ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Δείτε συνημμένα τη σχετική εγκύκλιο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγ. κ. Δ. Καραδήμα

Τρόπος διεξαγωγής δια ζώσης ορκωμοσιών των πτυχιούχων του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023