ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Ανακοινώνεται το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, όπως εκπονήθηκε από την Επιτροπή Προγράμματος.

Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προτείνεται στους διδάσκοντες να οργανώσουν κατάλληλα την ύλη διδασκαλίας ώστε να υπάρχει χρόνος για τον αερισμό και τον καθαρισμό των αιθουσών ανάμεσα στα μαθήματα και να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής για την προστασία όλων μας.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22