ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές φοιτητών του ακαδ. έτους 2020-2021, παρήλθε στις 14-12-2020. Εάν επιθυμείτε ακόμη τη μετεγγραφή σας στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr@geol.uoa.gr το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17-12-2020.

Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, και εντός της ίδιας προθεσμίας, μήνυμα με το οποίο θα δηλώνετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον τη μετεγγραφή σας στο Τμήμα μας.