ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Καλούνται οι επιτυχόντες φοιτητές κατηγορίας Πανελληνίων Εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται)

2) Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική εγγραφή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου

3) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος με αλφαβητική σειρά (βάσει επωνύμου) ως εξής: 

Δευτέρα 27/09/2021 ώρα 10:00-13:00 από Α έως και Θ

Τρίτη 28/09/2021 ώρα 10:00-13:00 από Κ έως και Μ

Τετάρτη 29/09/2021 ώρα 10:00-13:00 από Ν έως και Σ

Πέμπτη 30/09/2021 ώρα 11:00-13:00 από Τ έως και Χ

Σύμφωνα με τα ειδικά μέτρα που ισχύουν για την πανδημία (Covid-19), στη Γραμματεία προσέρχονται αποκλειστικά και μόνο ο/η επιτυχών/ούσα ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ήν πρόσωπο.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ