ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021-2022

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 26/4/2021, 11:00π.μ. έως και τις 7/5/2021, 11:00μ.μ., ώρα Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html
(Η ηλεκτρονική αίτηση, οι οδηγίες για την υποβολή της και η διαδικασία φόρτωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μορφή pdf θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ).

 

Δείτε συνημμένα τη σχετική προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021-2022