ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Καλούνται οι απόφοιτοι της χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2023-2024, να προσέλθουν στη Γραμματεία από την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 έως και την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024  και τις ώρες 10:00-13:00, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας και συμπληρωμένα-υπογεγραμμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)

2) Υπεύθυνη Δήλωση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)

3) Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης στη Βιβλιοθήκη  και κατάθεσης διπλωματικής στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ (επισυνάπτεται)

Σημείωση: Οι αιτούντες θα πρέπει πρώτα να καταθέσουν στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ τη διπλωματική τους εργασία (http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-syllogi-ptychiakon-kai-diplomatikon-ergasion-didaktorikon-diatribon-gkriza-bibliografia.html).

5) Για όσους έχουν παραπάνω από 40 μαθήματα, Υπεύθυνη Δήλωση όπου κατά περίπτωση θα δηλώνουν α) εάν επιθυμούν να υπολογιστούν όλα  τα μαθήματα στο βαθμό πτυχίου ή β) εάν όχι ποια μαθήματα θέλουν να μην υπολογιστούν με την πλήρη ονομασία τους και τον κωδικό τους. (έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ψηφιακά στο www.gov.gr),

6)  Την ακαδημαϊκή ταυτότητα

7) Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αίτηση ορκωμοσίας, όπως συμπληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 στο e-class. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται οι απόφοιτοι να είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (GEOL383).

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ_ΠΕΡΓΑΜΟΣ