ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Καλούνται οι επιτυχόντες προπτυχιακοί φοιτητές της κατηγορίας Αθλητών να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Aίτηση εγγραφής (συνημμένο αρχείο)
  2. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου από το ΥΠΕΘ
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr@geol.uoa.gr από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 έως τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.  

Αίτηση Εγγραφής