ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Καλούνται οι απόφοιτοι της εαρινής εξεταστικής περιόδου 2020-2021 να υποβάλλουν στη Γραμματεία ηλεκτρονικά (secr[at]geol.uoa[dot]gr) αίτηση ορκωμοσίας  από την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 έως  και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021, επισυνάπτοντας μόνο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)

2) Υπεύθυνη Δήλωση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)

3) Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης στη Βιβλιοθήκη  και κατάθεσης διπλωματικής στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ (επισυνάπτεται)

Σημείωση: Οι αιτούντες θα πρέπει πρώτα να καταθέσουν στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ τη διπλωματική τους εργασία (http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-syllogi-ptychiakon-kai-diplomatikon-ergasion-didaktorikon-diatribon-gkriza-bibliografia.html)

4) Για όσους έχουν παραπάνω από 40 μαθήματα, Υπεύθυνη Δήλωση όπου κατά περίπτωση θα δηλώνουν α) εάν επιθυμούν να υπολογιστούν όλα στο βαθμό πτυχίου ή β) εάν όχι ποια μαθήματα θέλουν να μην υπολογιστούν με την πλήρη ονομασία τους και τον κωδικό τους. (έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ψηφιακά στο www.gov.gr),

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και αποστέλλονται στη Γραμματεία σε χωριστά αρχεία αποκλειστικά από το προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της αιτούντα/σης όπου θα είναι σαφές το ονοματεπώνυμο του αποστολέα (όχι συντομογραφία ή ψευδώνυμο) και απαραιτήτως συμπληρωμένο το σχετικό ΘΕΜΑ στην αποστολή (Θέμα: Αίτηση ορκωμοσίας εαρινής εξεταστικής 20-21_ονοματεπώνυμο). Σκαναρισμένα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο σε μορφή pdf  απαραιτήτως με ονομασία των αρχείων σύμφωνα με το περιεχόμενο εκάστου εγγράφου και επιμελώς σκαναρισμένα. 

Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της αίτησης θα πρέπει απαραίτητα εντός της προθεσμίας να κατατεθεί στη Γραμματεία ή να αποσταλεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  (Ταχ/κή Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών.15784 Ζωγράφου, Πανεπιστημιούπολη)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης πρόσβασης διπλωματικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη