ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Παρατίθεται η Επιστολή Αντιπρύτανη Ακαδ. Υποθέσεων και Φοιτ. Μέριμνας ΕΚΠΑ Καθ. Δημ. Καραδήμα για την εξεταστική Σεπτεμβρίου:

--

Αθήνα, 31/8/21

Προς
τις/τους Κοσμήτορες όλων των Σχολών
τις/τους Προέδρους όλων των Τμημάτων

Κοιν.

- Πρύτανη Καθ. Μελέτιο-Αθανάσιο Δημοπουλο
- Διεύθυνση Εκπαίδευσης
- Γραμματείες όλων των Τμημάτων

Θέμα: Διεξαγωγή των δια ζώσης εξετάσεων κατά τη εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ 'αριθμ 94102/Ζ1 (2) (ΦΕΚ3483/30.07.2021 τ. Β) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020­-2021», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Απαραίτητη προϋπόθεση πλέον, για τη διεξαγωγή των δια ζώσης εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, πλην της υποχρέωσης τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη προστασία από τον κορωνοιό, είναι η κατοχή από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία, ενός εκ των κατωτέρω πιστοποιητικών:
α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,
β) είτε πιστοποιητικού νόσησης,
γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),
δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test,
ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR

2. Οι φοιτητές θα προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες απαραιτήτως με την κατοχή ενός εκ των ανωτέρω πιστοποιητικών, τα οποία, πριν την έναρξη της εξέτασης, θα επιδεικνύονται στους επιτηρητές (παράλληλα με τον έλεγχο των φοιτητικών ταυτοτήτων).
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

3. Οι Σχολές και τα Τμήματα θα πρέπει να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους σχετική ανακοίνωση, προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν εγκαίρως και να καταστεί σαφές σε αυτούς ότι η ανωτέρω υποχρέωση είναι προϋπόθεση συμμετοχής στις δια ζώσης εξετάσεις. Για την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων προτείνεται στην ίδια ανακοίνωση να ορίζεται και ο χρόνος προσέλευσης των εξεταζομένων (πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης).

Με θερμές ευχές για καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά,

Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών