ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Η ορκωμοσία των αποφοίτων της εαρινής εξεταστικής περιόδου 2021-2022, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).

  • Οι ορκιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της τελετής επιδεικνύοντας απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα για τη συμμετοχή τους στην τελετή.
  • Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κοινοτική Οδηγία 2016/679/ΕΕ), ενημερώνουμε ότι οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων του ΕΚΠΑ μπορεί να βιντεοσκοπούνται, ενώ κατά τη διάρκειά τους λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων και των παρευρισκόμενων επισκεπτών από διαπιστευμένους φωτογράφους που φέρουν υποχρεωτικά τη σχετική κάρτα διαπίστευσης.
  • Η φωτογράφιση είναι προαιρετική και η πώληση των φωτογραφιών δεν αποτελεί έσοδο του Ιδρύματος.
  • Οι υψηλότερες τιμές πώλησης των φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες: 
  1. 13x18 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 6 ευρώ 
  2. 15x21 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 8 ευρώ     
  3.  20x30 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 10 ευρώ