone, L., 2009. Sabkha-related evaporitic cycles in the “Middle Cretaceous” limestone of the Monteforte area (Southern Apennines, Italy).  27th IAS Meeting of Sedimentology, Alghero, Italy, 461.

Coustenis A, Moussas X., Bampasidis G., Dialynas A., Solomonidou A.and Kyriakopoulos K. (2009). Future Titan Saturn System Outreach. EUROPLANET, European Planetary Science Congress, EPSC, 13-18 September 2009, Potsdam, Germany. Abstracts, p.123, accepted in OA3, http://meetings.copernicus.org/ epsc2009/.

D' Alessandro, W.; Bellomo, S.; Brusca, L.; Kyriakopoulos, K.; (2009). Atmospheric hydrogen sulphide concentrations in fumarolic areas of the South Aegean Volcanic Arc (Greece). 15th International Symposium on Environmental Polution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP Bari, 7 -11 October 2009, p. 98.

David V., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Foudoulis I., Boglis A., 2009, Flood modeling in Karlovassi basin area – Samos island (Greece), Proceedings of International conference on Urban Flood Management, 25-27 November 2009, UNESCO, Paris.

Dermitzakis, M., Drinia, H. and Antonarakou, A., 2009. The marine microfossil record of past climatic changes in Eastern Mediterranean. Scientific session “Mineralogy and Geodiversity” dedicated to the 70th anniversary of Professor Dr. Emil Constantinescu, Bucharest, October 2009, 30-31.

Diagourtas, D., Horiuchi, S. and Makropoulos, K., 2009. Pilot Earthquake Early Warning for Athens. Book of Abstracts, IASPEI General Assembly 2009, Cape Town, South Africa.

Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V., Dermitzakis, M.D., Krasakopoulou, E., Malinverno, E. and Lianou V., 2009. Environmental control on coccolith calcification and malformation in the Aegean Sea. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Μάρτιος 2009, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων, 7-8.

Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V., Dermitzakis, M.D., Krasakopoulou, E., Malinverno, E. and Lianou, V., 2009. Environmental control on coccolith calcification and malformation in the Aegean Sea. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας (Ε.ΠΑ.Σ) της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», 6 Μαρτίου 2009, Αθήνα, Πρόγραμμα-Τόμος Περιλήψεων, σελ. 7-8.

Drinia, H. and Anastasakis, G., 2009. Late Holocene evolution of redox state of the sediments of North Evoikos Gulf (outer continental shelf). 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Drinia, H. and Antonarakou, A., 2009. Benthic foraminiferal distribution and tectonic significance of the early Late Miocene tectonostratigraphic deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece. 13th Congress RCMNS, September 2009, Naples, Italy, abstract, 63-64.

Drinia, H. and Pomoni-Papaioannou, F., 2009. Neogene non-tropical carbonate systems response to changes in climate, nutrient flux and tectonics: a case study from central-west Crete. 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Drinia, H. Flori, A. and Sevastidou, M., 2009. Oligocene paleoceanographic events of Afales Basin, Ithaki island, Greece: Evidence from Deep-Sea Benthic Foraminifera. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Μάρτιος 2009, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων, 11-12.

Drinia, H., 2009. Assessment of benthic foraminiferal assemblages from Oligocene Afales Basin, Ithaki island, western Greece, and palaeoceanographic implications. The Micropalaeontological Society’s Foraminifera and Nannofossil Groups’ joint Spring Meeting 2009, “Integrated Studies of evolution, taxonomy, ecology and geochemistry”, June 2009, Zürich, Switzerland.

Drinia, H., Antonarakou, A. and Tzortzaki, E., 2009. Foraminiferal fauna associated with the Azoxanthellate coral Cladocora in the Pleistocene of the Kos Island (Aegean Sea, Greece). 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Drinia, H., Antonarakou, A., Lirer, F. and Sprovieri, M., 2009. Palaeoclimatic changes in the early Late Μiocene record of the Ionian islands (western Greece). Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Μάρτιος 2009, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων, 9-10.

Drinia, H., Antonarakou, A., Triantaphyllou, M., Tsaila-Monopolis, S. and Dermitzakis, M., 2009. Biostratigraphy and paleoecological implications of calcareous microfossils in the Afales section (Oligocene), Ithaki Island, western Greece. 13th Congress RCMNS, September 2009, Naples, Acta Naturalia de “L’Ateneo Parmense”, 45(1/4), 197-198.

Drinia, H., Pomoni-Papaioannou, F., Antonarakou, A. and Tsaparas, N., 2009. Microfacies analysis and paleoecological implications of Miocene reefal limestones in Gavdos Island, southern Greece). 13th Congress RCMNS, September 2009, Naples, Acta Naturalia de “L’Ateneo Parmense”, 43-44.

Drinia, H., Tsaparas, N. and Antonarakou, A., 2009. Miocene scleractinian corals of Gavdos island, southern Greece: implications for tectonic control and sea-level changes.  12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Evelpidou N., Mamassis N., Vassilopoulos A., Makropoulos Ch., Koutsoyiannis D., 2009. Flooding in Athens: The Kephisos River flood event of 21-22/10/1994, Proceedings of International conference on Urban Flood Management, 25-27 November 2009, UNESCO, Paris.

Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., 2009, Palaeoenvironmental records in western Naxos (Greece) and sea level changes in Upper Holocene, 7th International Conference on Geomorphology, 6-11 July, 2009, Abstract.

Evelpidou, N., Pavlopoulos, K., Vassilopoulos, A., Triantaphyllou, M.V., Vouvalidis, K. and Syrides, G., 2009. Palaeoenvironmental records in western Naxos (Greece) and sea level changes in Upper Holocene. 7th International Conference on Geomorphology, July 2009.

Fornadel, AP., Spry PG., Vavelidis M., Melfos V., Voudouris P. (2009) The Palea Kavala reduced intrusion-rleated Bi-Te-Pb-Sb-±Au system, northeastern Greece: minreralogical, fluid inclusion, and sulfur isotope studies. Portland GSA Annual Meeting (18-21 October 2009), Geological Society of America Abstracts with Programs, Vol. 41, No. 7, p. 25

Gaki-Papanastassiou, K., Cundy, A., Maroukian, H. and Papanastassiou, D . 2009. Geomorphological evolution of the delta fan of the Assopos river, Greece, in theLate Holocene. 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne, Australia , 6 - 11 July 2009

Gaki-Papanastassiou, K., Cundy, A., Tsanakas, K., Frogley, M., Papanastassiou, D. and Maroukian, Η. 2009. .Geomorphological - morphotectonic study of the southern shores of north EvoikosGulf, central Greece. 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne, Australia , 6 - 11 July 2009

Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Giagas, C., Galanidou, N., Koskeridou, E. and Maroukian, H 2009. Palaeogeographical evolution of Kerratos torrent in the Knossos area, Crete island, Greece, since Minoan times. 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne, Australia , 6 - 11 July 2009

Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Giagas, Ch., Galanidou, N., Koskeridou, E. and Maroukian, H., 2009. Palaeogeographical evolution of Kerratos torrent in the Knossos area, Crete island, Greece, since Minoan times. 7th International Conference on Geomorphology, July 2009, Melbourne, Australia, abstract.

Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Maroukian, H., Papanastassiou, D. and Tsanakas, K. 2009. Quaternary evolution of southern Kephalonia island (western Greece) based ongeomorphological observations. 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne, Australia , 6 - 11 July 2009

Gamaletsos, P., Godelitsas, A., Douvalis, A., Kasama, T., Dunin-Borkowski, R.E., Göttlicher, J. Church, N., Economou, G. and Bakas, Th. 2009. Partitioning and speciation of Fe, Ti and Cr in high-quality diasporic bauxite from Greece. Abstracts of Goldschmidt 2009 Conference, Davos, 2009.

Godelitsas, A., Filippidis A. and Misaelides, P., 2009. Transition metal complexes supported on natural zeolites: New composite materials for innovative applications. Abstracts of 14th International Clay Conference, Italy.

Godelitsas, A., Gamaletsos, P.and Roussos-Kotsis, M., 2009. Geochemical characteristics and physicochemical properties of industrial minerals from Kimolos island, Greece. Abstracts of “14th International Clay Conference, Italy.

Godelitsas, A., Göttlicher, J., Foustoukos, D., Sanakis, I., Chrissafis, K., Kehagias, Th., Zorba, T. and Paraskevopoulos, K.M., 2009. Arsenate-bearing natural schwertmannite-type phase in acid mine drainage (AMD) precipitates from N. Greece. Abstracts of Goldschmidt 2009 Conference, Davos.

Göttlicher, J., Godelitsas, A., Gamaletsos, P., Kafandaris, F. and Steininger, R., 2009. Uranium distribution and speciation in Tethyan limestones from Greece using SR μ-XRF and μ-XANES spectroscopy. Abstracts of Goldschmidt 2009 Conference, Davos.

Ioakim, C., Triantaphyllou, M., Tsaila-Monopolis, S. and Lykousis, V., 2009. New micropaleontological records of Eastern Mediterranean marine sequences recovered offshore of Crete, during HERMES cruise and their paleoclimatic-paleoceanographic significance. 13th Congress RCMNS, September 2009, Naples, Acta Naturalia de “L’Ateneo Parmense”, 45(1/4), 152 (poster).

Kafousia, Ν., Karakitsios, V. and Jenkyns, H.C., 2009. Indications for the global character of the Early Toarcian Oceanic Anoxic Event; the evidence from the Pindos Zone, W. Greece. 19th Annual V.M. Goldschmidt Conference, Davos, Swiss, Jun 2009.

Kafousia, Ν., Karakitsios, V. and Jenkyns, H.C., 2009. Καταγραφή του Τοάρσιου Ωκεάνιου Ανοξικού Γεγονότος (Τ-ΟΑΕ) στην Ιόνια Ζώνη (Ήπειρος, Βορειοδυτική Ελλάδα). Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Μάρτιος 2009, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων,18-19.

Kambezidis, H.D., Larissi, J.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2009, Climatology of rain intensity variability and trends over Greece. 11th Congress on Mediterranean Storms, Barcelona, Spain, 07-11 September 2009, Vol. 11, PLINIUS11-47.

Kapetanidis, V., Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2009. Study of the February 4th 2008 swarm in NW Peloponnesus (Greece). Book of Abstracts, IASPEI General Assembly 2009, Cape Town, South Africa.

Karymbalis, E. and Gaki-Papanastassiou, K. 2009.Geomorphology and Morphometry of Fan Deltas along the Southern Coast of theCorinth Gulf, Greece. 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne, Australia , 6 - 11 July 2009

Karymbalis, E., Gaki-Papanastassiou, K., Seni, A. and Zouva, C. 2009. Coastal Vulnerability Assessment of Argolic Gulf (Greece) to Sea-level Rise Using GIS. 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne, Australia , 6 - 11 July 2009

Kaskaoutis, D.G., Kambezidis, H.D., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kharol, S.K., Badarinath, K.V.S., 2009. Satellite remote sensing of long-range transported dust storm over Eastern Mediterranean and Greece. European Geosciences Union General Assembly 2009, April 2009 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-6083.

Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., Kharol, S.K., Badarinath, K.V.S., 2009. Spati-temoral distribution of absorbing and non-absorbing aerosols derived from Aura-OMI Aerosol Index over Greece. European Geosciences Union General Assembly 2009, April 2009 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-6100.

Kati M., Magganas A., Melfos V., Voudouris P. (2009) Sedimentology of the Larissa ophicalcite breccias: Mass flow deposits in a Tethyan ocean-continent transition. Geoph. Res. Abstr. 11, EGU2009-11002-1

Katsafados, P., Karymbalis, E., Gaki-Papanastassiou, K. and Maroukian, H. 2009. Natural and Human Induced Flood Causes at the Lower Reaches of Xirias Torrent (Corinth, Greece). 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne, Australia , 6 - 11 July 2009.

Katsouras, G., Gogou, A., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C., Triantaphyllou, M.V. and Lykousis, V., 2009. A biomarker study of high resolution sedimentary records in the eastern Mediterranean Sea since the last glacial maximum. European Geosciences Union, Vienna, April 2009, Geophysical Research Abstracts, 11, 10852-3.

Kilias, S., Ivarsson, M., Broman, C. and Detsi, K., 2009. Fluid inclusions in microfossils as a biomarker, Vani manganese-oxide deposit, Milos, Greece. European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI) 2009, Granada, Spain.

Kollias, A., Godelitsas, A., Astilleros, J.M., Ladas, S., Kennou, S., Potamitis, C., Zervou, M., Lagoyiannis, A., Harissopulos, S. and Mavromoustakos, Th., 2009. Nanoscale processes during the interaction of aluminosilicate and carbonate mineral surfaces with acid mine drainage. Abstracts of Goldschmidt 2009 Conference, Davos.

Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Mortyn, P.G., Triantaphyllou, M.V., Martinez-Boti, A.A. and Dermitzakis, M.D., 2009. Assessing the salinity effect on planktonic foraminiferal Mg/Ca: Evidence from Aegean Sea core-top samples (Eastern Mediterranean). European Geosciences Union, Vienna, April 2009, Geophysical Research Abstracts, 11, 1301(poster).

Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Triantaphyllou, M.V., Mortyn, G., Dermitzakis, M.D. and Martinez-Boti, M.A., 2009. Using planktonic foraminifera Mg/Ca ratios to detect a double temperature-salinity trend in the Aegean Sea. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Μάρτιος 2009, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων, 13-14.

Koronovsky N., Demina L., Kyriakopoulos K., Magganas A. Sideris K. and Dermitzakis M. (2009). Late Cenozoic Collision Volcanism of the Central Part of the Alpine Belt and its Geodynamic Position. Annal (υποβλήθηκε).

Koskeridou, E., Moissette, P. & Cornée, J.J., 2009. Molluscs associated with drowned beachrocks in the Late Pliocene of the Island of Rhodes, Greece. 13th Congress RCMNS, September 2009 Naples, Italy, abstract, 212-213.

Kouli, K., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Dermitzakis, M.D. and Lykousis, V., 2009. Late glacial and Holocene vegetation development in the southern Aegean Sea based on pollen data from a shallow marine core. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Μάρτιος 2009, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων, 29.

Koutsovitis P., Magganas A., Pomonis P., Karipi S. and Tsikouras B. 2009. Petrogenetic and Geotectonic Study of Early Formed (Triassic?) Volcanics in Ophiolitic Complexes in Central Greece: Examples from Koziakas, Othris, Iti and Kallidromo Regions. Geophysical Research Abstracts, 11, EGU2009-0.

Koutsovitis, P., Magganas, A., Pomonis, P., Karipi, S. and Tsikouras, B., 2009. Petrogenetic

Krek A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2009, Formalisation of a GIS-Based Methodology for Landscape change analysis: Example of Erosion in Naxos island (Aegean Sea, Greece)’, International meeting on Geoinformation in Geocultural Landscapes, COST A27, Iceland, September 2008, Abstract.

Kyriakopoulos K., Laupi A. and Papamarinopoulos S. 2009. The volcanic landscapes in the disaster mythology of the ancient Mediterranean world. “Volcanoes Landscapes and Cultures” First world conference, Catania 11-14 November 2009, p.37.

Larissi, I.K., Antoniou, A., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2009, Weather conditions on ambient air quality in Athens, Greece. 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Bari, Italy, October 7-11, 2009.

Lekkas, E., 2009. Earthquake-induced Landslides and Quake Lakes during the great Sichuan Earthquake of May 12, 2008 (Sichuan, China). European Geoscience Union – General Assembly 2009 Abs, Vol.11, ID EGU2009-7561-1, Vienna.

Lekkas, E., 2009. Landslide hazard and risk in geologically active areas. The case of the caldera of Santorini (Thera) volcano island complex (Greece). International Association for Engineering Geology (IAEG), 7th Asian Regional Conference for IAEG, p. 417-423, Chengdu.

Lekkas, E., 2009. Zipingpu Concrete Face Rockfill Dam Failures caused by the 8.0R Earthquake on the 12th May 2008 (Chengdu, China). European Geoscience Union – General Assembly 2009, Abs, Vol.11, ID EGU2009-7685, Vienna.

Makropoulos, K., Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Drakatos, G., 2009. Study of the anisotropic upper crust around Attica and the Gulf of Corinth to investigate the dynamic field of Central Greece. Abstracts Volume, 5th International Conference on Fractals and Dynamic Systems in Geoscience, Townsville, Australia, p. 16.

Matsangouras, J., Nastos, P.T., 2009, The July 27, 2002 tornado event in Athens, Greece. 9th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 9th European Conference on Applied Climatology (ECAM), Toulouse, France, 28 September - 2 October 2009, Vol. 6, EMS2009-305.

Melfos V., Magganas A., Voudouris P., Kati M. (2009) The Mesozoic Larissa ophicalcite-serpentinite association in eastern Thessly, Greece: Mineralogical, geochemical and isotopic constraints for rocks formed in an ocean-continent transition seeting. Geoph. Res. Abstr. 11, EGU2009-10797-2

Mitsis, I., Godelitsas, A., Gottlicher, J., Steininger, R., Gamaletsos, P., Perraki, M. and Stamatakis, M., 2009. Chromium-bearing Clays from Crommyonia Volcanic Area, Greece. ICC 2009- VIV International Clay Conference, June 14-20 2009, Castellaneta Marina, Italy.

Moissette, P., Koskeridou, E. and Cornée, J.J., 2009. Pleistocene bryozoans nodules in the Cape Arkhangelos Calcarenite of Rhodes, Greece. 13th Congress RCMNS, 2-6 September 2009, Naples, Italy, abstract, 224-225.

Moulas, E., & Kostopoulos, D., 2009. Metamorphic evolution of a kyanite-eclogite from Thermes, Rhodope Massif, Greece. 7th Swiss Geoscience Meeting, Neuchâtel, Switzerland, November 20-21, 2009.

Nastos, P.T., Matsaggouras, J., 2009, Tornado activity in Greece within the 20th Century. 11th Congress on Mediterranean Storms, Barcelona, Spain, 07-11 September 2009, Vol. 11, PLINIUS11-57.

Nastos, P.T., Zerefos, C.S., 2009, Harmonic Analysis of the precipitation in Greece. European Geosciences Union General Assembly 2009, April 2009 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-6986.

Nikolakopoulos, K. G., Tsombos, P. I., Skianis, G. Aim. And Vaiopoulos, D. A., 2009: Ameliorating the spatial resolution of Hyperion hyperspectral data. Proc. Of SPIE Vol. 7478, 74780G.

Nomikou, P., Tibaldi, A., Pasquare, F. and Papanikolaou, D., 2009. Submarine Morphological Analysis based on multibeam data of a huge collapse at the SE flank of Nisyros Volcano. Intern. Conference, Ischia, 2009.

Papanikolaou, D.J. and Triantaphyllou, M.V., 2009. Geological correlations between the western part of the Tertiary Thrace Basin in Greece and the eastern part in Turkey. 62nd Geological Kurultai of Turkey, April 2009, MTA Ankara, Turkey, 454-455.

Papanikolaou, D.J., Lekkas, E., Triantaphyllou, M.V. and Vassilakis, E., 2009. An Oligocene accretionary wedge system in the southeast part of the Hellenic Arc. 62nd Geological Kurultai of Turkey, April 2009, MTA Ankara, Turkey, 482-483.

Papanikolaou, I., Papanikolaou, D. and Drakatos, G., 2009. Differentiation of the Fault and Seismicity Pattern on Either Side of the Major Detachment Fault in the Attica Peninsula and the Saronikos Gulf, Greece. Geophysical Research Abstracts 11, EGU2009-9494. EGU General Assembly 2009, 19-25 April, Vienna, Austria.

Papanikolaou, M.D., Triantaphyllou, M., Head, M.J., Platzman, E. and Gibbard, P., 2009. Interplay between tectonics and eustacy on an uplifted Plio-Pleistocene marine sequence on Zakynthos Island, Eastern Mediterranean. European Geosciences Union, Vienna, April 2009, Geophysical Research Abstracts, 11, 6546.

Papanikolaou, Μ.D., Platzman, E. and Triantaphyllou, M.V., 2009. Magnetostratigraphy of the Plio-Pleistocene marine deposits of the SE Zakynthos Island. European Geosciences Union, Vienna, April 2009, Geophysical Research Abstracts, 11, 11563 (poster).

Philandras, C.M., Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., Repapis, C.C., 2009, Rain intensity over specific rain thresholds in Athens and Thessaloniki, Greece. 11th Congress on Mediterranean Storms, Barcelona, Spain, 07-11 September 2009, Vol. 11, PLINIUS11-108.

Pomonis P. and A. Magganas (2009). Petrogenetic considerations of spinels fromultramafic bodies from Lokris and Boeotia ophiolitic occurrences (Central Greece). In the meeting on “Alpine Ophiolites and Modern Analogues”, Parma, Italy, Abstract, 57-59.

Poulos, E., Gaki-Papanastassiou, K., Gialouris, P. and Maroukian, H. 2009. Genesis and evolution of the Kaiafas sand-dune field (Kyparissiakos Gulf, Ionian Sea, eastern Mediterranean) .7th International Conference on Geomorphology, Melbourne, Australia , 6 - 11 July 2009

Sakkas, G., Kouskouna V. and Makropoulos, K., 2009. Macroseismic database for seismic hazard study of Central Greece. IASPEI Gen. Ass. 11-16 January, Cape Town, S. Africa, p. 49.

Skianis, G. Aim. and Nikolakopoulos, K. G., 2009. A study of the performance of the Modified Simple Vegetation Index (MSVI), based on probability theory. 29th Earsel Symposium, Chania, Crete, 15-18 June 2009 (πρακτικά υπό έκδοση).

Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. A. and Nikolakopoulos K. G., 2009: Testing the performance of the MNDVI vegetation index. Proc. Of SPIE Vol. 7472, 747204. doi: 10.1117/12.830262

Solomonidou A., Kyriakopoulos K., Coustenis A., Moussas X. and Bampasidis G. (2009). An overview of active zones in Saturnian Moons. EUROPLANET, European Planetary Science Congress, EPSC, 13-18 September 2009, Potsdam, Germany. Abstracts, GP3, vol. 4, EPSC2009-710.

Solomonidou Α., Kyriakopoulos Κ., Coustenis Α., Bampasidis G. and Moussas X. (2009). Cryovolcanic activity in the Saturnian satellites – Connection to Earthly volcanism. Scuola di Vulcanologia Nisyros, roceedings, Extended abstract, p. 126.

Stamatopoulos L., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Gkavakou P., 2009, Badlands within the central Corinth gulf in Derveni area (North Peloponnesus, Greece), 7th International Conference on Geomorphology, 6-11 July, 2009, Abstract.

Taysun A., Ozden N., Sahin Taysun K., Yilmaz G., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2009, The causes, evolution and environmental evaluation of sand dunes activity in Manisa-Akselendi plain, Ulusal Kuraklik ve Collesme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Konya, Turkey, Abstract.

Taysun, A., Ozden, N., Sahin-Taysun, K., Yilmaz, G., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., 2009. The causes, evolution and environmental evaluation of sand dunes activity in Manisa-Akselendi plain. Ulusal Kuraklik ve Collesme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Konya, Turkey, Abstract.

Triantaphyllou, M., Antonarakou, A., Drinia, H., Lourens, L., Ziveri, P., Dimiza, M., Kontakiotis, G., Tsolakis, E., Theodorou, G. and Dermitzakis, M., 2009. Zanclean-Piacenzian climate variability in the eastern Mediterranean (Pissouri basin, Cyprus Island). 13th Congress RCMNS, September 2009, Naples, Acta Naturalia de “L’Ateneo Parmense”, 45(1/4), 270.

Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Dermitzakis, M.D., Ziveri, P., Gogou, A., Marino, G., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C., Kouli, K., Dimiza, M., Rosell-Melé, A., Papanikolaou, M., Kontakiotis, G., Lianou, V., Katsouras, G. and Nunez N., 2009. Multi-proxy evidence for climatic variability during Late Glacial – Holocene in the south - eastern Aegean Sea. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Μάρτιος 2009, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων, 2-3.

Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Drinia, H., Dimiza, M.D., Kontakiotis, G., Theodorou, G. and Dermitzakis, M.D., 2009. High resolution biostratigraphy and paleoecology during the early to late Pliocene in the Pissouri basin (Cyprus island). 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Triantaphyllou, M.V., Koukousioura, O. and Dimiza, M.D., 2009. New records of the Indo-Pacific symbiont-bearing foraminifer Amphistegina lobifera in Greek coastal ecosystems. IGCP 521-INQUA 0501, Fifth Plenary Meeting, Turkey, August 2009, Abstracts, 177-178 (poster).

Triantaphyllou, M.V., Kouli, K., Tsourou, T., Koukousioura, O., Pavlopoulos, K. and Dermitzakis, M.D., 2009. The mid-to late – Holocene environmental evolution at the marsh of Vravron (Attiki, SE Greece): a multidisciplinary approach. European Geosciences Union, Vienna, April 2009, Geophysical Research Abstracts, 11, 12091(poster).

Triantaphyllou, M.V., Ziveri, P., Lianou, V., Mortyn, P.G., Katsouras, G., Gogou, A., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C. and Lykousis, V., 2009. Emiliania huxleyi coccolith d18O during the deposition of sapropel S1 in the Aegean Sea. European Geosciences Union, Vienna, April 2009, Geophysical Research Abstracts, 11, 12869 (poster).

Tsourou, T., Triantaphyllou, M.V., Kouli, K., Koukousioura, O., Dermitzakis, M.D. and Pavlopoulos, K., 2009. The role of ostracoda in tracing paleoenvironmental changes in coastal ecosystems: The case study of the coastal marsh of Vravron (Attiki, SE Greece). Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Μάρτιος 2009, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων, 30-31.

Tzavelas, G., Paliatsos, A.G., Nastos, P.T., 2009. A study of periodicity and trend of the r-largest annual precipitation events in Athens, Greece. European Geosciences Union General Assembly 2009, April 2009 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-11413.

Vött, A., Bareth, G., Brückner, H., Fountoulis, I., Kelletat, D., Lang, F., Sakellariou, D., Scheffers, A. and Scheffers, S., 2009. Palaeotsunami signatures in Holocene coastal geo-archives of the eastern Ionian Sea region, Greece. In: Pérez-Lopez, R., Grützner, C., Lario, J., Reicherter, K., Silva, P.G. (Eds.): Archaeoseismology and palaeoseismologhy in the Alpine-Himalayan collisional zone. Abstracts volume, 1st INQUA-IGCP-567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Palaeoseismology, Baelo Claudia (Cádiz), p. 165-168. Spain, 7-13 September 2009. ISBN 978-84-7484-217-3.

Αγιάδη–Κατσιαούνη, Κ., Τριανταφύλλου, Μ., Καρακίτσιος, Β. και Δερμιτζάκης, Μ., 2009. Ο λόγος στροντίου – ασβεστίου στους ωτόλιθους του Ceratoscopelus maderensis (Myctophidae, Teleostei) και η εφαρμογή του στην μελέτη του παλαιοκλίματος. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», Μάρτιος 2009, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων, 15-17.

Παπανικολάου, Δ., Διακάκης, Μ. & Αγγελόπουλος, Α., 2009. Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις από τις πυρκαγιές του 2009 στην Βορειοανατολική Αττική. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας / Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας, Ημερίδα: Πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής – Πολιτικές και Μέτρα Αποκατάστασης, 8/12/2009.

 

2008


Agalos, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2008. Source Parameters determination for earthquakes in Greece using regional data. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, abstract.

Antonarakou, A., Drinia, H., Kontakiotis, G. and Anastasakis, G., 2008. Foraminiferal response to Eastern Mediterranean circulation and oxygenation during sapropel S1 formation. IGCP 521-INQUA 0501 Fourth Plenary Meeting and Field Trip, Bucharest (Romania) – Varna (Bulgaria, October 4-16, 2008, Extended Abstracts, 13-14.

Antonarakou, A., Drinia, H., Lirer, F., Foresi, L.M. and Kontakiotis, G., 2008. Foraminiferal Assemblages and Paleoclimatic changes in the Langhian record of the Ionian Sea. EMMM 2008 Fifth International Congress, University of Madras, India, 17-25 February, extended abstract.

Argyraki, A., Plakaki, A. and Nicolaou, S., 2008. Garden soil and house dust as exposure media for lead uptake in the mining village of Stratoni, North Greece. 26th European Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, Athens. Book of Abstracts, p. 28. (oral presentation)

Auliaherliaty, L., Stoll, H.M., Ziveri, P., Malinverno, E., Triantaphyllou, M., Stavrakakis, S. and Lykousis, V., 2008. Coccolith Sr/Ca ratios in the Eastern Mediterranean: production versus export processes. European Geosciences Union2008, Vienna 15-20 April 2008, Geophysical Research Abstracts, vol.10, 07543.

Badarinath, K.V.S., Kharol, S.K., Kaskaoutis, D.G., Kambezidis, H.D. and Nastos, P.T., 2008. Aerosol radiative forcing in a tropical urban environment - A study using ground based measurements and radiative transfer model. European Geosciences Union General Assembly 2008, April 2008, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-07916.

Basile-Doelsch, I., Join, J.L., Nash, D., Ringrose, S., Skarpelis, N. and Ullyott, S., 2008. Silicon isotopes fractionation in SiO2 polymorphs formed in continental environments. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, A-10747, SRef-ID: 1607-7962/gra/ -A-10747.

Bravi, S., Carannante, G., Masucci, I., Pomoni-Papaioannou, F. and Simone, L., 2008. Dry and warm climatic conditions witnessed by sabkha-related evaporitic cycles in the “Middle Cretaceous” limestone of Southern Apennines. GeoSed 2008 – Bari.

Bravi, S., Carannante, G., Masucci, I., Pomoni-Papaioannou, F. and Simone, L., 2008. Evidence of evaporitic episodes in the Albian-Cenomanian Carbonate sequences of the Campania Apennines (Southern Italy). European Geosciences Union (EUG) General Assembly, Vienna (Poster), April 2008.

Cecic, I. and Kouskouna, V., 2008. Macroseismic data – Surveying after severe earthquakes in Europe and the Mediterranean Basin. 1st International Conference on Remote Sensing Techniques in Disaster Management and Emergency Response in the Mediterranean Region, 22-24 September 2008, Zadar, Croatia, p. 44-45.

Detsi, K., Kilias, K., Naden, S.P., Typas, J., Benning, M.A., Pancost, L. and Boyce, R.D., 2008. Biogenicity of Mn-mineralized Microbes from a Seafloor- Paleohydrothermal Vent System, Vani, Milos, Greece: Relevance to Mn-oxide Biomineralization. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-06917.

Diagourtas, D., Horiuchi, S. and Makropoulos, K., 2008. Earthquake Early Warning testing for Athens. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, abstract, p. 176.

Drinia, H. and Antonarakou, A., 2008. Oligocene-Early Miocene Paleoceanographic Events of Afales Basin, Ithaki island, Ionian Sea, W. Greece: Evidence from Benthic and Planktonic Foraminifera. EMMM 2008 Fifth International Congress, University of Madras, India, 17-25 February, extended abstract.

Drinia, H., 2008. Response of benthic foraminiferal assemblages to the early Late Miocene tectono-sedimentary evolution of the Pre-Apulian zone, Levkas Island, Ionian Sea. EMMM 2008 Fifth International Congress, University of Madras, India, 17-25 February, extended abstract.

Drinia, H., 2008. Sedimentary facies analysis and palaeoecology of an early Tortonian turbidite-like sequence in Gavdos island, Greece. Geophysical Research Abstracts, vol., 10, European Geoscience Union.

Drinia, H., Anastasakis, G., and Koskeridou, E., 2008. Late Quaternary palaeoenvironmental evolution of the North Evoikos Gulf from palaeontological, sedimentological and mineralogical data. Third International Conference on the Geology of the Tethys, 8-11 January, 2008, South Valley University – Aswan.

Drinia, H., Antonarakou, A., Lirer, F., Sprovieri, M., Kontakiotis, G., Tsaparas, N., Galanakis, D. and Paschos, P., 2008. Response of benthic foraminiferal assemblages to the Neogene tectono-sedimentary evolution of the Pre-Apulian zone (Levkas Island, western Greece). Geophysical Research Abstracts, vol., 10, European Geoscience Union.

Drinia, H., Antonarakou, A., Sprovieri, M. and Lirer, F., 2008. Early Tortonian paleoceanographic reconstruction of the Eastern Mediterranean Sea based on foraminifera stable isotope analysis Third International Conference on the Geology of the Tethys, 8-11 January 2008, South Valley University – Aswan.

Drinia, H., Koskeridou, E., Moissette, P. and Cornée, J.-J., 2008. Benthic foraminiferal assemblages in the Plio-Pleistocene restricted environment of the Kritika Member (Rhodes Island, Greece). The Micropalaeontological Society’s Foraminifera and Nannofossil Groups’ joint Spring Meeting 2008, “Bioindicators of past and present environments”, 15-17 May 2008, Tübingen, Germany.

Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Maroukian, H. and Papanastassiou, D., 2008. Geomorphic evolution of Kephalonia island, Greece. 31st International Geographical Congress, Building together our territories, Tunis 2008, August 12-15.

Gaki-Papanastassiou, K., Maroukian, H., Papanastassiou, D. and Kourbanian, V., 2008. The morphotectonic evolution of the Kythera island, Greece. 31st International Geographical Congress, Building together our territories, Tunis 2008, August 12-15.

Godelitsas, A., Kafandaris, F.-C., Xanthos, S. and Baltatzis, E., 2008. Natural radioactivity of rock samples from the greater Attica region, Greece. Abstracts of “SEGH 2008”, Athens, 2008, 70.

Gournelos, Th., Hofierka, J., Vassilopoulos, A. and Evelpidou N., 2008. Application of digital terrain analysis to geoarcheology: a case study from Thera Island (Greece). International meeting on Geoinformation in Geocultural Landscapes, COST A27, Iceland, September 2008, Abstract.

Gournelos, Th., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., 2008. Using soft computing approach to study problems in Geo-archeology: examples from the Greek territory, Landscape evolution & Geoarchaeology – 13th Belgium – France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, June 18- 21, 2008, Porto Heli, Abstract book, 181, Abstract.

Grigoropoulos, K.N., Nastos, P.T., Feredinos, G., Gialouris, A., Avgeri, D., Kalabokis, V., Saratsiotis, D. and Vassiliou, T., 2008. Spatial distribution of PM1 and PM10 during Saharan dust events in Athens, Greece. 8th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 7th European Conference on Applied Climatology (ECAC), September-October 2008, Amsterdam, The Netherlands.

Grigoropoulos, K.N., Nastos, P.T., Feredinos, G., Gialouris, A., Nikic, D., Stankovic, A., Nikolic, M., Stosic, L.J. and Bogdanovic, D., 2008. A comparative study of the impacts of NOx concentrations on public health in Athens, Greece and Nis, Servia. 1st International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, October 2008, Munchen, Germany.

Hayden, B., Μπασιάκος, Ι., Σαρρής, Α., Ζαχαριάς, Ν., Παυλόπουλος, Κ., Θεοδωρακοπούλου, Κ., Αθανασάς, Κ., Τριανταφύλλου, Μ., Κούλη, Κ., Παπαδόπουλος, Ν., Σούπιος, Π. & Παπαδόπουλος, Ε., 2008. Μια διεπιστημονική προσέγγιση του παλαιοπεριβάλλοντος και των πολιτισμικών-τεχνολογικών καταλοίπων στο Ιστρον, κόλπου Μιραμπέλο, Α. Κρήτης. 5th Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry, 8-10 October 2008, Athens, p. O26.

Kafousia, N., Karakitsios, V. and Jenkyns, H.C., 2008. High- and low-resolution isotopic data record the Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Ionian Zone, Western Greece. SDGG, Heft 58 - Abstract Volume - 26th Regional Meeting of the International Association of Sedimentologists (IAS)/SEPM-CES SEDIMENT 2008 – Bochum, p. 146.

Kafousia, Ν., Karakitsios V. and Jenkyns, H.C., 2008. Carbon-isotope signature of the Early Toarcian OAE as recorded in the Pindos Ocean passive margin sediments (N. Peloponnesus, Greece). International symposium in honour “Global biogeochemical cycles: A “Leed”ing view” jointly sponsored by WUN and the University of Leeds. Leeds, Grate Britain, 27-29 August 2008.

Kapetanidis, V., Agalos, A., Moshou, A., Kaviris, G., Karakonstantis, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos K., 2008. Preliminary results from the study of a seismic swarm occurred in February 2008 in NW Peloponnesus, Greece. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, abstract.

Kapetanidis, V., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2008. Waveform cross-correlation and relocation of seismicity in western Corinth rift. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, abstract.

Karakonstantis, A., Bozionelos, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2008. Seismotectonic study of central Greece and hypocenter relocation using a double-difference algorithm. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, abstract.

Kaviris, G., Papadimitriou, P., Chamilothoris, L. and Makropoulos, K., 2008. Moment Magnitudes for Small and Intermediate Earthquakes. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, abstract.

Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Mortyn, G., Triantaphyllou, M.V., Bouloubassi, I., Ziveri, P., Lykousis, V. and Dermitzakis, M.D., 2008. Temperature and water column conditions linked to sapropel S1 formation in the Aegean Sea: planktonic foraminiferal, Mg/Ca and UK’37 evidence. European Geosciences Union Vienna 15-20 April 2008, Geophysical Research Abstracts, vol.10, 06161.

Koskeridou, E., Drinia, H., Moissette, P. and Cornée, J.-J., 2008. Benthic biofacies eco-succession and paleoenvironmental changes in Rhodes island, (Late Pliocene, Kritika Member,) Greece. Oslo.

Koskeridou, E., Nicolaidou, A., Vardala-Theodorou, E., Theodorou, G. And Tsiolakis, E., 2008. Comparative study of selected marine Quaternary Deposits of Eastern Mediterranean. Third International Conference on the Geology of Tethys, January 2008, the Tethys Geological Society Cairo, Egypt, abstract, 41.

Kosmopoulos, P.G., Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kambezidis, H.D., Kharol, S.K. and Badarinath, K.V.S., 2008. Discrimination of different aerosol types over Athens, Greece, and investigation of the aerosol transport mechanisms. 15th National Space Science Symposium (NSSS-2008), 26-29 February 2008, Udhagamandalam (Ooty) India, PS1-P-063.

Kosmopoulos, P.G., Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kambezidis, H.D., Kharol, S.K. and Badarinath, K.V.S., 2008. Investigation on the aerosol transport mechanisms over Athens, Greece combining satellite data and back-trajectory analysis. European Geosciences Union General Assembly, April 2008, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-07991.

Kosmopoulos, P.G., Nastos, P.T., Kaskaoutis, D.G., Kambezidis, H.D., Kharol, S.K. and Badarinath, K.V.S., 2008. Seasonal variation of columnar aerosol optical properties over Athens, Greece, based on MODIS data. 15th National Space Science Symposium (NSSS-2008), 26-29 February 2008, Udhagamandalam (Ooty) India, PS1-P-064.

Kouli, K., Triantaphyllou, M.V., Tsourou, T., Koukousioura, O., Pavlopoulos, K. and Dermitzakis, M.D., 2008. The coastal marsh of Vravron (Attiki, SE Greece): Reconstructing the paleoenvironment since 3000 BC. 5th Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry, 8-10 October 2008, Athens, p. O13.

Kouskouna, V. and Makropoulos, K., 2008. Past and recent earthquakes in Kefallinia, Greece: comparing their effects. 2008 Seismic Engineering International Conference Commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake, Reggio Calabria, July 8-11, p. 9, abstract.

Kouskouna, V., 2008. The seismicity of Crete 1850-1924, from the perspective of the local observer Pavlos G. Vlastos. 2008 Seismic Engineering International Conference Commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake, Reggio Calabria, July 8-11, p. 8, abstract.

Kouskouna, V., Sakellariou, N., Sakkas, G. and Makropoulos, K., 2008. Macroseismic Data of Deep and Shallow Earthquakes in Central - South Peloponnisos (Greece). ESC 31st General Assembly, Hersonissos, Crete, 7-12 September, p. 293, abstract.

Koutsovitis, P., Magganas, A. and Ntaflos, Th., 2008. Subduction related Triassic ultramafic lavas and wehrlites, associated with mafic to felsic volcanic and pyroclastic rocks of central and eastern Othris area, Greece. Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-A-02852.

Krek A., Evelpidou N., 2008. Geoinformation Technology Used for Analysis of the Landscape Evolution during Historical Times. Historical GIS 2008, UK, 21-28/08/08, Abstact.

Krek, A., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., 2008. Formalisation of a GIS-Based Methodology for Landscape change analysis: Example of Erosion in Naxos island (Aegean Sea, Greece), International meeting on Geoinformation in Geocultural Landscapes, COST A27, Iceland, September 2008, Abstract.

Lekkas, E., 2008. Wenchuan Earthquake (Mw 7.9, 12 May 2008), Sichuan, China. Geotectonic Regime and Macro-Distribution Of The Damages. 14th World Conference on Earthquake Engineering, International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Chinese Association of Earthquake Engineering (CAEE), Beijing.

Lekkas, E., 2008. Zipingpu Dam Failures (Sichuan Prefecture, China) Caused by the 7.9R Earthquake on the 12th May 2008. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Abstracts 238-239, Crete.

Lekkas, E., Fountoulis, I. Kostaki, I., Danamos, G., Skourtsos, E., Gouliotis, L. and Mavroulis, S. 2008. Seismic Fractures Related to the NW Peloponnesus (SW Greece) Earthquake (ML=6,5R, 8-6-2008). European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Abs 320, Crete.

Lekkas, E., Fountoulis, I. Kostaki, I., Danamos, G., Skourtsos, E., Gouliotis, L. and Mavroulis, S. 2008. Earthquake ML=6,5R 08.06.2008 Northwestern Peloponnesus. Cross- Correlation of Seismic Intensities, with Existing Seismotectonic, Geological and Geotechnical Conditions. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Abs 239, Crete.

Lekkas, Ε., Papanikolaou, I., Papanikolaou, D. and Danamos, G., 2008. Correlating the damage pattern and the geological structure. Local site effects from the 2006 Mw=6.7 Kythira island intermediate depth event, SW Greece. 14th World Conference on Earthquake Engineering, International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Chinese Association of Earthquake Engineering (CAEE), Beijing.

Leonidopoulou, D., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Stournaras, G., 2008. Planation surfaces and their characteristics on Tinos island (Cyclades – Greece). 3rd meeting of Greek geomorphologists, Athens, 25-26/11, Abstract.

Marschik, R., Bauer, T., Hensler, A.-S., Skarpelis, N. and Hölzl, S., 2008. Pb-Zn-Ba (-Ag-Au) Mineralization at Triades-Galana, Milos Island, Greece: Hydrothermal Alteration and Isotope Geochemistry. 33rd International Geological Congress, August 6-14, Oslo.

Meschke, G., Nagel, F., Stascheit, J., Stavropoulou, M. and Exadaktylos, G., 2008. Numerical simulation of mechanized tunnelling as part of an integrated optimization platform for tunnelling design. 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), 1-6 October, 2008, Goa, India.

Moshou, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2008. Waveform Inversion using teleseismic and regional data for earthquakes that occurred in Greece. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, abstract.

Nastos, P., Godelitsas, A., Zarkadas, Ch., Potiriadis, K., Chatzitheodoridis, E., Karydas, A. and Zerefos Ch., 2008. Saharan dust in red rain precipitated over Athens, Greece, on February 24th 2006. Abstracts of “SEGH 2008”, Athens, 2008, 50.

Nastos, P.T., 2008. Effects of clouds on air temperature in Athens, Greece. Trends and variability. 8th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 7th European Conference on Applied Climatology (ECAC), September-October 2008, Amsterdam, The Netherlands.

Nastos, P.T., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., 2008. The role of climate variability and human activities in the modification of the dunes’ system in Naxos Island, Greece. 33rd International Geological Congress, August 2008, Oslo, Norway.

Nastos, P.T. and Founda, D., 2008. Variability of warm and cold spells in Athens, Greece, during the last 110 years. European Geosciences Union General Assembly 2008, April 2008, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-05558.

Nastos, P.T., Sarantopoulos, A., 2008. Heat waves in Greece during the summer 2007. Extreme or normal future events? 8th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 7th European Conference on Applied Climatology (ECAC), September-October 2008, Amsterdam, The Netherlands.

Nicolaou, S. and Argyraki, A., 2008. Geochemical mapping of soil Pb in the mining village of Stratoni, Greece: Variations between different interpolation methods, 26th European Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, Athens. Book of Abstracts, p. 57, (poster presentation).

Papadimitriou, P., Agalos, A., Moshou, A., Kapetanidis, V., Kaviris, G., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., 2008. Large earthquakes in the broader area of Peloponnesus (Southern Greece) in 2008. 31st General Assembly of the European Seismological Comission, Crete 7-12 Sept. 2008, Abstract p. 322.

Papanikolaou, I., Papanikolaou, D., Lekkas, Ε. 2008. – Low slip-rate faults around big cities: A challenging threat. The Afindai fault as a case study for the city of Athens. 14th World Conference on Earthquake Engineering, International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Chinese Association of Earthquake Engineering (CAEE), Beijing.

Pasquare, F., Tibaldi, A., Papanikolaou, D. and Nomikou, P., 2008. Discovery of a huge sector collapse at the resurgent caldera of Nisyros, Greece by onland and offshore geological-structural data. 33rd Intern. Geological Congress, Oslo, August 6-14, 2008.

Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Karkanas, P., Kouli, K., Syrides, G., Vouvalidis, K., Palyvos, N. and Tsourou, T., 2008. Paleoenvironmental evolution and prehistoric human environment, in the embayment of Palamari (Skyros Island, Greece) during Middle-Late Holocene. Landscape Evolution & Geoarchaeology, 13th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, June 18-21, 2008 - Porto Heli, Greece, p.184-185.

Philandras, C.M., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. and Repapis, C.C., 2008. Study of the rain intensity in Athens and Thessaloniki, Greece. 10th Plinius Conference on Mediterranean Storms, European Geosciences Union (EGU) Topical Conference Series, September 2008, Nicosia, Cyprus, Plinius Conference Abstracts, Vol. 10, PLINIUS10-A-00072.

Poscolieri, M., Gregori, G. P., Lagios, E., Marson, I., Lupieri, M., Paparo, G., Parcharidis, I., Sakkas, V. and Ventrice, G., 2008. Crustal stress monitoring in the Cephallonia Island (Western Greece) on the basis of a multi-parametric approach. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-04755, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-04755, EGU General Assembly 2008.

Reicherter, K., Papanikolaou, I., Rössler, S., Papanikolaou, D., Grützner, C., Mathes-Schmidt, M. and Stamatis, G., 2008. New initiative on Paleotsunami Research in Northern Greece (Thermaikos Gulf). Geophysical Research Abstracts Vol.10, Α- 06135 EGU General Assemply.

Sabot, V., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Manta, I. and Leonidopoulou, D., 2008. Geologic and geomorphologic factors in erosion risk index. Case study: Syros Island (Cyclades-Greece). Final Cost 634, International Conference on an off-site Envionmental Impacts, July 01-03, Aveiro, Portugal, Abstract book, p.89, Abstract.

Sakkas, G., Kouskouna, V. and Makropoulos, K., 2009. Macroseismic database for seismic hazard study of Central Greece. IASPEI Gen. Ass. 11-16 January, Cape Town, S. Africa, p. 49 (poster).

Segou, M., Voulgaris, N. and Macropoulos, K., 2008. PROSCHEMA: A matlab based environment for processing strong-motion records. 3rd Conference of Seismic Engineering and Engineering Seismology, November 2008, article 2121, pp 11.

Skarpelis, N., Argyraki, A. and Grypioti, A., 2008. Mineralogy of inhalable particulate matter (PM10) in old processing and smelting sites: the case of Lavrion urban area. 26th European Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, Athens. Book of Abstracts, p. 51 (poster presentation).

Stathopoulou, E., Filippidi, A., Theodorou, G. and Panayides, I., 2008. Preliminary study of the first possible elephant remain at Aghia Napa, Cyprus. 5th Symposium on Archaeometry of the Hellenic Society of Archaeometry, Athens, 8-10 October 2008, Book of Abstracts.

Theodorakopoulou, K., Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M.V., Bassilakos, Y., Zacharias, N., Hayden, B., Kouli, K., Tsourou, T., Katsiadramis, S. and Vandarakis, D., 2008. Geoarchaeological studies in the coastal area of Istron-Kalo Chorio (Gulf of Mirabello-Eastern Crete): Landscape evolution and paleoenvironmental reconstruction. Landscape Evolution & Geoarchaeology, 13th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, June 18-21, 2008 - Porto Heli, Greece, p. 51-53.

Τibaldi, A., Papanikolaou, D., Pasquare, F. and Nomikou, P., 2008. Growth and Failure of Volcanoes: A lesson from Nisyros (Greece) by field and offshore data and analogue modelling. ILP joint Task Forces, September 21-26 2008, Ensenada, Baja California, Mexico.

Triantaphyllou, M., Antonarakou, A., Lourens, L., Ziveri, P., Tsolakis E., Tsaila-Monopolis, S., Theodorou, G., Kontakiotis, G., Konstantinidou, E., Athanasiou M. and Dermitzakis, M.D., 2008. Calcareous plankton events and climate variability during Late Zanclean in the eastern Mediterranean (Pissouri basin, Cyprus). 33 International Geological Conference, Oslo, Norway,

Triantaphyllou, M.V., Dermitzakis, M.D., Antonarakou, A., Kouli, K., Dimiza, M., Kontakiotis, G., Papanikolaou, M., Lianou, V., Ziveri, P., Mortyn, P.G. and Lykousis, V., 2008. Comparing Late Glacial-Holocene Plankton Ecozones and pollen Assemblage Zones in the south-eastern Aegean Sea: evidence for climatic variability (E. Mediterranean).  ΕSF Symposium: Climate Extremes during recent Millenia and their impact on Mediterranean Societies, 13-16 September.

Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Malinverno, E., Krassakopoulou, E., Avgoustidi, V. and Lianou, V., 2008. Seasonal control on Emiliania huxleyi coccolith calcification in the Aegean Sea (E. Mediterranean). Preliminary results. 12th International Nannoplankton Association Conference, 6th–11th September 2008, Lyon, France, Program with Abstracts, p. 120.

Triantaphyllou, M.V., Kouli, K., Tsourou, T., Koukousioura, O., Pavlopoulos K. and Dermitzakis, M.D., 2008. Paleoenvironmental changes since 3000 BC in the coastal marsh of Vravron (Attiki, SE Greece). Landscape Evolution & Geoarchaeology, 13th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, June 18-21, 2008 - Porto Heli, Greece, p.63.

Triantaphyllou, M.V., Ziveri, P., Lianou, V., Mortyn, G., Lykousis, V. and Dermitzakis, M.D., 2008. Sea water δO18 variability surrounding sapropel S1 deposition in the Aegean Sea. European Geosciences Union 2008, Vienna 15-20 April 2008, Geophysical Research Abstracts, vol.10, 05419 (παρουσίαση poster).

Tziritis, E., Evelpidou, N. and Vassilopoulos A., 2008. Erosion risk modeling and erosion influence to soil geochemical composition. Case study: Eastern Kopaida plain, Central Greece. Final Cost 634 International Conference on an off-site Environmental Impacts, July 01-03, Aveiro, Portugal, Abstract book, p.90, Abstract.

Vasilatos, Ch., Megremi, I., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, I., 2008. Hexavalent chromium and other toxic metals in groundwaters of the Asopos Valley (Attica), Greece. SEGH 2008, 26th Europ. Conf. “Health Implications of Environmental Contamination”. Athens, Hellas, 31 March-2 April 2008, p. 63.

Verykiou-Papaspiridakou, E., Vassilopoulos, A., Michalopoulos, G. and Evelpidou, N., 2008. Geoarchaeological study on Attica’s paleogeographic evolution. Landscape evolution & Geoarchaeology – 13th Belgium – France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, June 18- 21, 2008, Porto Heli, Abstract book, 184, Abstract.

Vött, A., Brückner, H., Brockmüller, S., Handl, M., May, S.M., Fountoulis, I., Gaki-Papanastassiou, K., Herd, R., Lang, F., Maroukian, H., Nelle, O., Papanastassiou, D. and Sakellariou, D., 2008. Geoarchaeological evidence of tsunami impact on the sound of Lefkada, Greece. 13th Geomorphological Meeting, by the International Working Group on Geoarchaeology (IWGG) of the International Association of Geomorphologists (IAG / AIG) and the Hellenic Committee for Geomorphology and Environment (HCGE) in cooperation with the French group of Geomorphology (GFG). "Landscape Evolution and Geoarchaeology", Porto Ηeli, Greece, June 18-21.

Voudouris, P. and Spry, P.G., 2008. A new occurrence of cervelleite-like phases and Te-polybasite from gold-bearing veins in metamorphic rocks of the Cycladic Blueschist Unit, Greece. 33rd International Geological Congress, MRD-09 Au-Ag telluride-selenide deposits, CD-Rom, Abstract.

Ypsilanti, E., Stamatakis, M. and Pomoni-Papaioannou, F., 2008. Sedimentological analysis of the Upper Triassic U rich-phosphatic carbonate rocks of the Sub Pelagonian zone at NW Attica (Kitheron Mt, Greece). 26th Meeting of IAS, Bochum, Germany, 1-3 Σεπτεμβρίου 2008, (Poster), Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften (2008), Heft 58, 303.

Zacharias, N., Evelpidou, N., Polydorou, M., Poulos, S., Tsertos, H., Michael, C.T., Bassiakos, I. and Vassilopoulos, A., 2008. Environmental and Chronological Studies of Aegean Coastal Sand Dune Formations. 37th International Symposium on Archaeometry, 12-16 May 2008, Siena, Italy, Abstract.

Zotiadis, V., Argyraki, A. and Theologou, E., 2008. Apilot scale application of attapulgite clay for stabilisation of heavy metals in contaminated soils. 26th European Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, Athens, Book of Abstracts, p.58 (poster presentation)

Καρύμπαλης, Ε., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Μαρουκιάν, Χ. & Τσακίρη, Κ., 2008. Γεωμορφολογική μελέτη των υδρογραφικών δικτύων της νοτιοανατολικής Κρήτης. 3η Συνάντηση Ελλήνων Γεωµορφολόγων, 24 Οκτωβρίου 2008, Αθήνα.

Λέκκας, Ε., 2008. Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός & Σεισμικός Κίνδυνος. Εμπειρίες από Παγκόσμιας Κλίμακας Σεισμικές Καταστροφές. Διεθνές Συνέδριο «Αυθαίρετη Δόμηση & Σεισμική Τρωτότητα», Δήμος Κω, Πανεπιστήμιο του Μολίζε, Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Κως.

Λέκκας, Ε., 2008. Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγμα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισμό των 7.9R της 12ης Μαΐου 2008. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Λάρισα.

Λέκκας, Ε., 2008. Σεισμός Wenchuan (Mw 7.9, 12 Μαΐου 2008) Ανατολικό Sichuan, Κίνα – Γεωτεκτονικό Καθεστώς και Μακρο-κατανομή των Καταστροφών. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής – Τ.Ε.Ε. – Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π., Αθήνα.

Λέκκας, Ε., Εβρένογλου, Λ. & Παρτσινέβελου, Α., 2008. Η Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ΧΥΜΑ Α.Ε. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, abs, Αθήνα.

Λέκκας, Ε., Μίνου-Μινοπούλου, Δ. & Στεφανίδου, Ε. 2008. Επιχειρησιακή Οργάνωση του Δήμου Κω για την Πολιτική Προστασία και την Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών. Διεθνές Συνέδριο «Αυθαίρετη Δόμηση & Σεισμική Τρωτότητα», Δήμος Κω, Πανεπιστήμιο του Μολίζε, Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Κως.

Λέκκας, Ε., Παπανικολάου, Δ., Μπουκοβάλας, Γ., Λάγιος, Ε., Τσιαμπάος, Γ., Βούλγαρης, Ν., Λόζιος, Σ., Παρχαρίδης, Ι., Κράνης, Χ., Παπαδημητρίου, Α., Κουρέτζης, Γ., Βασιλείου, Ι., Βασιλάκης, Ε., Φουμέλης, Μ., Δημητρακόπουλος, Π., Λίβας, Γ., Ραπτάκης, Π., Μπέλλας, Σ., Φίλης, Χ., Μπακοπούλου, Α., Μπάση, Ε.Κ., Σακκάς, Β., Ανδριανόπουλος, Κ., Καραμήτρος, Δ., Τζανέτος, Ν. & Σούκης, Κ., 2008. Περίανδρος: Ένα Πρόγραμμα Αντισεισμικής Θωράκισης για την Κορινθία. Συμπόσιο – Συνέδριο «Γη και Θάλασσα της Κορινθίας: Γεωλογία–Σεισμολογία–Περιβάλλον», Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, 2008: Έτος – Πλανήτης Γη, Τόμος Εκτεταμένων Περιλήψεων 53-56, Κόρινθος 2008.

Λέκκας, Ε., Παπανικολάου, Ι. & Δανάμος, Γ., 2008. Συσχέτιση Τεκτονικών Δομών και Εντάσεων στον Σεισμό των Κυθήρων (Μw=6.7, 8 Ιανουαρίου 2006). 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής – Τ.Ε.Ε. – Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π., Αθήνα.

Λέκκας, Ε., Παρχαρίδης, Ι., Σκούρτσος, Ε. & Φουμέλης, Μ. 2008. Διαχείριση Συν-καταστροφικού Σταδίου σε Παγκόσμιας Κλίμακας Φυσικές Καταστροφές σε Χώρες του Τρίτου Κόσμου: Ο Σεισμός Μ=9.2R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό Ωκεανό και ο Σεισμός Μ=7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, abstract, Αθήνα.

Λόζιος, Σ., Λέκκας, Ε. & Κράνης, Χ., 2008. Συμβολή των Γεωλογικών Παραμέτρων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας και Τρωτότητας. Συμπόσιο – Συνέδριο «Γη και Θάλασσα της Κορινθίας: Γεωλογία–Σεισμολογία–Περιβάλλον», Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, 2008: Έτος – Πλανήτης Γη, Τόμος Εκτεταμένων Περιλήψεων 48-51, Κόρινθος 2008.

Μπλέτα, Α., Ευελπίδου, Ν., Ανδρής, Π., Καρδιτσά, Α., Μαρκάκης, Ε. & Πούλος, Σ., 2008. Μελέτη των ωκεανογραφικών, ιζηματολογικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της παραλιακής ζώνης της ΝΑ Σάμου (υπό έκδοση). 3η Συνάντηση Ελλήνων Γεωμορφολόγων της Ε.Γ.Ε., Αθήνα, 24 & 25-10-08, Abstract.

 

2007


Alfieris, D., Stamatakis, M.G. and Grammenou, A., 2007. Clay-rich minig wastes and flyash of Greek origin in the production of Lightweight aggregates. 9th Biennial SGA Meeting, Dublin, August 2007, 4pp.

Anastasakis, G. and Piper, D., 2007. South Evoikos Gulf: The longest record of delta-coastline progradation on the periphery of the Aegean Sea. Abstracts, 25th IAS meeting, p.44.

Antonarakou, A., Triantaphyllou, M.V. and Anastasakis, G., 2007. Variability in planktonic foraminifera and coccolithophore assemblages as compared to TOC and aeolian input variations in sapropels S6-S14: Evidence from KC 19C core (Levantine basin, E. Mediterranean). 25th IAS meeting of sedimentology, Patras, 4-7 September 2007, Book of Abstracts, p. 194.

Astilleros, J.M., Rodríguez-Blanco, J.D., Godelitsas, A., Fernández-Díaz, L. and Prieto, M., 2007. Interacción del yeso con soluciones acuosas ricas en plomo. MACLA 7, 2007, 71.

Astilleros, J.M., Rodríguez-Blanco, J.D, Godelitsas, A., Fernández-Díaz, L. and Prieto, M., 2007. Interaction of gypsum with Pb-bearing aqueous solutions, Geochim. Cosmochim. Acta 71, 2007, A42.

Bonsall, T.A., Spry, P.G., Voudouris, P., Seymour, K.St., Tombros, S. and Melfos, V., 2007. Geology, mineralogy and geochemistry of carbonate-hosted bedded replacement lead-zinc-silver deposits in the Lavrion district, Greece. GSA Denver Annual meeting, 28-31 October 2007, 234-2, Abstract.

Carannante, G., Pomoni-Papaioannou, F. and Simone, L., 2007. Middle Cretaceous carbonate inner-shelf depositional settings: case histories from Italy and Greece. 25th Meeting of IAS, Patras, p. 218, Poster.

Centeri, C., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Giotitsas, I., 2007. Soil erosion risk and sediment transport within Paros Island, Greece. Book of Abstracts, 5th International Congress of the European Society for Soil Conservation, Changing Soils in a Changing World: the Soils of Tomorrow, 135, ISBN 978-88-9572-09-2.

Centeri, C., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Manta, G. and Daniilidis, A., 2007. The soil erosion in the greater urban area (Athens – Budapest). 12th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting ‘Climatic change and related landscapes’, Savona (Italy) 26-29 September, Abstract.

Chatzidiakos, E., Argyraki, A., Kelepertsis, A. and Alexakis, D., 2007. Development of GIS database for exploring spatial links between arsenic concentrations in the soil-rock-groundwater system and health data of East Thessaly, Greece. 25th European Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, Liverpool, poster presentation.

Detsi, K., Kilias, S.P., Naden, J., Marantos, I., Godelitsas, A. and Typas, M., 2007. Mn biomineralization in a seafloor paleo-hydrothermal vent system, Vani, Milos, Greece. Proceedings “Rocks and Beasts: Interdisciplinary Conference on Vent Systems”, Leeds, UK, 17-19 June.

Drinia, H., 2007. Benthic foraminifera recolonization process in turbidite-like deposits: a case study. 25th IAS Meeting of Sedimentology, Patras, 2007, p.227.

Drinia, H., Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Τsaparas, N., Segou, M. and Karakitsios, V., 2007. Paleobathymetric evolution of the early Late Miocene deposits of the Pre-Apulian zone, Levkas island, Ionian Sea. Abstracts of the 11th G.S.G.International Congress, 24-26 May, Athens, p. 44.

Drinia, H., Antonarakou, A., Sprovieri, M. and Lirer, F., 2007. Stable isotope signatures for paleoenvironmental reconstructions of the early Late Miocene deposits of the pre-Apulian zone (Levkas island, Ionian Sea). Geophysical Research Abstracts, vol. 9, European Geoscience Union.

Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. and Zelilidis, A., 2007. Homoclinal to distally steepened ramp transition of the Ionian zone during early Cretaceous to middle Paleogene. 25th Meeting of IAS, Patras, p. 236.

Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. and Zelilidis, A., 2007. Sequence stratigraphic analysis of early Cretaceous – middle Paleogene carbonates in the Ionian zone (NW Greece). 25th Meeting of IAS, Patras, p. 235, Poster.

Godelitsas, A., Astilleros, J.M., Hallam, K., Wright, K., Tomaschek, F. and Putnis, A., 2007. Interaction of calcite with Cr(III) and evidence for direct inorganic formation of vaterite. Geochim. Cosmochim. Acta 71, A333.

Godelitsas, A., Stamatelos-Samios, N., Kokkoris, M., Lagogiannis, A., Chatzitheodoridis, E., Harissopoulos, S. and Zerefos, Ch., 2007. Investigation of patination and mineral growth on the surface of metallic lead exposed to the atmosphere of Athens (Greece). Abstracts of the “9th ECAART”, Florence, 2007, 84.

Gogou, A., Katsouras, G., Emeis, K., Bouloubassi, I., Lykoysis, V., Triantaphyllou, M., Arnaboldi, M. and Meyers, P.A., 2007. The organic geochemical evidence of Late Glacial-Holocene Climate Instability in the Aegean Sea: Teleconnections with North Atlantic Paleoclimate Variability. AGU 88 (52) Fall meeting Suppl, Abstract.

Herrington, R., Boni, M., Skarpelis, N. and Large, D., 2007. Paleoclimate, weathering and ore deposits - a European perspective. Proceedings of the 9th Biennial SGA Meeting, “Digging Deeper”, C.J. Andrew et al. eds., Dublin, 1373-1376.

Kafandaris, F.-C., Godelitsas, A., Kostopoulos, D., Xanthos, S., Chatzitheodoridis, E. and Baltatzis, E., 2007. Uraniferous carbonate rocks from Mt. Kithaeron, central Greece. Geochim. Cosmochim. Acta, 71, A457.

Kalaitzidis, S., Siavalas, G., Skarpelis, N. and Christanis, K., 2007. Upper Cretaceous coal on top of bauxite deposits in Parnassus-Ghiona Unit (Greece): A preliminary study. 25th International Association of Sedimentologists, Meeting of Sedimentology, Patras, Book of Abstracts, p. 99.

Karakitsios, V. and Agiadi-Katsiaouni, K., 2007. The Mesozoic Oceanic Anoxic Events in Western Greece: An overview. IAS 2007 25th Meeting Patras-Greece, 4-6 September 2007, Book of Abstracts, p. 251.

Karakitsios, V. and Agiadi-Katsiaouni, K., 2007. Regional Correlation and Cyclostratigraphy in the Mid-Cretaceous Formations of the Ionian Zone. 11ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε., 24-26 Μαΐου 2007, σελ. 71, περίληψη.

Karapanagioti, H.K., Tsitsas, G., Stamatakis, G. and Stamatakis, M.G., 2007. Removal of ammonia from saltwater using lightweight aggregates (LWA) produced with Si-Al-Fe and Si-Ca-rich rocks from Greece. CEST2007 – Cos Island, Greece Ref no: 371/31-12-06 6pp.

Karatarakis, N., Nastos, P.T. and Sarantopoulos, A., 2007. Trends in indices of daily precipitation extremes in Greece, 1956-2002. 7th EMS Annual Meeting / 8th European Conference on Applications of Meteorology, 1–5 October 2007, San Lorenzo de El Escorial, Spain, EMS7/ECAM8. Abstracts Vol. 4, EMS2007-A-00248.

Kassaras, I., Louis, F., Makropoulos, K. and Kaviris, G., 2007. Elastic-Anelastic properties beneath the Aegean inferred from long period Rayleigh Waves. AGU Fall Meeting, 10-14 December 2007, San Francisco, USA, Abstract Reference Number, 7931, Περίληψη.

Kati, M. and Scholle, P., 2007. The porosity evolution of Eocene Limestones in the Preapulian zone, Zakynthos Island, western Greece. AAPG International Energy Conference & Exhibition, Athens 2007, Greece.

Kati, M., 2007. Depositional facies of Eocene Limestones on Zakynthos Island, western Greece. 25th Meeting of Sedimentology, September 2007, Patras, Greece.

Katsouras, G., Gogou, A., Emeis, K-C., Bouloubassi, I., Ziveri, P., Triantaphyllou, M., Mobius, J., Lianou, V. and Lykousis, V., 2007. High-Resolution Paleoclimatic Records In The Eastern Mediterranean (Aegean Sea) During The Last 20 Kyrs: A Biogeochemical Approach. 9th International Conference on Paleoceanography, 3-7 September 2007, Shanghai, China, Book of Abstracts, p.190.

Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2007. Anisotropy Studies in Central Greece. Book of Abstracts, S33A-1046, AGU Fall Meeting, 10-14 December 2007, San Francisco, CA, USA.

Koskeridou, E., 2007. Marginal marine mollusc assemblages in a highly variable setting, Late Pliocene, Rhodes Island, Greece. 6th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2207, Amman-Jordan, Abstract, 342.

Koskeridou, E., Agiadi-Katsiaouni, K. and Moissette, P., 2007. Fish otoliths and depth variations in the Plio-Pleistocene of Rhodes Island, Aegean Sea. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 08922, EGU 2007.

Koskeridou, E., Drinia, H., Antonarakou, A. and Kyriakopoulos, K., 2007. Benthic fauna of a Pleistocence shallow water hydrothermal vent, Kos island, Aegean Sea. Geophysical Research Abstracts, vol., 9, European Geoscience Union.

Koskeridou, E., Velitzelos, D. and Moissette, P., 2007. Rhodoliths and invertebrate associations in shallow water facies in the Plio-Pleistocene of Rhodes (Greece). 25th IAS Meeting of Sedimentologists 4-7/9 Patras, Greece, abstracts, p. 253.

Kostopoulou, V., Pomoni-Papaioannou, F. and Photiades, A., 2007. Allocyclic sea-level fluctuations in the Liassic peritidal carbonate sequences of the Tripolitza-Gavrovo platform (Peloponnesus, Greece). 25th Meeting of IAS, Patras, p. 254, Poster.

Kyriakopoulos, K.G. and Tsipoura-Vlachou, M., 2007. On the occurrence of clay-rich dolomitic formations, in Lesvos island, Greece. 25th International Association of Sedimentologists (IAS) Meeting, Patras 2007, Creece, Abstracts p 259.

Lekkas, E., 2007. The preceding seismic-volcanic activity of Santorini volcano (1600 B.C.), as a warning factor for the Akrotiri residents. European Geosciences Union 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 07665, 2007, SRef-ID 1607-7962/gra/EGU2007-A-07665, Vienna.

Lekkas, E., Kranis, H. and Voulgaris, N., 2007. The Sophades (Thessaly) earthquake revisited: morphotectonic analysis of the Ekkara fault system and seismic risk assessment of SW Thessaly. European Geosciences Union 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 07897, 2007, SRef-ID 1607-7962/gra/EGU2007-A-07897, Vienna.

Liati, A., Skarpelis, N. and Pe-Piper, G., 2007. Deciphering the time of Igneous Activity in the Lavrion Ore Province, Attica, Greece: Manifestation of Late Miocene and Triassic magmatism. Goldschmidt 07 Annual conference, Geoch. Cosmoch. Acta, 71, Supplement no 15S, A 578.

Malinverno, E., Triantaphyllou, M., Stavrakakis, S., Ziveri, P. and Lykousis, V., 2007. Coccolithophore export production and flux at the south-western margin of Crete (Eastern Mediterranean). European Geosciences Union 2007, Vienna 15-20 April 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 08093, 2007.

Melendez, G., Ramajo, J., Bello, J., D’arpa, C., Di Stefano, P., Fermeli, G., Karakitsios, V., Scherreiks, R. and Zarcone, G., 2007. Palaeogeographic and palaeontologic event across the Tethys, in the Submediterranean and Mediterranean platforms at the callovian-Oxfordian transition. 23a Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología – Caravaca de la Cruz 3-6 Octubre 2007, Libro de resúmenes, Instituto Geológico y Minero de España y Univesidad de Granada, Ed. J.Braga, A. Checa, M. Company, extended abstracts, p. 139-140.

Nastos, P.T., Karatarakis, N. and Sarantopoulos, A., 2007. Trends and variability in indices of daily air temperature extremes in Greece, 1956-2002. 7th EMS Annual Meeting / 8th European Conference on Applications of Meteorology, 1–5 October 2007, San Lorenzo de El Escorial, Spain, EMS7/ECAM8 Abstracts, Vol. 4, EMS2007-A-00244.

Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Karkanas, P., Kouli, K., Syrides, G., Vouvalidis, K., Palyvos, N. and Tsourou, T., 2007. Paleoenvironmental evolution and prehistoric Human environment, in the embayment of Palamari (Skyros Island, Greece) during Middle-Late Holocene. XVII INQUA Congress 2007, 28 July - 3 August 2007, Cairns, Australia, Quaternary International, 167-168, 318.

Pomoni-Papaioannou, F. and Photiades, A., 2007. Stacked Loferite cycles and paleosols (Upper Triassic, Argolis Peninsula, Greece). 25th Meeting of IAS, Patras, p. 141, Abstract.

Pomoni-Papaioannou, F. 2007. The Significance of Temperate-Type (Foramol) Carbonate Systems as Indices of Depositional dynamics. American Association Petroleum Geologists and AAPF European Region Conference and Exhibition, Athens, p. 121, Poster.

Rigopoulos, I., Pomonis, P., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K. and Stournaras, C.J., 2007. The influence of alteration on the engineering properties of dolerites: The examples from the Pindos and Vourinos ophiolites (northern Greece). The Bicentennial Conference of the Geological Society of London, Abstract Book, 90.

Rotwell, G., Anastasakis, G., Croudace, J., Rindby, A. and Thomson, J., 2007. A novel automated method for obtaining high-resolution continuous geochemical profiles from sediment cores and its application to Eastern Mediterranean sediments. Abstracts, 25th IAS meeting, Patras, p. 152.

Skarpelis, N., Lüders, V. and Banks, D., 2007. Fluid inclusions, REE and Sulfur Isotope Geoc hemistry of the Lavrion Carbonate hosted Ore Deposit, SE Attica, Greece. Goldschmidt 07 Annual conference, Geoch. Cosmoch. Acta 71, Supplement no 15S, A 945.

Stascheit, J., Nagel, F., Meschke, G., Stavropoulou, M. and Exadaktylos, G., 2007. An Automatic Modeller for Finite Element Simulations of Shield Tunnelling. ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Tunnelling, EURO: TUN 2007, J. Eberhardsteiner et.al. (eds.), Vienna, Austria, August 27-29, 2007.

Stavropoulou, M., Xiroudakis, G., Saratsis, G. and Exadaktylos, G., 2007. Modeling of Discrete Geological Volumes, Spatial Heterogeneity and Upscaling of Rock Parameters in Underground Engineering. ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Tunnelling (EURO:TUN 2007), J. Eberhardsteiner et.al. (eds.), Vienna, Austria, August 27-29 2007.

Triantaphyllou, M.V., Calvo, J.P., Regueiro, E., Stamatakis, M.G. and Dermitzakis, M.D., 2007. Mineralogic, sedimentologic and biostratigraphic determinations on the diatomaceous/tuff succession of Sarakiniko-Alimia area, Milos Island, Aegean Sea, Greece. 25th IAS meeting of Sedimentology, 4-7 September 2007, Patras, book of Abstracts, p. 308.

Triantaphyllou, M.V., Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Malinverno, E., Stavrakakis, S., Ziveri, P., Mortyn, P.G., Lykousis, V. and Dermitzakis M.D., 2007. Coccolithore and planktonic foraminifera export production and seasonality in nearshore sediment traps south of Crete (Eastern Mediterranean). The Micropaleontological Society’s Foraminifera and Nannofossil Groups Joint Spring Meeting, 7-8 June 2007, Angers, France, Abstracts p. 44.

Triantaphyllou, M., Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Dimiza, M., Ziveri, P., Mortyn, G., Lianou, V., Lykousis, V. and Dermitzakis, M.D., 2007. Calcareous nannofossil and planktonic foraminiferal assemblages and paleoecological reconstruction of sapropel S1 in SE Aegean Sea. European Geosciences Union 2007, Vienna 15-20 April 2007, Geophysical Research Abstracts, vol.9, 07805.

Tsaparas, N., Drinia, H., Antonarakou, A., Marcopoulou-Diakantoni, A. and Dermitzakis, M.D., 2007. Tortonian Clypeaster fauna (Echinoidea: Clypeasteroida) from Gavdos island (Greece). Abstracts of the 11th G.S.G.International Congress, 24-26 May, Athens, p. 188.

Tsaparas, N., Drinia, H., Antonarakou, A., Marcopoulou-Diakantoni, A. and Dermitzakis, M.D., 2007. Late Miocene Bryozoan assemblages from Gavdos Island (south Greece) and their paleoecological significance. Sixth International symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstract volume, 271-274.

Tsipoura-Vlachou, M., 2007. Burial diagenesis of evaporitic deposits in Western Greece. 25th International Association of Sedimentologists (IAS) Meeting, Patras 2007, Greece, Abstracts, p. 174.

Tsipoura-Vlachou, M. and Stamatakis, M.G., 2007. Clay mineralogy of the upper Neogene Kozani-Eani-Servia lacustrine basin, Macedonia, Greece. 25th International Association of Sedimentologists (IAS) Meeting, Patras 2007, Greece, Abstracts, p. 173.

Voudouris, P., Spry, P.G., 2007. The mineralogy and genesis of precious metal telluride deposits of Greece. GSA Denver Annual meeting, 28-31 October 2007, 234-14, Abstract, poster presentation.

Zacharias, N., Polidorou, M., Theodorou, G., Bassiakos, Y. and Tsiolakis, E., 2007. OSL - Properties of Fossil calcite. Shells: initial observations. 9th International Conference "Methods of Absolute Chronology", Gliwice, 25-27 April 2007, Abstracts and Programme p. 22.

Ziveri, P., Emeis, K., Stoll, H.M., Beaufort, L., Triantaphyllou, M., Meier, S., Möbius, J. and Probert, I., 2007. Quaternary Marine Ecosystem Response to Fertilization (MERF) collaborative research project: overview and progress. European Geosciences Union 2007, Vienna 15-20 April 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 05968, 200.

Ανδρεαδάκης, Εμμ. & Φουντούλης, Ι. 2007. Εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας σε τεκτονικά ενεργές περιοχές. Συμπόσιο Τεκτονικής Γεωλογίας προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Ηλία Μαριολάκου της Επιτροπής Τεκτονικής της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 7 Δεκεμβρίου 2007, Τεύχος περιλήψεων σ. 25-26.

Αλεξόπουλος, Α., 2007. Η Παραγωγή Υφάλμυρων Νερών στην Κρήτη: Ποσότητες και Χαρακτηριστικά. Πρακτικά ημερίδας ¨ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ¨, 21 Απριλίου 2007, Οργανωτές: Δήμος Χερσονήσου Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Γκουρνέλος, Θ., Σαμπώ, Β., Ευελπίδου, Ν., Βασιλόπουλος, Α. & Σκιάνης, Γ, 2007. Γεωμορφολογία και ρηγματογενείς ζώνες: προσέγγιση επιλεγμένων περιοχών της Ελλάδος, με χρήση ΓΣΠ. Εφαρμογή λογικής πολλαπλών κριτηρίων. Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα 4-7/10/2007, πρακτικά υπό έκδοση.

Γρηγορόπουλος, K., Φερεντίνος, Γ., Κλινάκης, Θ., Νάστος, Π.Θ., Ριφιώτης, Χ. & Γερασόπουλος, Ε., 2007. Καταγραφή των αιωρούμενων σωματιδίων στην πόλη των Αθηνών. Οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 25-27 Ιανουαρίου 2007, Αθήνα, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 38.

Γρηγορόπουλος, K., Φερεντίνος, Γ., Νάστος, Π.Θ., Κλινάκης, Θ., Ριφιώτης, Χ., Σπυροπούλου, Μ. & Γερασόπουλος, Ε., 2007. Μετρήσεις θυγατρικών ραδονίου στην ατμόσφαιρα των Αθηνών και συσχέτισή τους με καυσαέρια βενζινοκίνητων οχημάτων (Ραδιενέργεια και ατμοσφαιρικοί ρύποι). 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 25-27 Ιανουαρίου 2007, Αθήνα, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 37.

Κόντου, Α., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. & Μαρουκιάν, Χ., 2007. Πειρατείες υδρογραφικού δικτύου στη λεκάνη απορροής του ποταμού Δάφνωνα (ΝΑ Πελοπόννησος). 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, Τόμος περιλήψεων.

Λέκκας, Ε., 2007. Ο ρόλος των τεκτονικών δομών στη διαμόρφωση των σεισμικών εντάσεων. Συμπόσιο Τεκτονικής Γεωλογίας προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Ηλία Μαριολάκου, Επιτροπή Τεκτονικής Γεωλογίας, abs 3, Αθήνα.

Λέκκας, Ε., 2007. Πυρκαγιές Πελοπόννησος 2007, Ένα Περιβαλλοντικό Ολοκαύτωμα. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα.

Λέκκας, Ε., Ανδρεαδάκης, Ε., Καπουράνη, Ε. & Μίνου – Μινοπούλου, Δ., 2007. Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών - Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης εξ’ Αποστάσεως (e-learning) του ΕΚΠΑ. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα.

Λέκκας, Ε., Λόγος, Ε., Τσιούμας, Β. & Θεοχάρης, Δ., 2007. Αξιοποίηση των Θερμών Πηγών Σουλαντά, Νομού Καρδίτσας. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα.

Λόγος, Ε., Τσιούμας, Β., Θεοχάρης, Δ. & Λέκκας, Ε., 2007. Υδρογεωλογικές Συνθήκες Νήσου Τήλου. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα.

Λέκκας Σ., Αλεξόπουλος Α., Λόζιος Σ., Κράνης Χ., Σκούρτσος Ε. & Σούκης Κ., 2007. Γεωλογική – Τεκτονική δομή της Νοτιοανατολικής Αττικής. Τεύχος Περιλήψεων του Συμποσίου της Τεκτονικής Γεωλογίας προς τιμή του Ομότιμου καθηγητή Ηλία Μαριολάκου, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007.

Λόζιος, Σ. 2007. Η συμβολή της Τεκτονικής Ανάλυσης στην κατανόηση της Τεκτονικής Μακροδομής της Αττικοκυκλαδικής. Συμπόσιο Τεκτονικής Γεωλογίας προς τιμήν του Ομ. Καθηγ. Η. Μαριλάκου, Αθήνα 2007, Ελλην. Γεωλ. Εταιρ. – Επιτροπή Τεκτονικής, Τεύχος Περιλήψεων σελ. 7.

Νικολακόπουλος, Κ., Σκιάνης Γ. & Βαϊόπουλος, Δ., 2007. Συμπεράσματα από τη χρήση του SRTM DEM σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα 4-7/10/2007, πρακτικά υπό έκδοση.

Σενή, Α., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Καρύμπαλης, Ε. & Ζούβα, Χ., 2007. Εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών του ανατολικού Αργολικού πεδίου σε σχέση με την αναμενόμενη άνοδο της στάθμης θάλασσας με τη χρήση Γ.Σ.Π. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, Τόμος περιλήψεων.

Σκιάνης, Γ., Βαϊόπουλος, Δ. & Νικολακόπουλος, Κ., 2007. Μελέτη της στατιστικής συμπεριφοράς ψηφιακών εικόνων που παράγονται από λόγους φασματικών ζωνών με σημαντική συσχέτιση. Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα 4-7/10/2007, πρακτικά υπό έκδοση.

Χατζηελευθερίου, Μ., Αλεξανδράκης, Γ., Πούλος, Σ., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. & Μαρουκιάν, Χ., 2007. Εκτίμηση της τρωτότητας της παράκτιας περιοχής των Α και ΒΑ ακτών της Αττικής σε σχέση με μία μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, Τόμος περιλήψεων.

 

2006


Antonarakou, A., Di Stefano, A., Drinia, H., Lirer, F., Foresi, L., Kontakiotis, G. and Tsaparas, N., 2006. Calcareous Plankton Biostratigraphy and age of the Lower-Middle Miocene deposits of Levkas Island, Ionian Sea, Greece. Geophysical Research Abstracts, vol., 8, European Geoscience Union.

Bassiakos, Y., Hayden, B., Sarris, A., Zacharias, N., Pavlopoulos, K., Athanassas, C., Theodorakopoulou, K., Kouli, K. and Triantaphyllou, M., 2006. Contribution to the environmental history of the archaeological area of Istron (E. Crete, Aegean). 36th International Symposium on Archaeometry (ISA 2006), May 2nd - 6th, 2006 Quebec City, Canada.

Baziotis, I., Mposkos, E. and Skarpelis, N., 2006. Raman micro-spectroscopy of carbonaceous material using the 633nm line of a He-Ne laser: application to the metamorphic rocks of Attica. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10882, 2006. SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-10882.

Bradley, K.E., Royden, L.H., Burchfiel, B.C., Papanikolaou, D.I. and Vassilakis, E.M., 2006. Mio-Pliocene extension in central, onshore Greece: initial field investigations in the Aliveri-Kymi basin, Evia. Amer. Geophys. Union, Annual Meeting, Abstracts, T41E-07.

Dimiza, M., Triantaphyllou, M.V. and Dermitzakis, M.D., 2006. Distribution and Ecological Behavior of Living Coccolithophores off the Southeastern Coast of Andros Island (Middle Aegean Sea). 11th International Nannoplankton Association Conference, Lincoln Nebraska, 24-29 September, Abstracts, p.38.

Drinia, H., Anastasakis, G. and Antonarakou, A., 2006. Late Quaternary paleoenvironmental history of a semi-enclosed marine basin, (North Evoikos, central Aegean Sea) from subsurface data. Geophysical Research Abstracts, vol., 8, European Geoscience Union.

Evelpidou, N. and Stamatakis, M., 2006. Erosion Risk model for the Karlovassi basin, Samos island- Eastern Aegean Sea, Greece. Pan-European conference ‘Remote Sensing and Spatial Analysis Tools for Erosion Processes, May 26-28, Samos, Abstract.

Fokaefs, A., Karastathis, V., Papadopoulos, G. and Voulgaris, N., 2006. Surface deformation patterns associated with six strong earthquakes of Greece. 11th International Symposium on Natural and Human Induced Hazards & 2nd Workshop on Earthquake Prediction Research, University of Patras, Greece, 22-25 June 2006, p. 34.

Gaki–Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Papanastassiou, D. and Maroukian, H., 2006. Natural hazard enhancement following the recent rapid urbanization in the broader metropolitan area of Athens. HAZARDS 2006: 11th International Symposium on Natural and Human Induced Hazards, June 22-25, Patras, Greece, Abstracts Volume.

Gaki–Papanastassiou, K., Maroukian, H., Karymbalis, E. and Papanastassiou, D., 2006. Palaeogeographic evolution of the isthmus between Argostoli Gulf and Agia Kyriaki bay (NW Kefalonia island, Greece) concerning a possible location of the Homeric Ithaca. International Conference on GeoArchaeology. University of Exeter, September 10-13, Abstracts Volume.

Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. and Zelilidis, A. 2006. A carbonate ramp differentiation of the western Ionian basin during Late Cretaceous (Campanian) to Paleogene (Eocene) (NW Greece).  17th International Sedimentological Congress, Fukuoka, Japan, Poster.

Godelitsas, A., Misaelides, P., Moroz, N.K., Gabuda, S.P., Kokkoris, M. and Kostopoulos, D., 2006. Investigation of hydrogen in prehnite crystals. Abstracts of “Mineralogical Society of America Short Course on Water in Nominally Anhydrous Minerals”, H. Keppler and J. Smyth (Eds.), 55.

Gournelos, Th., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., 2006. Study of erosional processes using archaeological data in a G.I.S. platform: the case of Thessaloniki (Greece). International Colloquim, 11th Joint Geomorphological meeting (Belgium, Italy, France, Romania), 'Ol' Man River' Geo-archaeological aspects of rivers and river plains, Abstract.

Gournelos, Th., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., 2006. Recognition of erosion risk areas using neural network technology: an application to the island of Corfu. Pan-European conference ‘Remote Sensing and Spatial Analysis Tools for Erosion Processes, May, 26-28 Samos, Abstract.

Karakostas, V., Karamanos, C., Papadimitriou, E., Kassaras, I. and Makropoulos, K., 2006. Microseismicity and faulting geometry in Central Greece, 1st ECEES, Geneva, September 3-8, 2006, paper number 1062.

Kassaras I., Louis, F., Magganas, A., Makropoulos, K. and Kaviris, G., 2006. 3-D Shear velocity model of the upper mantle beneath the Aegean Sea (Greece). 1st ECEES, Geneva, Abstract, p. 111.

Kassaras, I., Louis, F., Makropoulos, K., Kaviris, G. and Magganas, A., 2006. Anelastic properties of the Aegean upper mantle inferred from Rayleigh wave attenuation. NECAM, 2006, Abstract, p. 50.

Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2006. Moment Magnitude and Duration Magnitude Determination in Central Greece. Book of Abstracts, p. 271, 1st ECEES, Geneva, Switzerland.

Kostopoulos, D., Zachariadis, P., Godelitsas, A., Reischmann, T., Baltatzis, E. and Papanikolaou, D., 2006. First report on post-Miocene rhyolitic volcanism from Ikaria island, central Aegean, Greece. Abstracts of NECAM 2006.

Koukousioura, O., Triantaphyllou, M., Tsourou, T., Dimiza, M. and Dermitzakis, M.D., 2006. The role of Amphistegina lobifera as environmental health proxy in coastal environments: a case study from Kastro and Korthi gulfs (Andros Island, middle Aegean Sea, Greece). International Symposium of Foraminifera, FORAMS 2006, 10-15 September 2006, Natal, Brazil, Annuario do Instituto de Geociencias, Universidade Federal do Rio de Janeiro, vol. 29-1, p. 268.

Kouli, K., Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Karkanas, P., Tsourou, T.M and Karymbalis, E., 2006. Paleoenvironmental changes in Palamari coastal plain during the last 4000 yrs. 8th Symposium of Oceanography and Fishery, 4-8 June 2006, p. 180.

Ktenidou, O., Pitilakis, K., Raptakis, Apostolidis, P., Makropoulos, K. and Diagourtas, D., 2006. Effects of surface and subsurface topography on strong ground motion – Some experimental and numerical results from Aegion, Greece. 1st ECEES, Geneva, Switzerland.

Kyriakopoulos, K., Gaki-Papanastassiou, K., Evelpidou, N., Papanastassiou, D., Vassilopoulos, A. and Komianou, A., 2006. Natural Hazards and anthropogenic parameters affecting Milos island landscape, Greece. HAZARDS 2006, 11th International Symposium on Natural and Human Induced Hazards, June 22-25 2006, Patras, Greece.

Lekkas, E. and Skourtsos, E., 2006. Tectonic of the October 8th earthquake in northern Pakistan. 11th International Symposium on Natural and Human Induced Hazards, Abstracts, 65, Patras.

Louis, F. I. and Makropoulos, C. C., 2006. A comparison of traveltime modeling schemes, Presented at the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 3-8 September 2006, Geneva, Switzerland, Abstract.

Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E. and Tsermega, E., 2006. Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. IV: Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, Kolobzeg 20 – 22 września 2006, Poznan, Polski.

May, M., Brockmuller, S., Bruckner, H., Fountoulis, I., Gaki-Papanastassiou, K., Maroukian, H., Papanastassiou, D., Sakellariou, D. and Vott, A., 2006. Coastal geoarchives near Lefkada island (NW Greece) revealing tsunami impact during the late Holocene. International Conference honoring Wilhelm Dörpfeld, Ministry of Culture, Prefecture of Lefkas, 6-10 August, Lefkas, Greece.

Melfos, V. and Voudouris, P., 2006. Fluid inclusions and O-isotopes of an amethyst and smoky quartz occurrence in Kato Nevrokopi, Rhodope massif, Northern Greece. 11th Intern. Conference on Experimental Mineral. Petrol. Geochem. 11-13 September 2006 Bristol, UK, 50. Abstract, poster presentation.

Nastos, P.T., Drakopoulos, P. and Poulos, S., 2006. The meteorological bomb on 22 January 2004 at Aegean Sea and its impact on sea level. 6th European Conference on Applied Climatology (ECAC), September 2006, Ljubliana, Slovenia, EMS Annual Meeting Abstracts, EMS2006-A-00269.

Nastos, P.T., Karagiannis, I., Dafni, U. and Panagiotakos, D.B., 2006. Weather profile and respiratory infections with fever in Athens, Greece. 6th European Conference on Applied Climatology (ECAC), September 2006, Ljubliana, Slovenia, EMS Annual Meeting Abstracts, EMS2006-A-00268.

Papadimitriou, P., Agalos A. and Makropoulos, K., 2006. Coulomb stress changes in the vicinity of the Karliova triple junction (Eastern Turkey). Hazards 2006, 11th International Symposium on Natural and Human Induced Hazards & 2nd Workshop on Earthquake Prediction June 22-25, 2006 Patras, Greece, Abstract Volume, p. 77.

Papanikolaou, I., Papanikolaou, D. and Lekkas, E., 2006. Epicentral-Near Field and Far-Field effects from recent earthquakes in Greece. Implications for the recently introduced INQUA scale. European Geosciences Union (EGU), Abstracts, Vol. 8, 07078, Vienna, Austria.

Papavassiliou, K., Makropoulos, K., Kassaras, I, Vougioukalakis, G., Fytikas, M. and Voudouris, P., 2006. Monitoring physico-chemical and seismicity parameters of the Santorini volcano as probable earthquake precursors. NECAM 2006, 11-13 September 2006, Milos, 2006, Book of Abstracts, p. 51 Περίληψη.

Parcharidis, Is., Foumelis, M., Lekkas, E. and Segou, M., 2006. Implication of Secondary Geodynamic Phenomena on Co-Seismic Interferometric Coherence. FRINGE 2006, European Space Agency, Special Publication, Issue 610, 6σ, Italy.

Pirlis, E., Spyridopoulou, M., Pirli, M. and Voulgaris, N., 2006. Investigation of calibration possibilities for the Tripoli seismic array, Greece. SC-B 0, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology and XXX General Assembly of the European Seismological Commission, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006.

Skarpelis, N. and Gilg, H.A., 2006. Miocene extensional fault-controlled mineralization in the central Aegean (Mykonos, Cyclades): deposition from a two-stage hydrothermal system? Neogene Magmatism of the Central Aegean and Adjacent Areas. Petrology, Tectonics, Geodynamics, Mineral Resources and Environment (NECAM 2006), Book of Abstracts, p. 36, September 11 – 13, Milos island.

Skarpelis, N., Triantafyllidis, St. and Falalakis, G., 2006. The Perama Intermediate sulfidation epithermal Au system (Thrace, Greece): Hypogene mineralogy and supergene alteration. International conference. Neogene Magmatism of the central Aegean and adjacent areas: Petrology, Tectonics, Geodynamics, Mineral Resources and Environment (NECAM), Milos Conferences, September 11-13 2006, Abstracts vol., p. 37.

Spyridopoulou, M., Pirlis, E., Chira, A., Pirli, M., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., 2006. Error analysis for earthquake location results from the Tripoli seismic array, Greece. SC-B 0, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology and XXX General Assembly of the European Seismological Commission, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006.

Stathopoulou, E., Psycharis, V., Gionis, V, Chryssikos, G. and Theodorou, G., 2006. Diagenesis of skeletal material: new data from X-ray Diffraction and Infrared Spectroscopy. 3rd Conference of the Hellenic Crystallographic Association, Patra, 22-24 September 2006, Book of Abstracts.

Tombros, S., Voudouris, P., Seymour, St. K. and Zouzias, D., 2006. Te-rich magmatic systems in Northeastern Hellas (Greece) and Cyclades: A comparative study of ore mineralogy and physicochemical parameters. Geol. Assoc. Canada, Abstract, poster presentation.

Triantaphyllou, M., Gogou, A., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Ziveri, P., Kouli, K., Dimiza, M., Papanikolaou, M., Gaitani, P. and Dermitzakis, M.D., 2006. Primary production trends and response of terrestrial environments in SE Aegean core NS-14: A multiproxy approach. European Geosciences Union 2006, Vienna 2-7 April 2006, Geophysical Research Abstracts, vol.8, 08347.

Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Dimiza, M., Ziveri, P., Mortyn, G., Gogou, A., Lykousis, V. and Dermitzakis, M., 2006. Calcareous Nannofossil and Planktonic Foraminiferal Assemblages and Paleoecological Reconstruction of Sapropel S1 in Southeast Aegean Sea. 11th International Nannoplankton Association Conference, Lincoln Nebraska, 24-29 September, Abstracts, p. 106.

Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Sepetzoglou, C. and Anagnostou, C., 2006. Calcareous nannofossil and plankonic foraminifera evidence of paleoenvironmental changes during the sapropelic intervals S1, S5 and S6 in the Libyan Sea (eastern Mediterranean). 8th Symposium of Oceanography and Fishery, 4-8 June 2006, p. 33.

Triantaphyllou, M.V., Gogou, A., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Ziveri, P., Kouli, K., Dimiza, M., Papanikolaou, M., Gaitani, P., Katsouras, G. and Dermitzakis, M.D., 2006. The role of primary production and the response of terrestrial environments during the last 18 kyrs in the SE Aegean core NS-14: A multiproxy approach; preliminary results. 8th Symposium of Oceanography and Fishery, 4-8 June 2006, p. 181.

Tzanis, A. and Vallianatos, F., 2006. Forecasting the M6.9 Kythera earthquake of 8 January 2006: A step forward in earthquake prediction research? Geophys. Res. Abs., 8, no EGU06-A-09089, EGU General Assembly 2006, Vienna, Austria.

Tzanis, A., 2006. MATGPR: A freeware Matlab® package for the analysis of common-offset GPR data. Geophys. Res. Abs., 8, no EGU06-A-09488, EGU General Assembly 2006, Vienna, Austria.

Valadaki, K., Plessas, S., Lekkas, E., Drakatos, G. and Tournis, S., 2006. Integrated system for decision-making and management of seismic danger. 1st Asia-Pacific Conference for ESRI Users, Abstracts (CD), Hong Kong.

Vassilakis, E., Royden, L., Bradley, K. and Papanikolaou, D., 2006. Recognizing structures associated with extensional detachment faults using GIS techniques and remotely sensed data from Greece. Amer. Geophys. Union, Annual meeting, Abstracts, T33B-0515.

Vassilakis, E., Royden, L. and Papanikolaou, D., 2006. Extensional neotectonic structures adjacent and sub-parallel to the Hellenic trench. Geological Society of America, Philadelphia annual meeting, Abstracts, 229-4.

Voulgaris, N., Kaviris, G. and Makropoulos, K., 2006. Seismic hazard and Greek monuments. SC-A 1-II, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology and XXX General Assembly of the European Seismological Commission, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006.

Voulgaris, N., Drakatos, G., Lekkas, E., Karastathis, V., Valadaki, K. and Plessas, S., 2006. Seismic Hazard Assessment in the Aspropirgos area, Athens (Greece). AGU Fall Meeting, Session S01, RN 6841, Abs, San Fransisco.

Zambetakis–Lekkas, A., Kati, M. and Skourtsos, E., 2006. Stratigraphic and sedimentological investigations on the upper Triassic base of the carbonate Tripolitza platform (Parnon Mountain, Eastern Peloponnesus, Greece). International Symposium “Geology and Paleontology of the peri-adriatic area: a tribune to Rajka Radoicic”, 5-6 May 2006, Napoli. Abstract p. 58-59.

Μαρουκιάν, Χ., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. & Καρύμπαλης, Ε., 2006. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη των υδρογραφικών δικτύων των ποταµών Όλβιου (Φενεού) και ∆ερβενίου, Βόρεια Πελοπόννησος. 2η Συνάντηση Ελλήνων Γεωµορφολόγων, 24 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα.

Νάστος, Π.Θ., Παλιάτσος, Α.Γ., Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη, Π., Ταπρατζή-Ποταμιανού, Π., Κοτσώνης, Κ. & Πρίφτης, Κ.Ν., 2006. Επίδραση της μεταβλητότητας των μετεωρολογικών παραμέτρων στην εκδήλωση ασθματικού παροξυσμού, στην Αθήνα. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 25-27 Ιανουαρίου 2007, Αθήνα, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 76.

 

2005


Christidis, G.E. and Mitsis, I., 2005. A new Ni-stevensite from the ophiolite complex of Othrys, Central Greece. ICC 2005, 13 International Clay Conference Claysphere: past, present and future, August 21-27, 2005 Waseda University, Tokyo, Japan.

Diagourtas, D., Manakou, M., Makropoulos, K., Pitilakis, K., Berge, C., Raptakis, D., Makra, K., Lemeille, G., Bernard, P. and Lyon-Caen, H., 2005. The CORSSA Array.  Book of Abstracts, IASPEI General Assembly, Santiago, Chile.

Drinia, H., Anastasakis, G. and Antonarakou, A., 2005. Late Quaternary benthic foraminifera assemblages in the North Evoikos Basin, Aegean Sea. 1st Plenary Meeting and field trip of Project IGCP-521, Black Sea-Mediterranean corridor during the last 30 Ky: sea level change and human adaptation, Istanbul, Turkey, October 8-15 2005, Abst. P. 41-42.

Drinia, H., Antonarakou, A. and Kontakiotis, G., 2005. Distribution of Benthic and Planktonic Foraminifera in the surface exposures of Ierapetra Basin Early Pliocene (E. Crete, Greece). 12th Congress RCMNS, 6-11 Sept., 2005, p. 72-73.

Eliopoulos, D. G., Economou – Eliopoulos, M. and Laskou, M., 2005.  Multistage re-worked Fe-Ni laterite ore from the Nissi (Lokris) deposit, Central Greece. Understanding the Genesis of Ore deposits to Meet the Demands of the Century. 12th Quadrennial IAGOD Symposium, Moscow. Sergei V. Cherkasov (Ed), No 26.

Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D., Karymbalis, E. and Maroukian, H., 2005. Normal fault activity and marine terraces in the SE Crete area (Greece) during the Late Quaternary. 6th International Conference on Geomorphology, September 7-11, Saragossa, Spain, Abstracts Volume.

Gaki-Papanastassiou, K., Vassilopoulos, A., Evelpidou, N. and Maroukian, Η., 2005. Late Quaternary morphological evolution of the Cyclades islands (Greece) using GIS. 6th International Symposium Computer Mapping and GIS for Coastal Zone Management, 21-23 July 2005, Aberdeen, Scotland, Abstract in CD-Rom.

Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. and Zelilidis, A., 2005. A carbonate ramp type differentiation of the Westewrn Ionian Basin during Early to Late Cretaceous (NW Greece). 7th International Symposium on the Cretaceous, Neuchatel, Switzerland, Abstract.

Gournelos, Th., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., 2005. Developing a neuro-fuzzy system to classify the drainage sub-basins according to erosion processes in the island of Lefkas (Greece). COST Action 634 conference ‘Reorganizing field and landscape structures in a context of building strategies for water and soil protection’, Lublin, Poland, 15-17 September 2005, Abstract.

Gournelos, Th., Vaiopoulos, D., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Giotitsas, l., 2005. Modelisation of erosional procedures in Cyclades Islands (Aegean Sea – Greece). COST Action 634 conference ‘Reorganizing field and landscape structures in a context of building strategies for water and soil protection’, Lublin, Poland, 15-17 September 2005, Abstract.

Gournelos, Th., Vaiopoulos, D., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Giotitsas, I., 2005. Modelling slope erosional processes. International Conference soil conservation management, perception and policy, Mont Saint Aignan, Γαλλία, 5-7 Ιουνίου 2005, Abstract.

Kambouris, P., Papadopoulos, T.D. and Alexopoulos, J.D., 2005. S/N enhancement by radon transformation in ultra shallow SH-wave reflection investigations. Proceedings of the 11th European Meeting of the Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface 2005, 4-7 September 2005, Palermo, Italy, A053.

Karymbalis, E., Maroukian, H. and Gaki-Papanastassiou, K., 2005. Recent geomorphic evolution of the fan delta of the Mornos river, Greece: natural processes and human impacts. 6th International Conference on Geomorphology, Geomorphology in Regions of Environmental Contrast, September 7-11, 2005 Saragossa Spain, Abstracts Volume.

Katerinopoulos, Α., Solomos, Ch. and Voudouris, P., 2005. Lavrion smithsonites: A mineralogical and chemical study of their coloration. 8th Biennial SGA Meeting. 9/30, 983-986.

Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2005. Earthquake Magnitude Scales in Central Greece. Book of Abstracts, IASPEI General Assembly, Santiago, Chile.

Kilias, S.P., Detsi, K., Naden, J. and Papavasiliou, C., 2005. Fluid inclusion and microfossil evidence for hydrothermal bio-mineralization in the Vani "white smoker"-type Mn deposit, Milos Island, Greece. ECROFI, European Current Research on Fluid Inclusions XVIII, Siena, 6-9 July.

Kilias, S.P., Naden, J. and Detsi, K., 2005. Exhalative features and biosignatures in the Vani Mn deposit, Milos, active Aegean volcanic arc: field and microscopic evidence. Mineral Deposits Studies Group MDSG, Mineral Deposits in the 21st Century, Belfast 4-6 January.

Koskeridou, E., 2005. Pliocene molluscs taxonomic diversity as a tool for the climatic-oceanographic reconstruction and stratigraphy. Two examples from the eastern Mediterranean. Ημερίδα επιτροπής Παλαιοντολογίας & Στρωματογραφίας (Ε.Γ.Ε.), Αθήνα, abstracts, 18-19.

Laskou, M., 2005. Common mineralogical and textural features in various bauxite horizons of Greece. Understanding the Genesis of Ore deposits to Meet the Demands of the Century. 12th Quadrennial IAGOD Symposium, Moscow, Sergei V. Cherkasov (Ed), No 81.

Lekkas, E., Parcharidis, I. and Foumelis, M., 2005. The earthquake M=9.0 of 26th December 2005 and the catastrophic tsunami of the Indian Ocean: Analysis of effects on buildings and infrastructures. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Abstracts, 237, Istanbul.

Lekkas, E., Segou, M., Parcharidis, I. and Foumelis, M., 2005. Tectonic analysis of the Konitsa Area (Northern Greece) using remotely sensing data. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Abstracts, 107, Istanbul.

Leonidopoulou, D.V., Maroukian, H., Stournaras, G. and Skarpelis, N., 2005. Effects of lithology and weathering on particle size variability of sediments in the coastal environment in SE Tinos island, Greece. Sixth International Conference on Geomorphology: geomorphology in regions of environmental contrasts, September 7-11, Saragossa.

Louis, F. I., Makropoulos, C. C. and Louis, I. F., 2005. Image enhancement in seismic tomography by staggered grids: Synthetic simulations with fault-like structures. International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) 2005 General Assembly, Santiago, Chile, October 2005, Abstract.

Louis, I. F., Makropoulos, C. C. and Louis, F. I., 2005. An evaluation of Travel Time modeling schemes. International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) 2005 General Assembly, Santiago, Chile, October 2005, Abstract.

Makropoulos, K., Papavassiliou, K., Vougioukalakis, G., Kassaras, I., Fytikas, M. and Voudouris, P., 2005. Some aspects on seismicity and volcanic phenomena from a multiparametric monitoring survey in Santorini volcano (Greece). IASPEI General Assembly, 2-8 October 2005, Santiago, Chile, Περίληψη.

Mariolakos, I., Fountoulis, Ι., Andreadakis, Ε., Kapourani, Ε., Kouvas, D. and Spyridonos, Ε., 2005. Real Time monitoring αnd warning system for water quality parameters in Evrotas River, Laconia Prefecture (Greece). AQUA 2005 International Conference on New water Culture of South-East European Countries, Book of Abstracts, p. 98.

Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Vouvalidis, K., Pavlopoulos, K., Albanakis, K. and Papanastassiou, D., 2005. Morphotectonic control on drainage network evolution in Perachora peninsula, Greece. 6th International Conference on Geomorphology, September 7-11, Saragossa, Spain, Abstracts Volume.

Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Tsermegas, I. and Karymbalis, E,. 2005. Czy Ateny muszą tonąć?. Konferencja Naukowa “Cywilizacja i żywioły, wczoraj dziś, jutro” Polskie towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 10, Abstracts Volume.

Maroukian, H., Gaki–Papanastassiou, P., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., 2005. Late Quaternary Palaeogeographic evolution of the mid western coastal zone of Naxos island (Cyclades, Greece). 6th International Conference on Geomorphology, Geomorphology in Regions of Environmental Contrast, September 7-11, 2005 Saragossa Spain, Abstracts Volume.

Pacchiani, F., Lyon-Caen, H., Bernard, P., Deschamps, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2005. Geometrical constraints on active faults from microearthquake relocation in the Corinth Rift. Geophysical Research Abstracts, 7, 08010.

Panoutsopoulou, M., Kourou, A. and Kouskouna, V., 2005. Experiential education using advanced technological tools for seismic risk public preparedness. 14th Meeting of the Association of European Geological Societies, Spt. 19-23, Torino, poster.

Papanikolaou, D., Fountoulis, I. and Metaxas, Ch., 2005. Recent tectonic movements at Kyparissiakos Gulf (SW Greece) deduced from on-shore and off-shore data. MAEGS 14, Natural Hazards related to recent geological processes and regional evolution, 19-23 September in Torino, 14th Meeting of the Assotiation of European Geological Societies, Abstracts, p. 48.

Papanikolaou, D., Panagopoulos, A. and Alexiadou, H., 2005. Landslides induced by active low angle normal faults: The case of Panagopoula landslide along the Psathopyrgos fault, western Corinth gulf, Greece. 14th Meeting Assoc. Eur. Geol. Soc., 19-23 September 2005, Torino, Abstracts, p. 104.

Papanikolaou, D., 2005. Geology and Tectonics of the North Aegean Area. IPETGAS 2005, 15th Intern. Petrol. Nat. Gas Congress, 11-13 May 2005, Invited Lecture, Ankara.

Parcharidis, Is., Foumelis, M., Sakkas, V. and Lagios, E., 2005. Deformation Monitoring in Kos Island (Hellenic Volcanic Arc, Eastern Greece) using Differential Interferometry. IGARSS 2005, 4, 2899-2902.

Parcharidis, I., Lekkas, E. and Foumelis, M., 2005. Tsunami impact depending on coastal morphology: The case of Phuchet Island and Khao Lac coast (Thailand). International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Abstracts, 238, Istanbul.

Parcharidis, I., Lekkas, E., Foumelis, M. and Segou, M., 2005. InSAR deformation measurements and related earthquake-triggered landslides of Lefkada 14/08/2003 seismic event. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Abstracts, 105, Istanbul.

Pavlopoulos, K., Theodorakopoulou, K., Bassiakos, Y., Hayden, B., Tsourou, T., Triantaphyllou, M., Kouli, K. and Vandarakis, D., 2005. Paleoenvironmental Reconstruction of the Coastal area of Istron-Kalo Chorio (NE Crete, Greece), during the Upper Holocene: Preliminary results. Sixth International Conference on Geomorphology, 7-11 September 2005, Zaragoza, Spain, p. 470.

Pirli M., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., 2005. Tripoli seismic array, Greece, capabilities and restrictions in seismicity monitoring and implications on performance enhancement. 31st General Assembly of IASPEI, October 2005 Chile.

Pirli, M., Voulgaris, N., Chira, A. and Makropoulos, K., 2005. The March 1, 2004 Kalamata earthquake aftershock sequence as recorded by the Tripoli Seismic Array (TRISAR). Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 07549, European Geophysical Society 2005.

Pitilakis, K., Ktenidou, O., Apostolidis, P., Raptakis, Manakou, M., Makropoulos, K. and Diagourtas, D., 2005. Experimental & theoretical study of topographic effects. 15th International Conference in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Satellite Conference on Recent Developments in Earthquake Geotechnical Engineering, Osaka, Japan, 10/9/2005.

Pomoni-Papaioannou, F., Photiades, A. and Kostopoulou, V., 2005. Microfacies analysis of a Jurassic peritidal carbonate sequence in the Pigadi-Fokianos Gulf area (Peloponnesus, Greece). 24th IAS Meeting of Sedimentology, Muscat, Oman, p. 126, Abstract.

Skarpelis, N., 2005. Non-sulfide zinc ores in Lavrion, Greece. European Science Foundation.  Workshop “Non-sulfide Zn-Pb Ores: the European types as background for exploration”, Igglesias, Sardinia, Italy, April 21-23.

Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. and Evelpidou, N., 2005. Solution of the linear diffusion equation for modeling erosion processes with a time varying erosion coefficient. Sixth International Conference on Geomorphology, September 7-11 2005, Zaragoza, Spain.

Stathopoulou, E., Theodorou, G. and Panayides, J., 2005. Black bones from Aghia Napa, Cyprus: oxide staining vs. burning Cape town. Fifth International Bone Diagenesis Meeting. 28-31 August 2005, Cape Town, South Africa, p. 44.

Symeonidis, K., Papadopoulos, T.D. and Alexopoulos, J.D., 2005. Use of surface waves for geotechnical characterization of neogene deposits – The Glyfada, Athens case study. Proceedings of the 11th European Meeting of the Environmental and Engineering Geophysics (Near Surface 2005), 4-7 September 2005, Palermo, Italy, A041.

Theodorou, G. and Palombo, M.R., 2005. Dwarfest endemic elephants from Mediterranean Islands: A Comparison between Tilos and Sicily taxa. ICM 9, Hokaido, Japan, p. 22205.

Theodorou, G., Athanassiou, A. and Roussiakis, S., 2005. Description of Hipparion from Peloponnese and its palaeogeographical implications. 12th Congress R.C.M.N.S. "Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region", 6-11 September 2005, Vienna, Abstracts, p. 234.

Theodorou, G., Stathopoulou, E., Papaspyropoulos, K. and Panayides, J., 2005. Observations νn the Phanourios minor from the Upper Pleistocene of Cyprus. ICM9, Hokaido Japan, July 2005, s. 2208.

Theodorou, G., Vardala-Theodorou, E. and Tsiolakis, E., 2005. The malacofauna of Quaternary marine Terraces of Akamas Peninsula (Cyprus). IV Congresso delle Societa Malacologiche Europee, 10-14 OCT 2005, p.37, Napoli.

Theodorou, G., Panayides, J., Tsiolakis E. and Filippidi, A., 2005. Preliminary observations on new dwarf elephant remains from the Pleistocene of Xylophagou area, Cyprus. 2nd International Congress “The World of Elephants”, Sept. 22-25 2005, Mammothsite, Hot Springs, South Dakota, USA.

Theodorou, G.E., 2005. Οn the taphonomy, extinction and nomenclature of the endemic elephants of Tilos (Dodecanese, Greece). Comparisons with Crete and Cyprus. 2nd International Congress “The World of Elephants”, Sept. 22-25 2005, Mammothsite, Hot Springs, South Dakota, USA.

Triantaphyllou, M.V., Gogou, A., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Ziveri, P., Kouli, K., Dimiza, M., Papanikolaou, M., Gaitani, P., Katsouras, G. and Dermitzakis, M.D., 2005. Climatic cycles and volcanic activity in SE Aegean Sea: the role of primary production and the response of terrestrial environments during the last 30 kyrs. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean regions, IESCA 2005, October 4-7, Izmir, Turkey, p. 117-118.

Τsourou, T., Koukousioura, O., Triantaphyllou, M. V. and Dermitzakis, M. D., 2005. Domestic sewage impact on ostracod and benthic foraminiferal patterns: a case study from Kastro Gulf (Andros Island, Middle Aegean Sea, Greece). 15th International Symposium on Ostracoda, 12-15 September 2005, Berlin, Germany, Berliner Palaobiologische Abhandlungen, 6, 120.

Uritsky, V.M., Tzanis, A. and Smirnova, N.A., 2005. Using the Self-Organized Criticality Approach for Modeling Pre-Seismic Electromagnetic Emissions. Extended Abtracts, International Workshop on Seismo-Electromagnetics (IWSE2005), Chofu Tokyo, Japan, March 15-17 2005, pp. 231-234.

Voudouris, P., Velitzelos, D., Velitzelos, E. and Thewald, U., 2005. Petrified wood occurences in Evros-Rhodopi region and Limnos Island: Mineralogy, Geochemistry and depositional environment. “Γεωλογία Θράκης-Σεισμοτεκτονική του ΒΑ Αιγαίου”, Ημερίδα της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 31-32, Abstract, poster presentation.

Voulgaris, N., Drakatos, G., Lekkas, E., Karastathis, V., Valadaki, A. and Plessas, S., 2005. Seismic Hazard Assessment in the Aspospirgos area, Athens (Greece). AGU Fall Meeting, Session S01, RN 6841, San Francisco, December 2005.

Zotiadis, V. and Argyraki, A., 2005. Assessment of toxic elements contamination for development of an urban site in the historical mining area of Lavrion, Greece. 23rd European Meeting of the Society for Environmental Geochemistry and Health, Paisley, Book of Abstracts, 19, (oral presentation).

Αντωναράκου, Α., Πομόνη-Παπαιωάννου, Φ. & Ντρίνια, Χ., 2005. Η εφαρμογή της Κυκλοστρωματογραφίας και Αστροχρονολόγησης στα Νεογενή θαλάσσια ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ημερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας, 4 Νοεμβρίου 2005, «Συμβολή των νέων μεθόδων Στρωματογραφίας-Παλαιοντολογίας στη σύγχρονη γεωλογική έρευνα», 2-3.

Δερμιτζάκης, Μ.Δ, Ντρίνια, Χ. & Παυλάκης, Π., 2005. Οι Πλειστοκαινικοί Ιπποπόταμοι του Οροπεδίου Καθαρού, Λασιθίου Κρήτης. Περιλήψεις 2ου Παγκρητίου Σπηλαιολογικού Συμποσίου, Ηράκλειο Κρήτης, 29 Μαίου 2005, σελ. 16.

Θεοδώρου, Γ., Παναγίδης, Ι., Ζαμπετάκη-Λέκκα, Α., Τσιολάκης, Ε., Βαρδάλα-Θεοδώρου, Ε., Φιλιππίδη, Α., Τριανταφύλλου, Μ., Κοσκερίδου, Ε., Αντωναράκου, Α., Κούλη, Κ., Σταθοπούλου, Ε., Παπασπυρόπουλος, Κ., Πολυδώρου, Μ. & Κοντακιώτης, Γ., 2005. Παλαιοντολογικές, Στρωματογραφικές και Παλαιοικολογικές παρατηρήσεις στην Κύπρο. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας (Ε.ΠΑ.Σ) της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», 4 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα, Πρόγραμμα-Τόμος Περιλήψεων, σελ. 12-14.

Πουπάκη, Ε., Κατερινόπουλος, Α. & Χατζηκωσταντίνου, Α., 2005. Η αναζήτηση και χρήση των σκληρών πυριγενών πετρωμάτων της νήσου Κω στην λιθοξοϊκή και γλυπτική κατά την κλασική αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρόνους. 5ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Ανασκαφή και Έρευνα» Αθήνα, abstract, η πλήρης εργασία έχει υποβληθεί για δημοσίευση.

Τριανταφύλλου, Μ., Αντωναρύκου, Α., Σεπετζόγλου, Χ. & Αναγνώστου, Χ., 2005. Παλαιοπεριβαλλοντικές μεταβολές κατά τα τελευταία 170 χιλιάδες χρόνια στο Λιβυκό Πέλαγος: ανάλυση με βάση τα ασβεστολιθικά ναννοαπολθώματα και τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας (Ε.ΠΑ.Σ) της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», 4 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα, Πρόγραμμα-Τόμος Περιλήψεων, σελ. 30-31.

Τριανταφύλλου, Μ.Β., Καρακίτσιος, Β. & Μαντζούκα, Δ., 2005. Βιοστρωματογραφικός προσδιορισμός με βάση τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώματα του κατώτερου τμήματος των Σχιστολίθων της Βίγλας (Ιόνος ζώνη) στη νήσο Ιθάκη. Πρόδρομα στοιχεία. Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας (Ε.ΠΑ.Σ) της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, «Καταγραφές των κλιματικών μεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήματα», 4 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα, Πρόγραμμα-Τόμος Περιλήψεων, σελ. 32.

Χανιωτάκης, Ε., Φραγκούλης, Λ., Σταματάκης, Μ., Παπαγεωργίου, Λ. & Τζιρίτης, Ε., 2005. Σύνθεση και χαρακτηρισιτκά πορωδών υλικών από διογκούμενες αργίλους. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών, ΕΚΕΦΕ LΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Αθήνα 29-30 Σεπτεμβρίου 2005, Τόμος Περιλήψεων, σελ 5-6.