ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Σ.Θ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τα περιστατικά προπηλακισμού που έλαβαν χώρα από μικρή ομάδα φοιτητών κατά τη διάρκεια εξετάσεων του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος τις τελευταίες ημέρες είναι απαράδεκτα και απολύτως καταδικαστέα. Η άσκηση βίας και η εκτόξευση απειλών προσβάλλουν το κύρος του Πανεπιστημίου και πλήττουν κάθε έννοια ακαδημαικής ελευθερίας που αυτό πρεσβεύει.

Η Σχολή Θετικών Επιστήμών στέκεται σύσσωμη απέναντι σε τέτοιες αντιδημοκρατικές ενέργειες. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στους προπηλακισθέντες συναδέλφους και είμαι σύμφωνος με την απόφαση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος να αναστείλει τις προγραμματισμένες εξετάσεις για την Παρασκευή 11/9, τη Δευτέρα 14/9 και την Τρίτη 15/9.

Ο Κσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Καθηγητής Ιωάννης Π. Εμμανουήλ