Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
   
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
Οδηγός σπουδών 2018-2019
Student's Handbook 2018-2019
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

3DTeLC: Bringing the 3D-world into the classroom: a new approach to teaching, learning and communicating the science of geohazards in the terrestrial and marine environment

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "3DTeLC: Bringing the 3D-world into the classroom: a new approach to teaching, learning and communicating the science of geohazards in the terrestrial and marine environment" διοργανώνει θερινό σχολείο κατά το χρονικό διάστημα 12-21 Οκτωβρίου 2018 στη Σαντορίνη, με Επ. Υπεύθυνη την Επικ. Καθηγήτρια Νομικού Παρασκευή. Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσης θερινό σχολείο στο Portsmouth της Αγγλίας στο χρονικό διάστημα 21-31 Ιουλίου 2018, το οποίο οργανώθηκε από το University of Portsmouth με Επ. Υπεύθυνο τον  Dr. Malcom Whitworth.


Στο θερινό σχολείο θα συμμετέχουν 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 6 υποψήφιοι διδάκτορες και 16 Καθηγητές/Ερευνητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία,Ελλάδα, Ιταλία). Εκτός από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συμμετέχουν το University of Portsmouth της Αγγλίας, το University Clermont Auvergne της Γαλλίας και το Universita Degli Studi di Milano Bicocca της Ιταλίας. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα απο τα οποία θα παρευρεθούν ερευνητές είναι το National Institute of Astrophysics (INAF) και το National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV) της Ιταλίας. Θα συμμετέχουν επίσης επιστήμονες από τον Σύλλογο Ελλήνων Ωκεανογράγων (ΣΕΩΚ) καθώς και από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιαδμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π).


Οι διαλέξεις καθώς και οι ασκήσεις υπαίθρου καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της δημιουργικής 3D απεικόνισης και των αναδυόμενων δημιουργικών τεχνολογιών στην κατανόηση και τη διαχείριση των γεωλογικών κινδύνων (ηφαιστειότητα,  ενεργά ρήγματα, κατολισθήσεις, κίνδυνοι διάβρωσης στην παράκτια ζώνη) τόσο στο χερσαίο, όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα κλειθούν να συλλέξουν δεδομένα χρησιμοποιώντας drone και στη συνέχεια θα αναγνωρίσουν, θα χαρτογραφήσουν και θα αναλύσουν τους γεωλογικούς σχηματισμούς σε εικονική πραγματικότητα. Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην αναγνώριση των γεωκινδύνων σε εικονικό περιβάλλον.

Attachments:
Download this file (Afisa.pdf)Afisa.pdf[ ]