ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Προθεσμία Αιτήσεων στο ΔΠΜΣ "Ωκεανογραφία και Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος"

Οι αιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Ωκεανογραφία και Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" που συνδιοργανώνεται από το ΕΚΠΑ και το ΕΛΚΕΘΕ θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 18η Σεπτεμβρίου 2020.

Τα Μαθήματα θα γίνονται από κοντά και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Επίσης, σε περίπτωση περιόδων ολικού "lock down" υπάρχει και η δυνατότητα για εκπαίδευση εξ' αποστάσεως.

Καθηγητής Σ. Ε. Πούλος
Πρόεδρος της ΕΔΕ