ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Σύμφωνα με την 107981/Ζ1/20.08.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο "Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανω΄ώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020" ΦΕΚ 3473/20-8-2020/τέυχος Β

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών

 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.

Καθηγητής Ιωάννης Π. Εμμανουήλ

Ανακοίνωση