ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 14/05/2021 έως 24/05/2021 και ώρα 14.00

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση της ηλεκτρονικής γραμματείας του Τμήματος eprotocol@uoa.gr 

Δείτε την πρόσκληση με τις σχετικές οδηγίες και προϋποθέσεις στο συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ