ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Σε νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσουμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο.

Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021