ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση μετεγγραφής τους από το Υπουργείο Παιδείας, να αποστείλουν ηλεκτρονικά αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μετεγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν. Τα ανωτέρω πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Πέμπτη 10.12.2020 μέχρι και τη Δευτέρα 14.12.2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr@geol.uoa.gr.

Σημαντική σημείωση: Η ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει να στέλνονται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου για λόγους ταυτοποίησης με το αντίστοιχο θέμα.

Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται πρέπει να φέρουν τον τίτλο του περιεχομένου τους, να είναι ευπρεπώς σκαναρισμένα σε μορφή pdf (όσα δεν είναι ήδη σε ηλεκτρονική μορφή) και το κάθε ένα από αυτά σε ένα ανεξάρτητο αρχείο (όχι κατακερματισμένο).