ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17 Μαΐου και 12 Ιουνίου 2022.

Μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου από το σύνδεσμοhttp://survey.uoa.gr, επιλέγοντας τη Σχολή Θετικών Επιστημών, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και ακολούθως το κάθε μάθημα το οποίο παρακολουθείτε.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σας δίνει την ευκαιρία να αποτυπωθεί η γνώμη σας, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψιν τις αντίξοες φετινές συνθήκες μέσα στις οποίες ολοκληρώνεται το εξάμηνο. Οι αξιολογήσεις μαθημάτων συγκεντρώνουν πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να βελτιώσουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του μαθήματος. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου. Γι’ αυτόν τον λόγο, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός συμμετοχής τόσο πιο χρήσιμα και ουσιαστικά είναι τα αποτελέσματα.

Η διαδικασία υλοποιείται ηλεκτρονικά με χρήση του ηλεκτρονικού λογαριασμού (login). Το σύστημα εγγυάται την ανωνυμία της συμμετοχής μη καταγράφοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να συσχετίσει τα στοιχεία πρόσβασης με τις απαντήσεις που πρόκειται να δοθούν. Η μόνη πληροφορία που πρόκειται να καταγραφεί είναι η χρήση του ηλεκτρονικού λογαριασμού (login) που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μοναδικότητα της συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχετε μόνο στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων που έχετε δηλώσει. Η συμμετοχή στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου είναι μοναδική και ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα υποβολής απαντήσεων μόνο μία φορά για κάθε μάθημα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Τα στατιστικά αποτελέσματα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων κάθε μαθήματος αποτελούν σημαντικό τμήμα της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος και έτσι η συμμετοχή σας στη διαδικασία είναι εξαιρετικής σημασίας για τη διαρκή αυτοβελτίωση του Τμήματος.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης