ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/9/2020, καταδικάζει ομόφωνα τα εκτεταμένα επεισόδια που δημιουργήθηκαν από ολιγομελή ομάδα φοιτητών κατά τη διάρκεια εξετάσεων, όπου ασκήθηκε κατ΄ επανάληψη και με πολύ έντονο τρόπο λεκτική και σωματική βία και ευθεία απειλή κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας μελών ΔΕΠ.

Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 θα συνεχιστούν κανονικά από Τετάρτη 16/9/2020 και οι εξετάσεις των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν (11, 14 και 15/9) μεταφέρονται αντίστοιχα στις 28, 29 και 30/9/2020.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διενέργεια των εξετάσεων ισχύουν όλες οι διατάξεις και οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου, καθώς και αυτοί που θεσπίσθηκαν λόγω των έκτακτων συνθηκών του Covid-19, που συνοψίζονται ως ακολούθως:

  1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (ή άλλου εγγράφου που δηλώνει την ταυτοπροσωπία) και όποτε αυτό ζητηθεί από τους επιτηρητές.
  2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, δεν αρκεί η δήλωση του μαθήματος στο My Studies, αλλά είναι απαραίτητη και η δήλωση στο e-Class (εφόσον αυτή ζητείται από τον συντονιστή του μαθήματος). Η ανάρτηση της σχετικής ομάδας για τις εξετάσεις δεν θα έχει όριο συμμετοχής και θα είναι αναρτημένη τουλάχιστον για 5 ημέρες.
  3. Όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες και πρέπει να εξετασθούν εξ' αποστάσεως, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά σχετική δήλωση του Ν. 1599/86 στην Γραμματεία του Τμήματος (secr[at]geol.uoa[dot]gr). Τις δηλώσεις αυτές θα τις εξετάζει ο Πρόεδρος του Τμήματος, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Τομέων, και σε περίπτωση που παρατηρηθεί κατάχρηση της διάταξης αυτής, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον διευκρινίσεις. Επισημαίνεται ότι η δήλωση αυτή ισχύει για όλα τα μαθήματα/εργαστήρια που θα εξετάζονται δια ζώσης κατά τη διάρκεια της εξεταστικής.


Σε περίπτωση που κατά τη συνέχιση της εξεταστικής διαδικασίας δημιουργηθούν αντίστοιχα επεισόδια, οι εξετάσεις θα ανασταλούν επ΄ αόριστον ή και θα ματαιωθούν.